Naar inhoud springen

Nederlandse Rode Lijst (bijen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De rode lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 24 april 2018 de nieuwe rode lijsten voor bedreigde bijensoorten vastgesteld.

Op 6 maart 2018 werd door Menno Reemer, insectenspecialist (entomoloog) van het EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, de meest recente rode lijst voor de bijen voorgesteld, na een eerdere lijst uit 2003. Op de huidige rode lijst zijn 181 soorten geplaatst.[1] Plaatsing op de rode lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de Flora- en faunawet nodig. De rode lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie.

De redenen van achteruitgang van bijen kunnen verschillen. Veel soorten stellen specifieke eisen aan de voortplantingshabitat of hebben een bepaalde voedselplant nodig. Veel bijen die afhankelijk zijn van klaver hebben het moeilijk, ongeveer 80 procent van deze soorten staat op de rode lijst. Ook veel hommels zijn bedreigd, van de 27 soorten staan er zeventien op de rode lijst en zijn er zeven verdwenen uit Nederland. Op de rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de rode lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de rode lijst afgevoerd kunnen worden.

Er zijn 331 soorten bijen in Nederland waarvan is aangetoond dat ze zich regelmatig voortplanten. Hiervan staan er 181 op de rode lijst, wat neerkomt op 55% van het totale aantal.[1] Er worden op de rode lijst vijf categorieën onderscheiden:[2]

  • verdwenen uit Nederland (46 soorten)
  • ernstig bedreigd (30 soorten)
  • bedreigd (42 soorten)
  • kwetsbaar (38 soorten)
  • gevoelig (25 soorten)

