Doede Keuning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Doede Keuning (1943) is een Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur en Emeritus hoogleraar bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn specifieke aandachtsgebied betreft het ontwerpen van organisatiestructuren.[1]

Levensloop[bewerken]

Keuning studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde hier ook in 1974 onder Hendrik Thierry met het proefschrift "Algemene systeemtheorie, systeembenadering en organisatietheorie", een systematiserende verkenningstocht door de 'systems jungle' en een onderzoek naar enkele consequenties van het systeemdenken voor de organisatietheorie.

Na zijn promotie is Keuning enige jaren werkzaam als organisatieadviseur bij Bakkenist Management Consultants en Twijnstra Gudde Management Consultants.[1] In 1987 volgt ook een aanstelling als hoogleraar Organisatie en Leiding aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 15 oktober 2008 sprak Keuning zijn afscheidsrede uit als hoogleraar Organisatie en Leiding van de VU in Amsterdam.[2]

Van 1991 tot 1993 was Keuning administratief actief als decaan en bestuursvoorzitter van de Faculteit Economische Wetenschappen en Econometrie.

Werk[bewerken]

Management en Organisatie[bewerken]

Met het boek "Management en Organisatie" (eerste druk uit 1978) schreef Keuning met Jan Eppink een Nederlands standaardwerk, waarmee in de jaren 1980 "een groot aantal managers tijdens de studie de eerste beginselen van de organisatiekunde hebben opgedaan".[3] Dit werk was geïnspireerd op de Amerikaanse leerboeken, maar vooral qua voorbeelden aangepast aan de West Europese praktijk.[3]

Organisaties als instrument[bewerken]

Keuning ziet volgens De Bruijn (2003)[4] de organisatie vooral als "een instrument dat door het toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens wordt gebruikt met behulp van resources (mensen, financiële en technische middelen: input) om producten of diensten (output) tot stand te brengen, die in maatschappelijk en/of individuele behoeften voorzien."[4]

Het organiseren is te bezien als een activiteit volgens Keuning gericht op "het scheppen van een doelmatige verhouding tussen beschikbare middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken", aldus De Bruin. "Door organiserend handelen ontstaat een organisatie waarbij mensen bewust en doelgericht werken en doelmatig gebruik mogen maken van de beschikbare middelen".[4]

Structuurhygiëne geboden[bewerken]

In zijn afscheidsrede getiteld "Structuurhygiëne geboden! – over zindelijk denken en handelen in organisatiestructuren en de ‘vergeten dimensie’ in organisatieontwerp" is Keuning boos, in de woorden van Rudy Kor (2008)[2] op:

".... al het gebroddel van managers en nog meer op adviseurs en pseudo-wetenschappers die maar wat aan rommelen bij het structureren van organisaties. Hij verwijt hun een ernstig tekort aan kennis en inzicht in het kennisgebied organisatieontwerp".

In zijn rede pleit hij ervoor de organisatiestructuur toch vooral te bezien als een afsprakenstelsel in plaats van maar "een plaatje, 'de hark'. De essentie van het structuurontwerp van een organisatie ligt vooral in de daaraan ten grondslag liggende afspraken – in woorden dus – over taakverdeling, onderlinge relaties, bevoegdheden en communicatie- en overlegrelaties ten behoeve van wilsoverdracht en coördinatie".[2]

Publicaties[bewerken]

Keuning heeft talloze boeken en artikelen gepubliceerd voornamelijk op het terrein organisatie, strategieformulering en beleidsvoering in private organisaties. Een selectie:

  • 1973. Algemene systeemtheorie, systeembenadering en organisatietheorie, Leiden: Stenfert Kroese.
  • 1978. Management en organisatie. Leiden: Stenfert Kroese.
  • 1983. Interne organisatie en het besturen van een bedrijf. Leiden: Stenfert Kroese.
  • 1987. Management: het is 'top ... down' en 'bottom ... up': over het maken van de nieuwe tijd en de onderwerpen die voorbijgaan. Inaugurale rede Vrije Universiteit Amsterdam.
  • 1993. Verplatting van organisaties. Met Wilfred Opheij en T.H. Maas. Assen: Van Gorcum.
  • 1995. Grondslagen van het management. Met R. de Lange. Houten: Stenfert Kroese.
  • 2002. Organisatie-advieswerk. Met Andries Twijnstra en Léon de Caluwé. Dordrecht: Kluwer.
  • 2007. Structuur doorzien. Met M. Wolters. Prentice Hall, 2007.

Externe link[bewerken]