Collecte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Collectant voor het Noordelijk Heilsleger
Een collectebus werd voorheen met een slotje of zegellak gesloten, thans gebruikt men een gewaarmerkte tiewrap.

Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel, de kerk of hulpverlening bij natuurramp.

Er zijn tientallen goededoelenorganisaties waarvoor mensen met een collectebus langs de deuren gaan of op straat een inzamelingsactie houden. Voor zo'n openbare collecte is in veel gevallen een vergunning vereist van de gemeente. De collectanten zijn vrijwilligers en krijgen een verzegelde collectebus mee. Op de collectebus staat tegenwoordig een QR-code, gevers kunnen die met de telefoon scannen en langs die weg doneren.

Een buurt-/plaatsbewoner is de lokale coördinator van de collecte en deelt de collectebussen uit en neemt deze na afloop van de collecteperiode terug in ontvangst. De lokale coördinator is het contactpersoon van de organiserende goededoelenorganisatie. Bij het inleveren van de collectebus wordt de inhoud door twee personen geteld, meestal de collectant en de coördinator, of de coördinator en zijn buurman.[1] Er wordt per collectant genoteerd hoe veel geld er is opgehaald. Het bedrag dat met de QR-code gedoneerd is, geldt ook als opgehaald door die collectant.

26 goededoelenorganisaties[2] met CBF-erkenning zijn verenigd in de Stichting Collecteplan,[3] en stemmen hun collectes jaarlijks op elkaar af via het collecterooster.[4] In kerken collecteert men tijdens de kerkdienst of mis. Er zijn ook collectes zonder vergunning waarvan het geld voor eigen gebruik is bestemd; indien dit wordt verzwegen is dat oplichterij. Worden dergelijke collectes gesignaleerd, dan wordt er contact opgenomen met de politie.

Volgens de in 2009 gepubliceerde ''Toekomstverkenning goede doelen collectes'[dode link]' bedroegen de totale inkomsten uit collectes in het jaar 2007 zestig miljoen euro. Volgens dezelfde studie is de opbrengst van collectes per inwoner in kleine gemeenten duidelijk hoger dan in de steden. Het aantal collectanten vertoont een dalende trend.

De opbrengst van een deel van de collectes komt terecht in collectebusfondsen.