Module:Wd

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Moduledocumentatie​[bekijk] [bewerk] [ververs] [geschiedenis]
Informatiepictogram Wellicht wilt u gebruikmaken van de gebruiksvriendelijke wrapper-sjabloon {{Wikidata}} in plaats van deze module direct aan te roepen.

Deze module is bedoeld om data van Wikidata op te halen met of zonder link naar het gekoppelde Wikipedia-artikel en met vele andere opties.

Gebruik[brontekst bewerken]

De algemene structuur van een aanroep van deze module is als volgt. Merk op dat de basisstructuur bestaat uit positionele commando's, opties en argumenten, welke allemaal een vaste positie hebben.

{{#invoke:wd|commando1|optie1a|optie1b|optie1c|commando2|optie2a|optie2b|optie2c|optie0a|optie0b|optie0c|arg1|arg2|arg3}}

Gebruik verschillende commando's om verschillende soorten waardes op te halen van Wikidata. Minstens één commando moet worden opgegeven en meerdere commando's kunnen worden gecombineerd in één aanroep zoals hierboven is getoond (in willekeurige volgorde, meer dan twee is ook mogelijk), maar dit geldt alleen voor commando's uit de bewering-klasse; aanroepen die een commando bevatten uit de algemeen-klasse kunnen geen ander commando bevatten. Elk commando kan worden gevolgd door een willekeurig aantal commando-opties, welke optioneel zijn en kunnen worden gebruikt om de uitvoer die gegenereerd wordt door dat commando aan te passen.

De commando's en hun opties kunnen worden gevolgd door een willekeurig aantal configuratie-opties, welke ook optioneel zijn en de selectie van data en het algemene gedrag van deze module beïnvloeden. De aanroep wordt afgesloten met de positionele argumenten, welke al dan niet verplicht zijn afhankelijk van het opgegeven commando of de opgegeven commando's. Er bestaan tevens een aantal benoemde argumenten, evenals een verzameling benoemde opties voor geavanceerd gebruik die gebruikt kunnen worden om de manier aan te passen waarop opgehaalde waardes in de uitvoer worden samengevoegd.

Deze module is ontworpen om de basisbehoeften van het ophalen van data van Wikidata te verschaffen, maar veel kan worden bereikt middels verschillende combinaties van aanroepen. Voor het gemak zouden zulke combinaties kunnen worden samengebonden in nieuwe sjablonen die aan een specifieke behoefte voldoen. Zie ook de sectie over veelvoorkomende toepassingen hieronder voor een aantal voorbeelden van nuttige "bouwstenen". Op een soortgelijke manier kan de functionaliteit van deze module worden uitgebreid door het maken van wrapper-sjablonen die gebruikmaken van het commando main dat wordt geboden door deze module.

Veelvoorkomende toepassingen[brontekst bewerken]

Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende toepassingen. In de toekomst zouden er voor meer gemak plaatsvervangende commando's kunnen worden geïmplementeerd die equivalent zijn aan deze aanroepen.

Aanroep Toepassing
{{#invoke:wd|label|raw}} Retourneert het Q-nummer van het Wikidata-item dat gekoppeld is aan de huidige pagina (bijvoorbeeld "Q55").
{{#if:{{#invoke:wd|label|raw}}|...}} Voert een controle uit om te bepalen of de huidige pagina een Wikidata-item heeft.

Merk op dat deze bewering vertrouwt op een geretourneerde waarde die leeg dan wel niet leeg is en dat het belangrijk is om de optie raw op te geven. Zonder deze optie zou de gewone label van een bestaand item worden geretourneerd welke leeg kan zijn, wat een ongewenst resultaat oplevert. Als de optie daarentegen wel is opgegeven, dan wordt altijd een niet-leeg Q-nummer geretourneerd als een item bestaat en een lege waarde als een item niet bestaat.

Commando's[brontekst bewerken]

De commando's (commando1, commando2, ...) bepalen welke soorten waardes worden geretourneerd. Eén aanroep kan alleen commando's van een enkele klasse bevatten.

Bewering-klasse[brontekst bewerken]

De bewering-klasse-commando's kunnen worden gecombineerd, wat betekent dat meerdere commando's van verschillende types uit deze klasse tegelijkertijd kunnen worden opgegeven (zie hierboven voor gebruik).

Combineer meerdere commando's in één aanroep van deze module, in plaats van meerdere aanroepen van deze module te doen met elk één commando, om er zeker van te zijn dat alle geretourneerde stukken informatie bij elkaar horen (zie ook de onderstaande voorbeelden).

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I property eerste overeenkomst* {{#invoke:wd|property|P1}} Retourneert de opgevraagde eigenschap (property) – of lijst van eigenschappen (properties) – van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.

Dit commando kan slechts één keer worden opgegeven in een aanroep.

properties alle overeenkomsten {{#invoke:wd|properties|P1}}
II qualifier eerste overeenkomst** {{#invoke:wd|qualifier|P1|P2}} Retourneert de opgevraagde kwalificatie (qualifier) – of lijst van kwalificaties (qualifiers) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.

In tegenstelling tot de andere bewering-klasse-commando's kan dit commando meerdere keren in één aanroep opgegeven worden om verschillende kwalificaties op te halen.

qualifiers alle overeenkomsten {{#invoke:wd|qualifiers|P1|P2}}
III reference eerste overeenkomst** {{#invoke:wd|reference|P1}} Retourneert een bron (reference) – of lijst van bronnen (references) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.***

Dit commando kan slechts één keer worden opgegeven in een aanroep.

references alle overeenkomsten {{#invoke:wd|references|P1}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). De geretourneerde waarde is de eerste overeenkomst die gevonden is uit de beweringen met de beste rang.
** Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere voor elke overeenkomende bewering. Om in totaal hoogstens één waarde te krijgen in het geval het commando property niet ook gebruikt wordt, gebruik daarnaast de configuratie-optie single.
*** Alleen bronnen die geldig zijn volgens de Wikidata-richtlijnen voor bronnen worden geretourneerd (d.w.z. bronnen die ten minste de eigenschap vermeld in (P248) of URL voor bron (P854) hebben).

Algemeen-klasse[brontekst bewerken]

De algemeen-klasse-commando's kunnen niet worden gecombineerd.

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I label {{#invoke:wd|label}} Retourneert de label (label) van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
II title {{#invoke:wd|title}} Retourneert de titel (title) van de pagina die gekoppeld is aan de huidige item-entiteit of aan de opgegeven entiteit indien zo'n pagina bestaat.
III description {{#invoke:wd|description}} Retourneert de beschrijving (description) van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
IV alias eerste overeenkomst* {{#invoke:wd|alias}} Retourneert een alias (alias) – of lijst van aliassen (aliases) – van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
aliases alle overeenkomsten {{#invoke:wd|aliases}}
V badge eerste overeenkomst* {{#invoke:wd|badge}} Retourneert een badge (badge) – of lijst van badges (badges) – voor de pagina die gekoppeld is aan de huidige item-entiteit of aan de opgegeven entiteit indien zo'n pagina bestaat.
badges alle overeenkomsten {{#invoke:wd|badges}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere waardes aanwezig zijn).

Hoofd-klasse

Het commando main wordt altijd in eenzaamheid gebruikt en neem geen opties of argumenten aan. Het maakt het mogelijk voor bovenliggende sjablonen om hun parameters aan deze module door te geven in de vorm van commando's.

Commando Basisgebruik Beschrijving
main {{#invoke:wd|main}} Bedoeld voor gebruik door wrapper-sjablonen (om deze module heen) om één of meerdere van bovenstaande commando's aan te roepen en hun bijbehorende uitvoer te retourneren.

De parameters die aan de wrapper-sjabloon worden gegeven zijn die, die zullen worden gebruikt door de module, bijvoorbeeld {{wikidata|property|P1549}}{{#invoke:wd|main}}{{#invoke:wd|main|property|P1549}}.

Derhalve zullen parameters die gezet zijn door de wrapper-sjabloon zelf worden verworpen, bijvoorbeeld {{wikidata|property|P1549}}{{#invoke:wd|main|qualifier|P1082|P585}}{{#invoke:wd|main|property|P1549}}.

Opties[brontekst bewerken]

De volgende opties zijn beschikbaar, die kunnen worden gebruikt om het gedrag van deze module aan te passen. De opties dienen opgegeven te worden na het (eerste) commando en voor de andere argumenten. Voor het gemak zijn lege opties (d.w.z. ||) toegestaan, welke simpelweg zullen worden genegeerd.

Commando-opties[brontekst bewerken]

Deze opties (optie1*, optie2*, ...) zijn van toepassing op het commando dat ze direct voorgaat.

Optie Beschrijving
raw Retourneert de ruwe waarde indien toepasselijk.

Als deze optie wordt gebruikt met item- of property-datatypes, dan zal dit het Q-nummer of P-nummer retourneren in plaats van de gewone label.

Voor hoeveelheid-datatypes zal deze optie alle meeteenheden afstrippen, tenzij ook de optie unit is opgegeven in welk geval de ruwe meeteenheid (het Q-nummer ervan) zal worden geretourneerd.

Als deze optie wordt gebruikt met tijd-datatypes, dan zal de geretourneerde datum in het formaat jjjj-mm-dd zijn (bijvoorbeeld 1731-02-11), of jjjj-mm, of jjjj afhankelijk van de datums precisie. Datums in de Juliaanse kalender die zijn opgeslagen met een precisie van dagen tot en met millennia zullen /Juliaans aan de uitvoer vastgeplakt hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans, wat afgesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

Als het wordt gebruikt met geografische coördinaten-datatypes, dan vervangt het de verschillende symbolen met schuine strepen naar voren in de geretourneerde waarde (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E, wat in delen gesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

linked Voegt een link toe naar het Wikipedia-artikel dat gekoppeld is aan de eigenschap (property) of kwalificatie (qualifier) als het bestaat. Ook meeteenheden die al dan niet worden toegevoegd aan waardes krijgen hiermee een link.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan wordt de kale eigenschaps- of kwalificatiewaarde geretourneerd.

short [DUUR] Retourneert de verkorte naam (P1813) van elke geretourneerde entiteit als die beschikbaar is. Als dat niet het geval is, dan volgt het standaardgedrag waarbij de label van de entiteit wordt geretourneerd.
multilanguage Retourneert waardes van het type enkeltalige tekst in welke beschikbare taal dan ook, niet alleen in de taal van de huidige wiki.
unit Retourneert alleen de meeteenheid van hoeveelheid-datatypes.

Configuratie-opties[brontekst bewerken]

Deze opties (optie0*) zijn algemene configuratie-opties en kunnen overal na het eerste commando worden opgegeven (maar voor de andere argumenten).

Optie Beschrijving Commando-klasse
Combinatie van: preferred Stelt beperkingen aan de rang van de geselecteerde beweringen. De rangen zijn voorkeursrang (preferred), normale rang (normal) en afgekeurde rang (deprecated).

De eerste drie opties bepalen de rangen van de beweringen die zullen worden geselecteerd. Ze kunnen eventueel worden gevolgd door een + of een -, bijvoorbeeld normal+ or preferred-, waar de eerste beweringen selecteert met een normale rang of hoger en de tweede beweringen met een voorkeursrang of lager. Om beweringen van alle rangen te krijgen, gebruik preferred- of deprecated+.

Als de optie best daarnaast is opgegeven, dan zullen alleen de beweringen die de hoogste rang onder de geselecteerde beweringen hebben worden geretourneerd.

De standaard is normal+|best (dus standaard worden beweringen met een afgekeurde rang nooit geretourneerd).

Uitvoer is altijd gesorteerd van hoogste naar laagste rang (ongeacht of een van deze opties is opgegeven).

bewering
normal
deprecated
best
Combinatie van: future Stelt beperkingen aan de geldigheid op basis van tijd van de geselecteerde beweringen: toekomstig (future), actueel (current) en voormalig (former). Gebruikt de bewerings kwalificaties (qualifiers) begindatum (P580) en einddatum (P582) om te bepalen of de bewering geldig is voor de geselecteerde tijdsperiode(s).

De standaard is future|current|former (dus standaard worden beweringen die voor welke tijdsperiode dan ook geldig zijn geretourneerd), behalve wanneer date= is opgegeven (zie hieronder) in welk geval de standaard current is.

bewering
current
former
mdy Retourneert datumwaardes in de volgorde maand-dag-jaar in plaats van dag-maand-jaar. bewering
single Retourneert slechts een enkele bewering in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). Heeft geen effect als het commando property/properties is opgegeven, in welk geval deze optie overtollig zou zijn. bewering
sourced Retourneert alleen beweringen die minstens één geldige bron (reference) hebben. bewering
Een van: edit Voegt een klikbaar icoon toe na de uitvoer dat door lezers kan worden gebruikt om de geretourneerde bewering op Wikidata te bewerken.

Als edit@end wordt gebruikt, dan zal het icoon aan het einde van de regel worden geplaatst voor nette uitlijning in infoboxen.

bewering, algemeen
edit@end

Argumenten[brontekst bewerken]

De argumenten bepalen waar alle geretourneerde waardes vandaan worden gehaald.

Positionele argumenten[brontekst bewerken]

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare positionele argumenten (arg*) in hun vaste volgorde. Voor elk commando is de toepasselijke set van argumenten gemarkeerd. Als meerdere commando's opgegeven zijn, dan is de toepasselijke set de vereniging van de individuele sets. Bijvoorbeeld, als de commando's properties en qualifiers opgegeven zijn, dan moeten ook minstens allebei de argumenten property_id en qualifier_id opgegeven worden.

Meer dan één qualifier/qualifiers-commando kan worden opgegeven. De volgorde waarin deze commando's met hun opties zijn opgegeven komt overeen met de volgorde waarin de bijbehorende qualifier_id-argumenten zijn opgegeven.

