Overleg:Arbeidsmarkt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verwijzing naar studie frictiewerkloosheid[bewerken]

Zowat een jaar geleden heb ik het artikel arbeidsmarkt aangepast. Het staat sindsdien op mijn volglijst. Daarom viel mij de editwar op die nu gaande is.

 • Arbeidsmarkt is een kernbegrip uit de economie en vormt als zodanig een 'paraplu' voor een groot aantal gerelateerde begrippen. Arbeidsmarkt dient daarom in het gelijknamige lemma in algemene termen te worden beschreven. Hieraan gerelateerde begrippen kunnen dan in eigen lemmata dieper worden behandeld. Binnen die begrippen kan een hiërarchie worden onderscheiden. Toegespitst op deze 'editwar': het lemma arbeidsmarkt verduidelijkt het begrip 'werkloosheid' in termen van vraag en aanbod. Dat er verschillende soorten werkloosheid zijn wordt vervolgens behandeld in een eigen (bestaand) lemma werkloosheid. Daarin wordt vervolgens doorverwezen naar verschillende soorten werkloosheid, waaronder (het eveneens bestaande) frictiewerkloosheid. Het lijkt mij daarom onjuist om op het lemma arbeidsmarkt een expliciete literatuurverwijzing te maken naar een begrip dat hiërarchisch gezien twee niveau's dieper ligt. Als literatuurverwijzing kan beter een werk worden genoemd dat de gehele arbeidsmarkt bestrijkt en daardoor ipso modo zeer algemeen van aard moet zijn. Dus zo iets als:
Boot, P(ieter) A(eilco), Werkgelegenheid en werkloosheid. Een thematische inleiding in de algemene economie, Groningen (Wolters-Noordhoff) 1991, ISBN 90-01-11086-X of een soortgelijk recenter werk.
 • Een tweede bezwaar is het verwijzen door middel van noten, zoals dat hier is gebeurd. Stipt genomen gaat het dan immers niet meer om algemene verwijzingen, maar om referenties met betrekking tot specifiek het gebruik van het begrip 'frictiewerkloosheid'. Volgens mij is dit begrip reeds decennia gangbaar en staan de beide studies waar naar wordt verwezen geheel los van het gebruik van het begrip 'frictiewerkloosheid' als zodanig. Mogelijk is het de bedoeling geweest om het geïnteresserde publiek attent te maken op een interessante studies met betrekking tot frictiewerkloosheid. Dit dient dat echter te gebeuren op het lemma frictiewerkloosheid (zie voorafgaande). Bovendien is het in dit soort gevallen van algemene verwijzing de gewoonte de noot aan het einde van een paragraaf te plaatsen.
 • Het is niet gangbaar om in literatuurverwijzingen te linken. Als de gelinkte auteurs iets substantieels aan het in het lemma behandelde onderwerp hebben bijgedragen kan er in het lemma zelf naar worden verwezen, desnoods onder een apart kopje Zie ook:. Ook links naar in literatuurverwijzingen vermelde uitgeverijen zijn niet gebruikelijk. Dat gebeurt zelfs niet met bijvoorbeeld Wolters-Noordhoff, ondanks de naamsbekendheid en het feit dat die uitgeverij een eigen lemma (Wolters-Noordhoff) heeft.
 • Groet Guss 18 jul 2007 12:57 (CEST)

De bovenstaande punten van Guss lijken mij nog steeds valide. De door Guido den Broeder toegevoegde verwijzingen naar zichzelf kunnen er dus gewoon uit. JacobH 26 aug 2007 23:47 (CEST)

Reactie[bewerken]

Hallo Guss,

 • Het artikel wordt naar ik verwacht nog een heel stuk langer. Ik ben gewoon ergens begonnen, met een deelonderwerp waar ik toch op dat moment mee bezig was, maar dat zal t.z.t. op deze pagina er vast niet meer prominent uitzien. Het aantal referenties zal gemakkelijk kunnen oplopen. Dan misstaan referenties naar een belangrijk begrip als frictiewerkloosheid m.i. niet. Het mogen natuurlijk ook andere zijn dan die ik heb, als iemand er weet. Ik ben helaas beperkt tot wat ik van vroeger ken.
 • Over wikilinks in referenties heb ik navraag gedaan in de kroeg. Het antwoord was dat daar geen andere regels gelden dan in de tekst.

