Belgisch Staatsblad

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is de officiële publicatie van de Belgische staat waarin wetten, koninklijke besluiten, decreten, ordonnanties, de oprichting van allerlei verenigingen, etc. voor het hele land worden bekendgemaakt. De publicatie ervan wordt verzorgd door de Federale Overheidsdienst Justitie (dit is het vroegere Ministerie van Justitie). Een wet die niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad heeft geen gelding.

Het Belgisch Staatsblad zoals we het nu kennen, verscheen voor het eerst in 1845. De Franse naam is Moniteur Belge, de Duitse naam is Belgisches Staatsblatt.

Vanaf 3 juni 1997 is het Belgisch Staatsblad ook online beschikbaar. Sinds 1 januari 2003 wordt het Staatsblad niet langer verspreid in gedrukte versie en is het enkel nog raadpleegbaar via het internet. Deze wetswijziging werd door het Arbitragehof in strijd geacht met de Grondwet, omdat niet alle burgers toegang hebben tot het internet. Om aan de bezwaren van het Hof tegemoet te komen, werd in mei 2005 beslist om de inhoudsopgave van het Staatsblad opnieuw af te drukken en ter inzage neer te leggen in bibliotheken, postkantoren, gemeentehuizen enzovoort, waarna de burger tegen een vergoeding een exemplaar kan aanvragen of in openbare gebouwen de website kan raadplegen.

In België wordt niemand geacht de inhoud van het Staatsblad niet te kennen. Dit houdt concreet in, dat burgers de wetten moeten kennen die van toepassing zijn op de activiteiten die ze uitvoeren en dat ze voor de rechtbank het argument dat ze de wet niet kenden, niet kunnen gebruiken als verweer.

Die inhoud bedraagt ongeveer een miljoen wetsartikelen, verspreid over zo'n 45.000 wetten. Eén enkele jaargang van het Belgisch Staatsblad telt tegenwoordig gemiddeld ruim 70.000 bladzijden, met uitschieters tot ruim 87.000 bladzijden.[1]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]