Rode lijst bijen 2018

[bewerken | brontekst bewerken]
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status
Bergbehangersbij Megachile alpicola Ernstig bedreigd
Blauwe metselbij Osmia caerulescens Kwetsbaar
Blauwe zandbij Andrena agilissima Gevoelig
Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea Bedreigd
Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus Bedreigd
Boemerangmaskerbij Hylaeus difformis Gevoelig
Boloog Bombus confusus Verdwenen uit Nederland
Bonte wespbij Nomada bifasciata Kwetsbaar
Boommetselbij Osmia parietina Bedreigd
Borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum Ernstig bedreigd
Borstelwespbij Nomada stigma Gevoelig
Boshommel Bombus sylvarum Ernstig bedreigd
Boswespbij Nomada opaca Bedreigd
Boszandbij Andrena coitana Ernstig bedreigd
Breedbanddwergzandbij Andrena pusilla Ernstig bedreigd
Breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre Bedreigd
Bremzandbij Andrena ovatula Kwetsbaar
Bruine rouwbij Melecta albifrons Kwetsbaar
Bruine slobkousbij Macropis fulvipes Gevoelig
Bruinsprietwespbij Nomada fuscicornis Bedreigd
Combigroefbij Lasioglossum intermedium Ernstig bedreigd
Donkere dubbeltand Nomada obscura Bedreigd
Donkere klaverzandbij Andrena labialis Kwetsbaar
Donkere klokjeszandbij Andrena pandellei Bedreigd
Donkere rimpelrug Andrena bimaculata Kwetsbaar
Donkere tuinhommel Bombus subterraneus Verdwenen uit Nederland
Donkere wilgenzandbij Andrena apicata Bedreigd
Donkere zomerzandbij Andrena nigriceps Bedreigd
Doornkaakzandbij Andrena trimmerana Gevoelig
Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata Gevoelig
Dubbeldoornwespbij Nomada femoralis Bedreigd
Duingroefbij Lasioglossum tarsatum Bedreigd
Duinmaskerbij Hylaeus annularis Kwetsbaar
Dwerggroefbij Lasioglossum pygmaeum Gevoelig
Eikenzandbij Andrena ferox Gevoelig
Ericabij Megachile analis Ernstig bedreigd
Gebandeerde dwergzandbij Andrena niveata Bedreigd
Gedoornde groefbij Lasioglossum laevigatum Verdwenen uit Nederland
Gedrongen wespbij Nomada guttulata Bedreigd
Geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris Kwetsbaar
Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella Kwetsbaar
Gekielde dwergzandbij Andrena strohmella Gevoelig
Gelderse zandbij Andrena gelriae Ernstig bedreigd
Gele hommel Bombus distinguendus Verdwenen uit Nederland
Gele tubebij Stelis signata Verdwenen uit Nederland
Gele wespbij Nomada mutica Gevoelig
Gestippelde maskerbij Hylaeus clypearis Gevoelig
Gestippelde smaragdgroefbij Lasioglossum aeratum Gevoelig
Gestreepte bloedbij Sphecodes rufiventris Ernstig bedreigd
Gewone klokjesglansbij Dufourea dentiventris Verdwenen uit Nederland
Gewone klokjeszandbij Andrena curvungula Verdwenen uit Nederland
Gewone langhoornbij Eucera longicornis Ernstig bedreigd
Gewone pantserbij Biastes truncatus Verdwenen uit Nederland
Gewone tubebij Stelis breviuscula Kwetsbaar
Gladde groefbij Lasioglossum laeve Verdwenen uit Nederland
Glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum nitidulum Kwetsbaar
Gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata Bedreigd
Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta Kwetsbaar
Goudstaartzandbij Andrena chrysopyga Verdwenen uit Nederland
Grashommel Bombus ruderarius Kwetsbaar
Groene zandbij Andrena viridescens Gevoelig
Grote glimmende zandbij Andrena polita Kwetsbaar
Grote harsbij Trachusa byssina Verdwenen uit Nederland
Grote kegelbij Coelioxys conoidea Ernstig bedreigd
Grote koekoekshommel Bombus vestalis Kwetsbaar
Grote metselbij Osmia xanthomelana Verdwenen uit Nederland
Grote roetbij Panurgus banksianus Kwetsbaar
Grote tuinhommel Bombus ruderatus Verdwenen uit Nederland
Grote wespbij Nomada sexfasciata Ernstig bedreigd
Halfgladde dwergzandbij Andrena semilaevis Kwetsbaar
Heidehommel Bombus humilis Ernstig bedreigd
Heidekegelbij Coelioxys conica Ernstig bedreigd
Heidewespbij Nomada rufipes Kwetsbaar
Holkopgroefbij Halictus compressus Verdwenen uit Nederland
IJszijdebij Colletes impunctatus Gevoelig
Kale wespbij Nomada rhenana Verdwenen uit Nederland
Kattenkruidbij Anthophora quadrimaculata Bedreigd
Kauwende metselbij Osmia leaiana Bedreigd
Kielstaartkegelbij Coelioxys alata Gevoelig
Klavermetselbij Hoplitis ravouxi Ernstig bedreigd
Kleine bandgroefbij Lasioglossum quadrinotatum Bedreigd
Kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata Ernstig bedreigd
Kleine bonte wespbij Nomada roberjeotiana Ernstig bedreigd
Kleine groefbij Lasioglossum parvulum Bedreigd
Kleine lookmaskerbij Hylaeus leptocephalus Ernstig bedreigd
Kleine sachembij Anthophora bimaculata Verdwenen uit Nederland
Kleine slanksprietmaskerbij Hylaeus paulus Gevoelig
Kleine tubebij Stelis minuta Gevoelig
Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes Kwetsbaar
Klokjesglansbij Dufourea inermis Verdwenen uit Nederland