Groet, Guido den Broeder 21 jul 2007 22:27 (CEST)

Ha Guido! Nee, ik ben het toch niet helemaal met je eens dat het artikel veel langer moet worden in de zin zoals je hierboven hebt bedoeld. Ik denk dat de kern van het lemma arbeidsmarkt moet zijn:
 1. vraag naar en aanbod van arbeid en als resultant van een discrepantie tussen beide aspecten: werkloosheid (met hoogstens een opmerking dat één van de oorzaken van discrepantie de niet-transparate arbeidsmarkt is). Vervolgens krijgt werkloosheid een eigen lemma (met daarin nadruk op oorzaak zoals structureel, conjuncturel, frictie en seizoen), dat dan weer de basis vormt voor de onderverdeling in de verschillende soorten werkloosheid (waar volgens het grootste deel van je toevoeging frictiewerkloosheid thuishoort, inclusief je literatuurverwijzingen).
 2. prijsvorming
Als je het in het basisartikel reeds alle aspecten mbt arbeidsmarkt wil zetten, verliest het lemma zijn encyclopedische kracht. Bovendien ontstaan er dan allerlei doublures met artikelen die hierarchisch gezien lager staan.
Inhoudelijk:
 • Als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod dan is alle werkloosheid frictiewerkloosheid, ik ben het zo nog nooit tegengekomen, maar ik vind de omschrijving wel zeer fraai.
 • Is het aanbod groter, dan is er ook conjuncturele werkloosheid. Dit geldt volgens mij alleen als er tegenover dat aanbodoverschot ook arbeidsplaatsten staan (die tijdelijk ivm conjunctuur niet vervuld worden). Staan er geen arbeidsplaatsten tegenover het aanbodoverschot van arbeid (absolute kapitaalschaarste) dan heet dat overschot volgens mij structurele werkloosheid (die kwantitatief van aard is).
 • De omvang van de frictiewerkloosheid wordt kleiner als het vraagoverschot dan wel het aanbodoverschot toeneemt, en is maximaal als aanbod en vraag qua omvang in evenwicht zijn Sorry, ook na tien keer lezen snap ik de zin niet.
 • Het resultaat hiervan is dat er op elk moment zowel werkloosheid als openstaande vacatures bestaan Volgens mij heet dat alleen frictiewerkloosheid als werkloosheidsduur < 3 maanden is, anders wordt dat in de CBS-definitie kwalitatieve structurele werkloosheid genoemd.
Maar nogmaals, ik denk dat de toevoeging frictiewerkloosheid, inclusief deze inhoudelijke vragen thuishoren op lemma's werkloosheid resp. frictiewerkloosheid. Groet Guss 22 jul 2007 12:40 (CEST)
Hoi Guss, het kan best zijn dat ik het t.z.t. toch met je eens ben. Maar dat zie ik pas als het artikel verdergaat. Om de werking van de arbeidsmarkt, maar ook frictiewerkloosheid in het bijzonder, beter uit te leggen, is eigenlijk een grafiekje van een UV-curve nodig. Ik weet echter niet hoe ik dat erin kan krijgen. Als je daarbij kunt helpen: graag. Groet, Guido den Broeder 22 jul 2007 13:06 (CEST)

Overleg[bewerken]

Het lijkt mij dat de argumenten van Guss hout snijden. Dus graag de algemene bron laten staan, en de links naar eigen werk van Guido den Broeder niet herintroduceren. JacobH 27 aug 2007 23:47 (CEST)

Die gaan over een stuk tekst. Als er daar tekst verdwijnt, wat zou kunnen maar wat we nu nog niet weten, dan verdwijnen ook de bronnen, maar als de tekst blijft staan natuurlijk niet. In de tussentijd heeft niemand er last van, dus zit niet zo te etteren. Guido den Broeder 27 aug 2007 23:51 (CEST)
Ik etter niet, en ik hoop dat je open kunt staan voor de suggesties van Guss. Hij heeft het heel duidelijk verwoord lijkt mij zo. Groet, JacobH 27 aug 2007 23:54 (CEST)
Ik heb er ook open op gereageerd. Jouw edits hebben daar evenwel niets mee te maken. Guido den Broeder 27 aug 2007 23:56 (CEST)
Guss geeft duidelijk aan dat informatie over een deelonderwerp daar thuishoort en dus niet hier (inclusief bronvermeldingen) uitgebreid aan de orde hoeft te komen. Waarom die informatie dan niet invoegen op frictiewerkloosheid? Als daar een conflict over is op de overlegpagina is het in elk geval niet de bedoeling om deze hier nogmaals in te voegen. Laten we eerst de discussie over het wel of niet toestaan van zelfreferenties eens afronden, want daar is nu in elk geval nog geen consensus over. Misschien kan daar eens een stemming over worden opgezet met alle voors en tegens, zodat we deze oeverloze discussies nu eens kunnen afronden. In tussentijd liever geen zelfreferenties meer. Er zijn vast nog wel meer publicaties over Arbeidsmarkt dan wel Frictiewerkloosheid te vinden. --hardscarf 28 aug 2007 00:45 (CEST)
Hoi Hardscarf, over zelfreferenties is tamelijk brede consensus, zie de overlegpagina van Wikipedia:Wat je niet moet doen. Niet dat dat echt relevant is want concensus of niet, het noemen van bronnen is nu eenmaal een harde eis van de foundation. Ik heb in reactie op Guss gezegd dat het best mogelijk is dat deze paragraaf vervalt of ingekort wordt. Op dit moment is dat echter niet het geval, dus moeten ook de referenties blijven staan. Over frictiewerkloosheid zijn mij geen vergelijkbare publicaties van anderen bekend, maar ik houd mij aanbevolen. Guido den Broeder 28 aug 2007 01:20 (CEST)
Op zich ben ik zeker niet tegen zelfreferenties als ze een duidelijk beeld geven van het onderwerp of 'key articles' vormen, al zou ik liever zien dat ze eerst op de overlegpagina worden geplaatst als verzoek, zodat ze van te voren kunnen worden beoordeeld. Echter niet iedereen is het er blijkbaar over eens of er wel of geen zelfreferenties moeten worden toegestaan op de Nederlandse wikipedia. Daarvoor lijkt me het ook beter een stemming te houden, waarbij de opties, die op de door jou aangegeven overlegpagina zijn aangegeven, mee worden genomen. Op die manier kan -door een besluit door de Nederlandstalige gemeenschap- een eind komen aan de voortdurende conflicten hierover.
Bij een zoektocht op 'frictional unemployment' in het bibliotheeksysteem (picarta) kwam ik zo'n 39 artikelen en boeken tegen, wat erop duidt dat andere definities van het begrip daarin vast ook wel te vinden zijn. (Bodman, P.M., "Labour market inefficiency and frictional unemployment in Australia and its States: A stochastic Frontier Approach", The economic record, 1999 gaf bijvoorbeeld: "Frictional or voluntary unemployment arises due to the natural search process in the labour market as workers either quit their jobs to look for better ones or workers choose to re-enter the labour market or enter for the first time", maar goed.
Of die zelfreferenties dan hier nogmaals moeten worden opgenomen lijkt me niet per se noodzakelijk (maar wel mogelijk). De lezer kan ze immers terugvinden in het 'hoofdartikel' frictiewerkloosheid. Het lijkt me trouwens beter om eerst dat artikel af te ronden en dan pas een kernachtige weergave daarvan hier te geven. Maar dat mag je uiteraard zelf bepalen. --hardscarf 28 aug 2007 22:00 (CEST)
Ik heb helaas zelf geen toegang tot een bibliotheeksysteem. Google levert [1] op. Het artikel bouwt mogelijk voort op ons Rotterdamse werk, maar het kan net zo goed zijn dat ze het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Groet, Guido den Broeder 29 aug 2007 00:33 (CEST)
Het oudste artikel in picarta is overigens "Nature and extent of frictional unemployment" in de Monthly labor review uit 1947, verder zijn er bijvoorbeeld uit de beginperiode The Theory of Frictional Unemployment (1969), Information and Frictional Unemployment (1971), Job Quitting and Frictional Unemployment (1974), etc. Daar zal vast ook wel iets tussen zitten qua definities. Maar goed, niet alle deelgebieden van het fenomeen hoeven per se te zijn besproken in deze publicaties.--hardscarf 29 aug 2007 01:39 (CEST)
Guido, in dit lemma is Frictiewerkloosheid een onderdeel met een blauwe link. Referenties specifiek over dat onderdeel horen dan bij Frictiewerkloosheid thuis, en niet hier. Dat leek mij ook één van de suggesties van Guss. Peter boelens 28 aug 2007 01:25 (CEST)
Zeker, de suggestie is helder, maar anderzijds is het een belangrijk facet van het onderwerp Arbeidsmarkt dus ligt het in de rede dat er ook in dit centrale artikel iets over wordt gezegd. Dit artikel is nog in ontwikkeling, dus ik weet het nog niet. Ook het artikel Frictiewerkloosheid zal nog langer worden, zodat het vanzelf duidelijk wordt dat deze paragraaf geen kopie is maar alleen de essentie weergeeft. Het zou mooi zijn als iedereen gewoon even geduld had, want al dit gedoe voorkomt nu juist dat de artikelen worden uitgebreid en mensen misschien hun zin krijgen dan wel zien dat het er wel in past. Er staan hier zo verwacht ik t.z.t. tientallen referenties en dan is het vreemd als er een hele paragraaf tussenstaat zonder. Guido den Broeder 28 aug 2007 01:38 (CEST)
Mijnheer Guido. Het enige wat ik lees in je bijdragen is: blablabla mijn naam moet er in blablabla", hou er eens mee op! Mig de Jong 28 aug 2007 02:21 (CEST)

