Schippersinternaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Het deel van het artikel over Nederland telt meerdere weasel words. Nergens worden beweringen onderbouwd. In het artikel staan tegenstrijdige stellingen.
Dit sjabloon is geplaatst op 25 augustus 2010.
Vraagteken
Een schippersinternaat in Amsterdam (1948)

Instituten voor jongeren tussen 0 en 25 jaar, die voor kortere of langere tijd buiten het gezin moeten of willen wonen, gehuisvest zijn en mogelijk daar of in de nabijheid een opleiding volgen.

Een schippersinternaat is een huis waar kinderen kunnen wonen van wie de ouders op een binnenvaartschip varen. Ook kinderen van rondtrekkende gezinnen (kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers), die niet naar de Rijdende school konden of wilde, waren hier aanwezig. Het zijn echter geen internaten voor jongeren met problemen van sociale of pedagogische aard.

Nederland[bewerken]

Leeftijdsgrens[bewerken]

Ook schipperskinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Voor deze 5-jarigen geldt dat aan de leerplicht wordt voldaan, als zij ingeschreven zijn bij de stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (L.K.O.V.). Er wordt voor de kleuters een aangepast onderwijsprogramma uitgestippeld. Zo worden ze toch goed voorbereid op hun intrede in groep 3 van het basisonderwijs. Kleuters kunnen vanaf 3,5 jaar aan dit programma beginnen. Dit houdt in dat de ouders hun kind zelf begeleiden met lesmateriaal van de stichting en indien mogelijk hun kind een ligplaatsschool laat bezoeken. Artikel C9, lid 2 van het Besluit trekkende bevolking WPO bepaalt dat de leerlingen de school (LOVK) in elk geval verlaten na afloop van het schooljaar waarin zij de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt. De meeste schipperskinderen gaan vanaf het jaar dat ze 7 jaar worden naar het schippersinternaat waar ze starten in groep 3 van het reguliere basisonderwijs.

Naar school[bewerken]

Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar de wal om een reguliere school te bezoeken. Het kind gaat naar een reguliere basisschool en vervolgens een reguliere middelbare school. Echter om die school te bezoeken heeft het kind een onderkomen (huisvesting en verzorging) op de wal nodig. Een internaat biedt het kind een plek om te wonen zolang het kind naar school moet of wil en zolang de ouders varen. De mate waarin wonen in een internaat invloed heeft op een kind (positief/negatief) verschilt per geval. Een kind kan bijvoorbeeld heel jong zelfstandig worden. Het kind kan echter ook veel heimwee hebben naar zijn ouders. Inmiddels zijn de internaten veel kleinschaliger en is er meer persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Veranderingen van de instelling[bewerken]

De stand van zaken in de binnenvaart is veranderd ten opzichte van 15 jaar geleden. Veel eigenaren varen volcontinu. Dit betekent dat het voor vrouwen en kinderen makkelijker is geworden om vanaf de leerplichtige leeftijd van het kind een huis aan de wal te kopen en daar te gaan wonen. In de continuevaart kan de man bovendien makkelijker 2 weken aan boord wonen en 2 weken aan de wal wonen. Een aantal jaren geleden was deze situatie anders en was het de gewone gang van zaken dat schipperskinderen naar het internaat gingen. Nu dit niet meer het geval is, is er minder animo voor de plaatsen op het internaat, waardoor de samenstelling kleinschaliger wordt en veel internaten zelfs deuren sluiten.

Vlaanderen[bewerken]

De term schippersinternaat is minder gebruikelijk. De officiële naam is: Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben. Het doelpubliek is ook ruimer, want zo'n tehuis richt zich onder meer ook op kinderen van foorkramers en andere "trekkende bevolking". Zo zijn er vijf erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, te Antwerpen, Etterbeek, Evergem, Maasmechelen en Wijnegem.

De betoelaging vanuit het ministerie is voor zo'n internaat iets ruimer dan voor een gewoon internaat, omdat er ook voor de weekends opvang moet worden voorzien.

Zie ook[bewerken]

Lijst van internaten in Nederland

Externe link[bewerken]