Danssport

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Danssport is dansen als sportactiviteit. De term wordt gebruikt voor dansen die in competitie- of wedstrijdverband worden beoefend.

Oorspronkelijk betrof het stijldansen, maar tegenwoordig worden vele dansen in (inter)nationaal wedstrijdverband beoefend. Voor deze vormen van dansen is dus, naast de recreatieve beoefening van de dans, ook een wedstrijdcircuit. Voor bijvoorbeeld stijldansen zijn in meerdere categorieën (maar altijd paarsgewijs) internationale wedstrijden. Danssport is een kandidaat-olympische sport en was dat ooit in de jaren dertig. Op de Wereldspelen in 2005 was dansen een van de medaillesporten.

Organisatie[bewerken]

De historie van dansorganisaties gaat terug tot ver voor de Tweede Wereldoorlog. Te ver om dit hier in zijn geheel te behandelen.

Hier is beschreven wat er na de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft plaatsgevonden. Vanuit de NADC zijn eind jaren 60 een aantal verenigingen voortgekomen. De NADB die vanuit de ICAD de licentie verwierf voor internationale erkenning, de NDO en de SOND. De NDO geschoeid op een andere leest, de bond organiseert de wedstrijden versus de NADB waar de dansleraren de wedstrijden organiseren, was gedurende enige jaren veruit de grootste bond. De SOND splitste zich af van de NADB om redenen van kosten en de afstand tot de landelijke wedstrijden. De SOND richt zich op regionale wedstrijden in het Oosten van het land. Bij het verkrijgen van het volledige lidmaatschap van NOC*NSF in 1997 is de naam Nederlandse Amateur Danssport Bond gewijzigd in Nederlandse Algemene Danssport Bond.

In de latere jaren zijn er nog andere dansbonden op het toneel verschenen als: NVAD, SOND, DMN, ZWN, Brado, DaVeNO, Andos en Limburg Danst. Lang niet alle amateurparen zijn lid van de VDN en daarmee van de NADB. Het lijkt er zelfs op dat het aantal paren buiten de NADB groter is dan dat binnen de NADB. We moeten hierbij bedenken dat we hier spreken over dansorganisaties die zich focussen op de ballroom dansen, standaard en latin. Tot zover de amateurwereld.

Op professioneel gebied zijn er ook verschillende bonden actief. We noemen hierbij de NBD (Nederlands Bond van Dansleraren), ook bekend onder de naam DanceMasters, en de NVD (Nederlandse Vereniging van Dansleraren), bekend als Swinging Nederland. Om het eenvoudig te houden bestaat er ook nog de Vereniging Beroeps Danssport. (VBD) is een vertegenwoordiging van de professionele danssport in Nederland die zich focust op de actieve professionele beroepsdanser. Ook voor het opleiden van dansleraren is er meer dan een organisatie in Nederland die zich daarmee bezighoudt: FDO, DEN en ANDOS. Daarnaast kan een danser ook besluiten om zich internationaal te laten scholen, bijv. in Engeland, de bakermat van de ballroom wereld. Bedenk daarbij dat het beroep van dansleraar in Nederland niet beschermd is.

Internationaal moeten we helaas constateren dat het niet veel beter is. Ook daar is het geheel verdeeld en wel in twee kampen. De World DanceSport Federation (WDSF), voorheen International DanceSport Federation (IDSF), is een internationale sportkoepel voor amateurdansers. De WDSF vertegenwoordigt meer dan 90 landen over de hele wereld (januari 2012).[1] De tegenhanger van de WDSF is de WDC. De World Dance Council (WDC), van 1996 tot 2006 bekend als de World Dance & Dance Sport Council (WD&DSC), is eveneens een internationale overkoepelende organisatie voor professionele en amateur dansers en ook aanwezig in vele landen. De Amateurs zijn hier verenigd in de zogenaamde Amateur League. Het voornaamste verschil tussen deze twee koepels bestaat uit het verschil van wedstrijdorganisatie. De WDC staat voor open wedstrijden, wat inhoudt dat het niet uitmaakt waar een danser is geregistreerd (lees: bij welke dansbond of organisatie hij/zij aangesloten is). De WDSF daarentegen laat alleen bij haar organisatie aangesloten paren toe en staat deze paren niet toe om deel te nemen aan open wedstrijden. In 2012 is deze regel door de WDSF aangepast. Alleen deelnemers aan EKs en WKs worden uitgesloten wanneer zij in het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan een EK of WK van een andere dansorganisatie. Verder staat het de dansers vrij om te dansen waar ze willen.

