2,3-dimethylbutaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
2,3-dimethylbutaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2,3-dimethylbutaan
Structuurformule van 2,3-dimethylbutaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H14
IUPAC-naam 2,3-dimethylbutaan
Molmassa 86,18 g/mol
CAS-nummer 79-29-8
EG-nummer 201-193-6
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H304
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P301+P310 - P331
EG-Index-nummer 601-007-00-7
VN-nummer 2457
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,66[1] g/cm³
Smeltpunt −129[1] °C
Kookpunt 58[1] °C
Vlampunt -29[1] °C
Zelfontbrandings- temperatuur 415[1] °C
Dampdruk 255,102[1] Pa
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2,3-dimethylbutaan is een niet-lineair alkaan met als brutoformule C6H14. Het is een kleurloze vloeistof, die onder atmosferische druk kookt bij 57,9 °C.

Isomeren[bewerken]

Doordat deze stof zes koolstofatomen heeft, zijn er ook een aantal isomeren mogelijk: