Sjabloon:Wikidata

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sjabloondocumentatie​

Deze sjabloon is bedoeld om data van Wikidata op te halen met of zonder link naar het gekoppelde Wikipedia-artikel en met vele andere opties.

Gebruik

Let op: om resultaat te krijgen moet ook tenminste het "Label" in het Nederlands in Wikidata ingevuld zijn. (Het komt voor dat er in Wikidata alleen gegevens van een of meer andere talen zijn ingevuld.)

De algemene structuur van een aanroep van deze sjabloon is als volgt. Merk op dat de basisstructuur bestaat uit positionele commando's, opties en argumenten, welke allemaal een vaste positie hebben.

{{wikidata|commando1|optie1a|optie1b|optie1c|commando2|optie2a|optie2b|optie2c|optie0a|optie0b|optie0c|arg1|arg2|arg3}}

Gebruik verschillende commando's om verschillende soorten waardes op te halen van Wikidata. Minstens één commando moet worden opgegeven en meerdere commando's kunnen worden gecombineerd in één aanroep zoals hierboven is getoond (in willekeurige volgorde, meer dan twee is ook mogelijk), maar dit geldt alleen voor commando's uit de bewering-klasse; aanroepen die een commando bevatten uit de algemeen-klasse kunnen geen ander commando bevatten. Elk commando kan worden gevolgd door een willekeurig aantal commando-opties, welke optioneel zijn en kunnen worden gebruikt om de uitvoer die gegenereerd wordt door dat commando aan te passen.

De commando's en hun opties kunnen worden gevolgd door een willekeurig aantal configuratie-opties, welke ook optioneel zijn en de selectie van data en het algemene gedrag van deze sjabloon beïnvloeden. De aanroep wordt afgesloten met de positionele argumenten, welke al dan niet verplicht zijn afhankelijk van het opgegeven commando of de opgegeven commando's. Er bestaan tevens een aantal benoemde argumenten, evenals een verzameling benoemde opties voor geavanceerd gebruik die gebruikt kunnen worden om de manier aan te passen waarop opgehaalde waardes in de uitvoer worden samengevoegd.

Deze sjabloon is ontworpen om de basisbehoeften van het ophalen van data van Wikidata te verschaffen, maar veel kan worden bereikt middels verschillende combinaties van aanroepen. Voor het gemak zouden zulke combinaties kunnen worden samengebonden in nieuwe sjablonen die aan een specifieke behoefte voldoen. Zie ook de sectie over veelvoorkomende toepassingen hieronder voor een aantal voorbeelden van nuttige "bouwstenen". Op een soortgelijke manier kan de functionaliteit van deze sjabloon worden uitgebreid door het maken van wrapper-sjablonen die gebruikmaken van het commando main dat wordt geboden door Module:Wd (welke wordt gebruikt door deze sjabloon).

Veelvoorkomende toepassingen

Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende toepassingen. In de toekomst zouden er voor meer gemak plaatsvervangende commando's kunnen worden geïmplementeerd die equivalent zijn aan deze aanroepen.

Aanroep Toepassing
{{wikidata|label|raw}} Retourneert het Q-nummer van het Wikidata-item dat gekoppeld is aan de huidige pagina (bijvoorbeeld "Q55").
{{#if:{{wikidata|label|raw}}|...}} Voert een controle uit om te bepalen of de huidige pagina een Wikidata-item heeft.

Merk op dat deze bewering vertrouwt op een geretourneerde waarde die leeg dan wel niet leeg is en dat het belangrijk is om de optie raw op te geven. Zonder deze optie zou de gewone label van een bestaand item worden geretourneerd welke leeg kan zijn, wat een ongewenst resultaat oplevert. Als de optie daarentegen wel is opgegeven, dan wordt altijd een niet-leeg Q-nummer geretourneerd als een item bestaat en een lege waarde als een item niet bestaat.

Commando's

De commando's (commando1, commando2, ...) bepalen welke soorten waardes worden geretourneerd. Eén aanroep kan alleen commando's van een enkele klasse bevatten.

Bewering-klasse

De bewering-klasse-commando's kunnen worden gecombineerd, wat betekent dat meerdere commando's van verschillende types uit deze klasse tegelijkertijd kunnen worden opgegeven (zie hierboven voor gebruik).

Combineer meerdere commando's in één aanroep van deze sjabloon, in plaats van meerdere aanroepen van deze sjabloon te doen met elk één commando, om er zeker van te zijn dat alle geretourneerde stukken informatie bij elkaar horen (zie ook de onderstaande voorbeelden).

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I property eerste overeenkomst* {{wikidata|property|P1}} Retourneert de opgevraagde eigenschap (property) – of lijst van eigenschappen (properties) – van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.

Dit commando kan slechts één keer worden opgegeven in een aanroep.

properties alle overeenkomsten {{wikidata|properties|P1}}
II qualifier eerste overeenkomst** {{wikidata|qualifier|P1|P2}} Retourneert de opgevraagde kwalificatie (qualifier) – of lijst van kwalificaties (qualifiers) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.

In tegenstelling tot de andere bewering-klasse-commando's kan dit commando meerdere keren in één aanroep opgegeven worden om verschillende kwalificaties op te halen.

qualifiers alle overeenkomsten {{wikidata|qualifiers|P1|P2}}
III reference eerste overeenkomst** {{wikidata|reference|P1}} Retourneert een bron (reference) – of lijst van bronnen (references) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.***

Dit commando kan slechts één keer worden opgegeven in een aanroep.

references alle overeenkomsten {{wikidata|references|P1}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). De geretourneerde waarde is de eerste overeenkomst die gevonden is uit de beweringen met de beste rang.
** Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere voor elke overeenkomende bewering. Om in totaal hoogstens één waarde te krijgen in het geval het commando property niet ook gebruikt wordt, gebruik daarnaast de configuratie-optie single.
*** Alleen bronnen die geldig zijn volgens de Wikidata-richtlijnen voor bronnen worden geretourneerd (d.w.z. bronnen die ten minste de eigenschap vermeld in (P248) of URL voor bron (P854) hebben).

Algemeen-klasse

De algemeen-klasse-commando's kunnen niet worden gecombineerd.

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I label {{wikidata|label}} Retourneert de label (label) van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
II title {{wikidata|title}} Retourneert de titel (title) van de pagina die gekoppeld is aan de huidige item-entiteit of aan de opgegeven entiteit indien zo'n pagina bestaat.
III description {{wikidata|description}} Retourneert de beschrijving (description) van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
IV alias eerste overeenkomst* {{wikidata|alias}} Retourneert een alias (alias) – of lijst van aliassen (aliases) – van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
aliases alle overeenkomsten {{wikidata|aliases}}
V badge eerste overeenkomst* {{wikidata|badge}} Retourneert een badge (badge) – of lijst van badges (badges) – voor de pagina die gekoppeld is aan de huidige item-entiteit of aan de opgegeven entiteit indien zo'n pagina bestaat.
badges alle overeenkomsten {{wikidata|badges}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere waardes aanwezig zijn).

Opties

De volgende opties zijn beschikbaar, die kunnen worden gebruikt om het gedrag van deze sjabloon aan te passen. De opties dienen opgegeven te worden na het (eerste) commando en voor de positionele argumenten. Voor het gemak zijn lege opties (d.w.z. ||) toegestaan, welke simpelweg zullen worden genegeerd.

Commando-opties

Deze opties (optie1*, optie2*, ...) zijn van toepassing op het commando dat ze direct voorgaat.

Optie Beschrijving
raw Retourneert de ruwe waarde indien toepasselijk.

Als deze optie wordt gebruikt met item- of property-datatypes, dan zal dit het Q-nummer of P-nummer retourneren in plaats van de gewone label.

Voor hoeveelheid-datatypes zal deze optie alle meeteenheden afstrippen, tenzij ook de optie unit is opgegeven in welk geval de ruwe meeteenheid (het Q-nummer ervan) zal worden geretourneerd.

Als deze optie wordt gebruikt met tijd-datatypes, dan zal de geretourneerde datum in het formaat jjjj-mm-dd zijn (bijvoorbeeld 1731-02-11), of jjjj-mm, of jjjj afhankelijk van de datums precisie. Datums in de Juliaanse kalender die zijn opgeslagen met een precisie van dagen tot en met millennia zullen /Juliaans aan de uitvoer vastgeplakt hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans, wat afgesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

Als het wordt gebruikt met geografische coördinaten-datatypes, dan vervangt het de verschillende symbolen met schuine strepen naar voren in de geretourneerde waarde (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E, wat in delen gesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

linked Voegt een link toe naar het Wikipedia-artikel dat gekoppeld is aan de eigenschap (property) of kwalificatie (qualifier) als het bestaat. Ook meeteenheden die al dan niet worden toegevoegd aan waardes krijgen hiermee een link.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan wordt de kale eigenschaps- of kwalificatiewaarde geretourneerd.

short [DUUR] Retourneert de verkorte naam (P1813) van elke geretourneerde entiteit als die beschikbaar is. Als dat niet het geval is, dan volgt het standaardgedrag waarbij de label van de entiteit wordt geretourneerd.
multilanguage Retourneert waardes van het type enkeltalige tekst in welke beschikbare taal dan ook, niet alleen in de taal van de huidige wiki.
unit Retourneert alleen de meeteenheid van hoeveelheid-datatypes.

Configuratie-opties

Deze opties (optie0*) zijn algemene configuratie-opties en kunnen overal na het eerste commando worden opgegeven (maar vóór de positionele argumenten).

Optie Beschrijving Commando-klasse
Combinatie van: preferred Stelt beperkingen aan de rang van de geselecteerde beweringen. De rangen zijn voorkeursrang (preferred), normale rang (normal) en afgekeurde rang (deprecated).

De eerste drie opties bepalen de rangen van de beweringen die zullen worden geselecteerd. Ze kunnen eventueel worden gevolgd door een + of een -, bijvoorbeeld normal+ or preferred-, waar de eerste beweringen selecteert met een normale rang of hoger en de tweede beweringen met een voorkeursrang of lager. Om beweringen van alle rangen te krijgen, gebruik preferred- of deprecated+.

Als de optie best daarnaast is opgegeven, dan zullen alleen de beweringen die de hoogste rang onder de geselecteerde beweringen hebben worden geretourneerd.

De standaard is normal+|best (dus standaard worden beweringen met een afgekeurde rang nooit geretourneerd).

Uitvoer is altijd gesorteerd van hoogste naar laagste rang (ongeacht of een van deze opties is opgegeven).

bewering
normal
deprecated
best
Combinatie van: future Stelt beperkingen aan de geldigheid op basis van tijd van de geselecteerde beweringen: toekomstig (future), actueel (current) en voormalig (former). Gebruikt de bewerings kwalificaties (qualifiers) begindatum (P580) en einddatum (P582) om te bepalen of de bewering geldig is voor de geselecteerde tijdsperiode(s).

De standaard is future|current|former (dus standaard worden beweringen die voor welke tijdsperiode dan ook geldig zijn geretourneerd), behalve wanneer date= is opgegeven (zie hieronder) in welk geval de standaard current is.

bewering
current
former
mdy Retourneert datumwaardes in de volgorde maand-dag-jaar in plaats van dag-maand-jaar. bewering
single Retourneert slechts een enkele bewering in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). Heeft geen effect als het commando property/properties is opgegeven, in welk geval deze optie overtollig zou zijn. bewering
sourced Retourneert alleen beweringen die minstens één geldige bron (reference) hebben. bewering
Een van: edit Voegt een klikbaar icoon toe na de uitvoer dat door lezers kan worden gebruikt om de geretourneerde bewering op Wikidata te bewerken.

Als edit@end wordt gebruikt, dan zal het icoon aan het einde van de regel worden geplaatst voor nette uitlijning in infoboxen.

bewering, algemeen
edit@end

Argumenten

De argumenten bepalen waar alle geretourneerde waardes vandaan worden gehaald.

Positionele argumenten

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare positionele argumenten (arg*) in hun vaste volgorde. Voor elk commando is de toepasselijke set van argumenten gemarkeerd. Als meerdere commando's opgegeven zijn, dan is de toepasselijke set de vereniging van de individuele sets. Bijvoorbeeld, als de commando's properties en qualifiers opgegeven zijn, dan moeten ook minstens allebei de argumenten property_id en qualifier_id opgegeven worden.

Meer dan één qualifier/qualifiers-commando kan worden opgegeven. De volgorde waarin deze commando's met hun opties zijn opgegeven komt overeen met de volgorde waarin de bijbehorende qualifier_id-argumenten zijn opgegeven.

(verplicht) (optioneel) (optioneel) (verplicht) (optioneel) (verplicht) (verplicht)
{{wikidata commando's opties entiteit_id property_id ruwe_waarde qualifier_id qualifier_id }}
label, title,
description,
alias/aliases,
badge/badges
property/properties
reference/references
qualifier/qualifiers
qualifier/qualifiers (optionele 2de, 3de, etc.)

Hieronder volgt een beschrijving van alle positionele argumenten.

Argument Beschrijving
entiteit_id

(optioneel)

[DUUR] Q-nummer van de uit te lezen item-entiteit (bijvoorbeeld Q55), P-nummer (of een beschikbare alias) van de uit te lezen property-entiteit voorafgegaan door het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld Property:P38), of paginatitel van het Wikipedia-artikel waarvan de gekoppelde item-entiteit moet worden uitgelezen voorafgegaan door :, een voorgevoegde dubbele punt (bijvoorbeeld :Nederland).

In het geval van de algemeen-klasse-commando's mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld P38).

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zal de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina worden gebruikt (behalve wanneer eid= of page= is opgegeven, zie hieronder). Als deze parameter is opgegeven, maar met een lege waarde (d.w.z. ||), dan zal het vanwege de parameters positie worden geïnterpreteerd als een lege optie en dus worden genegeerd, wat hetzelfde resultaat oplevert als wanneer het was weggelaten. Zie ook de benoemde argumenten eid= en page= hieronder welke ook kunnen worden gebruikt om een entiteit-ID of paginatitel op te geven, maar zonder dat er standaard wordt teruggevallen op de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina.

property_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de eigenschap (property) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P35).
ruwe_waarde

(optioneel)

Ofwel het Q-nummer gelijk aan de waarde van de eigenschap (bijvoorbeeld Q29574) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van de eigenschap van de uit te lezen bewering.

Datums als letterlijke waardes moeten worden gegeven in het formaat jjjj-mm-dd (bijvoorbeeld 1731-02-11) voor datums met een precisie van dagen, jjjj-mm (bijvoorbeeld 1731-02) voor datums met een precisie van maanden, en jjjj (bijvoorbeeld 1731) voor datums met een lagere precisie. Datums v.g.j. vereisen een minteken voor het jaar (bijvoorbeeld -2950-01-31). Datums opgeslagen in de Juliaanse kalender moeten /Juliaans aan het einde hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans). Decennia zoals de jaren 2010 moeten worden gegeven als 2010 (maar de jaren 2010 v.g.j. als -2019), eeuwen zoals de 20ste eeuw als 1901 (maar de 20ste eeuw v.g.j. als -2000), en millennia zoals het 3de millennium als 2001 (maar het 3de millennium v.g.j. als -3000).

Geografische coördinaten als letterlijke waardes moeten worden gegeven met schuine strepen naar voren (d.w.z. /) in plaats van symbolen tussen de delen (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E) zonder enige spaties of voorafgaande nullen, waarbij de aanduidingen van de halfronden de Engelse afkortingen zijn: "N" voor noord, "S" voor zuid, "E" voor oost en "W" voor west.

Het speciale type 'geen waarde' kan worden opgegeven met de lege tekst (d.w.z. ||) en het speciale type 'onbekende waarde' kan worden opgegeven met een enkele underscore (d.w.z. |_|). Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\).

Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of |.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zullen alle beweringen (die voldoen aan enige andere beperkingen) die vallen onder de opgegeven eigenschap worden uitgelezen.

qualifier_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de kwalificatie (qualifier) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P580).

Benoemde argumenten

Hieronder volgt een beschrijving van alle benoemde argumenten, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |naam=waarde). Deze zijn allemaal optioneel en kunnen overal binnen de aanroep worden opgegeven.

Argument Beschrijving Commando-klasse
eid= [DUUR] Dit argument kan worden gebruikt om het Q-nummer (bijvoorbeeld |eid=Q55) of P-nummer (of een beschikbare alias) van de uit te lezen entiteit op te geven. Het biedt dezelfde functionaliteit als het positionele argument entiteit_id, met één verschil: als het argument is opgegeven maar met een lege waarde (d.w.z. |eid=), dan zal geen enkele entiteit worden uitgelezen in plaats van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina. Dit is nuttig in sommige gevallen waarin een variabele entiteit-ID wordt verwacht, maar waarbij de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina niet standaard moet worden uitgelezen.

Tevens mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld |eid=P38) in alle gevallen.

Dit argument heeft alleen effect als het positionele argument entiteit_id is weggelaten.

bewering, algemeen
page= [DUUR] Dit argument kan worden gebruikt om de paginatitel (bijvoorbeeld |page=Nederland) van het Wikipedia-artikel waarvan de gekoppelde item-entiteit moet worden uitgelezen op te geven. Het gedraagt zich net zoals het benoemde argument eid= en kan worden gebruikt in plaats van het positionele argument entiteit_id (merk op dat geen voorgevoegde dubbele punt, :, benodigd is). Als het argument is opgegeven maar met een lege waarde (d.w.z. |page=), dan zal geen enkele entiteit worden uitgelezen in plaats van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina.

Dit argument heeft alleen effect als het positionele argument entiteit_id en het benoemde argument eid= zijn weggelaten.

bewering, algemeen
date= Dit argument kan worden gebruikt om een bepaalde datum in te stellen (bijvoorbeeld |date=1731-02-11) ten opzichte waarvan beweringen worden gezocht die overeenkomen met de gebruikte opties future, current en former, in plaats van ten opzichte van vandaag. Het stelt de standaard van deze opties in op current zodat standaard alleen beweringen die geldig waren op de opgegeven datum worden geretourneerd (op basis van de bewerings kwalificaties (qualifiers) begindatum (P580) en einddatum (P582)).

De datum moet worden opgegeven in het formaat jjjj-mm-dd (bijvoorbeeld 1731-02-11), jjjj-mm (bijvoorbeeld 1731-02) of jjjj (bijvoorbeeld 1731).

bewering
<kwalificatie>= De <kwalificatie> is een placeholder voor een set van argumenten die bepalen welke beweringen uitgelezen moeten worden op basis van kwalificatiewaarde (qualifier-waarde), overeenkomstig met het paar positionele argumenten property_id en ruwe_waarde (die toegang bepalen op basis van eigenschapswaarde (property-waarde)).

Zodoende is <kwalificatie> het P-nummer (of een beschikbare alias) van een kwalificatie (qualifier) zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P518). De waarde is ofwel het Q-nummer dat gelijk is aan de waarde van een van de kwalificaties (bijvoorbeeld Q27561) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van een van de kwalificaties van de uit te lezen bewering. Het formaat van de waarde is hetzelfde als voor het positionele argument ruwe_waarde. Het speciale type 'geen waarde' opgegeven door de lege tekst komt ook overeen met de totale afwezigheid binnen de bewering van de kwalificatie.

Voorbeeld: |P518=Q27561

Meerdere argumenten van dit type kunnen worden opgegeven om meerdere kwalificatiewaardes gelijktijdig overeen te laten komen voor elke bewering.

bewering

Eigenschapsaliassen

Eigenschapsaliassen (property-aliassen) zijn andere namen voor P-nummers die in plaats daarvan kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschapsaliassen (die hoofdlettergevoelig zijn) zijn momenteel beschikbaar:

Alias vertaalt
naar
P-nummer
coord P625
image P18
author P50
publisher P123
importedFrom P143
statedIn P248
pages P304
language P407
hasPart P527
publicationDate P577
startTime P580
endTime P582
chapter P792
retrieved P813
referenceURL P854
website P856
sectionVerseOrParagraph P958
archiveURL P1065
title P1476
formatterURL P1630
quote P1683
shortName P1813
definingFormula P2534
archiveDate P2960
inferredFrom P3452
typeOfReference P3865
column P3903

Geavanceerd gebruik

De opmaak van de uitvoer van (een combinatie van) commando's die zowel een enkelvoudige als een meervoudige vorm hebben (bijvoorbeeld property/properties) kan worden aangepast door middel van een aantal benoemde opties, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |optie=waarde), die overal binnen de aanroep opgegeven kunnen worden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare benoemde opties.

Om een spatie aan het begin of eind van een waarde de plaatsen, gebruik een underscore _. Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\). Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of &#124;.

