Amateur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een amateur (uit het Frans liefhebber) is iemand die een bepaalde vaardigheid op niet-professionele basis uitoefent. Amateurs vindt men onder andere in de kunst, sport, wetenschap, op allerlei vakgebieden en bij sommige kerkgenootschappen.

De term amateur heeft soms ook een negatieve connotatie, waarbij wordt gedoeld op de mindere kwaliteit van de uitvoering.

Het woord liefhebber wordt in de Nederlandse geschiedenis onder andere gebruikt binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk (Gereformeerde Kerk) in de 16e en 17e eeuw voor mensen die geen 'lidmaat' (lid van een kerkelijke gemeente) waren, maar alleen toehoorder. Zij mochten als niet-overtuigde calvinisten niet deelnemen aan het avondmaal, en stonden niet onder de kerkelijke tucht (die geldt binnen de calvinistische leer), maar gingen als 'betrokken' sympathisanten wel naar de kerk, omdat ze het geloof en de kerk wel een warm hart toedroegen. Er waren meer liefhebbers dan lidmaten in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Binnen onder meer de katholieke kerk worden sommige rituelen mede uitgevoerd door leken zonder kerkelijke wijding, opleiding en salariering.

Zie ook[bewerken]