Twee referenties[bewerken]

Ter informatie.

 • "De werkloosheid die het gevolg is van het zoekproces wordt frictiewerkloosheid genoemd |ref|G. den Broeder, J.A.M. Heijke, J. de Koning, "Friction between supply and demand on the Netherlands labour market", D. Vitry en B. Marechal (red.), Emploi-chômage, modelisation et analyses quantitatives, Dijon, maart 1984|/ref|. Als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod dan is alle werkloosheid frictiewerkloosheid. Is het aanbod groter, dan is er ook conjuncturele werkloosheid. De omvang van de frictiewerkloosheid wordt kleiner als het vraagoverschot dan wel het aanbodoverschot toeneemt, en is maximaal als aanbod en vraag qua omvang in evenwicht zijn."

Het genoemde artikel is het artikel waarin de definitie van frictiewerkloosheid wordt gepresenteerd, zoals die sindsdien is gebruikt en hier staat verwoord.

 • "Frictiewerkloosheid neemt af als de arbeidsmarkt efficiënter kan functioneren, bijvoorbeeld door advies over de opleidings- en beroepskeuze|ref|G. den Broeder, "Het belang van de AOB's voor de Nederlandse economie", Magnana Mu Publishing & Research, 1995|/ref|.

Dit is bij mijn weten de enige studie waarin het effect van opleidings- en beroepskeuze op het functioneren van de arbeidsmarkt is gekwantificeerd. Guido den Broeder 28 aug 2007 20:51 (CEST)

Loonvorming[bewerken]

Vinden jullie dat in dit artikel ook de loonvorming aan de orde moet komen of moet dat een apart artikel zijn? Groetjes, Guido den Broeder 7 okt 2007 17:34 (CEST)

Frictiewerkloosheid[bewerken]

De arbeidsvraag wordt uitgeoefend door de werkgevers en het arbeidsaanbod door de werknemers. Wanneer dus de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid dan is er gaan sprake van werkloosheid (zoals in de tekst onder het kopje Frictiewerklooheid wordt beweerd)maar juist van hyperemplooi! Van Frictiewerkloosheid kan pas sprake zijn als het aanbod van arbeid de vraag naar arbeid overtreft.

Afnemen frictiewerkloosheid[bewerken]

"Frictiewerkloosheid neemt af als de arbeidsmarkt efficiënter kan functioneren, door bijvoorbeeld advies over de opleidings- en beroepskeuze of door gebruik te maken van communicatiemiddelen zoals internet."

Gaarne een onderbouwing voor de genoemde manieren waarop frictiewerkloosheid zou kunnen afnemen. Bij de laatste heb ik in elk geval vooralsnog grote twijfels. De frictie is sinds de opkomst van allerlei banenwebsites bepaald niet afgenomen. Guido den Broeder 3 apr 2008 20:48 (CEST)

Vergrijzing[bewerken]

"Zo wordt in Nederland door regering en vakbonden verwacht dat er krapte op de arbeidsmarkt op zal treden doordat als gevolg van vergrijzing het aantal personen dat arbeid kan verrichten daalt."