(verplicht) (optioneel) (optioneel) (verplicht) (optioneel) (verplicht) (verplicht)
{{#invoke:wd commando's opties entiteit_id property_id ruwe_waarde qualifier_id qualifier_id }}
label, title,
description,
alias/aliases,
badge/badges
property/properties
reference/references
qualifier/qualifiers
qualifier/qualifiers (optionele 2de, 3de, etc.)

Hieronder volgt een beschrijving van alle positionele argumenten.

Argument Beschrijving
entiteit_id

(optioneel)

[DUUR] Q-nummer van de uit te lezen item-entiteit (bijvoorbeeld Q55), P-nummer (of een beschikbare alias) van de uit te lezen property-entiteit voorafgegaan door het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld Property:P38), of paginatitel van het Wikipedia-artikel waarvan de gekoppelde item-entiteit moet worden uitgelezen voorafgegaan door :, een voorgevoegde dubbele punt (bijvoorbeeld :Nederland).

In het geval van de algemeen-klasse-commando's mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld P38).

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zal de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina worden gebruikt (behalve wanneer eid= of page= is opgegeven, zie hieronder). Als deze parameter is opgegeven, maar met een lege waarde (d.w.z. ||), dan zal het vanwege de parameters positie worden geïnterpreteerd als een lege optie en dus worden genegeerd, wat hetzelfde resultaat oplevert als wanneer het was weggelaten. Zie ook de benoemde argumenten eid= en page= hieronder welke ook kunnen worden gebruikt om een entiteit-ID of paginatitel op te geven, maar zonder dat er standaard wordt teruggevallen op de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina.

property_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de eigenschap (property) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P35).
ruwe_waarde

(optioneel)

Ofwel het Q-nummer gelijk aan de waarde van de eigenschap (bijvoorbeeld Q29574) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van de eigenschap van de uit te lezen bewering.

Datums als letterlijke waardes moeten worden gegeven in het formaat jjjj-mm-dd (bijvoorbeeld 1731-02-11) voor datums met een precisie van dagen, jjjj-mm (bijvoorbeeld 1731-02) voor datums met een precisie van maanden, en jjjj (bijvoorbeeld 1731) voor datums met een lagere precisie. Datums v.g.j. vereisen een minteken voor het jaar (bijvoorbeeld -2950-01-31). Datums opgeslagen in de Juliaanse kalender moeten /Juliaans aan het einde hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans). Decennia zoals de jaren 2010 moeten worden gegeven als 2010 (maar de jaren 2010 v.g.j. als -2019), eeuwen zoals de 20ste eeuw als 1901 (maar de 20ste eeuw v.g.j. als -2000), en millennia zoals het 3de millennium als 2001 (maar het 3de millennium v.g.j. als -3000).

Geografische coördinaten als letterlijke waardes moeten worden gegeven met schuine strepen naar voren (d.w.z. /) in plaats van symbolen tussen de delen (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E) zonder enige spaties of voorafgaande nullen, waarbij de aanduidingen van de halfronden de Engelse afkortingen zijn: "N" voor noord, "S" voor zuid, "E" voor oost en "W" voor west.

Het speciale type 'geen waarde' kan worden opgegeven met de lege tekst (d.w.z. ||) en het speciale type 'onbekende waarde' kan worden opgegeven met een enkele underscore (d.w.z. |_|). Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\).

Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of |.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zullen alle beweringen (die voldoen aan enige andere beperkingen) die vallen onder de opgegeven eigenschap worden uitgelezen.

qualifier_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de kwalificatie (qualifier) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P580).

Benoemde argumenten[brontekst bewerken]

Hieronder volgt een beschrijving van alle benoemde argumenten, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |naam=waarde). Deze zijn allemaal optioneel en kunnen overal na het eerste commando worden opgegeven.

Argument Beschrijving Commando-klasse
eid= [DUUR] Dit argument kan worden gebruikt om het Q-nummer (bijvoorbeeld |eid=Q55) of P-nummer (of een beschikbare alias) van de uit te lezen entiteit op te geven. Het biedt dezelfde functionaliteit als het positionele argument entiteit_id, met één verschil: als het argument is opgegeven maar met een lege waarde (d.w.z. |eid=), dan zal geen enkele entiteit worden uitgelezen in plaats van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina. Dit is nuttig in sommige gevallen waarin een variabele entiteit-ID wordt verwacht, maar waarbij de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina niet standaard moet worden uitgelezen.

Tevens mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld |eid=P38) in alle gevallen.

Dit argument heeft alleen effect als het positionele argument entiteit_id is weggelaten.

bewering, algemeen
page= [DUUR] Dit argument kan worden gebruikt om de paginatitel (bijvoorbeeld |page=Nederland) van het Wikipedia-artikel waarvan de gekoppelde item-entiteit moet worden uitgelezen op te geven. Het gedraagt zich net zoals het benoemde argument eid= en kan worden gebruikt in plaats van het positionele argument entiteit_id (merk op dat geen voorgevoegde dubbele punt, :, benodigd is). Als het argument is opgegeven maar met een lege waarde (d.w.z. |page=), dan zal geen enkele entiteit worden uitgelezen in plaats van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina.

Dit argument heeft alleen effect als het positionele argument entiteit_id en het benoemde argument eid= zijn weggelaten.

bewering, algemeen
date= Dit argument kan worden gebruikt om een bepaalde datum in te stellen (bijvoorbeeld |date=1731-02-11) ten opzichte waarvan beweringen worden gezocht die overeenkomen met de gebruikte opties future, current en former, in plaats van ten opzichte van vandaag. Het stelt de standaard van deze opties in op current zodat standaard alleen beweringen die geldig waren op de opgegeven datum worden geretourneerd (op basis van de bewerings kwalificaties (qualifiers) begindatum (P580) en einddatum (P582)).

De datum moet worden opgegeven in het formaat jjjj-mm-dd (bijvoorbeeld 1731-02-11), jjjj-mm (bijvoorbeeld 1731-02) of jjjj (bijvoorbeeld 1731).

bewering
<kwalificatie>= De <kwalificatie> is een placeholder voor een set van argumenten die bepalen welke beweringen uitgelezen moeten worden op basis van kwalificatiewaarde (qualifier-waarde), overeenkomstig met het paar positionele argumenten property_id en ruwe_waarde (die toegang bepalen op basis van eigenschapswaarde (property-waarde)).

Zodoende is <kwalificatie> het P-nummer (of een beschikbare alias) van een kwalificatie (qualifier) zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P518). De waarde is ofwel het Q-nummer dat gelijk is aan de waarde van een van de kwalificaties (bijvoorbeeld Q27561) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van een van de kwalificaties van de uit te lezen bewering. Het formaat van de waarde is hetzelfde als voor het positionele argument ruwe_waarde. Het speciale type 'geen waarde' opgegeven door de lege tekst komt ook overeen met de totale afwezigheid binnen de bewering van de kwalificatie.

Voorbeeld: |P518=Q27561

Meerdere argumenten van dit type kunnen worden opgegeven om meerdere kwalificatiewaardes gelijktijdig overeen te laten komen voor elke bewering.

bewering

Eigenschapsaliassen[brontekst bewerken]

Eigenschapsaliassen (property-aliassen) zijn andere namen voor P-nummers die in plaats daarvan kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschapsaliassen (die hoofdlettergevoelig zijn) zijn momenteel beschikbaar:

Alias vertaalt
naar
P-nummer
coord P625
image P18
author P50
publisher P123
importedFrom P143
statedIn P248
pages P304
language P407
hasPart P527
publicationDate P577
startTime P580
endTime P582
chapter P792
retrieved P813
referenceURL P854
sectionVerseOrParagraph P958
archiveURL P1065
title P1476
formatterURL P1630
quote P1683
shortName P1813
definingFormula P2534
archiveDate P2960
inferredFrom P3452
typeOfReference P3865
column P3903

Geavanceerd gebruik[brontekst bewerken]

De opmaak van de uitvoer van (een combinatie van) commando's die zowel een enkelvoudige als een meervoudige vorm hebben (bijvoorbeeld property/properties) kan worden aangepast door middel van een aantal benoemde opties, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |optie=waarde), die overal na het eerste commando opgegeven kunnen worden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare benoemde opties.

Om een spatie aan het begin of eind van een waarde de plaatsen, gebruik een underscore _. Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\). Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of &#124;.

Benoemde optie Standaardwaarde Standaardcriterium Beschrijving
format= %p[%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers niet was opgegeven Het formaat van een enkele bewerking. De beschikbare parameters zijn als volgt.
Parameter Beschrijving
%p De eigenschapswaarde van de bewering ingevuld door het commando property/properties.
%q1, %q2, %q3, ... De kwalificatiewaarde of lijst van kwalificatiewaardes van de bewering ingevuld door het overeenkomstige qualifier/qualifiers-commando.
%q De verzameling van kwalificatiewaardes ingevuld door ieder qualifier/qualifiers-commando (d.w.z. %q1 + %q2 + %q3 + ...). Als slechts één qualifier/qualifiers-commando is opgegeven, dan is deze parameter gelijk aan %q1.
%r De bronwaarde of lijst van bronwaardes van de bewering ingevuld door het commando reference/references.
%a De alias van de entiteit ingevuld door het commando alias/aliases.
%b De pagina-badge van de entiteit ingevuld door het commando badge/badges.
%s De placeholder voor het verplaatsbare scheidingsteken. Dit is een speciale parameter die niet wordt ingevuld door een commando, maar in plaats daarvan automatisch wordt ingevuld tussen elk paar beweringen, aliassen of badges (als een lijst van beweringen, aliassen of badges wordt geretourneerd). Dit is vooral handig in het geval tevens een bron van een bewering wordt geretourneerd, omdat dit het mogelijk maakt om de bron achter het leesteken te plaatsen zoals voorgeschreven in Wikipedia's conventies. De standaardwaarde is een komma (,) en kan worden overschreven met de optie sep%s (zie hieronder).

Optionele parameters kunnen worden opgegeven door deze in te sluiten tussen vierkante haakjes: [...]. Alle inhoud tussen de vierkante haakjes wordt alleen weergegeven als voor elke optionele parameter die gedefinieerd is tussen dezelfde haakjes een waarde is gevonden. Optionele inhoud kan ook in elkaar worden gestapeld.

Om gebruik te maken van twee openende vierkante haakjes die elkaar direct volgen (d.w.z. [[), gebruik {{!((}}.

Minstens één niet-optionele parameter moet worden opgegeven, terwijl de parameter %s altijd als optioneel moet worden gedefinieerd.

Om een letterlijke [, ], % of \ te krijgen, maskeer het teken door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (bijvoorbeeld \%). Zie ook de beschrijving direct boven deze tabel voor meer.

%q[%s][%r] als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%r als alleen het commando reference/references was opgegeven
%p[ <span style="font-size:85\%">(%q)</span>][%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%a[%s] als het commando alias/aliases was opgegeven
%b[%s] als het commando badge/badges was opgegeven
sep= _ standaard Het vaste scheidingsteken tussen elk paar beweringen, aliassen of badges.
als alleen het commando reference/references was opgegeven zonder de optie raw
sep%s= , standaard Het verplaatsbare scheidingsteken tussen elk paar beweringen, aliassen of badges. Dit zal de waarde zijn van de parameter %s die wordt ingevuld voor alle beweringen, aliassen of badges, behalve de laatste in de lijst (welke kan worden ingesteld met de optie punc).
; als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
sep%q1=, sep%q2=, sep%q3=, ... ,_ standaard Het scheidingsteken tussen elk paar kwalificaties van een enkele bewering. Dit zijn de scheidingstekens tussen de waardes voor de parameters %q1, %q2, %q3, ...

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is de optie sep%q1 gelijk aan sep%q.

sep%q= ,_ als precies één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven Het scheidingsteken tussen elke set van kwalificaties van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %q.

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is deze optie gelijk aan sep%q1.

;_ als meer dan één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven
sep%r= standaard Het scheidingsteken tussen elk paar bronnen van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %r.
_ als de optie raw was opgegeven voor het commando reference/references
punc= standaard Een leesteken dat aan het einde van de uitvoer geplaatst wordt. Dit wordt geplaatst door er de parameter %s van de laatste bewering (of alias of badge) in de lijst mee in te vullen.

Dit maakt het mogelijk om bronnen van de laatste bewering achter het leesteken te plaatsen wanneer de uitvoer wordt gebruikt als onderdeel van een zin.

Voorbeelden[brontekst bewerken]

Parameters en uitvoertypes Voorbeeld Beschrijving
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|Q55|P395}}

NL
Haalt een tekenreekswaarde op.
P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|P395}}

NL
Als de module is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|eid=Q55|P395}}

NL
Een entiteit-ID kan ook worden opgegeven door middel van het argument eid=.
P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|page=Nederland|P395}}

NL
Een paginatitel kan worden opgegeven in plaats van een entiteit-ID door middel van het argument page=.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|edit|Q55|P395}}

NL Bewerken op Wikidata
Voegt een klikbaar icoon toe dat kan worden gebruikt om de geretourneerde waarde op Wikidata te bewerken.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{#invoke:wd|property|edit@end|Q55|P395}}

NLBewerken op Wikidata
Plaatst het bewerkingsicoon aan het einde van de regel.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|property|normal+|Q55|P1082}}

17.282.163
Haalt een enkele eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|properties|normal+|Q55|P1082}}

17.282.163, 16.829.289, 16.779.575, 10.026.773, 17.000.000, 17.132.854, 17.181.084
Haalt meerdere eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

17.282.163 (2019), 16.829.289 (26 augustus 2014), 16.779.575 (2013), 10.026.773 (1950), 17.000.000 (21 maart 2016), 17.132.854 (2017), 17.181.084 (1 januari 2018)
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op voor elke bewering, bovenop de eigenschapswaarde.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585}}

17.282.163 (2019),[1] 16.829.289 (26 augustus 2014),[2] 16.779.575 (2013),[3] 10.026.773 (1950),[3] 17.000.000 (21 maart 2016),[4] 17.132.854 (2017),[5] 17.181.084 (1 januari 2018)[1]
Haalt bronnen op voor elke bewering.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid], [bron]

Een totaal aantal van {{#invoke:wd|property|references|Q55|P1082}} mensen wonen in Nederland.

