Idensys

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Idensys-logo
Infographic
Systeemdiagram met de verschillende componenten van het stelsel en de belangrijkste koppelvlakken

Idensys is het publiek-private Nederlandse systeem voor elektronische identificatie (eID). Het ontwikkelt in dat kader de Nederlandse standaard voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven. De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven om deze standaard te ontwikkelen. Idensys is onderdeel van de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI). Idensys valt onder het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten (ETD-stelsel), welke op haar beurt onderdeel is van het eID-stelsel.

Nationaal[bewerken]

Idensys wordt ontwikkeld als standaard voor online identificatie en vaststelling van bevoegdheden en brengt publieke en private inlogmiddelen samen. In het systeem worden bestaande systemen en authenticatiemiddelen opgenomen die aan de afspraken voldoen, zoals DigiD voor contacten tussen overheid en burgers (vergelijkbaar met het sinds 2003 bestaande Belgische e-ID), eHerkenning voor ondernemers, logins bij banken en gebruikersnaam-wachtwoordcombinaties voor webwinkels. Nieuwe, nog niet bestaande eID-middelen kunnen ook in Idensys worden ondergebracht.

De opzet van Idensys is dat het betrouwbaar is, de privacy geborgd is en toegankelijk is.[1] Een aantal critici houdt desondanks zorgen over de privacy.[2]

Dienstverlenende organisaties die aansluiten kunnen via deze middelen toegang geven tot hun online dienstverlening. Burgers, consumenten en ondernemers kiezen zelf het middel waarmee ze bij een entiteit willen inloggen om een dienst af te nemen of informatie uit te wisselen. Op belastingdienst.nl kan tijdens het inloggen bijvoorbeeld gekozen worden tussen DigiD, Idensys, iDIN of eHerkenning.

Internationaal[bewerken]

Daarnaast wordt geborgd dat er een goede aansluiting is op technisch en organisatorisch vlak met de eID-voorzieningen voor grensoverschrijdende authenticatie en de Europese vereisten hiervoor (met name de PEPS en V-IdP zoals ontwikkeld in STORK) en de eisen die voortvloeien uit de eIDAS-verordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.[3][4]

Externe link[bewerken]

Zie ook[bewerken]