Legitimatiebewijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen naar Iemand vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Identiteitsbewijs, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Een legitimatiebewijs is een document waarmee iemand kan aantonen dat hij ergens terecht aanspraak op maakt. Er is een groot verschil tussen een legitimatiebewijs en een identiteitsbewijs. Een legitimatiebewijs zegt wat je bent. Zo zegt een OV-kaart dat iemand houder is van een geldig reisrecht en een bibliotheekpas dat iemand houder is van een geldig bibliotheekabonnement. Een identiteisbewijs zegt daarentegen niet wat je bent, maar wie je bent (persoonsgegevens en persoonskenmerken).

Een legitimatiebewijs bevat vaak een foto, de naam van de houder, de naam van de instantie die het legitimatiebewijs heeft uitgevaardigd en een (beknopte) omschrijving van hetgeen waarop iemand aanspraak kan maken. Soms bevat het tevens de geboortedatum en geslacht van de houder.

Een politieambtenaar moet zich desgevraagd legitimeren. Treedt hij op in burgerkleding, dan moet hij zich terstond en ongevraagd legitimeren als hij van zijn bevoegdheid gebruikmaakt, bijvoorbeeld als hij een aanwijzing geeft aan een weggebruiker. Bezwaar is daarbij dat de burger meestal niet weet hoe zo'n legitimatiebewijs eruit ziet, zodat hij niet kan controleren of het document niet vervalst is.

Collectanten moeten zich ook kunnen legitimeren. Hierbij geldt hetzelfde probleem als bij politieambtenaren.