Jafet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Jafet (rechts) met zijn broers Sem en Cham

Jafet (Jafeth[1]), (Hebreeuws יֶפֶת of יָפֶת Japeth of Japhet), is een figuur uit de Bijbel. Zijn naam komt voor in Genesis 5 tot en met 10. Zijn naam betekent: uitbreiding. Hij is de middelste zoon van Noach. De oudste zoon van Noach is Sem. De jongste zoon van Noach is Cham. Tegenover zijn vader heeft Jafet zich zeer gewetensvol gedragen.

Noach was naakt in slaap gevallen na te veel van de oogst van zijn wijngaard te hebben gedronken. Cham had zijn vader in die toestand ontdekt en bespotte hem tegenover zijn broers. Jafet echter, bedekte, samen met Sem, zijn vader met een mantel, zonder naar diens naaktheid te hebben gekeken (vandaar de Nederlandse uitdrukking: "iets met de mantel der liefde bedekken").[2] Jafet en Sem worden voor deze daad door Noach gezegend.

Jafets nakomelingen of Jafetieten[bewerken]

Zijn zonen waren Gomer, Magog, Tiras, Javan, Mesech, Tubal, en Madai.

  • Javan, waarvan onder andere de Ioniërs met onder andere de Grieken zouden afstammen.
  • Tarsis, een zoon van Javan, wiens nageslacht zich verspreid zou hebben richting Klein-Azië waar ze aan de zuidkust de stad Tarsus gesticht zouden hebben. Verder verspreidden ze zich over de hele Middellandse Zee en koloniseerden de kuststreken en eilanden hiervan o.a. kreta en Spanje. De Middellandse Zee heette ooit de Tarsische zee en in Zuid-Spanje lag de legendarische stad Tarsis, in het Grieks Tartessos genaamd).
  • Tubal, wiens nageslacht richting het huidige Rusland getrokken zou zijn, voor het eerst genoemd door Tiglat-Pileser I, Koning van Assyrië, 1100 v.Chr.; hij noemt hen de 'Tabali'. Flavius Josephus beschreef hen als de Thobelieten, die volgens hem in Kaukasisch Iberië, het huidige Georgië leefden. Ze verleenden hun stamnaam zowel aan de rivier de Tobol als aan de befaamde stad ‘Tobolsk’, die tegenwoordig nog steeds zo heten.
  • Mesech, die ook richting Rusland getrokken zou zijn. De Assyriërs noemden hen in één adem met de afstammelingen van Tubal, namelijk 'Tabal en Musku'. Herodotus schreef over de 'Tiberanoi en Moschoi', Tiglath-Pileser schreef in 1100 v.Chr. over de 'Muska-a-ia'. Hiervan zou de stad Moskou zijn naam danken, evenals de naam van Rusland tot 1700: Moskovië.
  • Magog, voorvader van de Scythen, Slaven, Kelten en Hongaren.
  • Gomer, de voorvader van onder andere de Gomaren, de Galaten en de inwoners van Wales (hun taal werd oorspronkelijk ook Gomeraeg genoemd).
  • Madai, voorvader van onder andere de Meden van Iran, de Ariërs en andere volkeren in het huidige India.

Al in de oudheid werden Jafets nakomelingen geïdentificeerd met de Indo-Europese stammen zoals geschreven staat bij Flavius Josephus. In deze visie, die tot in de 19e eeuw letterlijk werd genomen, wordt hij vereenzelvigd met diverse Indo-Germaanse goden, zoals de Indische Pra-Japati en de Romeinse Jupiter en de Griekse Japetos of Iapetus (Iapetus of Iapetos, Grieks Ίαπετός / Iapetós) is in de Griekse mythologie een god, een van de Titanen. Ook volgens vroegere en hedendaagse creationisten zijn deze Jafetieten de voorouders van de Indo-Europese stammen. Moderne archeologen en taalkundigen zien hiervoor geen of onvoldoende bewijs.

Externe link[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Oude spelling tot 2005, uitgavejaar van de laatste Van Dale14
  2. http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1518.php#v1476