De Nederlandse Debatbond

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse Debatbond[1] is de overkoepelende organisatie van debatverenigingen in Nederland. Tot de kerntaken van de Bond behoren het bevorderen van samenwerking tussen de beoefenaars, belangenbehartiging en het ontwikkelen en bevorderen van het wedstrijddebatteren. Dit wordt gedaan vanuit de overtuiging dat het wedstrijddebat beoefenaars en toeschouwers dwingt kritisch na te denken over maatschappelijke vraagstukken en belangrijke presentatie- en argumentatievaardigheden bevordert. De Nederlandse Debatbond is opgericht in 2008, heeft ongeveer 1.000 leden en nagenoeg alle studentendebatverenigingen in Nederland zijn erbij aangesloten.[2]

Geschiedenis[bewerken]

Tot eind jaren tachtig vond debatteren onder studenten vooral plaats binnen de traditionele studentenverenigingen. In de jaren negentig maakte het wedstrijddebatteren in Nederland echter een grote groei door, vooral onder studenten. Er ontstonden onafhankelijke debatverenigingen aan verschillende universiteiten, zoals in Rotterdam (1989), Tilburg (1991), Utrecht (1995) en Amsterdam (1998). Kort na de eeuwwisseling volgden onder meer Leiden (2004), Nijmegen (2005) en Delft (2006). Onder de noemer Landelijk Verenigingen Overleg (LVO) kwamen de besturen van de verenigingen regelmatig bij elkaar om te overleggen en afspraken te maken. In het LVO van 15 april 2004 te Utrecht werd besloten tot het oprichten van een werkgroep Landelijk Debat Orgaan (LDO), met als doel het oprichten van een overkoepelende organisatie. Deze landelijke debatorganisatie zou zich bezig moeten gaan houden met het werven van gezamenlijke sponsoring en de promotie van het debatteren. Na enige vertraging komt de werkgroep LDO op 7 januari 2005 voor het eerst bij elkaar. Bij de vergadering van het LVO van 21 december 2005 worden de plannen voor een overkoepelend debatorgaan echter in de ijskast gezet.

Op het Nederlands Kampioenschap Debatteren 2007 te Tilburg maken oud-debaters Marc Roels en Daniël Schut bekend vergevorderde plannen te hebben om de oprichting van een landelijke debatorganisatie nieuw leven in te blazen. Dit leidt uiteindelijk tot de officiële oprichting van De Nederlandse Debatbond bij notariële akte van 15 oktober 2008. Tijdens de eerste formele bijeenkomst van de Bondsraad, op 21 november 2008 te Tilburg, is deze oprichting bekrachtigd, werd het eerste dagelijks bestuur benoemd en werd het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Organisatie[bewerken]

De Nederlandse Debatbond is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de bij haar aangesloten leden. Deze leden kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: debatverenigingen, niet-commerciële debatorganisaties en individuele debaters. Tot de doelen van de Debatbond behoren het vinden van landelijke sponsoring ter ondersteuning van debatwedstrijden, het vormen van een officieel overlegorgaan en besluitvormend platform voor de debatsport en het functioneren als centraal informatiepunt voor alles wat met de debatsport te maken heeft.

De Debatbond kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten debatverenigingen, van de aangesloten debatorganisaties en van de individuele leden. Het algemeen bestuur komt bijeen in een vergadering, genaamd de Bondsraad. De Bondsraad heeft onder meer de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen, het toewijzen van de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Debatteren en het benoemen van de afgevaardigde voor internationale overleggen.

Activiteiten[bewerken]

De Debatbond is verantwoordelijk voor de organisatie van twee jaarlijkse debatwedstrijden: de Nederlandse Debat Masters en een alumni-toernooi. Daarnaast houdt zij een ranglijst bij van de prestaties van Nederlandse debaters op Nederlandstalige debattoernooien. Op basis van deze ranglijst wordt bepaald welke debaters mogen deelnemen aan de Nederlandse Debat Masters.

Naast de organisatie van deze twee toernooien heeft de Debatbond zich ten doel gesteld om een systeem van jury-accreditatie op te zetten om zo de debatsport verder te professionaliseren.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Noten[bewerken]

  1. De naam zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Door de bond zelf doorgaans zonder lidwoord geschreven.
  2. www.debatbond.nl: sommige informatie is overgenomen van de officiële website van de Nederlandse Debatbond, onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0-licentie.