Voor een dergelijke bewering is een referentie op zijn plaats, dunkt mij. Zeker van de vakbonden is dit immers een opmerkelijke stelling. Guido den Broeder 3 apr 2008 21:30 (CEST)

Het lijkt me niet zo moeilijk daar een bron bij te vinden, een nieuwssite zou in dit geval voldoende zijn lijkt me. Heb je zelf een voorstel Guido? Woudloper overleg 3 apr 2008 22:29 (CEST)
Ik weet wel enkele bronnen, maar heb daarbij een belangenconflict. In dit geval zijn er vast genoeg andere, maar die heb ik niet. Guido den Broeder 3 apr 2008 22:53 (CEST)
Gezien deze bewerking is heeft Guido het in dat artikel gezet. Als dat alleen onderbouwd kan worden met een bronnen waarbij sprake is van een 'belangenconflict' dan kan die zin er beter uit. - Robotje 3 apr 2008 23:02 (CEST)
Dit lijkt me onzinnig. Als het inhoudelijk belangrijk is dat er een bron komt, moet die er komen. Dan zoek je toch even een bron op waarbij geen belangenverstrengeling meespeelt? Ik denk dat er veel te vinden zijn en even googlelen voldoende is. Woudloper overleg 3 apr 2008 23:13 (CEST)
Ik had het bewust over "Als dat alleen onderbouwd kan worden met een bronnen waarbij sprake is van een 'belangenconflict' .." Dus als er andere bronnen te vinden zijn kunnen waarmee dat onderbouwd kan worden kan die zin natuurlijk blijven onder vermelding van zo'n andere bron. - Robotje 3 apr 2008 23:45 (CEST)
Bronnen hebben geen belangenconflict, beste Robotje. Alleen gebruikers kunnen die hebben. Als de bron relevant is moet dus niet de bron worden vervangen, maar kan hij desgewenst eenvoudig door een andere gebruiker worden geplaatst. Guido den Broeder 4 apr 2008 18:02 (CEST)

Robotje zou ze erin kunnen zetten, dan is er geen belangenconflict. Maar in dit geval zou ik de voorkeur geven aan officiëlere bronnen dan een verslag van een studiebijeenkomst. Guido den Broeder 3 apr 2008 23:17 (CEST)

Niet meedoen met die spelletjes. Het is zo zielig allemaal. Mig de Jong 4 apr 2008 00:05 (CEST)

Een bron waarnaar zou kunnen worden verwezen is: Kabinet Balkenende, "Tripartite beleidsinzet Participatietop", 27 juni 2007. Guido den Broeder 4 apr 2008 14:00 (CEST)

Ik heb deze er inmiddels ingezet. Guido den Broeder 12 apr 2008 11:11 (CEST)

Starre of flexibele arbeidsmarkt[bewerken]

In deze paragraaf zijn mijns inziens dringend enkele bronnen nodig, of het moet worden herschreven. Guido den Broeder 12 apr 2008 11:11 (CEST)

Kan zijn, maar daar hebben we geen dozijn {{feit}} sjablonen voor nodig om dat aan te geven. Jacob overleg 12 apr 2008 11:17 (CEST)
Een alternatief ontbreekt. De Engelse Wikipedia kent een sjabloon "dit gedeelte heeft geen/onvoldoende bronvermeldingen", die hebben wij bij mijn weten niet." Graag dus geen bronverzoeken verwijderen, ook niet stiekem, en svp ook geen eigen bedenksels in de tekst plaatsen. Guido den Broeder 12 apr 2008 11:20 (CEST)

Dit lemma nu op slot[bewerken]

Ik heb dit lemma opnieuw beveiligd. Gezien het feit dat er weinig constructief overleg heeft plaatsgevonden vorige keer, vanwege emotionele redenen, heb ik dat voor de periode van een jaar gedaan. Ik hoop dat dit voldoende tijd is om de onderlinge persoonlijke gevoelens van wantrouwen te doen afnemen zodat er als het artikel weer vrijkomt voor bewerking constructief aan gewerkt kan worden.

Daarnaast dacht ik dat bron- en feit-sjablonen op de Nederlandse wikipedie als ongewenst werden beschouwd, of dat er in ieder geval was besloten dat ze twee weken na plaatsing weer weggehaald mochten worden. De versie van JacobH was toevallig de laatste, maar heeft daarom ook mijn voorkeur vanwege de lange duur van de beveiliging.

Ik heb Guido verzocht om bronnen te leveren waarin de auteursnaam Den Broeder niet voorkomt; ik heb hem ook gevraagd suggesties tot inhoudelijke wijzigingen (genummerd) op deze overlegpagina te doen. Daarbij stel ik voor dat ik alle voorgestelde wijzigingen waarop binnen een week geen negatief commentaar van anderen volgt in het artikel door te voeren. Bij andere artikelen waar om vergelijkbare redenen een bewerkingsoorlog gevoerd wordt zal ik desgemerkt op dezelfde wijze handelen. Woudloper overleg 12 apr 2008 12:07 (CEST)