Benoemde optie Standaardwaarde Standaardcriterium Beschrijving
format= %p[%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers niet was opgegeven Het formaat van een enkele bewerking. De beschikbare parameters zijn als volgt.
Parameter Beschrijving
%p De eigenschapswaarde van de bewering ingevuld door het commando property/properties.
%q1, %q2, %q3, ... De kwalificatiewaarde of lijst van kwalificatiewaardes van de bewering ingevuld door het overeenkomstige qualifier/qualifiers-commando.
%q De verzameling van kwalificatiewaardes ingevuld door ieder qualifier/qualifiers-commando (d.w.z. %q1 + %q2 + %q3 + ...). Als slechts één qualifier/qualifiers-commando is opgegeven, dan is deze parameter gelijk aan %q1.
%r De bronwaarde of lijst van bronwaardes van de bewering ingevuld door het commando reference/references.
%a De alias van de entiteit ingevuld door het commando alias/aliases.
%b De pagina-badge van de entiteit ingevuld door het commando badge/badges.
%s De placeholder voor het verplaatsbare scheidingsteken. Dit is een speciale parameter die niet wordt ingevuld door een commando, maar in plaats daarvan automatisch wordt ingevuld tussen elk paar beweringen, aliassen of badges (als een lijst van beweringen, aliassen of badges wordt geretourneerd). Dit is vooral handig in het geval tevens een bron van een bewering wordt geretourneerd, omdat dit het mogelijk maakt om de bron achter het leesteken te plaatsen zoals voorgeschreven in Wikipedia's conventies. De standaardwaarde is een komma (,) en kan worden overschreven met de optie sep%s (zie hieronder).

Optionele parameters kunnen worden opgegeven door deze in te sluiten tussen vierkante haakjes: [...]. Alle inhoud tussen de vierkante haakjes wordt alleen weergegeven als voor elke optionele parameter die gedefinieerd is tussen dezelfde haakjes een waarde is gevonden. Optionele inhoud kan ook in elkaar worden gestapeld.

Om gebruik te maken van twee openende vierkante haakjes die elkaar direct volgen (d.w.z. [[), gebruik {{!((}}.

Minstens één niet-optionele parameter moet worden opgegeven, terwijl de parameter %s altijd als optioneel moet worden gedefinieerd.

Om een letterlijke [, ], % of \ te krijgen, maskeer het teken door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (bijvoorbeeld \%). Zie ook de beschrijving direct boven deze tabel voor meer.

%q[%s][%r] als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%r als alleen het commando reference/references was opgegeven
%p[ <span style="font-size:85\%">(%q)</span>][%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%a[%s] als het commando alias/aliases was opgegeven
%b[%s] als het commando badge/badges was opgegeven
sep= _ standaard Het vaste scheidingsteken tussen elk paar beweringen, aliassen of badges.
als alleen het commando reference/references was opgegeven zonder de optie raw
sep%s= , standaard Het verplaatsbare scheidingsteken tussen elk paar beweringen, aliassen of badges. Dit zal de waarde zijn van de parameter %s die wordt ingevuld voor alle beweringen, aliassen of badges, behalve de laatste in de lijst (welke kan worden ingesteld met de optie punc).
; als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
sep%q1=, sep%q2=, sep%q3=, ... ,_ standaard Het scheidingsteken tussen elk paar kwalificaties van een enkele bewering. Dit zijn de scheidingstekens tussen de waardes voor de parameters %q1, %q2, %q3, ...

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is de optie sep%q1 gelijk aan sep%q.

sep%q= ,_ als precies één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven Het scheidingsteken tussen elke set van kwalificaties van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %q.

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is deze optie gelijk aan sep%q1.

;_ als meer dan één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven
sep%r= standaard Het scheidingsteken tussen elk paar bronnen van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %r.
_ als de optie raw was opgegeven voor het commando reference/references
punc= standaard Een leesteken dat aan het einde van de uitvoer geplaatst wordt. Dit wordt geplaatst door er de parameter %s van de laatste bewering (of alias of badge) in de lijst mee in te vullen.

Dit maakt het mogelijk om bronnen van de laatste bewering achter het leesteken te plaatsen wanneer de uitvoer wordt gebruikt als onderdeel van een zin.

Voorbeelden

Parameters en uitvoertypes Voorbeeld Beschrijving
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|Q55|P395}}

NL
Haalt een tekenreekswaarde op.
P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|P395}}

NL
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|eid=Q55|P395}}

NL
Een entiteit-ID kan ook worden opgegeven door middel van het argument eid=.
P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|page=Nederland|P395}}

NL
Een paginatitel kan worden opgegeven in plaats van een entiteit-ID door middel van het argument page=.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|edit|Q55|P395}}

NL Bewerken op Wikidata
Voegt een klikbaar icoon toe dat kan worden gebruikt om de geretourneerde waarde op Wikidata te bewerken.
Q55 = "Nederland", P395 = "kentekenplaatcode"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|edit@end|Q55|P395}}

NLBewerken op Wikidata
Plaatst het bewerkingsicoon aan het einde van de regel.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|normal+|Q55|P1082}}

17.590.672
Haalt een enkele eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid]

{{wikidata|properties|normal+|Q55|P1082}}

17.590.672, 10.026.773, 16.779.575, 16.829.289, 17.000.000, 17.081.507, 17.181.084, 17.282.163, 17.407.585
Haalt meerdere eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

17.590.672 (1 januari 2022), 10.026.773 (1950), 16.779.575 (2013), 16.829.289 (26 augustus 2014), 17.000.000 (21 maart 2016), 17.081.507 (1 januari 2017), 17.181.084 (1 januari 2018), 17.282.163 (1 januari 2019), 17.407.585 (1 januari 2020)
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op voor elke bewering, bovenop de eigenschapswaarde.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

{{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585}}

17.590.672 (1 januari 2022),[1] 10.026.773 (1950),[2] 16.779.575 (2013),[2] 16.829.289 (26 augustus 2014),[3] 17.000.000 (21 maart 2016),[4] 17.081.507 (1 januari 2017),[5] 17.181.084 (1 januari 2018),[1] 17.282.163 (1 januari 2019),[1] 17.407.585 (1 januari 2020)[1]
Haalt bronnen op voor elke bewering.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid], [bron]

Een totaal aantal van {{wikidata|property|references|Q55|P1082}} mensen wonen in Nederland.

