Van Harinxma

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Harinxma)
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Van Harinxma thoe Slooten, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
Geslachtswapen (1947)

Het geslacht Van Harinxma (ook: Van Harinxma thoe Slooten) behoort sinds 1814 tot de adel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Geschiedenis[bewerken]

Poortgebouw van de Sjucksmastate in Waaxens, woonhuis van Ernst van Harinxma en Tieth van Botnia

De bewezen stamreeks begint met Idzard Hettinga die in 1449 als overleden wordt vermeld. In de 16e eeuw nam een afstammeling van hem de naam Van Harinxma aan als kleinzoon van Hylck Harinxma. Vanaf diens achterkleinzoon, dr. Pieter van Harinxma thoe Slooten (1610-1669), zoon van dr. Ernst van Harinxma (†1631) en Tieth van Botnia, wordt de geslachtsnaam met de toevoeging thoe Slooten gevoerd. Deze laatste was ook de eerste van een serie volmachten ten landdage uit deze familie. De familie speelde al die eeuwen een belangrijke rol in Friesland. In 1814 werd mr. Albert van Harinxma thoe Slooten (1765-1816) erkend als Edele van Friesland; in 1822 werd voor diens nageslacht de titel van baron(es) erkend.

In Friesland zijn verschillende locaties naar de familie vernoemd. In Leeuwarden is er onder meer het Harinxmaplein en het Harinxmakanaal, in Sneek is er de Harinxmakade, het Harinxmaland en de Harinxmabrug. Ook de Harinxmastate ontleent haar naam aan deze familie, en is gelegen aan de Van Harinxmaweg in Beetsterzwaag.

Enkele telgen[bewerken]

De Harinxmastate in Beetsterzwaag
De Epemastate in IJsbrechtum

Jhr. mr. Albert van Harinxma thoe Slooten (1765-1816), vrederechter, lid van de Grote Vergadering van Notabelen in 1814, lid van Provinciale staten van Friesland