Een totaal aantal van 17.282.163[1] mensen wonen in Nederland.
Haalt een eigenschap op met bijbehorende bronnen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid], [bron]

Nederland heeft een inwonertal van {{#invoke:wd|property|references|Q55|P1082|punc=.}}

Nederland heeft een inwonertal van 17.282.163.[1]
Voegt een leesteken toe aan het einde van de uitvoer, vóór de bron.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

<ul>{{#invoke:wd|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585|format=<li>%p[%r][<ul><li>%q</li></ul>]</li>}}</ul>

 • 17.282.163[1]
  • 2019
 • 16.829.289[2]
  • 26 augustus 2014
 • 16.779.575[3]
  • 2013
 • 10.026.773[3]
  • 1950
 • 17.000.000[4]
  • 21 maart 2016
 • 17.132.854[5]
  • 2017
 • 17.181.084[1]
  • 1 januari 2018
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{#invoke:wd|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

2019; 26 augustus 2014; 2013; 1950; 21 maart 2016; 2017; 1 januari 2018
Haalt een enkele kwalificatie op per bewering, standaard voor meerdere overeenkomende beweringen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{#invoke:wd|qualifier|normal+|single|Q55|P1082|P585}}

2019
Om een enkele kwalificatie op te halen voor slechts een enkele bewering, geef ook de optie single op zodat slechts een enkele bewering zal worden uitgelezen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{#invoke:wd|qualifier|Q55|P1082|16829289|P585}}

26 augustus 2014
Haalt een kwalificatie op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven letterlijke waarde.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{#invoke:wd|qualifier|mdy|Q55|P1082|16829289|P585}}

augustus 26, 2014
Haalt datums op in de volgorde maand-dag-jaar.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{#invoke:wd|qualifier|raw|Q55|P1082|16829289|P585}}

2014-08-26
Haalt een ruwe datumwaarde op.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[bron]

{{#invoke:wd|references|Q55|P1082|16829289}}

[2]
Haalt de bronnen op van een bepaalde bewering.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[bron]

{{#invoke:wd|references|raw|Q55|P1082|16829289}}

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296ned&LA=NL; geraadpleegd op: 26 augustus 2014.
Haalt bronnen op van een bepaalde bewering in hun ruwe vorm.
Q55 = "Nederland", P1081 = "Human Development Index"

[hoeveelheid], [bron]

{{#invoke:wd|properties|references|normal+|Q55|P1081}}

0,922,[6] 0,787, 0,799, 0,829,[6][7] 0,861,[7] 0,877,[6] 0,891,[7] 0,909,[6] 0,919,[6] 0,920,[6] 0,920,[6] 0,834,[7] 0,835,[7] 0,839,[7] 0,864,[7] 0,866,[7] 0,865,[7] 0,867,[7] 0,870,[7] 0,876,[7] 0,879,[7] 0,878,[7] 0,883,[7] 0,886,[7] 0,897,[7] 0,904,[7] 0,906,[7] 0,906,[7] 0,910,[7] 0,921,[7] 0,921,[7] 0,923,[7] 0,924,[7] 0,926,[7] 0,928,[7] 0,931[7]
Haalt eigenschappen op van elke bewering met alle eventuele bijbehorende bronnen.
Q55 = "Nederland", P1081 = "Human Development Index"

[hoeveelheid], [bron]

{{#invoke:wd|properties|references|normal+|sourced|Q55|P1081}}

0,922,[6] 0,829,[6][7] 0,861,[7] 0,877,[6] 0,891,[7] 0,909,[6] 0,919,[6] 0,920,[6] 0,920,[6] 0,834,[7] 0,835,[7] 0,839,[7] 0,864,[7] 0,866,[7] 0,865,[7] 0,867,[7] 0,870,[7] 0,876,[7] 0,879,[7] 0,878,[7] 0,883,[7] 0,886,[7] 0,897,[7] 0,904,[7] 0,906,[7] 0,906,[7] 0,910,[7] 0,921,[7] 0,921,[7] 0,923,[7] 0,924,[7] 0,926,[7] 0,928,[7] 0,931[7]
Haalt alleen eigenschappen op van beweringen die minstens één bron hebben.
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|qualifier|Q55|P2855|P518}}

voedsel
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

voedsel, geneesmiddel, hulpmiddel voor gehandicapten, tijdschrift, boek, kunst, antiek, kapper, hotel, camping, recreatie, sport, water
Haalt meerdere kwalificatiewaardes op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

21%, 6% (voedsel, geneesmiddel, hulpmiddel voor gehandicapten, tijdschrift, boek, kunst, antiek, kapper, hotel, camping, recreatie, sport, water)
Haalt meerdere eigenschapswaardes op samen met meerdere kwalificatiewaardes.
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518|sep=_+_|sep%s=|sep%q=_/_}}

21% + 6% (voedsel / geneesmiddel / hulpmiddel voor gehandicapten / tijdschrift / boek / kunst / antiek / kapper / hotel / camping / recreatie / sport / water)
Retourneert de uitvoer met aangepaste scheidingstekens.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980; 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948; 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890; 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849; 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840; 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815; 7 oktober 1840)
Haalt twee verschillende kwalificatiewaardes op voor elke bewering.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|sep%q=_–_}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Retourneert de uitvoer met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat in plaats van met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">([<![]--%q2]sinds [%q2--[]>]%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Willem-Alexander der Nederlanden (sinds 30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Om tekst toe te voegen alleen wanneer een bepaalde waarde niet aanwezig is, zoals het toevoegen van het woord sinds indien er geen einddatum is, plaats deze tussen twee optionele blokken met HTML commentaar-tags en de betreffende parameter (dit voorkomt ook dat de tekst in de paginabron wordt opgenomen).
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", Q29574 = "Beatrix der Nederlanden", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{#invoke:wd|properties|qualifier|raw|qualifier|normal+|Q55|P35|Q29574|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Beatrix der Nederlanden (1980-04-30 – 30 april 2013)
Haalt een eigenschap met kwalificaties op van beweringen waarvan de eigenschap overeenkomt met een opgegeven Q-nummer, met een van de kwalificatiewaardes in ruwe vorm.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op die actueel zijn.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|linked|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschapswaardes.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte kwalificatiewaardes.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|linked|short|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschaps- en kwalificatiewaardes, met verkorte eigenschapswaardes waar beschikbaar.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", Q4917 = "US dollar", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|Q4917|P518}}

Caribisch Nederland
Haalt kwalificaties op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel", Q27561 = "Caribisch Nederland"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|normal+|current|Q55|P38|P518=Q27561}}

US dollar
Haalt eigenschappen op van beweringen waarvan een (ruwe) kwalificatiewaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|normal+|former|Q55|P38}}

Nederlandse gulden
Haalt beweringen op die voorheen geldig waren.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|raw|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Haalt ruwe eigenschapswaardes op.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|properties|raw|linked|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Haalt ruwe eigenschapswaardes op die gelinkt zijn naar Wikidata.
Q55 = "Nederland", P1549 = "demoniem"

[enkeltalige tekst]

{{#invoke:wd|property|Q55|P1549}}

Nederlander
Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in de taal van de huidige wiki.
Q55 = "Nederland", P1549 = "demoniem", P407 = "taal van werk of naam", Q36846 = "Toki Pona"

[enkeltalige tekst]

{{#invoke:wd|property|multilanguage|Q55|P1549|P407=Q36846}}

jan Netelan
Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in welke beschikbare taal dan ook.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|property|Q55|P2884}}

230 volt
Haalt een hoeveelheidswaarde op met bijbehorende meeteenheid.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|property|linked|Q55|P2884}}

230 volt
Haalt een hoeveelheidswaarde op met een gelinkte meeteenheid.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|property|raw|Q55|P2884}}

230
Haalt een ruwe hoeveelheidswaarde op.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{#invoke:wd|property|unit|Q55|P2884}}

volt
Haalt alleen de meeteenheid op.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[quantity]

{{#invoke:wd|property|unit|raw|Q55|P2884}}

Q25250
Haalt de ruwe meeteenheid op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{#invoke:wd|property|Q55|P625}}

52°19'NB, 5°33'OL
Haalt een waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{#invoke:wd|property|linked|Q55|P625}}

52°19'NB, 5°33'OL
Haalt een gelinkte waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{#invoke:wd|property|raw|Q55|P625}}

52/19/N/5/33/E
Haalt een ruwe waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{#invoke:wd|property|Q55|coord}}

52°19'NB, 5°33'OL
Een eigenschapsalias kan worden gebruikt in plaats van het P-nummer.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{#invoke:wd|property|linked|Q55|P41}}

Flag of the Netherlands.svg
Haalt de naam van een mediabestand op en voegt een link toe naar Commons.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{#invoke:wd|property|raw|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Flag of the Netherlands.svg
Een mediabestand van Commons kan in de pagina worden opgenomen precies zoals het is door de opties linked en raw weg te laten, maar door de optie raw te gebruiken kan het op allerlei manieren worden opgemaakt.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{#invoke:wd|property|raw|date=1700-05-06|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Statenvlag.svg
Om de waarde van een eigenschap op te halen die geldig was op een bepaalde datum kan het argument date= worden gebruikt.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{#invoke:wd|property|raw|date=1700-05-06|former|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Prinsenvlag.svg
De opties voor geldigheid werken ten opzichte van de datum die is opgegeven met het argument date=.
Q915684 = "Lorentz–Lorenz-vergelijking", P2534 = "formule"

[wiskundig]

{{#invoke:wd|property|Q915684|P2534}}

Haalt een wiskundige uitdrukking op.
Q915684 = "Lorentz–Lorenz-vergelijking", P527 = "omvat deel", P416 = "symbool", P2534 = "formule"

[entiteitslabel], [tekenreeks], [wiskundig]

<ul>{{#invoke:wd|properties|linked|qualifier|qualifier|Q915684|P527|P416|P2534|format=<li>%p[ (%q)]</li>}}</ul>

Wiskundige uitdrukkingen kunnen worden gecombineerd met gewone tekst, zoals gewoonlijk.
Q6256 = "land", P3896 = "geografische vorm"

[geografische vorm]

{{#invoke:wd|property|linked|Q6256|P3896}}

Data:Naturalearthdata.com/admin-0-countries-no-antarctica.map
Haalt de databestandsnaam van een geografische vorm op en voegt een link toe naar Commons.
Q4917 = "US dollar"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|Q4917}}

US dollar
Haalt het label van een item op.
Q4917 = "US dollar"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|short|linked|Q4917}}

US dollar
Haalt het verkorte en gelinkte label van een item op.
P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|P38}}

valuta
Haalt het label van een property op.
P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|linked|P38}}

valuta
Haalt het label van een property op dat gelinkt is naar Wikidata.
Q776 = "Utrecht"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|Q776}}

Utrecht
Haalt het label van een item op.
Q776 = "Utrecht"

[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|linked|Q776}}

Utrecht
Haalt het gelinkte label van een item op.


[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label}}

Utrecht
Als de module is opgenomen in de pagina Utrecht (provincie) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.


[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|raw}}

Q776
Als slechts het commando label met de optie raw is opgegeven, dan wordt het Q-nummer van het item dat gekoppeld is aan de huidige pagina geretourneerd.


[entiteitslabel]

{{#invoke:wd|label|raw|linked}}

Q776
Als daarnaast de optie linked is opgegeven, dan wordt het Q-nummer van het item dat gekoppeld is aan de huidige pagina gelinkt naar Wikidata.
Q776 = "Utrecht"

[paginatitel]

{{#invoke:wd|title|Q776}}

Utrecht (provincie)
Haalt de titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
Q776 = "Utrecht"

[paginatitel]

{{#invoke:wd|title|linked|Q776}}

Utrecht (provincie)
Haalt de gelinkte titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


[paginatitel]

{{#invoke:wd|title}}

Utrecht (provincie)
Als de module is opgenomen in de pagina Utrecht (provincie) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.
Q55 = "Nederland"

[entiteitsbeschrijving]

{{#invoke:wd|description|Q55}}

land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Haalt de beschrijving van een item op.


[entiteitsbeschrijving]

{{#invoke:wd|description}}

land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
Als de module is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q55 = "Nederland"

[entiteitsalias]

{{#invoke:wd|alias|Q55}}

NL
Haalt een van de aliassen van een item op.
Q55 = "Nederland"

[entiteitsalias]

{{#invoke:wd|aliases|Q55}}

NL, NED, nl, NLD, Holland, de Nederlanden, 🇳🇱
Haalt alle aliassen van een item op.
Q55 = "Nederland"

[entiteitsalias]

{{#invoke:wd|alias|linked|Q55}}

NL
Haalt een gelinkte alias van een item op.


[entiteitsalias]

{{#invoke:wd|alias}}

NL
Als de module is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q2 = "Aarde"

[pagina-badge]

{{#invoke:wd|badges|Q2}}

uitgelicht artikel
Haalt de badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
Q2 = "Aarde"

[pagina-badge]

{{#invoke:wd|badges|raw|Q2}}

Q17437796
Haalt de ruwe badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


[pagina-badge]

{{#invoke:wd|badges}}

uitgelicht artikel
Als de module is opgenomen in de pagina Aarde (planeet) (die gekoppeld is aan Q2), dan kan de Q2 worden weggelaten.

Voorbeeldbronnen[brontekst bewerken]

Zie ook[brontekst bewerken]

 • {{Wikidata}}, een gebruiksvriendelijke wrapper-sjabloon voor deze module.