In België wordt de danssport vertegenwoordigd door de Belgische DansSport Federatie (BDSF), met haar Vlaamse vleugel Danssport Vlaanderen en haar Waals-Brusselse vleugel Fédération Wallonie-Bruxelles de Danse Sportive (FWBDS).

Naast deze ballroom dansen, ook wel stijldansen genoemd, zijn er nog vele andere bonden betrokken bij allerlei andere dansstijlen als: hiphop, rolstoeldansen, salsa, street dancing, flamenco, ballet, Argentijnse tango, line dancing, rock en roll, en ga zo maar door. Mensen willen van oudsher nu eenmaal graag hun gevoelens op muziek tot uiting brengen.

De World Rock'n'Roll Confederation (WRRC) is verbonden aan de WDSF en organiseert de internationale rock-'n-rolldanstoernooien en -kampioenschappen. In België gebeurt dit door de Belgische Rock 'n' Roll en Boogie-Woogie Federatie (BRBF-FBRB) en in Nederland door de NRRA (Nederlandse Vereniging voor Rock 'n Roll, Boogie, Swing en Acrobatische Dansvormen).

De Stichting Streetdance Nederland (SSN) is een nationale streetdanceorganisatie die is aangesloten bij de NADB en binnen Nederland streetdance, breakdance en electric boogie vertegenwoordigt. Internationaal is deze organisatie aangesloten bij de International Dance Organization (IDO). De IDO vertegenwoordigde in januari 2012 90 landen over de hele wereld en is weer aangesloten bij de World DanceSport Federation (WDSF) en de World Dance Council (WDC).

Danssport en de Olympische Spelen[bewerken]

In 1997 heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de danssport officieel erkend als sport, waardoor de WDSF een door het IOC erkende sportfederatie werd. Ondanks druk van het WDSF is de danssport tot nu toe geen olympische medaillesport. Wel is de danssport een sport op de Wereldspelen. In 2005 was het daar een van de medaillesporten. Ook is het een medaillesport op de Aziatische Indoorspelen.

De WDSF onderscheidt in danssport de secties Ballroomdans (ook wel standaarddans), Latijns-Amerikaanse dans en Ten Dance. Naast deze internationaal vertegenwoordigde "secties" worden ook (inter)nationale wedstrijden gehouden. Ook kunstrijden op de schaats of ijsdansen kan als danssport worden gezien.

Stijldanssport[bewerken]

In 1909 werden in Parijs de eerste wereldkampioenschappen stijldansen gehouden. Tegenwoordig organiseren verschillende organisaties in Nederland en België stijldanswedstrijden. Zoals de hierboven genoemde NADB en de Nederlandse Danssport Organisatie. Er is een druk wedstrijdcircuit, zowel in Nederland als in België, met in het dansseizoen meerdere wedstrijden per maand.

Stijldansen als sport wordt beoefend in drie categorieën, elke in diverse leeftijdsklassen:

Formatiedansen is een discipline waarin meerdere dansparen tegelijk een choreografie dansen in een wedstrijd tegen andere teams.

Ten Dance is een discipline waarin alle standaard- en latindansen worden gedanst.

Het tot expressie brengen van het typische van de dans is belangrijk. Rumba bijvoorbeeld wordt beschouwd als de dans van verlangen en liefde. In de paso doble is de man de matador uit het stierengevecht, de vrouw is de cappa. Elke dans heeft zijn verhaal.

In het studentencircuit worden speciale studentenwedstrijden gehouden, zoals het European Tournament for Dancing Students en het Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten.

Rock-'n-rolldanssport[bewerken]

De rock-'n-rolldanssport bestaat uit acrobatische rock-'n-roll, boogiewoogie en lindy hop. In Nederland worden jaarlijks 6 wedstrijden boogiewoogie en een Nederlands kampioenschap gehouden. Acrobatische rock-'n-roll is in Nederland een kleinere sport, maar ook daarvan werden in het seizoen 2005-2006 zes wedstrijden en een Nederlands kampioenschap gehouden. Er zijn in Nederland geen wedstrijden lindy hop.

In België is een uitgebreider wedstrijdcircuit en worden ook wedstrijden voor lindy hop georganiseerd.

De wereldkampioenschappen acrobatische rock-'n-roll werden in 2005 in Eindhoven gehouden, samen met de World Cup Boogie Woogie. De twee voorafgaande jaren was het Nederlands-Belgische paar Johnny Coomans en Nathalie van Iersel wereldkampioen acrobatische rock-'n-roll geworden. In Eindhoven wonnen Christophe Payan en Diane Eonin.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]