Gebruiker:Stunteltje/Kladblok/Jan Bleuland van Oordt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Gaslantaarn

Jan Bleuland van Oordt, (Voorburg 11 juni 1867 - 's Gravenhage 19 april 1924) richtte in 1866 een gasfabriek op te Voorburg, gevestigd in het buitenhuis Middendorp aan de Kerkstraat 65.

Kan dus niet, dat moet zijn vader zijn geweest, ook een Jan.

Hij leverde daarmee het gas voor de straatlantaarns. Hij was eerelid van de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland. De bloei van zijn petroleumgas-fabriek was er de oorzaak van dat het toenmalige gemeentebestuur van Voorburg zelf als lichtleverancier wilde gaan optreden. In 1912 nam de gemeente de gasvoorziening over na een arbitrale uitspraak over de concessie voor lichtvoorziening. Deze strijd was in gaskringen bekend als de 'Voorburgsche Gaskwestie'. Hij stichtte in dat jaar de Petroleum-Persgasfabriek, die in stalen cilindrische drukvaten gas ging leveren aan villa's, kloosters, gestichten en industriële ondernemingen. Na het aansluiten van de huizen op het openbare elektriciteitsnet werd voornamelijk geleverd aan scheepswerven en fabrieken. In Februari 1921 volgde de omzetting in een N.V. In 1931 werd hij in functie opgevolgd door zijn zoon Jan.

Leven en werk[bewerken | brontekst bewerken]

Jan Bleuland van Oordt toonde reeds vroeg gevoel voor techniek en had ook kunstzinnige neigingen. Hij was door zijn door zijn vader voor de handel bestemd en werd daarom naar Londen en Hamburg gezonden om zich in die richting te bekwamen. Na op jeugdige leeftijd te Rotterdam als deelgenoot van een handelsfirma een grote tegenslag te hebben ondervonden, volgde hij zijn gevoel voor techniek en ging zich bekwamen in de chemie. In 1866 richtte hij in Voorburg een fabriek van zinken ornamenten op en bouwde ten behoeve van dit bedrijf een eigen petroleumgas-installatie, die reeds spoedig dienstbaar werd gemaakt aan de openbare en particuliere verlichting te Voorburg. Het petroleumgas werd anno 1873 verkocht à ƒ 0.60 per kubieke meter. [1] Door hem werd een tiental gemeenten in Nederland met petroleumgas verlicht, benevens een aantal gevangenissen, gestichten, fabrieken en buitenplaatsen. Door dit succes verkreeg de naam 'Bleuland van Oordt' op dit gebied Europese faam. Daarnaast richtte hij een destilleerinstallatie op, waardoor hij een veiliger soort petroleum op de markt werd gebracht. Deze petroleum werd tal van jaren in de vuurtorens gebruikt. Hij was de eerste die hier te lande acetyleen-installaties bouwde voor verlichtingsdoeleinden.

Bij Koninklijk Besluit van 22 april 1840 werd hem vergunning verleend de naam Bleuland aan zijn familienaam toe te voegen. Op 30 september 1834 werd hij echter reeds in de burgerlijke stand in geschreven als 'Jan en toenaam 'Bleuland'. De naam 'Bleuland' was afkomstig van zijn overgrootvader van moederzijde, prof. dr. Jan Bleuland te Utrecht, die geen mannelijke nakomelingen had.

Het kunstzinnige kwam terug bij zijn dochter Adri Bleuland van Oordt en haar jongere zuster Johanna Bleuland van Oordt.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Categorie:Nederlands industrieel

Heeft het niet gehaald en werd verwijderd per Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20140118 encyclopedische relevantie wordt niet duidelijk uit de tekst van het artikel. Gouwenaar (overleg) 18 jan 2014 18:09 (CET)