-- Original module located at [[:en:Module:Wd]] and [[:en:Module:Wd/i18n]].

local p = {}
local arg = ...
local i18n

local function loadI18n(aliasesP, frame)
	local title

	if frame then
		-- current module invoked by page/template, get its title from frame
		title = frame:getTitle()
	else
		-- current module included by other module, get its title from ...
		title = arg
	end

	if not i18n then
		i18n = require(title .. "/i18n").init(aliasesP)
	end
end

p.claimCommands = {
	property  = "property",
	properties = "properties",
	qualifier = "qualifier",
	qualifiers = "qualifiers",
	reference = "reference",
	references = "references"
}

p.generalCommands = {
	label    = "label",
	title    = "title",
	description = "description",
	alias    = "alias",
	aliases   = "aliases",
	badge    = "badge",
	badges   = "badges"
}

p.flags = {
	linked    = "linked",
	short     = "short",
	raw      = "raw",
	multilanguage = "multilanguage",
	unit     = "unit",
	-------------
	preferred   = "preferred",
	normal    = "normal",
	deprecated  = "deprecated",
	best     = "best",
	future    = "future",
	current    = "current",
	former    = "former",
	edit     = "edit",
	editAtEnd   = "edit@end",
	mdy      = "mdy",
	single    = "single",
	sourced    = "sourced"
}

p.args = {
	eid = "eid",
	page = "page",
	date = "date"
}

local aliasesP = {
	coord          = "P625",
	-----------------------
	image          = "P18",
	author         = "P50",
	publisher        = "P123",
	importedFrom      = "P143",
	statedIn        = "P248",
	pages          = "P304",
	language        = "P407",
	hasPart         = "P527",
	publicationDate     = "P577",
	startTime        = "P580",
	endTime         = "P582",
	chapter         = "P792",
	retrieved        = "P813",
	referenceURL      = "P854",
	sectionVerseOrParagraph = "P958",
	archiveURL       = "P1065",
	title          = "P1476",
	formatterURL      = "P1630",
	quote          = "P1683",
	shortName        = "P1813",
	definingFormula     = "P2534",
	archiveDate       = "P2960",
	inferredFrom      = "P3452",
	typeOfReference     = "P3865",
	column         = "P3903"
}

local aliasesQ = {
	percentage       = "Q11229",
	prolepticJulianCalendar = "Q1985786",
	citeWeb         = "Q5637226",
	citeQ          = "Q22321052"
}

local parameters = {
	property = "%p",
	qualifier = "%q",
	reference = "%r",
	alias   = "%a",
	badge   = "%b",
	separator = "%s",
	general  = "%x"
}

local formats = {
	property       = "%p[%s][%r]",
	qualifier       = "%q[%s][%r]",
	reference       = "%r",
	propertyWithQualifier = "%p[ <span style=\"font-size:85\\%\">(%q)</span>][%s][%r]",
	alias         = "%a[%s]",
	badge         = "%b[%s]"
}

local hookNames = {       -- {level_1, level_2}
	[parameters.property]     = {"getProperty"},
	[parameters.reference]    = {"getReferences", "getReference"},
	[parameters.qualifier]    = {"getAllQualifiers"},
	[parameters.qualifier.."\\d"] = {"getQualifiers", "getQualifier"},
	[parameters.alias]      = {"getAlias"},
	[parameters.badge]      = {"getBadge"}
}

-- default value objects, should NOT be mutated but instead copied
local defaultSeparators = {
	["sep"]   = {" "},
	["sep%s"]  = {","},
	["sep%q"]  = {"; "},
	["sep%q\\d"] = {", "},
	["sep%r"]  = nil, -- none
	["punc"]   = nil  -- none
}

local rankTable = {
	["preferred"] = 1,
	["normal"]   = 2,
	["deprecated"] = 3
}

local Config = {}

-- allows for recursive calls
function Config:new()
	local cfg = {}
	setmetatable(cfg, self)
	self.__index = self

	cfg.separators = {
		-- single value objects wrapped in arrays so that we can pass by reference
		["sep"]  = {copyTable(defaultSeparators["sep"])},
		["sep%s"] = {copyTable(defaultSeparators["sep%s"])},
		["sep%q"] = {copyTable(defaultSeparators["sep%q"])},
		["sep%r"] = {copyTable(defaultSeparators["sep%r"])},
		["punc"] = {copyTable(defaultSeparators["punc"])}
	}

	cfg.entity = nil
	cfg.entityID = nil
	cfg.propertyID = nil
	cfg.propertyValue = nil
	cfg.qualifierIDs = {}
	cfg.qualifierIDsAndValues = {}

	cfg.bestRank = true
	cfg.ranks = {true, true, false} -- preferred = true, normal = true, deprecated = false
	cfg.foundRank = #cfg.ranks
	cfg.flagBest = false
	cfg.flagRank = false

	cfg.periods = {true, true, true} -- future = true, current = true, former = true
	cfg.flagPeriod = false
	cfg.atDate = {parseDate(os.date('!%Y-%m-%d'))} -- today as {year, month, day}

	cfg.mdyDate = false
	cfg.singleClaim = false
	cfg.sourcedOnly = false
	cfg.editable = false
	cfg.editAtEnd = false

	cfg.inSitelinks = false

	cfg.langCode = mw.language.getContentLanguage().code
	cfg.langName = mw.language.fetchLanguageName(cfg.langCode, cfg.langCode)
	cfg.langObj = mw.language.new(cfg.langCode)

	cfg.siteID = mw.wikibase.getGlobalSiteId()

	cfg.states = {}
	cfg.states.qualifiersCount = 0
	cfg.curState = nil

	cfg.prefetchedRefs = nil

	return cfg
end

local State = {}

function State:new(cfg, type)
	local stt = {}
	setmetatable(stt, self)
	self.__index = self

	stt.conf = cfg
	stt.type = type

	stt.results = {}

	stt.parsedFormat = {}
	stt.separator = {}
	stt.movSeparator = {}
	stt.puncMark = {}

	stt.linked = false
	stt.rawValue = false
	stt.shortName = false
	stt.anyLanguage = false
	stt.unitOnly = false
	stt.singleValue = false

	return stt
end

local function replaceAlias(id)
	if aliasesP[id] then
		id = aliasesP[id]
	end

	return id
end

local function errorText(code, param)
	local text = i18n["errors"][code]
	if param then text = mw.ustring.gsub(text, "$1", param) end
	return text
end

local function throwError(errorMessage, param)
	error(errorText(errorMessage, param))
end

local function replaceDecimalMark(num)
	return mw.ustring.gsub(num, "[.]", i18n['numeric']['decimal-mark'], 1)
end

local function padZeros(num, numDigits)
	local numZeros
	local negative = false

	if num < 0 then
		negative = true
		num = num * -1
	end

	num = tostring(num)
	numZeros = numDigits - num:len()

	for _ = 1, numZeros do
		num = "0"..num
	end

	if negative then
		num = "-"..num
	end

	return num
end

local function replaceSpecialChar(chr)
	if chr == '_' then
		-- replace underscores with spaces
		return ' '
	else
		return chr
	end
end

local function replaceSpecialChars(str)
	local chr
	local esc = false
	local strOut = ""

	for i = 1, #str do
		chr = str:sub(i,i)

		if not esc then
			if chr == '\\' then
				esc = true
			else
				strOut = strOut .. replaceSpecialChar(chr)
			end
		else
			strOut = strOut .. chr
			esc = false
		end
	end

	return strOut
end

local function buildWikilink(target, label)
	if not label or target == label then
		return "[[" .. target .. "]]"
	else
		return "[[" .. target .. "|" .. label .. "]]"
	end
end

-- used to make frame.args mutable, to replace #frame.args (which is always 0)
-- with the actual amount and to simply copy tables
function copyTable(tIn)
	if not tIn then
		return nil
	end

	local tOut = {}

	for i, v in pairs(tIn) do
		tOut[i] = v
	end

	return tOut
end

-- used to merge output arrays together;
-- note that it currently mutates the first input array
local function mergeArrays(a1, a2)
	for i = 1, #a2 do
		a1[#a1 + 1] = a2[i]
	end

	return a1
end

local function split(str, del)
	local out = {}
	local i, j = str:find(del)

	if i and j then
		out[1] = str:sub(1, i - 1)
		out[2] = str:sub(j + 1)
	else
		out[1] = str
	end

	return out
end

local function parseWikidataURL(url)
	local id

	if url:match('^http[s]?://') then
		id = split(url, "Q")

		if id[2] then
			return "Q" .. id[2]
		end
	end

	return nil
end

function parseDate(dateStr, precision)
	precision = precision or "d"

	local i, j, index, ptr
	local parts = {nil, nil, nil}

	if dateStr == nil then
		return parts[1], parts[2], parts[3] -- year, month, day
	end

	-- 'T' for snak values, '/' for outputs with '/Julian' attached
	i, j = dateStr:find("[T/]")

	if i then
		dateStr = dateStr:sub(1, i-1)
	end

	local from = 1

	if dateStr:sub(1,1) == "-" then
		-- this is a negative number, look further ahead
		from = 2
	end

	index = 1
	ptr = 1

	i, j = dateStr:find("-", from)

	if i then
		-- year
		parts[index] = tonumber(mw.ustring.gsub(dateStr:sub(ptr, i-1), "^\+(.+)$", "%1"), 10) -- remove '+' sign (explicitly give base 10 to prevent error)

		if parts[index] == -0 then
			parts[index] = tonumber("0") -- for some reason, 'parts[index] = 0' may actually store '-0', so parse from string instead
		end

		if precision == "y" then
			-- we're done
			return parts[1], parts[2], parts[3] -- year, month, day
		end

		index = index + 1
		ptr = i + 1

		i, j = dateStr:find("-", ptr)

		if i then
			-- month
			parts[index] = tonumber(dateStr:sub(ptr, i-1), 10)

			if precision == "m" then
				-- we're done
				return parts[1], parts[2], parts[3] -- year, month, day
			end

			index = index + 1
			ptr = i + 1
		end
	end

	if dateStr:sub(ptr) ~= "" then
		-- day if we have month, month if we have year, or year
		parts[index] = tonumber(dateStr:sub(ptr), 10)
	end

	return parts[1], parts[2], parts[3] -- year, month, day
end

local function datePrecedesDate(aY, aM, aD, bY, bM, bD)
	if aY == nil or bY == nil then
		return nil
	end
	aM = aM or 1
	aD = aD or 1
	bM = bM or 1
	bD = bD or 1

	if aY < bY then
		return true
	end

	if aY > bY then
		return false
	end

	if aM < bM then
		return true
	end

	if aM > bM then
		return false
	end

	if aD < bD then
		return true
	end

	return false
end

local function getHookName(param, index)
	if hookNames[param] then
		return hookNames[param][index]
	elseif param:len() > 2 then
		return hookNames[param:sub(1, 2).."\\d"][index]
	else
		return nil
	end
end

local function alwaysTrue()
	return true
end

-- The following function parses a format string.
--
-- The example below shows how a parsed string is structured in memory.
-- Variables other than 'str' and 'child' are left out for clarity's sake.
--
-- Example:
-- "A %p B [%s[%q1]] C [%r] D"
--
-- Structure:
-- [
--  {
--   str = "A "
--  },
--  {
--   str = "%p"
--  },
--  {
--   str = " B ",
--   child =
--   [
--    {
--     str = "%s",
--     child =
--     [
--      {
--       str = "%q1"
--      }
--     ]
--    }
--   ]
--  },
--  {
--   str = " C ",
--   child =
--   [
--    {
--     str = "%r"
--    }
--   ]
--  },
--  {
--   str = " D"
--  }
-- ]
--
local function parseFormat(str)
	local chr, esc, param, root, cur, prev, new
	local params = {}

	local function newObject(array)
		local obj = {} -- new object
		obj.str = ""

		array[#array + 1] = obj -- array{object}
		obj.parent = array

		return obj
	end

	local function endParam()
		if param > 0 then
			if cur.str ~= "" then
				cur.str = "%"..cur.str
				cur.param = true
				params[cur.str] = true
				cur.parent.req[cur.str] = true
				prev = cur
				cur = newObject(cur.parent)
			end
			param = 0
		end
	end

	root = {} -- array
	root.req = {}
	cur = newObject(root)
	prev = nil

	esc = false
	param = 0

	for i = 1, #str do
		chr = str:sub(i,i)

		if not esc then
			if chr == '\\' then
				endParam()
				esc = true
			elseif chr == '%' then
				endParam()
				if cur.str ~= "" then
					cur = newObject(cur.parent)
				end
				param = 2
			elseif chr == '[' then
				endParam()
				if prev and cur.str == "" then
					table.remove(cur.parent)
					cur = prev
				end
				cur.child = {} -- new array
				cur.child.req = {}
				cur.child.parent = cur
				cur = newObject(cur.child)
			elseif chr == ']' then
				endParam()
				if cur.parent.parent then
					new = newObject(cur.parent.parent.parent)
					if cur.str == "" then
						table.remove(cur.parent)
					end
					cur = new
				end
			else
				if param > 1 then
					param = param - 1
				elseif param == 1 then
					if not chr:match('%d') then
						endParam()
					end
				end

				cur.str = cur.str .. replaceSpecialChar(chr)
			end
		else
			cur.str = cur.str .. chr
			esc = false
		end

		prev = nil
	end

	endParam()

	-- make sure that at least one required parameter has been defined
	if not next(root.req) then
		throwError("missing-required-parameter")
	end