Een totaal aantal van 17.590.672[1] mensen wonen in Nederland.
Haalt een eigenschap op met bijbehorende bronnen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[hoeveelheid], [bron]

Nederland heeft een inwonertal van {{wikidata|property|references|Q55|P1082|punc=.}}

Nederland heeft een inwonertal van 17.590.672.[1]
Voegt een leesteken toe aan het einde van de uitvoer, vóór de bron.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

<ul>{{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585|format=<li>%p[%r][<ul><li>%q</li></ul>]</li>}}</ul>

 • 17.590.672[1]
  • 1 januari 2022
 • 10.026.773[2]
  • 1950
 • 16.779.575[2]
  • 2013
 • 16.829.289[3]
  • 26 augustus 2014
 • 17.000.000[4]
  • 21 maart 2016
 • 17.081.507[5]
  • 1 januari 2017
 • 17.181.084[1]
  • 1 januari 2018
 • 17.282.163[1]
  • 1 januari 2019
 • 17.407.585[1]
  • 1 januari 2020
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

1 januari 2022; 1950; 2013; 26 augustus 2014; 21 maart 2016; 1 januari 2017; 1 januari 2018; 1 januari 2019; 1 januari 2020
Haalt een enkele kwalificatie op per bewering, standaard voor meerdere overeenkomende beweringen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|normal+|single|Q55|P1082|P585}}

1 januari 2022
Om een enkele kwalificatie op te halen voor slechts een enkele bewering, geef ook de optie single op zodat slechts een enkele bewering zal worden uitgelezen.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Haalt een kwalificatie op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven letterlijke waarde.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|mdy|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Haalt datums op in de volgorde maand-dag-jaar.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal", P585 = "tijdstip"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|raw|Q55|P1082|10026773|P585}}

1950
Haalt een ruwe datumwaarde op.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[bron]

{{wikidata|references|Q55|P1082|10026773}}

[2]
Haalt de bronnen op van een bepaalde bewering.
Q55 = "Nederland", P1082 = "inwonertal"

[bron]

{{wikidata|references|raw|Q55|P1082|10026773}}

CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers. Centraal Bureau voor de Statistiek. Gearchiveerd op 27 augustus 2015. Geraadpleegd op 22 augustus 2015.
Haalt bronnen op van een bepaalde bewering in hun ruwe vorm.
Q55 = "Nederland", P1081 = "Human Development Index"

[hoeveelheid], [bron]

{{wikidata|properties|references|normal+|Q55|P1081}}

0,931,[6] 0,787, 0,799, 0,829,[7][6] 0,861,[6] 0,877,[7] 0,891,[6] 0,909,[7] 0,919,[7] 0,920,[7] 0,920,[7] 0,922,[7] 0,834,[6] 0,835,[6] 0,839,[6] 0,864,[6] 0,866,[6] 0,865,[6] 0,867,[6] 0,870,[6] 0,876,[6] 0,879,[6] 0,878,[6] 0,883,[6] 0,886,[6] 0,897,[6] 0,904,[6] 0,906,[6] 0,906,[6] 0,910,[6] 0,921,[6] 0,921,[6] 0,923,[6] 0,924,[6] 0,926,[6] 0,928[6]
Haalt eigenschappen op van elke bewering met alle eventuele bijbehorende bronnen.
Q55 = "Nederland", P1081 = "Human Development Index"

[hoeveelheid], [bron]

{{wikidata|properties|references|normal+|sourced|Q55|P1081}}

0,931,[6] 0,829,[7][6] 0,861,[6] 0,877,[7] 0,891,[6] 0,909,[7] 0,919,[7] 0,920,[7] 0,920,[7] 0,922,[7] 0,834,[6] 0,835,[6] 0,839,[6] 0,864,[6] 0,866,[6] 0,865,[6] 0,867,[6] 0,870,[6] 0,876,[6] 0,879,[6] 0,878,[6] 0,883,[6] 0,886,[6] 0,897,[6] 0,904,[6] 0,906,[6] 0,906,[6] 0,910,[6] 0,921,[6] 0,921,[6] 0,923,[6] 0,924,[6] 0,926,[6] 0,928[6]
Haalt alleen eigenschappen op van beweringen die minstens één bron hebben.
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifier|Q55|P2855|P518}}

voedsel
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

voedsel, geneesmiddel, hulpmiddel voor gehandicapten, tijdschrift, boek, kunst, antiek, kapper, hotel, camping, recreatie, sport, water
Haalt meerdere kwalificatiewaardes op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

