De Groote Meer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Groote Meer is een natuurgebied ten oosten van Ossendrecht. Het is een particulier landgoed waarvan een deel begin 21e eeuw in bezit van Natuurmonumenten kwam.De kern met en rond het meer is particulier bezit gebleven. Het gebied meet 854 ha.

De Groote Meer is een voormalig stuifzandgebied dat echter vanaf 1830 beplant werd met een productiebos van grove den. Hier en daar is het stuifzand nog actief en het reliëf toont hoogteverschillen van 12 tot 26 meter boven NAP. Het omvat ook twee vennen, Groote Meer en Kleine Meer genaamd. Vanaf 1930 en nog sneller vanaf 1970 vond verdroging en voedselverrijking plaats. Niettemin zijn oeverkruid, vlottende bies en kruipende waterweegbree nog aanwezig. De dodaars, geoorde fuut, tafeleend, wintertaling en slobeend broeden er. In de bossen broeden havik, boomvalk, sperwer, bosuil, nachtzwaluw, boomklever en boomleeuwerik.

De Groote en Kleine Meer werden reeds in 1623 in een document genoemd in verband met het visrecht. Het Groote Meer werd ook Sustermere (zustermeren) genoemd, omdat het bij enige droogte om twee van elkaar gescheiden meren gaat. De meren vormden een bron van geschil tussen de Abdij van Tongerlo en het Mariaklooster. Een derde ven, ten westen van het Groote Meer gelegen, is het Zwaluwmeer.

Voorts behoort het gebied Kortenhoeff (104 ha) tot het gebied. Hierin ligt het Wasven, dat door eutrofiëring sterk achteruit was gegaan. In 1980 kwam Kortenhoeff in bezit van Staatsbosbeheer. In 1989 werd de bodem afgeplagd en sindsdien is de flora weer deels hersteld.

Aangezien De Groote Meer grenst aan de Kalmthoutse Heide, werd het Belgisch-Nederlandse Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide ingesteld. In 2006 werd met natuurherstel begonnen, waarbij een deel van het productiebos werd gekapt om stuifzand weer een kans te geven en de heidegebieden aan beide zijden van de grens weer met elkaar te verbinden. Ook wordt getracht de daling van het grondwaterpeil tegen te gaan en de eutrofiëring een halt toe te roepen.

Recreatie[bewerken | brontekst bewerken]

In het gebied zijn wandel- en fietspaden aangelegd en werden wandelroutes uitgezet.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]