Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een instantie van de Nederlandse overheid die in 2004 werd ingesteld om de activiteiten van politie, justitie, veiligheidsdiensten (bijvoorbeeld de AIVD) en andere organisaties op het gebied van de terrorismebestrijding te coördineren.

De NCTV is de voortzetting van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) door samenvoeging met de Directie Nationale Veiligheid en het Computer Emergency Response Team (GovCert) per 1 oktober 2012.[1] De NCTV werkt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Taken[bewerken]

In Nederland zijn in totaal ongeveer twintig instanties betrokken bij de bestrijding van terrorisme. De NCTV moet ervoor zorgen dat al deze organisaties op een effectieve manier informatie uitwisselen en effectief samenwerken.

De NCTV heeft de volgende deeltaken:

  • combineren, analyseren en veredelen van informatie van inlichtingendiensten andere bronnen, zodat men goed weet welke dreigingen er zijn.
  • ontwikkelen van beleid voor terrorismebestrijding. Dit omvat zowel de tegenacties tegen terroristische acties als internationale samenwerking en de communicatie met overheidsorganen, bedrijfsleven en het gewone publiek.
  • regisseren van de samenwerking van de verschillende partijen die betrokken zijn bij terrorismebestrijding, zowel in de voorbereiding (structureel) als in reactie op incidenten. Ook de voorlichting en woordvoering over terrorismebestrijding hoort hierbij.
  • onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen.
  • beveiligen van de burgerluchtvaart en de inspectie op de beveiliging.

Organisatie[bewerken]

De NCTV beschikt over de volgende organisatieonderdelen:

Directie of dienst Beschrijving
Directie Risico's en dreigingen (DRD) Verzamelt en combineert informatie van onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD, de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de politie. Op basis van die informatie worden adviezen opgesteld.
Directie Strategie en Bedrijfsvoering(DSB) Vertaalt de informatie en adviezen in concreet beleid. Deze directie zit daarvoor in allerlei internationale overlegorganen. Verzorgt randvoorwaarden voor de eigen organisatie als huisvesting etc.
Het landelijk operationeel coordinatiecentrum (LOCC) Zorgt voor afstemming tussen politie, leger, hulpdiensten, Bijzondere Bijstandseenheden en dergelijke.
Het nationaal crisiscentrum (NCC) Is het front office van de NCTV en faciliteitencentrum voor actoren in de crisisstructuur op Rijksniveau. Is 24/7 bemenst en bestaat uit de eenheden coordinatie en communicatie.
Directie Bewaking en Beveiliging en Burgerluchtvaart (DB3) De Coördinator Bewaking en Beveiliging coördineert de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis, ministers, fractievoorzitters en dergelijke. De feitelijke bewaking wordt uitgevoerd door politiekorpsen en andere beveiligingsdiensten. Zorgt voor beveiliging van de Nederlandse vliegvelden en de burgerluchtvaart tegen bomaanslagen, kapingen en dergelijke. Zij stuurt op dit terrein ook de Koninklijke Marechaussee aan. Toetst de wijze van beveiligen van de burgerluchtvaart. Controleert of luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zich aan de eisen voor de beveiliging houden.
Directie cybersecurity (DSC) bevat onder meer het nationaal cyber security centrum, de opvolger van GOVCERT

Aanverwante instanties[bewerken]

Op het gebied van terrorismebestrijding zijn verder de volgende instanties actief:

Functionarissen[bewerken]

Dick Schoof (Nederlands coördinator anti-terrorisme 2013-)

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:

Kritiek[bewerken]

Vanuit de MIVD werd in een rapport reeds in 2006 kritiek geuit op de toenmalige NCTb. Zo werd gesteld dat de organisatie dreigt uit te groeien tot een zelfstandige inlichtingendienst die de internationale contacten van andere Nederlandse veiligheidsdiensten kan verstoren.[5]

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Icoontje WikiWoordenboek Zoek coördinator op in het WikiWoordenboek.