	-- make sure that the separator parameter "%s" is not amongst the required parameters
	if root.req[parameters.separator] then
		throwError("extra-required-parameter", parameters.separator)
	end

	return root, params
end

local function sortOnRank(claims)
	local rankPos
	local ranks = {{}, {}, {}, {}} -- preferred, normal, deprecated, (default)
	local sorted = {}

	for _, v in ipairs(claims) do
		rankPos = rankTable[v.rank] or 4
		ranks[rankPos][#ranks[rankPos] + 1] = v
	end

	sorted = ranks[1]
	sorted = mergeArrays(sorted, ranks[2])
	sorted = mergeArrays(sorted, ranks[3])

	return sorted
end

-- if id == nil then item connected to current page is used
function Config:getLabel(id, raw, link, short)
	local label = nil
	local title = nil
	local prefix= ""

	if not id then
		id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()

		if not id then
			return ""
		end
	end

	id = id:upper() -- just to be sure

	if raw then
		-- check if given id actually exists
		if mw.wikibase.isValidEntityId(id) and mw.wikibase.entityExists(id) then
			label = id

			if id:sub(1,1) == "P" then
				prefix = "Property:"
			end
		end

		prefix = "d:" .. prefix

		title = label -- may be nil
	else
		-- try short name first if requested
		if short then
			label = p._property{aliasesP.shortName, [p.args.eid] = id} -- get short name

			if label == "" then
				label = nil
			end
		end

		-- get label
		if not label then
			label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, self.langCode)
		end
	end

	if not label then
		label = ""
	elseif link then
		-- build a link if requested
		if not title then
			if id:sub(1,1) == "Q" then
				title = mw.wikibase.getSitelink(id)
			elseif id:sub(1,1) == "P" then
				-- properties have no sitelink, link to Wikidata instead
				title = id
				prefix = "d:Property:"
			end
		end

		if title then
			label = buildWikilink(prefix .. title, label)
		end
	end

	return label
end

function Config:getEditIcon()
	local value = ""
	local prefix = ""
	local front = "&nbsp;"
	local back = ""

	if self.entityID:sub(1,1) == "P" then
		prefix = "Property:"
	end

	if self.editAtEnd then
		front = '<span style="float:'

		if self.langObj:isRTL() then
			front = front .. 'left'
		else
			front = front .. 'right'
		end

		front = front .. '">'
		back = '</span>'
	end

	value = "[[File:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg|frameless|text-top|10px|alt=" .. i18n['info']['edit-on-wikidata'] .. "|link=https://www.wikidata.org/wiki/" .. prefix .. self.entityID .. "?uselang=" .. self.langCode

	if self.propertyID then
		value = value .. "#" .. self.propertyID
	elseif self.inSitelinks then
		value = value .. "#sitelinks-wikipedia"
	end

	value = value .. "|" .. i18n['info']['edit-on-wikidata'] .. "]]"

	return front .. value .. back
end

-- used to create the final output string when it's all done, so that for references the
-- function extensionTag("ref", ...) is only called when they really ended up in the final output
function Config:concatValues(valuesArray)
	local outString = ""
	local j, skip

	for i = 1, #valuesArray do
		-- check if this is a reference
		if valuesArray[i].refHash then
			j = i - 1
			skip = false

			-- skip this reference if it is part of a continuous row of references that already contains the exact same reference
			while valuesArray[j] and valuesArray[j].refHash do
				if valuesArray[i].refHash == valuesArray[j].refHash then
					skip = true
					break
				end
				j = j - 1
			end

			if not skip then
				-- add <ref> tag with the reference's hash as its name (to deduplicate references)
				outString = outString .. mw.getCurrentFrame():extensionTag("ref", valuesArray[i][1], {name = valuesArray[i].refHash})
			end
		else
			outString = outString .. valuesArray[i][1]
		end
	end

	return outString
end

function Config:convertUnit(unit, raw, link, short, unitOnly)
	local space = " "
	local label = ""
	local itemID

	if unit == "" or unit == "1" then
		return nil
	end

	if unitOnly then
		space = ""
	end

	itemID = parseWikidataURL(unit)

	if itemID then
		if itemID == aliasesQ.percentage then
			return "%"
		else
			label = self:getLabel(itemID, raw, link, short)

			if label ~= "" then
				return space .. label
			end
		end
	end

	return ""
end

function State:getValue(snak)
	return self.conf:getValue(snak, self.rawValue, self.linked, self.shortName, self.anyLanguage, self.unitOnly, false, self.type:sub(1,2))
end

function Config:getValue(snak, raw, link, short, anyLang, unitOnly, noSpecial, type)
	if snak.snaktype == 'value' then
		local datatype = snak.datavalue.type
		local subtype = snak.datatype
		local datavalue = snak.datavalue.value

		if datatype == 'string' then
			if subtype == 'url' and link then
				-- create link explicitly
				if raw then
					-- will render as a linked number like [1]
					return "[" .. datavalue .. "]"
				else
					return "[" .. datavalue .. " " .. datavalue .. "]"
				end
			elseif subtype == 'commonsMedia' then
				if link then
					return buildWikilink("c:File:" .. datavalue, datavalue)
				elseif not raw then
					return "[[File:" .. datavalue .. "]]"
				else
					return datavalue
				end
			elseif subtype == 'geo-shape' and link then
				return buildWikilink("c:" .. datavalue, datavalue)
			elseif subtype == 'math' and not raw then
				local attribute = nil

				if (type == parameters.property or (type == parameters.qualifier and self.propertyID == aliasesP.hasPart)) and snak.property == aliasesP.definingFormula then
					attribute = {qid = self.entityID}
				end

				return mw.getCurrentFrame():extensionTag("math", datavalue, attribute)
			elseif subtype == 'external-id' and link then
				local url = p._property{aliasesP.formatterURL, [p.args.eid] = snak.property} -- get formatter URL

				if url ~= "" then
					url = mw.ustring.gsub(url, "$1", datavalue)
					return "[" .. url .. " " .. datavalue .. "]"
				else
					return datavalue
				end
			else
				return datavalue
			end
		elseif datatype == 'monolingualtext' then
			if anyLang or datavalue['language'] == self.langCode then
				return datavalue['text']
			else
				return nil
			end
		elseif datatype == 'quantity' then
			local value = ""
			local unit

			if not unitOnly then
				-- get value and strip + signs from front
				value = mw.ustring.gsub(datavalue['amount'], "^\+(.+)$", "%1")

				if raw then
					return value
				end

				-- replace decimal mark based on locale
				value = replaceDecimalMark(value)

				-- add delimiters for readability
				value = i18n.addDelimiters(value)
			end

			unit = self:convertUnit(datavalue['unit'], raw, link, short, unitOnly)

			if unit then
				value = value .. unit
			end

			return value
		elseif datatype == 'time' then
			local y, m, d, p, yDiv, yRound, yFull, value, calendarID, dateStr
			local yFactor = 1
			local sign = 1
			local prefix = ""
			local suffix = ""
			local mayAddCalendar = false
			local calendar = ""
			local precision = datavalue['precision']

			if precision == 11 then
				p = "d"
			elseif precision == 10 then
				p = "m"
			else
				p = "y"
				yFactor = 10^(9-precision)
			end

			y, m, d = parseDate(datavalue['time'], p)

			if y < 0 then
				sign = -1
				y = y * sign
			end

			-- if precision is tens/hundreds/thousands/millions/billions of years
			if precision <= 8 then
				yDiv = y / yFactor

				-- if precision is tens/hundreds/thousands of years
				if precision >= 6 then
					mayAddCalendar = true

					if precision <= 7 then
						-- round centuries/millenniums up (e.g. 20th century or 3rd millennium)
						yRound = math.ceil(yDiv)

						if not raw then
							if precision == 6 then
								suffix = i18n['datetime']['suffixes']['millennium']
							else
								suffix = i18n['datetime']['suffixes']['century']
							end

							suffix = i18n.getOrdinalSuffix(yRound) .. suffix
						else
							-- if not verbose, take the first year of the century/millennium
							-- (e.g. 1901 for 20th century or 2001 for 3rd millennium)
							yRound = (yRound - 1) * yFactor + 1
						end
					else
						-- precision == 8
						-- round decades down (e.g. 2010s)
						yRound = math.floor(yDiv) * yFactor

						if not raw then
							prefix = i18n['datetime']['prefixes']['decade-period']
							suffix = i18n['datetime']['suffixes']['decade-period']
						end
					end

					if raw and sign < 0 then
						-- if BCE then compensate for "counting backwards"
						-- (e.g. -2019 for 2010s BCE, -2000 for 20th century BCE or -3000 for 3rd millennium BCE)
						yRound = yRound + yFactor - 1
					end
				else
					local yReFactor, yReDiv, yReRound

					-- round to nearest for tens of thousands of years or more
					yRound = math.floor(yDiv + 0.5)

					if yRound == 0 then
						if precision <= 2 and y ~= 0 then
							yReFactor = 1e6
							yReDiv = y / yReFactor
							yReRound = math.floor(yReDiv + 0.5)

							if yReDiv == yReRound then
								-- change precision to millions of years only if we have a whole number of them
								precision = 3
								yFactor = yReFactor
								yRound = yReRound
							end
						end

						if yRound == 0 then
							-- otherwise, take the unrounded (original) number of years
							precision = 5
							yFactor = 1
							yRound = y
							mayAddCalendar = true
						end
					end

					if precision >= 1 and y ~= 0 then
						yFull = yRound * yFactor

						yReFactor = 1e9
						yReDiv = yFull / yReFactor
						yReRound = math.floor(yReDiv + 0.5)

						if yReDiv == yReRound then
							-- change precision to billions of years if we're in that range
							precision = 0
							yFactor = yReFactor
							yRound = yReRound
						else
							yReFactor = 1e6
							yReDiv = yFull / yReFactor
							yReRound = math.floor(yReDiv + 0.5)

							if yReDiv == yReRound then
								-- change precision to millions of years if we're in that range
								precision = 3
								yFactor = yReFactor
								yRound = yReRound
							end
						end
					end

					if not raw then
						if precision == 3 then
							suffix = i18n['datetime']['suffixes']['million-years']
						elseif precision == 0 then
							suffix = i18n['datetime']['suffixes']['billion-years']
						else
							yRound = yRound * yFactor
							if yRound == 1 then
								suffix = i18n['datetime']['suffixes']['year']
							else
								suffix = i18n['datetime']['suffixes']['years']
							end
						end
					else
						yRound = yRound * yFactor
					end
				end
			else
				yRound = y
				mayAddCalendar = true
			end

			if mayAddCalendar then
				calendarID = parseWikidataURL(datavalue['calendarmodel'])

				if calendarID and calendarID == aliasesQ.prolepticJulianCalendar then
					if not raw then
						if link then
							calendar = " ("..buildWikilink(i18n['datetime']['julian-calendar'], i18n['datetime']['julian'])..")"
						else
							calendar = " ("..i18n['datetime']['julian']..")"
						end
					else
						calendar = "/"..i18n['datetime']['julian']
					end
				end
			end

			if not raw then
				local ce = nil

				if sign < 0 then
					ce = i18n['datetime']['BCE']
				elseif precision <= 5 then
					ce = i18n['datetime']['CE']
				end

				if ce then
					if link then
						ce = buildWikilink(i18n['datetime']['common-era'], ce)
					end
					suffix = suffix .. " " .. ce
				end

				value = tostring(yRound)

				if m then
					dateStr = self.langObj:formatDate("F", "1-"..m.."-1")

					if d then
						if self.mdyDate then
							dateStr = dateStr .. " " .. d .. ","
						else
							dateStr = d .. " " .. dateStr
						end
					end

					value = dateStr .. " " .. value
				end

				value = prefix .. value .. suffix .. calendar
			else
				value = padZeros(yRound * sign, 4)

				if m then
					value = value .. "-" .. padZeros(m, 2)

					if d then
						value = value .. "-" .. padZeros(d, 2)
					end
				end

				value = value .. calendar
			end

			return value
		elseif datatype == 'globecoordinate' then
			-- logic from https://github.com/DataValues/Geo (v4.0.1)

			local precision, unitsPerDegree, numDigits, strFormat, value, globe
			local latitude, latConv, latValue, latLink
			local longitude, lonConv, lonValue, lonLink
			local latDirection, latDirectionN, latDirectionS, latDirectionEN
			local lonDirection, lonDirectionE, lonDirectionW, lonDirectionEN
			local degSymbol, minSymbol, secSymbol, separator

			local latDegrees = nil
			local latMinutes = nil
			local latSeconds = nil
			local lonDegrees = nil
			local lonMinutes = nil
			local lonSeconds = nil

			local latDegSym = ""
			local latMinSym = ""
			local latSecSym = ""
			local lonDegSym = ""
			local lonMinSym = ""
			local lonSecSym = ""

			local latDirectionEN_N = "N"
			local latDirectionEN_S = "S"
			local lonDirectionEN_E = "E"
			local lonDirectionEN_W = "W"

			if not raw then
				latDirectionN = i18n['coord']['latitude-north']
				latDirectionS = i18n['coord']['latitude-south']
				lonDirectionE = i18n['coord']['longitude-east']
				lonDirectionW = i18n['coord']['longitude-west']

				degSymbol = i18n['coord']['degrees']
				minSymbol = i18n['coord']['minutes']
				secSymbol = i18n['coord']['seconds']
				separator = i18n['coord']['separator']
			else
				latDirectionN = latDirectionEN_N
				latDirectionS = latDirectionEN_S
				lonDirectionE = lonDirectionEN_E
				lonDirectionW = lonDirectionEN_W

				degSymbol = "/"
				minSymbol = "/"
				secSymbol = "/"
				separator = "/"
			end

			latitude = datavalue['latitude']
			longitude = datavalue['longitude']

			if latitude < 0 then
				latDirection = latDirectionS
				latDirectionEN = latDirectionEN_S
				latitude = math.abs(latitude)
			else
				latDirection = latDirectionN
				latDirectionEN = latDirectionEN_N
			end

			if longitude < 0 then
				lonDirection = lonDirectionW
				lonDirectionEN = lonDirectionEN_W
				longitude = math.abs(longitude)
			else
				lonDirection = lonDirectionE
				lonDirectionEN = lonDirectionEN_E
			end

			precision = datavalue['precision']

			if not precision or precision <= 0 then
				precision = 1 / 3600 -- precision not set (correctly), set to arcsecond
			end

