Sjabloon:Infobox wet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Infobox wet
Portaal  Portaalicoon   Mens en Maatschappij
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Deze sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met kerngegevens over een wet. Zij kan gebruikt worden voor wetgeving in de brede zin van het woord, dus ook voor, bijvoorbeeld, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en Europese richtlijnen.

Gebruik

{{Infobox wet
| afbeelding    = 
| onderschrift   = 
| citeertitel    = 
| titel       = 
| afkorting     = 
| soort       = 
| toepassingsgebied = 
| rechtsgebied   = 
| status      = 
| amendeert     = 
| grondslag     = 
| indiening     = 
| lagerhuis     = 
| datumlagerhuis  = 
| hogerhuis     = 
| datumhogerhuis  = 
| ondertekening   = 
| publicatiedatum  = 
| publicatieblad  = 
| inwerkingtreding = 
| intrekking    = 
| voorganger    = 
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = 
| website      = 
}}

Voorbeeld

Mediawet 2008
Citeertitel Mediawet 2008
Titel Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
Afkorting MW
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied mediarecht
Status Geldend
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 25 februari 2008
Aangenomen door Tweede Kamer op 1 juli 2008Eerste Kamer op 16 december 2008
Ondertekend op 29 december 2008
Gepubliceerd op 30 december 2008
Gepubliceerd in Stb. 2008, 583
In werking getreden op 1 januari 2009
Geschiedenis
Opvolger van Mediawet
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Mediawet 2008
Portaal  Portaalicoon   Mens en Maatschappij
{{Infobox wet
| citeertitel    = Mediawet 2008
| titel       = Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
| afkorting     = MW
| soort       = [[Wet in formele zin]]
| toepassingsgebied = {{NL}}
| rechtsgebied   = [[mediarecht]]
| status      = Geldend
| amendeert     = 
| grondslag     = Geen
| indiening     = [[25 februari]] [[2008]]
| lagerhuis     = [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]]
| datumlagerhuis  = [[1 juli]] [[2008]]
| hogerhuis     = [[Eerste Kamer der Staten-Generaal|Eerste Kamer]]
| datumhogerhuis  = [[16 december]] [[2008]]
| ondertekening   = [[29 december]] [[2008]]
| publicatiedatum  = [[30 december]] [[2008]]
| publicatieblad  = [[Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden|Stb.]] 2008, 583
| inwerkingtreding = [[1 januari]] [[2008]]
| intrekking    = 
| voorganger    = [[Mediawet (1987)|Mediawet]]
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/informatie
| website      = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/
}}

Parameteroverzicht

Infobox voor wetgeving

Sjabloonparameters
Parameter Beschrijving Type Standaard Automatische waarde Status
Citeertitel citeertitel De officiële citeertitel van de wet, of de naam waaronder de wet in het algemeen bekend staat, bijvoorbeeld Mediawet 2008, Paspoortwet, Judiciary Act of 1789. string leeg leeg optioneel
Titel titel De volledige titel van de wet. string leeg leeg optioneel
Afkorting afkorting De officiële of gangbare afkorting van de wet. string leeg leeg optioneel
Soort regeling soort Het soort regeling, bijvoorbeeld: verdrag, wet in formele zin, algemene maatregel van bestuur, Act of Parliament, Act of Congress, Loi ordinaire, Bundesgesetz. string leeg leeg optioneel
Toepassingsgebied toepassingsgebied Het gebied waarvoor de wet geldt, bijvoorbeeld: Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie. Invullen door middel van een sjabloon, bijvoorbeeld {{NL}}, {{DE}} of {{EU}}. string leeg leeg optioneel
Rechtsgebied rechtsgebied Det rechtsgebied waaronder de wet valt, bijvoorbeeld: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, mediarecht. string leeg leeg optioneel
Status status De huidige status van de wet, bijvoorbeeld: nog niet in werking getreden, geldend, ingetrokken. string leeg leeg optioneel
Amendeert amendeert Indien de regeling een bestaande regeling wijzigt, vul hier in welke regeling dat is. string leeg leeg optioneel
Grondslag grondslag De juridische grondslag van de regeling. string leeg leeg optioneel
Ingediend op indiening De datum waarop het wetsvoorstel is ingediend bij het parlement. string leeg leeg optioneel
Aangenomen door/op lagerhuis Het lagerhuis dat over de wet heeft gestemd, bijvoorbeeld: Tweede Kamer, Assemblée nationale, House of Representatives, House of Commons. Indien sprake is van een eenkamerstelsel kan hier de naam van het parlement worden ingevuld, bijvoorbeeld: Folketing, Storting, Knesset. Laat dan de parameter 'hogerhuis' leeg. string leeg leeg optioneel
Aangenomen door/op datumlagerhuis De datum waarop het lagerhuis (of in het geval van een eenkamerstelsel: het parlement) de wet heeft aangenomen. string leeg leeg optioneel
Aangenomen door/op hogerhuis Het hogerhuis dat over de wet heeft gestemd (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel), bijvoorbeeld: Eerste Kamer, Senat, Senate, House of Lords string leeg leeg optioneel
Aangenomen door/op datumhogerhuis De datum waarop het hogerhuis de wet heeft aangenomen (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel). string leeg leeg optioneel
Ondertekend op ondertekening de datum waarop de regering of het staatshoofd de wet heeft ondertekend. string leeg leeg optioneel
Gepubliceerd op publicatiedatum de datum waarop de wet in een officieel publicatieblad is gepubliceerd string leeg leeg optioneel
Gepubliceerd in publicatieblad het publicatieblad waarin de wet is gepubliceerd, bijvoorbeeld: Stb. 1954, 503 of PbEU L 106 string leeg leeg optioneel
inwerkingtreding In werking getreden op de datum waarop de wet in werking is getreden string leeg leeg optioneel
Ingetrokken op intrekking de datum waarop de wet is ingetrokken string leeg leeg optioneel
Opvolger van voorganger de wet waarvan deze wet de opvolger is string leeg leeg optioneel
Opgevolgd door opvolger de wet die deze wet heeft opgevolgd of zal opvolgen string leeg leeg optioneel
Wijzigingen wijzigingen een link naar een (officiële website) waar een lijst met wetswijzigingen te raadplegen is string leeg leeg optioneel
Website website een link naar een (officiële) website waar de wet te raadplegen is string leeg leeg optioneel

Zie ook