Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Polygoonjournaal uit 1952. In het Trippenhuis van de Nederlandse Academie voor Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam wordt een conferentie gehouden van Europese atoomgeleerden.

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA), European Atomic Energy Community (EAEC) of kortweg Euratom, is een internationale organisatie met als doel het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie.

De lidstaten van Euratom zijn tevens lidstaten van de Europese Unie. De organisatie is opgericht op 25 maart 1957 middels het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Op dezelfde datum werd ook de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht.

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is een afzonderlijke organisatie, maar voor beslissingen gebruikt het de instituties (parlement, Europese Raad, Europese Commissie) van de Europese Unie. Op 1 januari 1958 trad het Euratom-verdrag in werking, en werd de Commissie voor Euratom geïnstalleerd in Brussel. In 1967, met de inwerkingtreding van het Fusieverdrag kreeg de Euratom samen met de EEG en de EGKS één Commissie, één Raad en één budget.

Het oprichtingsverdrag van de EGA is voor onbepaalde tijd gesloten en nooit gewijzigd. Sinds 2003 gaan stemmen op om het verdrag te herzien. Hierbij wordt erop gewezen dat

  1. de Europese Unie sinds 1957 aanzienlijk is uitgebreid;
  2. een deel van de toetredende leden nooit voor kernenergie heeft gekozen;
  3. vier van de oorspronkelijke leden - België, Duitsland, Italië, en Nederland - plus het later toegetreden Zweden, in eigen land juist hebben gekozen voor afbouw van het gebruik van kernenergie, al staat die keuze sinds april 2009 alweer onder druk en krabbelen sommige van die landen weer terug, omdat kerncentrales een koolstofdioxide-vrije manier van energievoorziening vormen. Dit met oog op het verminderen van de uitstoot van dit broeikasgas zoals vooropgesteld in de Kyoto-protocollen.

Alle landen die toetreden tot de Europese Unie dienen ook tot het Euratom-verdrag toe te treden.

1948 1952 1958 1967 1987 1993 1999 2003 2009 2011
Brussel EGKS EEG / Euratom Fusieverdrag Europese Akte EU-Verdrag Amsterdam Nice Lissabon
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
P

IJ

L

E

R

S
Europese Gemeenschap (EG) Europese Unie (EU)
↑Europese Gemeenschappen↑ Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ)
Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
Europese politieke samenwerking (EPS) Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
West-Europese Unie (WEU)

Externe link[bewerken]