			-- remove insignificant detail
			latitude = math.floor(latitude / precision + 0.5) * precision
			longitude = math.floor(longitude / precision + 0.5) * precision

			if precision >= 1 - (1 / 60) and precision < 1 then
				precision = 1
			elseif precision >= (1 / 60) - (1 / 3600) and precision < (1 / 60) then
				precision = 1 / 60
			end

			if precision >= 1 then
				unitsPerDegree = 1
			elseif precision >= (1 / 60) then
				unitsPerDegree = 60
			else
				unitsPerDegree = 3600
			end

			numDigits = math.ceil(-math.log10(unitsPerDegree * precision))

			if numDigits <= 0 then
				numDigits = tonumber("0") -- for some reason, 'numDigits = 0' may actually store '-0', so parse from string instead
			end

			strFormat = "%." .. numDigits .. "f"

			if precision >= 1 then
				latDegrees = strFormat:format(latitude)
				lonDegrees = strFormat:format(longitude)

				if not raw then
					latDegSym = replaceDecimalMark(latDegrees) .. degSymbol
					lonDegSym = replaceDecimalMark(lonDegrees) .. degSymbol
				else
					latDegSym = latDegrees .. degSymbol
					lonDegSym = lonDegrees .. degSymbol
				end
			else
				latConv = math.floor(latitude * unitsPerDegree * 10^numDigits + 0.5) / 10^numDigits
				lonConv = math.floor(longitude * unitsPerDegree * 10^numDigits + 0.5) / 10^numDigits

				if precision >= (1 / 60) then
					latMinutes = latConv
					lonMinutes = lonConv
				else
					latSeconds = latConv
					lonSeconds = lonConv

					latMinutes = math.floor(latSeconds / 60)
					lonMinutes = math.floor(lonSeconds / 60)

					latSeconds = strFormat:format(latSeconds - (latMinutes * 60))
					lonSeconds = strFormat:format(lonSeconds - (lonMinutes * 60))

					if not raw then
						latSecSym = replaceDecimalMark(latSeconds) .. secSymbol
						lonSecSym = replaceDecimalMark(lonSeconds) .. secSymbol
					else
						latSecSym = latSeconds .. secSymbol
						lonSecSym = lonSeconds .. secSymbol
					end
				end

				latDegrees = math.floor(latMinutes / 60)
				lonDegrees = math.floor(lonMinutes / 60)

				latDegSym = latDegrees .. degSymbol
				lonDegSym = lonDegrees .. degSymbol

				latMinutes = latMinutes - (latDegrees * 60)
				lonMinutes = lonMinutes - (lonDegrees * 60)

				if precision >= (1 / 60) then
					latMinutes = strFormat:format(latMinutes)
					lonMinutes = strFormat:format(lonMinutes)

					if not raw then
						latMinSym = replaceDecimalMark(latMinutes) .. minSymbol
						lonMinSym = replaceDecimalMark(lonMinutes) .. minSymbol
					else
						latMinSym = latMinutes .. minSymbol
						lonMinSym = lonMinutes .. minSymbol
					end
				else
					latMinSym = latMinutes .. minSymbol
					lonMinSym = lonMinutes .. minSymbol
				end
			end

			latValue = latDegSym .. latMinSym .. latSecSym .. latDirection
			lonValue = lonDegSym .. lonMinSym .. lonSecSym .. lonDirection

			value = latValue .. separator .. lonValue

			if link then
				globe = parseWikidataURL(datavalue['globe'])

				if globe then
					globe = mw.wikibase.getLabelByLang(globe, "en"):lower()
				else
					globe = "earth"
				end

				latLink = table.concat({latDegrees, latMinutes, latSeconds}, "_")
				lonLink = table.concat({lonDegrees, lonMinutes, lonSeconds}, "_")

				value = "[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language="..self.langCode.."&params="..latLink.."_"..latDirectionEN.."_"..lonLink.."_"..lonDirectionEN.."_globe:"..globe.." "..value.."]"
			end

			return value
		elseif datatype == 'wikibase-entityid' then
			local label
			local itemID = datavalue['numeric-id']

			if subtype == 'wikibase-item' then
				itemID = "Q" .. itemID
			elseif subtype == 'wikibase-property' then
				itemID = "P" .. itemID
			else
				return '<strong class="error">' .. errorText('unknown-data-type', subtype) .. '</strong>'
			end

			label = self:getLabel(itemID, raw, link, short)

			if label == "" then
				label = nil
			end

			return label
		else
			return '<strong class="error">' .. errorText('unknown-data-type', datatype) .. '</strong>'
		end
	elseif snak.snaktype == 'somevalue' and not noSpecial then
		if raw then
			return " " -- single space represents 'somevalue'
		else
			return i18n['values']['unknown']
		end
	elseif snak.snaktype == 'novalue' and not noSpecial then
		if raw then
			return "" -- empty string represents 'novalue'
		else
			return i18n['values']['none']
		end
	else
		return nil
	end
end

function Config:getSingleRawQualifier(claim, qualifierID)
	local qualifiers

	if claim.qualifiers then qualifiers = claim.qualifiers[qualifierID] end

	if qualifiers and qualifiers[1] then
		return self:getValue(qualifiers[1], true) -- raw = true
	else
		return nil
	end
end

function Config:snakEqualsValue(snak, value)
	local snakValue = self:getValue(snak, true) -- raw = true

	if snakValue and snak.snaktype == 'value' and snak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' then value = value:upper() end

	return snakValue == value
end

function Config:setRank(rank)
	local rankPos

	if rank == p.flags.best then
		self.bestRank = true
		self.flagBest = true -- mark that 'best' flag was given
		return
	end

	if rank:sub(1,9) == p.flags.preferred then
		rankPos = 1
	elseif rank:sub(1,6) == p.flags.normal then
		rankPos = 2
	elseif rank:sub(1,10) == p.flags.deprecated then
		rankPos = 3
	else
		return
	end

	-- one of the rank flags was given, check if another one was given before
	if not self.flagRank then
		self.ranks = {false, false, false} -- no other rank flag given before, so unset ranks
		self.bestRank = self.flagBest    -- unsets bestRank only if 'best' flag was not given before
		self.flagRank = true        -- mark that a rank flag was given
	end

	if rank:sub(-1) == "+" then
		for i = rankPos, 1, -1 do
			self.ranks[i] = true
		end
	elseif rank:sub(-1) == "-" then
		for i = rankPos, #self.ranks do
			self.ranks[i] = true
		end
	else
		self.ranks[rankPos] = true
	end
end

function Config:setPeriod(period)
	local periodPos

	if period == p.flags.future then
		periodPos = 1
	elseif period == p.flags.current then
		periodPos = 2
	elseif period == p.flags.former then
		periodPos = 3
	else
		return
	end

	-- one of the period flags was given, check if another one was given before
	if not self.flagPeriod then
		self.periods = {false, false, false} -- no other period flag given before, so unset periods
		self.flagPeriod = true        -- mark that a period flag was given
	end

	self.periods[periodPos] = true
end

function Config:qualifierMatches(claim, id, value)
	local qualifiers

	if claim.qualifiers then qualifiers = claim.qualifiers[id] end
	if qualifiers then
		for _, v in pairs(qualifiers) do
			if self:snakEqualsValue(v, value) then
				return true
			end
		end
	elseif value == "" then
		-- if the qualifier is not present then treat it the same as the special value 'novalue'
		return true
	end

	return false
end

function Config:rankMatches(rankPos)
	if self.bestRank then
		return (self.ranks[rankPos] and self.foundRank >= rankPos)
	else
		return self.ranks[rankPos]
	end
end

function Config:timeMatches(claim)
	local startTime = nil
	local startTimeY = nil
	local startTimeM = nil
	local startTimeD = nil
	local endTime = nil
	local endTimeY = nil
	local endTimeM = nil
	local endTimeD = nil

	if self.periods[1] and self.periods[2] and self.periods[3] then
		-- any time
		return true
	end

	startTime = self:getSingleRawQualifier(claim, aliasesP.startTime)
	if startTime and startTime ~= "" and startTime ~= " " then
		startTimeY, startTimeM, startTimeD = parseDate(startTime)
	end

	endTime = self:getSingleRawQualifier(claim, aliasesP.endTime)
	if endTime and endTime ~= "" and endTime ~= " " then
		endTimeY, endTimeM, endTimeD = parseDate(endTime)
	end

	if startTimeY ~= nil and endTimeY ~= nil and datePrecedesDate(endTimeY, endTimeM, endTimeD, startTimeY, startTimeM, startTimeD) then
		-- invalidate end time if it precedes start time
		endTimeY = nil
		endTimeM = nil
		endTimeD = nil
	end

	if self.periods[1] then
		-- future
		if startTimeY and datePrecedesDate(self.atDate[1], self.atDate[2], self.atDate[3], startTimeY, startTimeM, startTimeD) then
			return true
		end
	end

	if self.periods[2] then
		-- current
		if (startTimeY == nil or not datePrecedesDate(self.atDate[1], self.atDate[2], self.atDate[3], startTimeY, startTimeM, startTimeD)) and
		  (endTimeY == nil or datePrecedesDate(self.atDate[1], self.atDate[2], self.atDate[3], endTimeY, endTimeM, endTimeD)) then
			return true
		end
	end

	if self.periods[3] then
		-- former
		if endTimeY and not datePrecedesDate(self.atDate[1], self.atDate[2], self.atDate[3], endTimeY, endTimeM, endTimeD) then
			return true
		end
	end

	return false
end

function Config:processFlag(flag)
	if not flag then
		return false
	end

	if flag == p.flags.linked then
		self.curState.linked = true
		return true
	elseif flag == p.flags.raw then
		self.curState.rawValue = true

		if self.curState == self.states[parameters.reference] then
			-- raw reference values end with periods and require a separator (other than none)
			self.separators["sep%r"][1] = {" "}
		end

		return true
	elseif flag == p.flags.short then
		self.curState.shortName = true
		return true
	elseif flag == p.flags.multilanguage then
		self.curState.anyLanguage = true
		return true
	elseif flag == p.flags.unit then
		self.curState.unitOnly = true
		return true
	elseif flag == p.flags.mdy then
		self.mdyDate = true
		return true
	elseif flag == p.flags.single then
		self.singleClaim = true
		return true
	elseif flag == p.flags.sourced then
		self.sourcedOnly = true
		return true
	elseif flag == p.flags.edit then
		self.editable = true
		return true
	elseif flag == p.flags.editAtEnd then
		self.editable = true
		self.editAtEnd = true
		return true
	elseif flag == p.flags.best or flag:match('^'..p.flags.preferred..'[+-]?$') or flag:match('^'..p.flags.normal..'[+-]?$') or flag:match('^'..p.flags.deprecated..'[+-]?$') then
		self:setRank(flag)
		return true
	elseif flag == p.flags.future or flag == p.flags.current or flag == p.flags.former then
		self:setPeriod(flag)
		return true
	elseif flag == "" then
		-- ignore empty flags and carry on
		return true
	else
		return false
	end
end

function Config:processFlagOrCommand(flag)
	local param = ""

	if not flag then
		return false
	end

	if flag == p.claimCommands.property or flag == p.claimCommands.properties then
		param = parameters.property
	elseif flag == p.claimCommands.qualifier or flag == p.claimCommands.qualifiers then
		self.states.qualifiersCount = self.states.qualifiersCount + 1
		param = parameters.qualifier .. self.states.qualifiersCount
		self.separators["sep"..param] = {copyTable(defaultSeparators["sep%q\\d"])}
	elseif flag == p.claimCommands.reference or flag == p.claimCommands.references then
		param = parameters.reference
	else
		return self:processFlag(flag)
	end

	if self.states[param] then
		return false
	end

	-- create a new state for each command
	self.states[param] = State:new(self, param)

	-- use "%x" as the general parameter name
	self.states[param].parsedFormat = parseFormat(parameters.general) -- will be overwritten for param=="%p"

	-- set the separator
	self.states[param].separator = self.separators["sep"..param] -- will be nil for param=="%p", which will be set separately

	if flag == p.claimCommands.property or flag == p.claimCommands.qualifier or flag == p.claimCommands.reference then
		self.states[param].singleValue = true
	end

	self.curState = self.states[param]

	return true
end

function Config:processSeparators(args)
	local sep

	for i, v in pairs(self.separators) do
		if args[i] then
			sep = replaceSpecialChars(args[i])

			if sep ~= "" then
				self.separators[i][1] = {sep}
			else
				self.separators[i][1] = nil
			end
		end
	end
end

function Config:setFormatAndSeparators(state, parsedFormat)
	state.parsedFormat = parsedFormat
	state.separator = self.separators["sep"]
	state.movSeparator = self.separators["sep"..parameters.separator]
	state.puncMark = self.separators["punc"]
end

-- determines if a claim has references by prefetching them from the claim using getReferences,
-- which applies some filtering that determines if a reference is actually returned,
-- and caches the references for later use
function State:isSourced(claim)
	self.conf.prefetchedRefs = self:getReferences(claim)
	return (#self.conf.prefetchedRefs > 0)
end

function State:resetCaches()
	-- any prefetched references of the previous claim must not be used
	self.conf.prefetchedRefs = nil
end

function State:claimMatches(claim)
	local matches, rankPos

	-- first of all, reset any cached values used for the previous claim
	self:resetCaches()

	-- if a property value was given, check if it matches the claim's property value
	if self.conf.propertyValue then
		matches = self.conf:snakEqualsValue(claim.mainsnak, self.conf.propertyValue)
	else
		matches = true
	end

	-- if any qualifier values were given, check if each matches one of the claim's qualifier values
	for i, v in pairs(self.conf.qualifierIDsAndValues) do
		matches = (matches and self.conf:qualifierMatches(claim, i, v))
	end

	-- check if the claim's rank and time period match
	rankPos = rankTable[claim.rank] or 4
	matches = (matches and self.conf:rankMatches(rankPos) and self.conf:timeMatches(claim))