Knautiabij Andrena hattorfiana Bedreigd
Knautiawespbij Nomada armata Kwetsbaar
Koolzwarte zandbij Andrena pilipes Bedreigd
Kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis Gevoelig
Kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne Kwetsbaar
Kraagbloedbij Sphecodes spinulosus Verdwenen uit Nederland
Kruisbloemzandbij Andrena distinguenda Verdwenen uit Nederland
Kustbehangersbij Megachile maritima Bedreigd
Langsprietdwergwespbij Nomada distinguenda Bedreigd
Lapse behangersbij Megachile lapponica Kwetsbaar
Late hommel Bombus soroeensis Ernstig bedreigd
Lichte bloedbij Sphecodes hyalinatus Bedreigd
Lichte koekoekshommel Bombus barbutellus Verdwenen uit Nederland
Limburgse hommel Bombus pomorum Verdwenen uit Nederland
Lombardgroefbij Halictus langobardicus Gevoelig
Lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus Gevoelig
Matglanswespbij Nomada similis Kwetsbaar
Matte dwergzandbij Andrena alfkenella Verdwenen uit Nederland
Minitubebij Stelis minima Bedreigd
Moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi Bedreigd
Mooie sachembij Anthophora aestivalis Verdwenen uit Nederland
Moshommel Bombus muscorum Bedreigd
Noordelijke groefbij Lasioglossum sexmaculatum Verdwenen uit Nederland
Noordelijke klaverzandbij Andrena intermedia Ernstig bedreigd
Noordelijke sachembij Anthophora borealis Verdwenen uit Nederland
Oranje zandbij Andrena marginata Verdwenen uit Nederland
Paardenbloembij Andrena humilis Kwetsbaar
Papaverbij Hoplitis papaveris Verdwenen uit Nederland
Platkielwespbij Nomada obtusifrons Verdwenen uit Nederland
Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis Kwetsbaar
Rimpelsnuit Andrena combinata Verdwenen uit Nederland
Rinks maskerbij Hylaeus rinki Bedreigd
Rode koekoekshommel Bombus rupestris Bedreigd
Rode maskerbij Hylaeus variegatus Ernstig bedreigd
Rode wespbij Nomada mutabilis Verdwenen uit Nederland
Rode zandbij Andrena schencki Verdwenen uit Nederland
Roodrandzandbij Andrena rosae Bedreigd
Roodscheenzandbij Andrena ruficrus Kwetsbaar
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis Kwetsbaar
Roodstaartklaverzandbij Andrena similis Verdwenen uit Nederland
Rosse kegelbij Coelioxys rufescens Ernstig bedreigd
Rotsbehangersbij Megachile pilidens Gevoelig
Ruige behangersbij Megachile circumcincta Bedreigd
Schermbloemzandbij Andrena nitidiuscula Bedreigd
Schoorsteengroefbij Lasioglossum lineare Ernstig bedreigd
Schoorsteensachem Anthophora plagiata Verdwenen uit Nederland
Slangenkruidbij Hoplitis adunca Kwetsbaar
Slanke kegelbij Coelioxys elongata Kwetsbaar
Slurfbij Rophites quinquespinosus Verdwenen uit Nederland
Sporkehoutzandbij Andrena fulvida Kwetsbaar
Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum Kwetsbaar
Stipmaskerbij Hylaeus styriacus Gevoelig
Stomptandwespbij Nomada striata Bedreigd
Texelse zandbij Andrena fulvago Kwetsbaar
Tormentilzandbij Andrena tarsata Bedreigd
Tweekleurige koekoekshommel Bombus bohemicus Kwetsbaar
Tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor Verdwenen uit Nederland
Tweekleurige wespbij Nomada integra Bedreigd
Variabele zandbij Andrena varians Bedreigd
Veenhommel Bombus jonellus Kwetsbaar
Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus Ernstig bedreigd
Viltige groefbij Lasioglossum prasinum Bedreigd
Vlekkenbij Thyreus orbatus Verdwenen uit Nederland
Vlekpootwespbij Nomada melathoracica Gevoelig
Waaiergroefbij Lasioglossum pallens Gevoelig
Waddenhommel Bombus cullumanus Verdwenen uit Nederland
Waddenmetselbij Osmia maritima Verdwenen uit Nederland
Waddenviltbij Epeolus alpinus Verdwenen uit Nederland
Weidebij Andrena gravida Kwetsbaar
Weidemaskerbij Hylaeus incongruus Kwetsbaar
Wikkebij Andrena lathyri Kwetsbaar
Witgevlekte tubebij Stelis ornatula Bedreigd
Witte rouwbij Melecta luctuosa Verdwenen uit Nederland
Zadeldwergzandbij Andrena falsifica Bedreigd
Zadelgroefbij Lasioglossum rufitarse Ernstig bedreigd
Zandblauwtjesglansbij Dufourea halictula Verdwenen uit Nederland
Zandhommel Bombus veteranus Ernstig bedreigd
Zandloperbij Ammobates punctatus Verdwenen uit Nederland
Zesbandgroefbij Halictus sexcinctus Verdwenen uit Nederland
Zilveren zandbij Andrena argentata Bedreigd
Zuidelijke bronsgroefbij Halictus leucaheneus Ernstig bedreigd
Zuidelijke dwerggroefbij Lasioglossum minutulum Ernstig bedreigd
Zuidelijke klokjesbij Chelostoma distinctum Bedreigd
Zuidelijke langhoornbij Eucera nigrescens Bedreigd
Zwaluwbij Hoplitis anthocopoides Verdwenen uit Nederland
Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata Kwetsbaar
Zwarte bloedbij Sphecodes niger Gevoelig
Zwarte sachembij Anthophora retusa Ernstig bedreigd
Zwarte tubebij Stelis phaeoptera Ernstig bedreigd
Zwarte wespbij Nomada argentata Verdwenen uit Nederland
Zwartflankzandbij Andrena thoracica Verdwenen uit Nederland

Bronvermelding

[bewerken | brontekst bewerken]