Ik maak bezwaar tegen je suggestie, dat ik hier uit zou zijn op het vermelden van mijn naam. Als je even moeite had gedaan, had je kunnen weten dat ik nooit over het liberale gedachtengoed heb gepubliceerd. Bronverzoeken zijn inderdaad tijdelijk, maar dat mag een ietsje langer zijn dan enkele minuten. Guido den Broeder 12 apr 2008 12:14 (CEST)
Mijn excuus als de suggestie onterecht is. Ik heb echter geprobeerd zo onbevooroordeeld en neutraal mogelijk te handelen. De voorgestelde methode kan werken zolang iedereen serieus en inhoudelijk meedenkt. Woudloper overleg 12 apr 2008 12:23 (CEST)
Excuses aanvaard, maar dit voorstel berust op een illusie. Guido den Broeder 12 apr 2008 12:36 (CEST)

Verzoeken om wijziging[bewerken]

 1. Gaarne bij het artikel het NPOV-sjabloon plaatsen. Zowel JacobH's toevoeging als de paragraaf die ik nu niet kan verbeteren zijn niet neutraal. Guido den Broeder 12 apr 2008 12:16 (CEST)
  • Graag beargumenteren waarom NPOV-sjabloon moet worden geplaatst. Chris(CE) 12 apr 2008 15:40 (CEST)
   • Ik wil dit nog wel proberen af te ronden.
   • "indien men buiten beschouwing laat dat in de praktijk werklozen zullen zijn door een gebrek aan vaardigheden niet gevraagd worden op de arbeidsmarkt" maakt er niet alleen een zelfbedachte definitie van JacobH van, maar hij claimt meteen dat het aan de werklozen ligt.
   • "Met name liberale economen en politici zijn van mening dat de arbeidsmarkt een starre markt is": niet alleen twijfelachtig (ook anderen beweren dit), maar schetst ongefundeerd een kwetsend beeld alsof men als econoom uit politieke motieven een wetenschappelijke stelling inneemt.
   • "Dit komt door de rechtspositie van werknemers zoals die is de wet is geregeld en door onderhandelingsresultaten tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.": legt zonder bron de schuld van deze situatie bij overheid, bonden en werkgeversorganisaties. Guido den Broeder 12 apr 2008 17:40 (CEST)
 2. Taal: de zinsnede 'indien men buiten beschouwing laat dat in de praktijk werklozen zullen zijn door een gebrek aan vaardigheden niet gevraagd worden op de arbeidsmarkt' moet zijn: 'indien men buiten beschouwing laat dat er in de praktijk werklozen zullen zijn die door een gebrek aan vaardigheden niet gevraagd worden op de arbeidsmarkt' - Bob.v.R 12 apr 2008 15:36 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd Chris(CE) 12 apr 2008 15:40 (CEST)
   • dank, echter ook nog: ' die door een gebrek aan ....' - Bob.v.R 12 apr 2008 16:03 (CEST)
    • Uitgevoerd Uitgevoerd jammer dat ik niet in 1x goed heb gelezen Chris(CE) 12 apr 2008 16:09 (CEST)
     Tsja, nu blijkt het gebrek aan opleiding van degene die de opmerking plaatste, niet meer uit de taalfouten. Iemand die geen vaardigheden heeft, is geen aanbieder op de arbeidsmarkt. Het ontbreken van de juiste combinatie van vaardigheden, is een gevolg van de frictie.
     1. De werkloze kan ze zelf leren of anderen die een baan hebben waarin alleen de vaardigheden van de werkloze noodzakelijk zijn, zouden de vaardigheid kunnen leren (of ze hebben die vaardigheid al, maar vinden hun huidige baan voldoende interessant). Als zij de vacatures opvullen, komen hun arbeidsplaatsen vrij. (dat is frictie aan de aanbodszijde).
     2. Een deel van de vraag kan tijdelijk opgevangen worden door overwerk, zodat een onnodige combinatie van vaardigheden wordt gevraagd (de juiste kennissen hebben is zelden een noodzakelijke "vaardigheid", maar verklaart wel een deel van de werkloosheid en het werk op lager niveau van etnische en culturele minderheden). (dat is frictie aan vraagzijde).
     Ik noemde de voorbeelden niet zomaar, ze kunnen elkaar versterken: een lid van een minderheid kan een opleiding niet volgen omdat het nuttig effect op de arbeidsmarkt niet duidelijk is. Erik Warmelink 20 mei 2008 20:57 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Arbeidsmarkt. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 6 aug 2017 13:42 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Arbeidsmarkt. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 1 nov 2019 12:49 (CET)