Kennisverwerving

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De uitwisseling van informatie is te zien als een eenvoudige vorm van kennisverwerving

Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via anderen zoals met onderwijs of zelfstudie. De uitgangspunten en grondbeginselen hiervan zijn onderwerp van de epistemologie.

Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

Het begrip kennisverwerving is een overkoepelend begrip voor het individueel denken en het verstand gebruiken tot het wetenschappelijke kennisontwikkeling en maatschappelijke kenniscreatie. Met dit begrip kan verwijzen van het ene uiterste: tot één enkele gedachte komen tot het andere uiterste: het ontstaan van alle kennis in de geschiedenis der mensheid gecreëerd.

Men kan de activiteit van het kennisverwerven opdelen in het verzamelen, bewerken en presenteren van kennis; en het resultaat van de kennisopbouw kan men opdelen in de beschrijving, verklaring en of voorspelling. Het wetenschappelijke proces van kennisverwerving kan men verder globaal onderverdelen in de benadering van de realiteit, het opbouwen van een voorstelling en het nader verrichten van empirisch en toegepast onderzoek.

Het proces der kennisverwerving staat de hele geschiedenis van de filosofie al ter discussie en heeft tot allerlei controversen geleid, zoals de kentheoritische converse tussen het rationalisme, empirisme, kriticisme, dogmatisme en scepticisme.

In de informatica wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens of data, informatie bestaande uit voor de ontvanger relevante gegevens, en kennis die weer ontstaat door integratie van informatie.

Methoden tot kennisverwerving[bewerken | brontekst bewerken]

Enkele algemene methoden voor kennisverwerving zijn:

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  • Kennisverwerving in de empirische wetenschappen, F. van der Zee, 2004
  • Methodolodology for Creating Business Knowledge,Arbnor, Ingeman & Bjerke, Sage Publications London, 1997.
  • Metaphysica en kentheorie in: Voorbereiding tot de wijsbegeerte, Dr. A. Vloermans, Leopolds den Haag 1948, p. 213-244