	-- if only claims with references must be returned, check if this one has any
	if self.conf.sourcedOnly then
		matches = (matches and self:isSourced(claim)) -- prefetches and caches references
	end

	return matches, rankPos
end

function State:out()
	local result -- collection of arrays with value objects
	local valuesArray -- array with value objects
	local sep = nil -- value object
	local out = {} -- array with value objects

	local function walk(formatTable, result)
		local valuesArray = {} -- array with value objects

		for i, v in pairs(formatTable.req) do
			if not result[i] or not result[i][1] then
				-- we've got no result for a parameter that is required on this level,
				-- so skip this level (and its children) by returning an empty result
				return {}
			end
		end

		for _, v in ipairs(formatTable) do
			if v.param then
				valuesArray = mergeArrays(valuesArray, result[v.str])
			elseif v.str ~= "" then
				valuesArray[#valuesArray + 1] = {v.str}
			end

			if v.child then
				valuesArray = mergeArrays(valuesArray, walk(v.child, result))
			end
		end

		return valuesArray
	end

	-- iterate through the results from back to front, so that we know when to add separators
	for i = #self.results, 1, -1 do
		result = self.results[i]

		-- if there is already some output, then add the separators
		if #out > 0 then
			sep = self.separator[1] -- fixed separator
			result[parameters.separator] = {self.movSeparator[1]} -- movable separator
		else
			sep = nil
			result[parameters.separator] = {self.puncMark[1]} -- optional punctuation mark
		end

		valuesArray = walk(self.parsedFormat, result)

		if #valuesArray > 0 then
			if sep then
				valuesArray[#valuesArray + 1] = sep
			end

			out = mergeArrays(valuesArray, out)
		end
	end

	-- reset state before next iteration
	self.results = {}

	return out
end

-- level 1 hook
function State:getProperty(claim)
	local value = {self:getValue(claim.mainsnak)} -- create one value object

	if #value > 0 then
		return {value} -- wrap the value object in an array and return it
	else
		return {} -- return empty array if there was no value
	end
end

-- level 1 hook
function State:getQualifiers(claim, param)
	local qualifiers

	if claim.qualifiers then qualifiers = claim.qualifiers[self.conf.qualifierIDs[param]] end
	if qualifiers then
		-- iterate through claim's qualifier statements to collect their values;
		-- return array with multiple value objects
		return self.conf.states[param]:iterate(qualifiers, {[parameters.general] = hookNames[parameters.qualifier.."\\d"][2], count = 1}) -- pass qualifier state with level 2 hook
	else
		return {} -- return empty array
	end
end

-- level 2 hook
function State:getQualifier(snak)
	local value = {self:getValue(snak)} -- create one value object

	if #value > 0 then
		return {value} -- wrap the value object in an array and return it
	else
		return {} -- return empty array if there was no value
	end
end

-- level 1 hook
function State:getAllQualifiers(claim, param, result, hooks)
	local out = {} -- array with value objects
	local sep = self.conf.separators["sep"..parameters.qualifier][1] -- value object

	-- iterate through the output of the separate "qualifier(s)" commands
	for i = 1, self.conf.states.qualifiersCount do

		-- if a hook has not been called yet, call it now
		if not result[parameters.qualifier..i] then
			self:callHook(parameters.qualifier..i, hooks, claim, result)
		end

		-- if there is output for this particular "qualifier(s)" command, then add it
		if result[parameters.qualifier..i] and result[parameters.qualifier..i][1] then

			-- if there is already some output, then add the separator
			if #out > 0 and sep then
				out[#out + 1] = sep
			end

			out = mergeArrays(out, result[parameters.qualifier..i])
		end
	end

	return out
end

-- level 1 hook
function State:getReferences(claim)
	if self.conf.prefetchedRefs then
		-- return references that have been prefetched by isSourced
		return self.conf.prefetchedRefs
	end

	if claim.references then
		-- iterate through claim's reference statements to collect their values;
		-- return array with multiple value objects
		return self.conf.states[parameters.reference]:iterate(claim.references, {[parameters.general] = hookNames[parameters.reference][2], count = 1}) -- pass reference state with level 2 hook
	else
		return {} -- return empty array
	end
end

-- level 2 hook
function State:getReference(statement)
	local key, citeWeb, citeQ, label
	local params = {}
	local citeParams = {['web'] = {}, ['q'] = {}}
	local citeMismatch = {}
	local useCite = nil
	local useParams = nil
	local value = ""
	local ref = {}

	local version = 1 -- increment this each time the below logic is changed to avoid conflict errors

	if statement.snaks then
		-- don't include "imported from", which is added by a bot
		if statement.snaks[aliasesP.importedFrom] then
			statement.snaks[aliasesP.importedFrom] = nil
		end

		-- don't include "inferred from", which is added by a bot
		if statement.snaks[aliasesP.inferredFrom] then
			statement.snaks[aliasesP.inferredFrom] = nil
		end

		-- don't include "type of reference"
		if statement.snaks[aliasesP.typeOfReference] then
			statement.snaks[aliasesP.typeOfReference] = nil
		end

		-- don't include "image" to prevent littering
		if statement.snaks[aliasesP.image] then
			statement.snaks[aliasesP.image] = nil
		end

		-- don't include "language" if it is equal to the local one
		if self:getReferenceDetail(statement.snaks, aliasesP.language) == self.conf.langName then
			statement.snaks[aliasesP.language] = nil
		end

		-- retrieve all the parameters
		for i in pairs(statement.snaks) do
			label = ""

			-- multiple authors may be given
			if i == aliasesP.author then
				params[i] = self:getReferenceDetails(statement.snaks, i, false, self.linked, true) -- link = true/false, anyLang = true
			else
				params[i] = {self:getReferenceDetail(statement.snaks, i, false, (self.linked or (i == aliasesP.statedIn)) and (statement.snaks[i][1].datatype ~= 'url'), true)} -- link = true/false, anyLang = true
			end

			if #params[i] == 0 then
				params[i] = nil
			else
				if statement.snaks[i][1].datatype == 'external-id' then
					key = "external-id"
					label = self.conf:getLabel(i)

					if label ~= "" then
						label = label .. " "
					end
				else
					key = i
				end

				-- add the parameter to each matching type of citation
				for j in pairs(citeParams) do
					-- do so if there was no mismatch with a previous parameter
					if not citeMismatch[j] then
						-- check if this parameter is not mismatching itself
						if i18n['cite'][j][key] then
							-- continue if an option is available in the corresponding cite template
							if i18n['cite'][j][key] ~= "" then
								citeParams[j][i18n['cite'][j][key]] = label .. params[i][1]

								-- if there are multiple parameter values (authors), add those too
								for k=2, #params[i] do
									citeParams[j][i18n['cite'][j][key]..k] = label .. params[i][k]
								end
							end
						else
							citeMismatch[j] = true
						end
					end
				end
			end
		end

		-- get title of general template for citing web references
		citeWeb = split(mw.wikibase.getSitelink(aliasesQ.citeWeb) or "", ":")[2] -- split off namespace from front

		-- get title of template that expands stated-in references into citations
		citeQ = split(mw.wikibase.getSitelink(aliasesQ.citeQ) or "", ":")[2] -- split off namespace from front

		-- (1) use the general template for citing web references if there is a match and if at least both "reference URL" and "title" are present
		if citeWeb and not citeMismatch['web'] and citeParams['web'][i18n['cite']['web'][aliasesP.referenceURL]] and citeParams['web'][i18n['cite']['web'][aliasesP.title]] then
			useCite = citeWeb
			useParams = citeParams['web']

		-- (2) use the template that expands stated-in references into citations if there is a match and if at least "stated in" is present
		elseif citeQ and not citeMismatch['q'] and citeParams['q'][i18n['cite']['q'][aliasesP.statedIn]] then
			-- we need the raw "stated in" Q-identifier for the this template
			citeParams['q'][i18n['cite']['q'][aliasesP.statedIn]] = self:getReferenceDetail(statement.snaks, aliasesP.statedIn, true) -- raw = true

			useCite = citeQ
			useParams = citeParams['q']
		end

		if useCite and useParams then
			-- if this module is being substituted then build a regular template call, otherwise expand the template
			if mw.isSubsting() then
				for i, v in pairs(useParams) do
					value = value .. "|" .. i .. "=" .. v
				end

				value = "{{" .. useCite .. value .. "}}"
			else
				value = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title=useCite, args=useParams}
			end

		-- (3) else, do some default rendering of name-value pairs, but only if at least "stated in", "reference URL" or "title" is present
		elseif params[aliasesP.statedIn] or params[aliasesP.referenceURL] or params[aliasesP.title] then
			citeParams['default'] = {}

			-- start by adding authors up front
			if params[aliasesP.author] and #params[aliasesP.author] > 0 then
				citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = table.concat(params[aliasesP.author], " & ")
			end

			-- combine "reference URL" and "title" into one link if both are present
			if params[aliasesP.referenceURL] and params[aliasesP.title] then
				citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = '[' .. params[aliasesP.referenceURL][1] .. ' "' .. params[aliasesP.title][1] .. '"]'
			elseif params[aliasesP.referenceURL] then
				citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = params[aliasesP.referenceURL][1]
			elseif params[aliasesP.title] then
				citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = '"' .. params[aliasesP.title][1] .. '"'
			end

			-- then add "stated in"
			if params[aliasesP.statedIn] then
				citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = "''" .. params[aliasesP.statedIn][1] .. "''"
			end

			-- remove previously added parameters so that they won't be added a second time
			params[aliasesP.author] = nil
			params[aliasesP.referenceURL] = nil
			params[aliasesP.title] = nil
			params[aliasesP.statedIn] = nil

			-- add the rest of the parameters
			for i, v in pairs(params) do
				i = self.conf:getLabel(i)

				if i ~= "" then
					citeParams['default'][#citeParams['default'] + 1] = i .. ": " .. v[1]
				end
			end

			value = table.concat(citeParams['default'], "; ")

			if value ~= "" then
				value = value .. "."
			end
		end

		if value ~= "" then
			value = {value} -- create one value object

			if not self.rawValue then
				-- this should become a <ref> tag, so save the reference's hash for later
				value.refHash = "wikidata-" .. statement.hash .. "-v" .. (tonumber(i18n['cite']['version']) + version)
			end

			ref = {value} -- wrap the value object in an array
		end
	end

	return ref
end

-- gets a detail of one particular type for a reference
function State:getReferenceDetail(snaks, dType, raw, link, anyLang)
	local switchLang = anyLang
	local value = nil

	if not snaks[dType] then
		return nil
	end

	-- if anyLang, first try the local language and otherwise any language
	repeat
		for _, v in ipairs(snaks[dType]) do
			value = self.conf:getValue(v, raw, link, false, anyLang and not switchLang, false, true) -- noSpecial = true

			if value then
				break
			end
		end

		if value or not anyLang then
			break
		end

		switchLang = not switchLang
	until anyLang and switchLang

	return value
end

-- gets the details of one particular type for a reference
function State:getReferenceDetails(snaks, dType, raw, link, anyLang)
	local values = {}

	if not snaks[dType] then
		return {}
	end

	for _, v in ipairs(snaks[dType]) do
		-- if nil is returned then it will not be added to the table
		values[#values + 1] = self.conf:getValue(v, raw, link, false, anyLang, false, true) -- noSpecial = true
	end

	return values
end

-- level 1 hook
function State:getAlias(object)
	local value = object.value
	local title = nil

	if value and self.linked then
		if self.conf.entityID:sub(1,1) == "Q" then
			title = mw.wikibase.getSitelink(self.conf.entityID)
		elseif self.conf.entityID:sub(1,1) == "P" then
			title = "d:Property:" .. self.conf.entityID
		end

		if title then
			value = buildWikilink(title, value)
		end
	end

	value = {value} -- create one value object

	if #value > 0 then
		return {value} -- wrap the value object in an array and return it
	else
		return {} -- return empty array if there was no value
	end
end

-- level 1 hook
function State:getBadge(value)
	value = self.conf:getLabel(value, self.rawValue, self.linked, self.shortName)

	if value == "" then
		value = nil
	end

	value = {value} -- create one value object

	if #value > 0 then
		return {value} -- wrap the value object in an array and return it
	else
		return {} -- return empty array if there was no value
	end
end

function State:callHook(param, hooks, statement, result)
	local valuesArray, refHash

	-- call a parameter's hook if it has been defined and if it has not been called before
	if not result[param] and hooks[param] then
		valuesArray = self[hooks[param]](self, statement, param, result, hooks) -- array with value objects

		-- add to the result
		if #valuesArray > 0 then
			result[param] = valuesArray
			result.count = result.count + 1
		else
			result[param] = {} -- an empty array to indicate that we've tried this hook already
			return true -- miss == true
		end
	end

	return false
end

-- iterate through claims, claim's qualifiers or claim's references to collect values
function State:iterate(statements, hooks, matchHook)
	matchHook = matchHook or alwaysTrue

	local matches = false
	local rankPos = nil
	local result, gotRequired

	for _, v in ipairs(statements) do
		-- rankPos will be nil for non-claim statements (e.g. qualifiers, references, etc.)
		matches, rankPos = matchHook(self, v)

		if matches then
			result = {count = 0} -- collection of arrays with value objects

			local function walk(formatTable)
				local miss

				for i2, v2 in pairs(formatTable.req) do
					-- call a hook, adding its return value to the result
					miss = self:callHook(i2, hooks, v, result)

					if miss then
						-- we miss a required value for this level, so return false
						return false
					end

					if result.count == hooks.count then
						-- we're done if all hooks have been called;
						-- returning at this point breaks the loop
						return true
					end
				end

				for _, v2 in ipairs(formatTable) do
					if result.count == hooks.count then
						-- we're done if all hooks have been called;
						-- returning at this point prevents further childs from being processed
						return true
					end

					if v2.child then
						walk(v2.child)
					end
				end

				return true
			end
			gotRequired = walk(self.parsedFormat)