21%, 6% (voedsel, geneesmiddel, hulpmiddel voor gehandicapten, tijdschrift, boek, kunst, antiek, kapper, hotel, camping, recreatie, sport, water)
Haalt meerdere eigenschapswaardes op samen met meerdere kwalificatiewaardes.
Q55 = "Nederland", P2855 = "BTW-percentage", P518 = "van toepassing op deel"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518|sep=_+_|sep%s=|sep%q=_/_}}

21% + 6% (voedsel / geneesmiddel / hulpmiddel voor gehandicapten / tijdschrift / boek / kunst / antiek / kapper / hotel / camping / recreatie / sport / water)
Retourneert de uitvoer met aangepaste scheidingstekens.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980; 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948; 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890; 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849; 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840; 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815; 7 oktober 1840)
Haalt twee verschillende kwalificatiewaardes op voor elke bewering.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|sep%q=_–_}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Retourneert de uitvoer met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Willem-Alexander der Nederlanden (30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat in plaats van met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">([<![]--%q2]sinds [%q2--[]>]%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Willem-Alexander der Nederlanden (sinds 30 april 2013), Beatrix der Nederlanden (30 april 1980 – 30 april 2013), Juliana der Nederlanden (4 september 1948 – 30 april 1980), Wilhelmina der Nederlanden (23 november 1890 – 4 september 1948), Willem III der Nederlanden (17 maart 1849 – 23 november 1890), Willem II der Nederlanden (7 oktober 1840 – 17 maart 1849), Willem I der Nederlanden (16 maart 1815 – 7 oktober 1840)
Om tekst toe te voegen alleen wanneer een bepaalde waarde niet aanwezig is, zoals het toevoegen van het woord sinds indien er geen einddatum is, plaats deze tussen twee optionele blokken met HTML commentaar-tags en de betreffende parameter (dit voorkomt ook dat de tekst in de paginabron wordt opgenomen).
Q55 = "Nederland", P35 = "staatshoofd", Q29574 = "Beatrix der Nederlanden", P580 = "begindatum", P582 = "einddatum"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|raw|qualifier|normal+|Q55|P35|Q29574|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85\%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Beatrix der Nederlanden (1980-04-30 – 30 april 2013)
Haalt een eigenschap met kwalificaties op van beweringen waarvan de eigenschap overeenkomt met een opgegeven Q-nummer, met een van de kwalificatiewaardes in ruwe vorm.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op die actueel zijn.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|linked|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschapswaardes.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US dollar (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte kwalificatiewaardes.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|linked|short|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

euro (Europees Nederland), US$ (Caribisch Nederland)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschaps- en kwalificatiewaardes, met verkorte eigenschapswaardes waar beschikbaar.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", Q4917 = "US dollar", P518 = "van toepassing op deel"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|Q4917|P518}}

Caribisch Nederland
Haalt kwalificaties op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta", P518 = "van toepassing op deel", Q27561 = "Caribisch Nederland"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|normal+|current|Q55|P38|P518=Q27561}}

US dollar
Haalt eigenschappen op van beweringen waarvan een (ruwe) kwalificatiewaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|normal+|former|Q55|P38}}

Nederlandse gulden
Haalt beweringen op die voorheen geldig waren.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|raw|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Haalt ruwe eigenschapswaardes op.
Q55 = "Nederland", P38 = "valuta"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|raw|linked|normal+|former|Q55|P38}}

Q788472
Haalt ruwe eigenschapswaardes op die gelinkt zijn naar Wikidata.
Q55 = "Nederland", P1549 = "demoniem"

[enkeltalige tekst]

{{wikidata|property|Q55|P1549}}

Nederlander
Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in de taal van de huidige wiki.
Q55 = "Nederland", P1549 = "demoniem", P407 = "taal van werk of naam", Q36846 = "Toki Pona"

[enkeltalige tekst]

{{wikidata|property|multilanguage|Q55|P1549|P407=Q36846}}

Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in welke beschikbare taal dan ook.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|Q55|P2884}}

230 volt
Haalt een hoeveelheidswaarde op met bijbehorende meeteenheid.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|linked|Q55|P2884}}

230 volt
Haalt een hoeveelheidswaarde op met een gelinkte meeteenheid.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|raw|Q55|P2884}}

230
Haalt een ruwe hoeveelheidswaarde op.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|unit|Q55|P2884}}

volt
Haalt alleen de meeteenheid op.
Q55 = "Nederland", P2884 = "netspanning"

[quantity]

{{wikidata|property|unit|raw|Q55|P2884}}

Q25250
Haalt de ruwe meeteenheid op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|Q55|P625}}

52°19'NB, 5°33'OL
Haalt een waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|linked|Q55|P625}}

52°19'NB, 5°33'OL
Haalt een gelinkte waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|raw|Q55|P625}}

52/19/N/5/33/E
Haalt een ruwe waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Nederland", P625 = "geografische locatie"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|Q55|coord}}

52°19'NB, 5°33'OL
Een eigenschapsalias kan worden gebruikt in plaats van het P-nummer.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{wikidata|property|linked|Q55|P41}}

Flag of the Netherlands.svg
Haalt de naam van een mediabestand op en voegt een link toe naar Commons.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{wikidata|property|raw|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Een mediabestand van Commons kan in de pagina worden opgenomen precies zoals het is door de opties linked en raw weg te laten, maar door de optie raw te gebruiken kan het op allerlei manieren worden opgemaakt.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{wikidata|property|raw|date=1700-05-06|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Om de waarde van een eigenschap op te halen die geldig was op een bepaalde datum kan het argument date= worden gebruikt.
Q55 = "Nederland", P41 = "vlagafbeelding"

