ISO 8601

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Datum en tijd genoteerd volgens ISO 8601:

(op het moment dat je deze pagina opvroeg, pagina verversen)

Datum: 2020-12-03
Datum en tijd in UTC: 2020-12-03T15:36:10+00:00
of: 2020-12-03T15:36:10Z
of ook: 20201203T153610Z
Datum en tijd in ME(Z)T: 2020-12-03T16:36:10+01:00
Weekjaar en week: 2020-W49
Weekjaar, week en weekdag: 2020-W49-4
Datum zonder jaar: --12-03
Kalenderjaar en dagnummer: 2020-338

ISO 8601 is een internationale standaard voor de aanduiding van termen betreffende kalender, datum en tijd. De standaard draagt voluit de titel "Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times".

Een typerend kenmerk van de standaard is dat een datum wordt genoteerd van meest naar minst significant onderdeel, dus eerst het jaar, dan de maand en vervolgens de dag (en eventueel het tijdstip met een T tussen de dag en tijdstip) dus "YYYY-MM-DDThh:mm:ss". Dit is onder andere nuttig voor gebruik in computerprogramma's omdat elementen dan eenvoudiger in chronologische volgorde gesorteerd kunnen worden.

Eventueel kan dit ook nog worden gevolgd door de tijdzone, bijvoorbeeld +02:00 voor Midden-Europese Zomertijd: 2017-08-17T12:47:16+02:00. Het plusteken stelt geen optelling voor, want voor het berekenen van UTC moeten de twee uur juist afgetrokken worden van de tijd.

Wat de weeknummering betreft komt deze norm overeen met NEN 2772.

Hiërarchische indeling van de tijd in perioden[bewerken | brontekst bewerken]

Chronologische volgorde correspondeert met lexicografische volgorde, zowel wanneer we de items YYYY, MM, DD, hh, mm en ss beschouwen, als in het geval van de items Y, Y, Y, Y, M, M, D, D, h, h, m, m, s, s. Een tussenvorm die meer aansluit bij de relevantie van het verspringen van een item is het beschouwen van items Y, Y, Y, Y, MM, DD, hh, mm en ss. Dat verspringen correspondeert met het beginnen van respectievelijk perioden van 1000, 100, 10 en 1 jaar, en een maand, dag, uur, minuut en seconde:

  • De eerste Y is een van de cijfers 0 t/m 9, waarvan elk een periode van 1000 jaar representeert.
  • De eerste YY is een van de getallen 0 t/m 99, waarvan elk een periode van 100 jaar representeert.
  • De eerste YYY is een van de getallen 0 t/m 999, waarvan elk een periode van 10 jaar representeert.
  • YYYY is een van de getallen 0 t/m 9999, waarvan elk een jaar representeert.
  • Voor elke waarde van YYYY representeert YYYY-MM, met MM een van de getallen 1 t/m 12, een maand.
  • Voor elke waarde van YYYY-MM representeert YYYY-MM-DD, met DD een van de getallen 1 tot en met een maximum dat afhangt van YYYY-MM, een dag.
  • Voor elke waarde van YYYY-MM-DD representeert YYYY-MM-DDThh, met hh een van de getallen 0 t/m 23, een uur.
  • Voor elke waarde van YYYY-MM-DDThh representeert YYYY-MM-DDThh:mm, met mm een van de getallen 0 t/m 59, een minuut.
  • Voor elke waarde van YYYY-MM-DDThh:mm representeert YYYY-MM-DDThh:mm:ss, met ss een van de getallen 0 t/m 59, een seconde.

Het geheel geeft een hiërarchische indeling van een periode van 10.000 jaar in, uiteindelijk, seconden.

Bij de maand en de dag van de maand begint de telling bij 1, en correspondeert het getal dus met het rangnummer in het naasthogere type tijdsinterval. In de andere 7 gevallen is dit niet het geval.

Als men een millennium, eeuw en decennium wil laten beginnen op respectievelijk een 1000-, 100- en 10-voud jaren na 1 januari van het jaar 1 (het begin van de jaartelling), dan zijn deze een jaar verschoven ten opzichte van de bovenstaande typen tijdsinterval van 1000, 100 en 10 jaar, zie millenniumkwestie.

Weekjaar, weeknummer en weekdagnummer[bewerken | brontekst bewerken]

Chronologische volgorde correspondeert ook met lexicografische volgorde als we de items YYYY, W, N, hh, mm en ss of Y, Y, Y, Y, W, N, hh, mm en ss beschouwen, met YYYY het weekjaar, W het weeknummer en N het weekdagnummer. Het verspringen van een item correspondeert met het beginnen van respectievelijk perioden van 1000, 100, 10 en 1 weekjaar, en een week, dag, uur, minuut en seconde.

Het geheel geeft weer een hiërarchische indeling van een periode van 10.000 jaar in, uiteindelijk, seconden.

Bij de week en de weekdag begint de telling bij 1, en correspondeert het getal dus met het rangnummer in het naasthogere type tijdsinterval. In de andere gevallen is dit niet het geval.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]