Drijftil

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zicht op een drijftil in de Grote Geule te Kieldrecht

Een drijftil of krag(ge) is een drijvend eilandje, meestal in een voedselrijke veenplas gelegen.

De basis van een drijftil wordt gevormd door onderdelen van losgeslagen oeverplanten, zoals wortelstokken van riet en gele plomp, aangevuld met aangewaaid strooisel. Op deze mat, die door wind en golfslag bij elkaar is gekomen, kan zich bijzondere vegetatie ontwikkelen. Waterscheerling en waterzuring voelen zich hier thuis. Ook zeggesoorten als pluimzegge en hoge cyperzegge kan men er aantreffen, en daarnaast diverse soorten veenmos.

Drijftillen spelen een rol in het verlandingsproces van zoete wateren. Er treedt geleidelijk successie op naar een begroeiing van onder meer kalmoes, gele lis en soortgelijke moerasplanten. Uiteindelijk komt het eilandje met de wortels aan de bodem vast te zitten en is er sprake van laagveenverlanding of trilveen.