CNV Jongeren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

CNV Jongeren is een onafhankelijke jongerenvakbond en is aangesloten bij CNV Vakcentrale. De jongerenvakbond is opgericht in 1955 in Nederland en is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of starters. CNV Jongeren houdt in de gaten dat de jonge generatie veilig kan werken, dat hun rechten worden beschermd en dat hun belangen nu al worden meegenomen in beleidsbeslissingen. Daarnaast heeft de organisatie speciale aandacht voor de positie van Wajongers. De missie van CNV Jongeren is: “De sociaal-economische positie van jongeren en jongeren in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt te versterken.” De visie hierop is dat deze vakbond de belangen van jongeren vertegenwoordigt.

CNV Jongeren is een vereniging met 1600 leden en zes verschillende werkgroepen, gefocust op verschillende onderwerpen, die samen over de toekomstplannen van de vakbond nadenken. Hiervoor komt iedereen bij elkaar voor overleg en probeert op deze manier een concept te maken van waar CNV Jongeren zich het volgende jaar mee bezig gaat houden.

De bestuurscommissie denkt en beslist mee over CNV Jongeren. Binnen de bestuurscommissie krijgt elk persoon een onderwerp dat te maken heeft met het verbeteren van de jongeren op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk ontstaan er een aantal thema’s, doelstellingen en uitgangspunten voor het komende jaar; het beleidsplan. Samen met voorzitter Michiel Hietkamp en secretaris penningmeester Anneke Westerlaken houden ze de ontwikkelingen rondom de jongeren en werk en inkomen in de gaten.

CNV en CNV Jongeren[bewerken]

Op 13 mei 1909 richtten een aantal christelijke vakbonden in Nederland het CNV op. De afkorting staat voor Christelijk Nationaal Vakverbond. Het CNV wilde bij aanvang openstaan voor zowel protestants-christelijke- als Rooms-katholieke leden. Katholieke bisschoppen hadden hier echter bezwaar tegen en zo werd CNV na 1912 een puur protestantse organisatie. Tegenwoordig beroept de vakbond zich nog steeds op christelijke normen en waarden, maar staat zij open voor iedereen.

Op 7 oktober 1955 werd door het CNV de christelijk-sociale jeugdorganisatie ‘Werkende Jeugd-CNV’ opgericht. Het doel was om de belangen te verdedigen van jonge werknemers. Deze vakbond hield zich in het begin vooral bezig met alles rondom werkgelegenheid, huisvesting, jeugdlonen, onderwijs, medezeggenschap, ontwikkelingssamenwerking en internationaal vakbondswerk. De vakbond hield overleg met de overheid en de werkgeversorganisatie over onderwijs en stageproblemen.

Rond 1998 was de doelgroep van ‘Werkende Jeugd-CNV’ er lang niet alleen meer voor jongeren met een baan. Vandaar ook dat de naam ‘Werkende Jeugd-CNV’ veranderde in CNV Jongeren. Deze organisatie ging zich richten op de belangen van jongeren in het algemeen, om hen te helpen bij het zoeken en vinden van werk en bij het maken van grote beslissingen die invloed hebben op hun toekomst. Oud-voorzitter Jesse Klaver wilde in 2009 minder het accent leggen op het christelijke karakter van het CNV (en meer op onder meer het milieu), daar waar oud-voorzitter Derks die accentuering in 2007 juist was begonnen. CNV Jongeren werkt nog steeds op grond van christelijke normen en waarden maar leunt minder op het religieuze aspect.

De huidige voorzitter (2013 – heden) is Michiel Hietkamp. Voorlopers waren Antoon Blokland (2003- 2006), Klaas Pieter Derks (2006-2009), Jesse Klaver (2009-2010) en IJmert Muilwijk (2010-2013).

Werkgroepen[bewerken]

De werkgroepen spelen een grote rol binnen CNV Jongeren. Zij dragen voor een groot deel bij aan het beleid. Aangestuurd door de Bestuurscommissie beslissen zij mee over maatschappelijke thema’s en ondernemen actie waar dat nodig is. Daarbij organiseren ze regelmatig uitjes en borrels om hun netwerk te versterken.