			-- only append the result if we got values for all required parameters on the root level
			if gotRequired then
				-- if we have a rankPos (only with matchHook() for complete claims), then update the foundRank
				if rankPos and self.conf.foundRank > rankPos then
					self.conf.foundRank = rankPos
				end

				-- append the result
				self.results[#self.results + 1] = result

				-- break if we only need a single value
				if self.singleValue then
					break
				end
			end
		end
	end

	return self:out()
end

local function getEntityId(arg, eid, page, allowOmitPropPrefix)
	local id = nil
	local prop = nil

	if arg then
		if arg:sub(1,1) == ":" then
			page = arg
			eid = nil
		elseif arg:sub(1,1):upper() == "Q" or arg:sub(1,9):lower() == "property:" or allowOmitPropPrefix then
			eid = arg
			page = nil
		else
			prop = arg
		end
	end

	if eid then
		if eid:sub(1,9):lower() == "property:" then
			id = replaceAlias(mw.text.trim(eid:sub(10)))

			if id:sub(1,1):upper() ~= "P" then
				id = ""
			end
		else
			id = replaceAlias(eid)
		end
	elseif page then
		if page:sub(1,1) == ":" then
			page = mw.text.trim(page:sub(2))
		end

		id = mw.wikibase.getEntityIdForTitle(page) or ""
	end

	if not id then
		id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() or ""
	end

	id = id:upper()

	if not mw.wikibase.isValidEntityId(id) then
		id = ""
	end

	return id, prop
end

local function nextArg(args)
	local arg = args[args.pointer]

	if arg then
		args.pointer = args.pointer + 1
		return mw.text.trim(arg)
	else
		return nil
	end
end

local function claimCommand(args, funcName)
	local cfg = Config:new()
	cfg:processFlagOrCommand(funcName) -- process first command (== function name)

	local lastArg, parsedFormat, formatParams, claims, value
	local hooks = {count = 0}

	-- set the date if given;
	-- must come BEFORE processing the flags
	if args[p.args.date] then
		cfg.atDate = {parseDate(args[p.args.date])}
		cfg.periods = {false, true, false} -- change default time constraint to 'current'
	end

	-- process flags and commands
	repeat
		lastArg = nextArg(args)
	until not cfg:processFlagOrCommand(lastArg)

	-- get the entity ID from either the positional argument, the eid argument or the page argument
	cfg.entityID, cfg.propertyID = getEntityId(lastArg, args[p.args.eid], args[p.args.page])

	if cfg.entityID == "" then
		return "" -- we cannot continue without a valid entity ID
	end

	cfg.entity = mw.wikibase.getEntity(cfg.entityID)

	if not cfg.propertyID then
		cfg.propertyID = nextArg(args)
	end

	cfg.propertyID = replaceAlias(cfg.propertyID)

	if not cfg.entity or not cfg.propertyID then
		return "" -- we cannot continue without an entity or a property ID
	end

	cfg.propertyID = cfg.propertyID:upper()

	if not cfg.entity.claims or not cfg.entity.claims[cfg.propertyID] then
		return "" -- there is no use to continue without any claims
	end

	claims = cfg.entity.claims[cfg.propertyID]

	if cfg.states.qualifiersCount > 0 then
		-- do further processing if "qualifier(s)" command was given

		if #args - args.pointer + 1 > cfg.states.qualifiersCount then
			-- claim ID or literal value has been given

			cfg.propertyValue = nextArg(args)
		end

		for i = 1, cfg.states.qualifiersCount do
			-- check if given qualifier ID is an alias and add it
			cfg.qualifierIDs[parameters.qualifier..i] = replaceAlias(nextArg(args) or ""):upper()
		end
	elseif cfg.states[parameters.reference] then
		-- do further processing if "reference(s)" command was given

		cfg.propertyValue = nextArg(args)
	end

	-- check for special property value 'somevalue' or 'novalue'
	if cfg.propertyValue then
		cfg.propertyValue = replaceSpecialChars(cfg.propertyValue)

		if cfg.propertyValue ~= "" and mw.text.trim(cfg.propertyValue) == "" then
			cfg.propertyValue = " " -- single space represents 'somevalue', whereas empty string represents 'novalue'
		else
			cfg.propertyValue = mw.text.trim(cfg.propertyValue)
		end
	end

	-- parse the desired format, or choose an appropriate format
	if args["format"] then
		parsedFormat, formatParams = parseFormat(args["format"])
	elseif cfg.states.qualifiersCount > 0 then -- "qualifier(s)" command given
		if cfg.states[parameters.property] then -- "propert(y|ies)" command given
			parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.propertyWithQualifier)
		else
			parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.qualifier)
		end
	elseif cfg.states[parameters.property] then -- "propert(y|ies)" command given
		parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.property)
	else -- "reference(s)" command given
		parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.reference)
	end

	-- if a "qualifier(s)" command and no "propert(y|ies)" command has been given, make the movable separator a semicolon
	if cfg.states.qualifiersCount > 0 and not cfg.states[parameters.property] then
		cfg.separators["sep"..parameters.separator][1] = {";"}
	end

	-- if only "reference(s)" has been given, set the default separator to none (except when raw)
	if cfg.states[parameters.reference] and not cfg.states[parameters.property] and cfg.states.qualifiersCount == 0
	  and not cfg.states[parameters.reference].rawValue then
		cfg.separators["sep"][1] = nil
	end

	-- if exactly one "qualifier(s)" command has been given, make "sep%q" point to "sep%q1" to make them equivalent
	if cfg.states.qualifiersCount == 1 then
		cfg.separators["sep"..parameters.qualifier] = cfg.separators["sep"..parameters.qualifier.."1"]
	end

	-- process overridden separator values;
	-- must come AFTER tweaking the default separators
	cfg:processSeparators(args)

	-- define the hooks that should be called (getProperty, getQualifiers, getReferences);
	-- only define a hook if both its command ("propert(y|ies)", "reference(s)", "qualifier(s)") and its parameter ("%p", "%r", "%q1", "%q2", "%q3") have been given
	for i, v in pairs(cfg.states) do
		-- e.g. 'formatParams["%q1"] or formatParams["%q"]' to define hook even if "%q1" was not defined to be able to build a complete value for "%q"
		if formatParams[i] or formatParams[i:sub(1, 2)] then
			hooks[i] = getHookName(i, 1)
			hooks.count = hooks.count + 1
		end
	end

	-- the "%q" parameter is not attached to a state, but is a collection of the results of multiple states (attached to "%q1", "%q2", "%q3", ...);
	-- so if this parameter is given then this hook must be defined separately, but only if at least one "qualifier(s)" command has been given
	if formatParams[parameters.qualifier] and cfg.states.qualifiersCount > 0 then
		hooks[parameters.qualifier] = getHookName(parameters.qualifier, 1)
		hooks.count = hooks.count + 1
	end

	-- create a state for "properties" if it doesn't exist yet, which will be used as a base configuration for each claim iteration;
	-- must come AFTER defining the hooks
	if not cfg.states[parameters.property] then
		cfg.states[parameters.property] = State:new(cfg, parameters.property)

		-- if the "single" flag has been given then this state should be equivalent to "property" (singular)
		if cfg.singleClaim then
			cfg.states[parameters.property].singleValue = true
		end
	end

	-- if the "sourced" flag has been given then create a state for "reference" if it doesn't exist yet, using default values,
	-- which must exist in order to be able to determine if a claim has any references;
	-- must come AFTER defining the hooks
	if cfg.sourcedOnly and not cfg.states[parameters.reference] then
		cfg:processFlagOrCommand(p.claimCommands.reference) -- use singular "reference" to minimize overhead
	end

	-- set the parsed format and the separators (and optional punctuation mark);
	-- must come AFTER creating the additonal states
	cfg:setFormatAndSeparators(cfg.states[parameters.property], parsedFormat)

	-- process qualifier matching values, analogous to cfg.propertyValue
	for i, v in pairs(args) do
		i = tostring(i)

		if i:match('^[Pp]%d+$') or aliasesP[i] then
			v = replaceSpecialChars(v)

			-- check for special qualifier value 'somevalue'
			if v ~= "" and mw.text.trim(v) == "" then
				v = " " -- single space represents 'somevalue'
			end

			cfg.qualifierIDsAndValues[replaceAlias(i):upper()] = v
		end
	end

	-- first sort the claims on rank to pre-define the order of output (preferred first, then normal, then deprecated)
	claims = sortOnRank(claims)

	-- then iterate through the claims to collect values
	value = cfg:concatValues(cfg.states[parameters.property]:iterate(claims, hooks, State.claimMatches)) -- pass property state with level 1 hooks and matchHook

	-- if desired, add a clickable icon that may be used to edit the returned values on Wikidata
	if cfg.editable and value ~= "" then
		value = value .. cfg:getEditIcon()
	end

	return value
end

local function generalCommand(args, funcName)
	local cfg = Config:new()
	cfg.curState = State:new(cfg)

	local lastArg
	local value = nil

	repeat
		lastArg = nextArg(args)
	until not cfg:processFlag(lastArg)

	-- get the entity ID from either the positional argument, the eid argument or the page argument
	cfg.entityID = getEntityId(lastArg, args[p.args.eid], args[p.args.page], true)

	if cfg.entityID == "" or not mw.wikibase.entityExists(cfg.entityID) then
		return "" -- we cannot continue without an entity
	end

	-- serve according to the given command
	if funcName == p.generalCommands.label then
		value = cfg:getLabel(cfg.entityID, cfg.curState.rawValue, cfg.curState.linked, cfg.curState.shortName)
	elseif funcName == p.generalCommands.title then
		cfg.inSitelinks = true

		if cfg.entityID:sub(1,1) == "Q" then
			value = mw.wikibase.getSitelink(cfg.entityID)
		end

		if cfg.curState.linked and value then
			value = buildWikilink(value)
		end
	elseif funcName == p.generalCommands.description then
		value = mw.wikibase.getDescription(cfg.entityID)
	else
		local parsedFormat, formatParams
		local hooks = {count = 0}

		cfg.entity = mw.wikibase.getEntity(cfg.entityID)

		if funcName == p.generalCommands.alias or funcName == p.generalCommands.badge then
			cfg.curState.singleValue = true
		end

		if funcName == p.generalCommands.alias or funcName == p.generalCommands.aliases then
			if not cfg.entity.aliases or not cfg.entity.aliases[cfg.langCode] then
				return "" -- there is no use to continue without any aliasses
			end

			local aliases = cfg.entity.aliases[cfg.langCode]

			-- parse the desired format, or parse the default aliases format
			if args["format"] then
				parsedFormat, formatParams = parseFormat(args["format"])
			else
				parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.alias)
			end

			-- process overridden separator values;
			-- must come AFTER tweaking the default separators
			cfg:processSeparators(args)

			-- define the hook that should be called (getAlias);
			-- only define the hook if the parameter ("%a") has been given
			if formatParams[parameters.alias] then
				hooks[parameters.alias] = getHookName(parameters.alias, 1)
				hooks.count = hooks.count + 1
			end

			-- set the parsed format and the separators (and optional punctuation mark)
			cfg:setFormatAndSeparators(cfg.curState, parsedFormat)

			-- iterate to collect values
			value = cfg:concatValues(cfg.curState:iterate(aliases, hooks))
		elseif funcName == p.generalCommands.badge or funcName == p.generalCommands.badges then
			if not cfg.entity.sitelinks or not cfg.entity.sitelinks[cfg.siteID] or not cfg.entity.sitelinks[cfg.siteID].badges then
				return "" -- there is no use to continue without any badges
			end

			local badges = cfg.entity.sitelinks[cfg.siteID].badges

			cfg.inSitelinks = true

			-- parse the desired format, or parse the default aliases format
			if args["format"] then
				parsedFormat, formatParams = parseFormat(args["format"])
			else
				parsedFormat, formatParams = parseFormat(formats.badge)
			end

			-- process overridden separator values;
			-- must come AFTER tweaking the default separators
			cfg:processSeparators(args)

			-- define the hook that should be called (getBadge);
			-- only define the hook if the parameter ("%b") has been given
			if formatParams[parameters.badge] then
				hooks[parameters.badge] = getHookName(parameters.badge, 1)
				hooks.count = hooks.count + 1
			end

			-- set the parsed format and the separators (and optional punctuation mark)
			cfg:setFormatAndSeparators(cfg.curState, parsedFormat)

			-- iterate to collect values
			value = cfg:concatValues(cfg.curState:iterate(badges, hooks))
		end
	end

	value = value or ""

	if cfg.editable and value ~= "" then
		-- if desired, add a clickable icon that may be used to edit the returned value on Wikidata
		value = value .. cfg:getEditIcon()
	end

	return value
end

-- modules that include this module should call the functions with an underscore prepended, e.g.: p._property(args)
local function establishCommands(commandList, commandFunc)
	for _, commandName in pairs(commandList) do
		local function wikitextWrapper(frame)
			local args = copyTable(frame.args)
			args.pointer = 1
			loadI18n(aliasesP, frame)
			return commandFunc(args, commandName)
		end
		p[commandName] = wikitextWrapper

		local function luaWrapper(args)
			args = copyTable(args)
			args.pointer = 1
			loadI18n(aliasesP)
			return commandFunc(args, commandName)
		end
		p["_" .. commandName] = luaWrapper
	end
end

establishCommands(p.claimCommands, claimCommand)
establishCommands(p.generalCommands, generalCommand)

-- main function that is supposed to be used by wrapper templates
function p.main(frame)
	local f, args

	loadI18n(aliasesP, frame)

	-- get the parent frame to take the arguments that were passed to the wrapper template
	frame = frame:getParent() or frame

	if not frame.args[1] then
		throwError("no-function-specified")
	end

	f = mw.text.trim(frame.args[1])

	if f == "main" then
		throwError("main-called-twice")
	end

	assert(p["_"..f], errorText('no-such-function', f))

	-- copy arguments from immutable to mutable table
	args = copyTable(frame.args)

	-- remove the function name from the list
	table.remove(args, 1)

	return p["_"..f](args)
end

return p