Detonatiesnelheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Detonatiesnelheid is de snelheid in meter per seconde waarmee een detonatiegolf zich door een explosief verplaatst. Hoe hoger de snelheid van het verloop een chemische reactie hoe groter de detonatiesnelheid. Detonatiesnelheden in vaste stoffen bereiken waarden tussen 3000 en 10000 m/s. In vloeistoffen en gassen ligt de detonatiesnelheid lager.

Explosief Afkorting Detonatiesnelheid (m/s) Dichtheid (g/cm³)
Aromatische explosieven
1,3,5-trinitrobenzeen TNB 7.450 1,6
1,3,5-triazido-2,4,6-trinitrobenzeen TATNB 7.300 1,71
4,4’-dinitro-3,3’-diazenofuroxaan DDF 10.000 2,02
Trinitrotolueen TNT 6.900 1,6
Trinitroaniline TNA 7.300 1,72
Tetryl 7.570 1,71
Picrinezuur TNP 7.350 1,7
Diazodinitrofenol DDNP 6.000 1,63
Ammoniumpicraat 7.150 1,6
Methylpicraat 6.800 1,57
Ethylpicraat 6.500 1,55
Picrylchloride 7.200 1,74
Trinitrocresol 6.850 1,62
Loodstyfnaat 5.200 2,9
Triaminotrinitrobenzeen TATB 7.350 1,80
Alifatische explosieven
Methylnitraat 8.000 1,21
Nitroglycol EGDN 8.000 1,48
Nitroglycerine NG 7.700 1,59
Mannitolhexanitraat MHN 8.260 1,73
Penta-erytritoltetranitraat PETN 8.400 1,7
Ethylenedinitramine EDNA 7.570 1,65
Nitroguanidine NQ 8.200 1,7
Cyclotrimethyleentrinitramine RDX 8.750 1,76
Cyclotetramethyleentetranitramine HMX 9.100 1,91
Hexanitrohexaazaisowurtzitaan HNIW or CL-20 9.400 2,04
Tetranitroglycoluril Sorguyl 9.150 1,95
Octanitrocubaan ONC 10.100 2,0
Nitrocellulose NC 7.300 1,2
Ureumnitraat UN 4.700 1,59
Organische explosieven
Acetonperoxide TATP 5.300 1,18
Diacetylperoxide
Anorganische explosieven
Kwikfulminaat 4.250 3,0
Loodazide 4.630 3,0
Zilverazide 4.000 4,0
Ammoniumnitraat AN 5.270 1,3