Kwelder, slufter en groen strand

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kwelder, slufter en groen strand is een natuurdoeltype dat voorkomt in getijdengebieden en in duingebieden de onder invloed staan van zeewater. Binnen het natuurdoeltype komen kwelders, schorren, slufters, strandvlaktes en groene stranden voor. Het natuurdoeltype vergt zeer natte tot vochtige bodems en vergt een neutrale bodem die zwak of matig eutroof is. De grondwaterstand is ondiep. Het natuurdoeltype kan tegen dagelijkse overstromingen van zout water en de vegetatie wordt mede gevoed door zeewater maar ook door grondwater en regenwater. De bodem bestaat uit slikvaaggronden, gorsvaaggronden en nesvaaggronden en de bodem is over het algemeen kalkrijk. Het natuurdoeltype heeft minstens een oppervlakte van vijf hectare nodig om in stand te blijven.

Plantengemeenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen het natuurdoeltype kwelder, slufter en groen strand kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Associatie van snavelrupia Ruppietum maritimae
Associatie van spiraalruppia Ruppietum cirrhosae
Associatie van duinrus en parnassia Parnassio-Juncetum atricapilli
Associatie van moeraszoutgras en fioringras Triglochino-Agrostietum stoloniferae
Associatie van aardbeiklaver en fioringras Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae
Associatie van kattendoorn en zilte zegge Ononido-Caricetum distantis
Strandmelde-associatie Atriplicetum littoralis
Rompgemeenschap met zeepostelein van het loogkruid-verbond/het helm-verbond -
Biestarwegras-associatie Honckenyo-Agropyretum juncei
Associatie van klein slijkgras Spartinetum maritimae
Associatie van Engels slijkgras Spartinetum townsendii
Associatie van langarige zeekraal Salicornietum dolichostachyae
Associatie van kortarige zeekraal Salicornietum brachystachyae
Schorrenkruid-associatie Suaedetum maritimae
Associatie van gewoon kweldergras Puccinellietum maritimae
Associatie van lamsoor en zeeweegbree Plantagini-Limonietum
Zoutmelde-associatie Halimionetum portulacoides
Associatie van stomp kweldergras Puccinellietum distantis
Associatie van blauw kweldergras Puccinellietum fasciculatae
Associatie van bleek kweldergras Puccinellietum capillaris
Associatie van zilte rus Juncetum gerardii
Associatie van Engels gras en rood zwenkgras Armerio-Festucetum littoralis
Kwelderzegge-associatie Junco-Caricetum extensae
Associatie van rode bies Blysmetum rufi
Zeealsem-associatie Artemisietum maritimae

Subtype[bewerken | brontekst bewerken]

Het natuurdoeltype kwelder, slufter en groen strand is onder te verdelen in drie subtype, begroeid slik, onbeweide kwelder, slufter en groen strand en beweide kwelder, slufter en groen strand. begroeid slik is een overgangszone tussen wadden en kwelders. Het type onbeweide kwelders wordt niet beweid en het subtype beweide kwelders wordt wel beweid. De subtype verschillen licht qua fysische gesteldheid, maar variëren voornamelijk qua beheer en biodiversiteit. De subtype kunnen met de habitattypen van de Habitatrichtlijn overeenkomen mits de juiste plantengemeenschappen binnen het subtype. De habitattype zijn: