De Groote Meer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Heide in De Groote Meer

De Groote Meer is een natuurgebied ten oosten van Ossendrecht. Het 354 hectare grote landgoed is particulier eigendom. Landgoed Groote Meer is lid van Stichting Anbero. Deze stichting opgericht door en voor particuliere natuurbeheerders en heeft als doel de biodiversiteit in diversiteit te vrijwaren.

De Groote Meer is een voormalig stuifzandgebied dat echter vanaf 1830 beplant werd met een productiebos van grove den. Hier en daar is het stuifzand nog actief en het reliëf toont hoogteverschillen van 12 tot 26 meter boven NAP. Het omvat ook twee vennen, Groote Meer en Zaluwmoer genaamd. Vanaf 1930 en nog sneller vanaf 1970 vond verdroging en voedselverrijking van deze wateren plaats. Niettemin zijn de voor dit biotoop typische, maar steeds zeldzamer wordende planten als oeverkruid, riempjes, vlottende bies en witte waterranonkel nog aanwezig. De watervogels dodaars, geoorde fuut, tafeleend, wintertaling en slobeend broeden er. In de bossen broeden havik, boomvalk, oehoe, sperwer, bosuil, nachtzwaluw, Raaf, boomklever en boomleeuwerik.

Groote en Kleine Meer werden reeds in 1623 in een document genoemd in verband met de visrechten. De Kleine Meer is eigendom van Natuurmonumenten. Het Groote Meer werd ook Sustermere (zustermeren) genoemd, omdat het bij enige droogte om twee van elkaar gescheiden meren gaat. De meren vormden een bron van geschil tussen de Abdij van Tongerlo en het Mariaklooster.

Kortenhoeff (104 ha) behoort ook tot het gebied. Hierin ligt het Wasven, dat door eutrofiëring sterk achteruit was gegaan. In 1980 kwam Kortenhoeff in bezit van Staatsbosbeheer. In 1989 werd de bodem afgeplagd en sindsdien is de flora deels hersteld.

Natuurherstel[bewerken | brontekst bewerken]

Aangezien De Groote Meer grenst aan de Kalmthoutse Heide, werd het Belgisch-Nederlandse Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide ingesteld. In 2006 werd met natuurherstel begonnen, waarbij een deel van het productiebos werd gekapt om stuifzand weer een kans te geven en de heidegebieden aan beide zijden van de grens weer met elkaar te verbinden. Ook wordt getracht de daling van het grondwaterpeil tegen te gaan en de eutrofiëring een halt toe te roepen.

Om kwaliteit van het water dat vanuit het nabije landbouwgebied van De Groote Meer bereikt te verbeteren werd in 2020 als kunstgreep een filterbed van ijzerzand, restproduct van drinkwaterproductie, bij het ven aangelegd. Hiertoe werd 1100 kuub ijzerzand in het gebied gebracht en 800 meter drainagebuis ingegraven. De bedoeling is dat fosfaten daar tienallen jaren mee worden weg gefilterd.[1]

Recreatie[bewerken | brontekst bewerken]

In het gebied zijn wandel- en fietspaden aangelegd en werden wandelroutes uitgezet.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]