[commons-media]

{{wikidata|property|raw|date=1700-05-06|former|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

De opties voor geldigheid werken ten opzichte van de datum die is opgegeven met het argument date=.
Q915684 = "Lorentz–Lorenz-vergelijking", P2534 = "formule"

[wiskundig]

{{wikidata|property|Q915684|P2534}}

Haalt een wiskundige uitdrukking op.
Q915684 = "Lorentz–Lorenz-vergelijking", P527 = "omvat deel", P416 = "symbool", P2534 = "formule"

[entiteitslabel], [tekenreeks], [wiskundig]

<ul>{{wikidata|properties|linked|qualifier|qualifier|Q915684|P527|P416|P2534|format=<li>%p[ (%q)]</li>}}</ul>

  Wiskundige uitdrukkingen kunnen worden gecombineerd met gewone tekst, zoals gewoonlijk.
  Q6256 = "land", P3896 = "geografische vorm"

  [geografische vorm]

  {{wikidata|property|linked|Q6256|P3896}}

  Data:Naturalearthdata.com/admin-0-countries-no-antarctica.map
  Haalt de databestandsnaam van een geografische vorm op en voegt een link toe naar Commons.
  Q4917 = "US dollar"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|Q4917}}

  US dollar
  Haalt het label van een item op.
  Q4917 = "US dollar"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|short|linked|Q4917}}

  US$
  Haalt het verkorte en gelinkte label van een item op.
  P38 = "valuta"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|P38}}

  valuta
  Haalt het label van een property op.
  P38 = "valuta"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|linked|P38}}

  valuta
  Haalt het label van een property op dat gelinkt is naar Wikidata.
  Q776 = "Utrecht"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|Q776}}

  Utrecht
  Haalt het label van een item op.
  Q776 = "Utrecht"

  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|linked|Q776}}

  Utrecht
  Haalt het gelinkte label van een item op.


  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label}}

  Utrecht
  Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Utrecht (provincie) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.


  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|raw}}

  Q776
  Als slechts het commando label met de optie raw is opgegeven, dan wordt het Q-nummer van het item dat gekoppeld is aan de huidige pagina geretourneerd.


  [entiteitslabel]

  {{wikidata|label|raw|linked}}

  Q776
  Als daarnaast de optie linked is opgegeven, dan wordt het Q-nummer van het item dat gekoppeld is aan de huidige pagina gelinkt naar Wikidata.
  Q776 = "Utrecht"

  [paginatitel]

  {{wikidata|title|Q776}}

  Utrecht (provincie)
  Haalt de titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
  Q776 = "Utrecht"

  [paginatitel]

  {{wikidata|title|linked|Q776}}

  Utrecht (provincie)
  Haalt de gelinkte titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


  [paginatitel]

  {{wikidata|title}}

  Utrecht (provincie)
  Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Utrecht (provincie) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.
  Q55 = "Nederland"

  [entiteitsbeschrijving]

  {{wikidata|description|Q55}}

  land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
  Haalt de beschrijving van een item op.


  [entiteitsbeschrijving]

  {{wikidata|description}}

  land binnen het Koninkrijk der Nederlanden
  Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
  Q55 = "Nederland"

  [entiteitsalias]

  {{wikidata|alias|Q55}}

  NL
  Haalt een van de aliassen van een item op.
  Q55 = "Nederland"

  [entiteitsalias]

  {{wikidata|aliases|Q55}}

  NL, NED, nl, NLD, Holland, de Nederlanden, 🇳🇱
  Haalt alle aliassen van een item op.
  Q55 = "Nederland"

  [entiteitsalias]

  {{wikidata|alias|linked|Q55}}

  NL
  Haalt een gelinkte alias van een item op.


  [entiteitsalias]

  {{wikidata|alias}}

  NL
  Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Nederland (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
  Q2 = "Aarde"

  [pagina-badge]

  {{wikidata|badges|Q2}}

  uitgelicht artikel
  Haalt de badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
  Q2 = "Aarde"

  [pagina-badge]

  {{wikidata|badges|raw|Q2}}

  Q17437796
  Haalt de ruwe badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


  [pagina-badge]

  {{wikidata|badges}}

  uitgelicht artikel
  Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Aarde (planeet) (die gekoppeld is aan Q2), dan kan de Q2 worden weggelaten.

  Voorbeeldbronnen

  1. a b c d e f g h i j Bevolking; kerncijfers, 1950-2022.
  2. a b c d e CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers. Centraal Bureau voor de Statistiek. Gearchiveerd op 27 augustus 2015. Geraadpleegd op 22 augustus 2015.
  3. a b CBS StatLine - Bevolking; kerncijfers. Gearchiveerd op 3 september 2014. Geraadpleegd op 26 augustus 2014.
  4. a b Nederland telt 17 miljoen inwoners (21 maart 2016).
  5. a b Bevolking; kerncijfers, 1950-2022. Geraadpleegd op 18 maart 2023.
  6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd Human Development Data (1990-2017). Human Development Report. Gearchiveerd op 30 december 2018.
  7. a b c d e f g h i j k l m n Netherlands. Gearchiveerd op 2 februari 2017.

  Zie ook

  • Module:Wd, de bronmodule die wordt aangeroepen door deze sjabloon.