Werkgroep Arbeidsmarkt[bewerken]

De werkgroep Arbeidsmarkt bestaat uit zes jongeren met verschillende interesses en opleidingsniveaus. De werkgroep arbeidsmarkt vergadert één keer per maand bij CNV Jongeren in Utrecht waar ze nadenken over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Werkgroep Pensioen[bewerken]

De werkgroep Pensioen houdt zich bezig met de invulling van het pensioenakkoord, de toekomst van pensioenen en het eenvoudiger en makkelijker maken voor de jongere generatie.

Werkgroep Wajong[bewerken]

Deze groep houdt zich bezig met Wajongers en hun rechten. De werkgroep bestaat uit vijf mensen die zich vooral richten op de kwaliteiten van Wajongers in plaats van de beperkingen. De werkgroep lobbyt veel om de arbeidsmarkt te versoepelen voor (jonge) mensen met een beperking.

Daarnaast zijn er ook nog de werkgroepen Diversiteit, Onderwijs en Sociale Zaken.

CNV Jongeren en hun leden[bewerken]

Leden van CNV Jongeren krijgen advies en antwoord op vragen met betrekking tot cao's, salaris, werktijden, arbeidsomstandigheden en stages. Leden hebben ook beschikking over de zogenaamde CV-check door een van de medewerkers. Hierbij wordt de kwaliteit van hun CV nagekeken. Daarnaast biedt de jongerenvakbond hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en andere aspecten van het solliciteren. Als bonus wordt er korting verstrekt op een zorgverzekering bij CZ vanaf het 18e levensjaar. De vakbondsleden krijgen ook kansen om hun netwerk uit te breiden doordat er voortdurend bijeenkomsten en trainingen georganiseerd worden.

Projecten[bewerken]

De projecten binnen CNV Jongeren worden verzorgd door de projectorganisatie die is gevestigd in Utrecht. Hieronder enkele recente ondernemingen vanuit de projectorganisatie.

Ambassadeurs van de Techniek is een groep van meer dan 80 jonge mensen die een baan hebben óf een studie volgen in de techniek. Deze ambassadeurs bezoeken scholen om leerlingen enthousiast te maken over techniek.

The B-Team is een project waarbij jongeren tussen de 14 en 20 jaar worden voorgelicht over het terugvragen van belasting.

Met het project I4DETAIL worden jongeren geïnformeerd over de detailhandel en de vaardigheden die daarbij nodig zijn.

De Realisten is een project waar Wajongers en werkgevers met elkaar in contact komen. Door Wajongers zelf hun verhaal te laten vertellen en door werkgevers te stimuleren hun ervaringen te delen.

Daarnaast is er ook nog het Wajong-netwerk, bedoeld om jongeren met een Wajong-indicatie actiever te laten deelnemen op het gebied van social media met als hoger doel om Wajongers zichzelf beter te laten profileren om zo meer kans te maken op de arbeidsmarkt.

Het recent gestarte Ik ben HARRIE© project zorgt ervoor dat Wajongers op de werkvloer iemand hebben om hun beter te begeleiden. De zogenaamde HARRIE’s© worden getoetst voordat ze Wajongers gaan ondersteunen op het werk.

Met het project Lifeguards wil CNV Jongeren veilig werken stimuleren. Hierbij worden jongeren getraind om voorlichtingen te geven binnen bedrijven om zo meer bewustzijn te creëren over veilig en gezond werken.

Naast het bedenken en uitvoeren van projecten verzorgt CNV Jongeren ook gastlessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs, HBO en MBO.

CNV Jongeren in actie[bewerken]

WWnV[bewerken]

CNV Jongeren heeft met de werkgroep Wajong en met enkele Wajongers actie gevoerd tegen de Wet werken naar vermogen.[1] Een actie bij de Tweede Kamer waarbij een grote kooi werd geplaatst met daarin mensen die “bevrijd” konden worden omdat ze thuis “gevangen” komen te zitten door de nieuwe wet, veroorzaakte de nodige commotie rondom de nieuwe wet. Deze wet kwam uiteindelijk niet ter stemming in de Tweede Kamer, omdat het kabinet viel.[2]

AOW-leeftijd[bewerken]

CNV Jongeren kwam begin 2009 in het nieuws door zich uit te spreken voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Door middel van een motie riep de bond op om langer doorwerken, met gebruikmaking van de Donner-bonus, te stimuleren én de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen tot 67 jaar.

Externe links[bewerken]