  Opmerking Opmerking - inmiddels is het artikel uitgebreid, maar met een tekst die berust op een door de familie Van Oordt uitgebrachte publicatie en die weinig encyclopedisch is geschreven. Een zin als "zeer werkzaam mens, meegaand van karakter en begiftigd met een uitzonderlijk verstand" past eerder in een necrologie dan in een encyclopedisch artikel. Ook uitspraken als "Door dit succes verkreeg de naam 'Bleuland van Oordt' op dit gebied Europese faam" zijn kennelijk ontleend aan de publicatie van de "Vereeniging der Familie Van Oordt". Onafhankelijke, betrouwbare bronnen ontbreken. De vermelding dat de beschrevene "reeds vroeg technisch en kunstzinnige neigingen toonde" is ook een voorbeeld van een persoonsbeschrijving, die vooral gebaseerd lijkt op familieverhalen. Gouwenaar (overleg) 18 jan 2014 22:41 (CET)
  Opmerking Opmerking - de inmiddels toegevoegde bron heeft geen betrekking op de beschrevene, maar op zijn gelijknamige zoon. Twee van de toegevoegde externe links verwijzen naar dezelfde bron en zijn in het geheel niet relevant voor dit artikel. Gouwenaar (overleg) 19 jan 2014 14:03 (CET)
  Opmerking Opmerking - De encyclopedische relevantie werd betwist over Jan Bleuland van Oordt. Het klopt dat de bron en de 2 externe links met name gaan over de zoon van Jan, die ook Jan heet. Maar in de artikelen wordt de naam van zijn vader genoemd als oprichter van de fabriek en erelid van de vereniging van gasfabrikanten. Peter 22 jan 2014 07:57 (CET)
  Voor Voor verwijderen - per nominator; ook het niet genoemde Nederland's Patriciaat 61 (1975), p. 284 meldt niets anders dan "gasfabrikant" en oprichter zijn van een particuliere familievereniging maakt zeker niet E. (Zijn dochters Adri (1862-1944) en Johanna Jacoba Bleuland van Oordt (1865-1948) verdienen eerder een lemma.) Paul Brussel (overleg) 22 jan 2014 08:54 (CET)
  Tegen Tegen verwijderen Flink omgewerkt, gewikificeerd en van een plaatje voorzien. Eén van onze industriëlen, zuinig op zijn in een encyclopedie. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Stunteltje (overleg · bijdragen) 1 feb 2014 11:23‎
    Opmerking Opmerking - "Eén van onze industriëlen" - dat is uiteraard hetzij zwaar overdreven, hetzij gewoon onjuist: hij volgde zijn vader op als directeur van een door die vader opgerichte gasfabriek waar het lemma overigens nog steeds grotendeels over gaat (niet over de zoon die het onderwerp van het lemma zou zijn). Paul Brussel (overleg) 1 feb 2014 12:43 (CET)
      Opmerking Opmerking - bovendien wordt het artikel steeds vreemder, hij zou dus al een jaar voordat hij werd geboren een gasfabriek hebben opgericht en drieëndertig jaar voor zijn geboorte zijn ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Hier worden de gegevens van vader en zoon door elkaar gehusseld. De subjectieve persoonsbeschrijving heeft betrekking op de vader, die slechts genoemd wordt als "vader van" in de toegevoegde bron. Voor deze persoonsbeschrijving is kennelijk geput uit in de familie overgeleverde verhalen. Gouwenaar (overleg) 1 feb 2014 12:57 (CET)
        Het is een rommel: Jan (1834-1924), Jan (1867-1962) en Jan Bleuland van Oordt (1904-1997) lijken allemaal op een hoop te worden gegooid en worden op onduidelijke wijze in het artikel genoemd. [Een Jan Bleuland van Oordt die werd geboren in 1867 en overleed in 1924 lijkt niet te hebben bestaan...] Paul Brussel (overleg) 1 feb 2014 13:52 (CET)
          Die heb ik hier gevonden. En vervolgens las ik dit en gebruikte de onderste helft, dus niet het er bovenstaande. Het artikel gaat dus, wat mij betreft, over de vader. De zoon wordt alleen als zijn opvolger genoemd. Me dunkt dat de stichter van een fabriek belangrijker is voor een encyclopedie dan de zoon, die de fabriek - voor zover gelezen - alleen maar heeft voortgezet. Stunteltje (overleg) 1 feb 2014 14:34 (CET)
            Dan is toch wel uiterst merkwaardig, dat de enige substantiële bron slechts over de zoon gaat. De biografische paragraaf in het artikel is dermate subjectief ingekleurd en ontleend aan familieverhalen (kunstzinnige neigingen, zijn gevoel voor techniek, Europese faam, enz. enz.) Slechts de verkoopprijs van het petroleumgas is voorzien van een bron. Alle andere beweringen in deze paragraaf zijn niet verifieerbaar en dus nmm niet bruikbaar voor Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 1 feb 2014 15:16 (CET)