Geocaching

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden.

Algemeen[bewerken]

De sport geocaching werd mogelijk door het uitzetten van de Selective Availability-functie van het Global Positioning System op 1 mei 2000. De eerste gedocumenteerde cache is geplaatst op 3 mei 2000 door Dave Ulmer. De locatie werd bekendgemaakt in de usenet-nieuwsgroup sci.geo.satellite-nav.[1] Op 6 mei 2000 was de cache tweemaal gevonden.

Een cache is gewoonlijk een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de "schat". Tegenwoordig kan dit ook een dusdanig kleine cache (nano-cache) zijn dat er alleen een logboek in zit. Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen ruilen en/of toevoegen. In de schat is altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam achter kan laten. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps is een kaart te zien met alle caches in de omgeving en is er de mogelijkheid om een log op de website te plaatsen.

Tijdens cache-evenementen (events) komen geocachers samen om bijvoorbeeld te discussiëren over het geocachen. Na het evenement wordt de eventcache gearchiveerd. Vaak worden speciaal voor het event nieuwe caches gemaakt, die wel blijven liggen. Een bijzonder type event is de Cache In Trash Out-event of cito -event ; waarbij deelnemers (zwerf)afval opruimen, of onderhoud aan natuur plegen met een natuurinstantie zoals SBB, NN, landschappen en gemeenten. Een ander soort evenement is de Mega-event cache. Bij een mega-event cache wordt hetzelfde gedaan als bij een normaal evenement, maar hier hebben meer dan 500 teams zich voor aangemeld.

Richtlijnen[bewerken]

Wanneer de "schat" gevonden is, is het niet de bedoeling de exacte ligplaats van de schat te vertellen. Deze locatie moeten de andere geocachers zelf vinden. Vaak staat er wel een hint op de site van de cache. Het is juist de sport dat men een beetje moeite moet doen met het zoeken.

Als de "schat" gevonden is moet men de schat, na het loggen en ruilen, weer op precies dezelfde plek en manier terug leggen", ervoor zorgend dat bij het pakken en terugleggen ervan andere mensen niet zien wat men aan het doen is en waar de schat ligt. De caches zijn er in diverse maten, van de grootte van een fietsventiel, of een fotorolletje waar alleen een logboekje in zit, tot een munitiekistje of emmer waar men dan de goodies in zou kunnen vinden.

Geocache

Wanneer men coördinaten uitwisselt, is het belangrijk te weten in welk systeem de gps werkt. Doorgaans is een gps ingesteld op WGS 84, hetgeen afwijkt van de Nederlandse Bessel-coördinaten of de RD-coördinaten.

Cache-typen[bewerken]

Naast eenvoudige caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan lopen, zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet worden of waarbij eerst een soort speurtocht gelopen moet worden. Voor veel cachers gaat het daarom nog niet eens zozeer om de cache zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie locaties in de natuur of in steden.

Caches kunnen in de volgende soorten worden onderverdeeld:

 • Traditionele caches - De eenvoudigste soort, waarbij de eindlocatie al staat vermeld op internet. De cacher voert de coördinaten in en kan op weg gaan.
 • Multicaches - Bij deze caches zijn alleen bepaalde waypoints (tussenpunten) gegeven. Zo kan er op een bepaald punt een vraag beantwoord moeten worden of moet er een volgend coördinaat gezocht en/of berekend worden.
 • Mystery cache - Bij deze caches is niet de locatie van de cache aangegeven, maar enkel een (fictief) punt in de buurt. Door vooraf een puzzel of opdracht op te lossen kan de echte locatie gevonden worden.
 • Earth Cache - Een Earth cache moet een educatieve geologische opdracht bevatten. Bijvoorbeeld het meten/berekenen van de omvang van een specifiek kenmerk van het gebied, het verzamelen en vastleggen van gegevens (zoals tijdstip van een getijgolf), of door een e-mail naar de cache eigenaar te laten sturen met het antwoord op geologische vragen waarvan de informatie ter plekke te achterhalen is (bijvoorbeeld op een informatiebord). Sinds 01 januari 2011 zijn de richtlijnen aangepast, het maken van een foto is optioneel.
 • Virtuele cache - Op sommige plaatsen is het niet mogelijk of toegestaan een fysieke cache te verstoppen. Een virtuele cache is dus alleen een locatie. Deze caches worden meestal als 'gevonden' beschouwd als de cacher een vraag over de locatie kan beantwoorden en een foto kan tonen. Sinds geruime tijd worden geen nieuwe virtuele caches meer toegevoegd aan de database, een earth cache kan nog wel worden aangemaakt.
 • Webcam cache - De bedoeling is herkenbaar (met gps zichtbaar) in beeld van een bepaalde webcam te gaan staan en als bewijs het plaatje van de webcam bij het log te voegen. Sinds enige tijd worden geen nieuwe Webcam caches meer toegevoegd aan de database.
 • Wherigo cache - Wherigo is een technisch hulpmiddel voor het bouwen en spelen van avonturen met gps-ondersteuning. Een van de mogelijke toepassingen is het mogelijk maken van interactie tussen geocachers en virtuele objecten en karakters, door het betreden van virtuele zones.
 • Letterbox Hybrid - Bij deze vorm maakt men gebruik van aanwijzingen in plaats van coördinaten. Echter in enkele gevallen heeft de letterbox coördinaten. De maker heeft hem dan zowel letterbox als geocache gemaakt. In de cache hoort een stempel aanwezig te zijn. Sommige cachers hebben zelf ook een logboekje en stempel bij zich. Wanneer iemand een Letterbox heeft gevonden, plaatst hij zijn stempel in het logboek.


Ook zijn er verschillende maten caches. deze worden verdeeld in een aantal maten:

 • M of micro Dit zijn de kleinste caches. Ze hebben een inhoud van maximaal 100 ml. Er zit meestal alleen een logboekje in.
 • S of small Deze caches zijn al wat groter. ze hebben een inhoud van maximaal 1 l. Er zit een logboek en soms wat goodies en een trackable in.
 • R of regular Deze caches zijn weer een maatje groter en hebben een inhoud van maximaal 20 l.
 • L of large Dit zijn de allergrootste caches. inhoud? minstens 20 l.

Soms worden er ook hele kleine cachecontainers gebruikt: de nano's. Dit zijn kleine potjes ter grootte van het topje van een vinger. Ze worden meestal aangeduid met "size unknown" maar dat wordt dan wel vermeld in de listing

De schat[bewerken]

Schat

De schat (of: stash / cache) is een doos waarin zich allerlei voorwerpen bevinden (niet bij alle types caches). De vinder kan zo voorwerpen ruilen en/of toevoegen. Het is niet de bedoeling enkel voorwerpen weg te nemen maar ook iets van grotere waarde terug te plaatsen. Wanneer er geen ruimte is voor een schatkist wordt gebruikgemaakt van kleinere doosjes. In zo'n microcache is alleen ruimte voor een logboek.

Naast de onbekende voorwerpen in een schat, zijn er ook voorwerpen die geregistreerd worden. Voorwerpen die geregistreerd worden zijn de Travel Bugs en de geocoin. De geocoin is een speciale penning. Beide type voorwerpen hebben een uniek identificatienummer, waarmee de reis van het voorwerp via internet gevolgd kan worden. De meeste travelbugs en geocoin hebben een bepaald doel meegekregen. Vaak is dat om zo veel mogelijk landen te bezoeken of om naar een bepaalde geocache of plaats te komen. Het is de bedoeling dat een travelbug, nadat hij gevonden is, zo snel mogelijk weer in een andere schat wordt geplaatst. Hierdoor blijft de Travelbug in het spel en kunnen anderen hem ook vinden.

Geocaching in Nederland[bewerken]

Jaarlijks komen er ruim 10.000 nieuwe Nederlandse caches online [2] en volgens gegevens uit juni 2014 zijn er nu ruim 28.000 actieve Nederlandse geocaches, en internationaal meer dan 2.400.000. Verder zijn er in 2013 tussen de 30.000 en 40.000 actieve geocachers in Nederland. Wereldwijd zijn dat er meer dan 6.000.000.

Zie ook[bewerken]

Officiële websites[bewerken]