Overleg:Dunning-krugereffect

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hoe heet het nou precies[brontekst bewerken]

Vreemd dat de afgelopen twee weken de titel van dit artikel maar liefst twaalf maal is gewijzigd, terwijl er nog niet eens een overlegpagina was. Glatisant (overleg) 19 mei 2013 09:39 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb dit destijds bij Onze Taal nagevraagd; volgens hen is de correcte spelling (ik citeer) "dunning-krugereffect" . Kleine letters; geen directe gedachte meer aan die personen. Vgl. 'dopplereffect'.(einde citaat). Milliped (overleg) 15 mrt 2020 22:20 (CET)Reageren[reageer]

Eponiemen met een kleine letter[brontekst bewerken]

Eponiemen moeten volgens de leidraad van de Woordenlijst met een kleine letter als zij zelfstandig of als samenstelling als één woord worden gebruikt. Bijvoorbeeld, alzheimer, diesel, dopplereffect. Zeg je ziekte van, dan gebruik je weel weer een hoofdletter als ziekte van Alzheimer. Dat geldt ook voor effect. Dus effect van Dunning-Kruger kan wel met een hoofdletter. Ergens op wikipedia staat de voorkeur voor ziekte/syndroom van i.p.v. de naam voorop te plaatsen en vast te plakken. Ik had het dus veranderd naar effect van .., maar dat werd weer teruggedraaid als ongebruikelijk. De yerugdraaiing bevatte echter wel de hoofdletters die in zo een constructie met naam-naam-effect niet mag. Dus toen maar de hoofdletters weggehaald. Later plaatst iemand de hoofdletters weer terug. Ik draai dat weer terug en die persoon draait het weer terug met de opmerking dat het eigennamen zijn. Vanwege de eponiemenregeling draai ik het weer terug. Kijkend naar voorbeelden bij Onze Taal zie ik dat het tweede koppelteken niet noodzakelijk is en verwijder dat. Dat laatste had ik meteen aan het begin al moeten doen. Maar het komt er op neer dat veel bewerkers niet op de hoogte zijn van het gebruik van kleine letters bij eponiemen zoals in het onderhavige geval. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 19 mei 2013 18:19 (CEST)Reageren[reageer]

Bedankt voor de uitleg. Tja, het ziet er in mijn ogen niet uit - dat ligt niet aan jou natuurlijk, maar aan de Taalunie. Je bedoelt zeker deze richtlijn? Ik heb nog geen regel gevonden voor het gebruik van een dubbele naam in zo'n samenstelling. Je kunt je ook voorstellen dat het 'dunning-krugereffect' of 'dunningkrugereffect' zou moeten zijn.
Overigens zou het wel een idee zijn, in het licht van de discussie hierover, om het woord ook in de voorbeelden van het Wikipedia-artikel (of is het wikipedia-artikel?) Hoofdletter in de Nederlandse spelling op te nemen. Glatisant (overleg) 20 mei 2013 13:04 (CEST)Reageren[reageer]
Of het er wel of niet uit ziet, gaat de Taalunie niet over. In het Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012), net zoals op een pagina van Onze Taal wordt de schrijfwijze guillain-barrésyndroom gehanteerd. Desbetreffende woordenboek heeft echter nog een tweede toegelaten spelling (dus niet conform die eerdere regels van de Taalunie), waarbij het wordt geschreven als Guillain-Barré-syndroom en noemt dat de vaktaalspelling voor gebruik binnen de medische wetenschappen. Het Nederlands Tijdsschrift voor Geneeskunde neemt echter die vaktaalspelling niet over. Vreemd genoeg is die laatste vorm met een tweede koppelteken. Ik snap niet helemaal u laatste opmerking "Overigens zou het wel een idee zijn, in het licht van de discussie hierover, om het woord ook in de voorbeelden van het Wikipedia-artikel (of is het wikipedia-artikel?) Hoofdletter in de Nederlandse spelling op te nemen". Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 20 mei 2013 16:08 (CEST)Reageren[reageer]
Helaas biedt je antwoord niet veel zekerheid. Je noemt twee autoriteiten die drie verschillende manieren van spellen hanteren, waaronder de variant die je zo heftig teruggedraaid hebt in de laatste weken, de vaktaalspelling.
Met mijn opmerking bedoelde ik, dat in dat wikiartikel uitsluitsel gegeven kan worden over het gebruik van hoofdletters in dunning-krugereffect (willekeurig gekozen spelling...). Maar we zijn er nog niet helemaal, biijkt nu.
Terwijl ik die opmerking maakte, vroeg ik me opeens af hoe je 'wikipedia-artikel' nu eigenlijk spelt, maar dat is een gans andere zaak. Glatisant (overleg) 20 mei 2013 17:12 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Glatisant. Het is een beetje verwarrend. Ik zal proberen het iets overzichtelijker te zeggen.

1. Spelling volgens het Groene Boekje (=Taalunie): Eponiemen met een kleine letter.
2. a. Spelling volgens Pinkhof Geneeskundig woordenboek=Spelling volgens het Groene Boekje: Eponiemen met een kleine letter.
b. Additionele medische vaktaalspelling volgens Pinkhof Geneeskundig woordenboek. Voor gebruik in medische context kan er de medische vaktaalspelling worden gebruikt. Dat houdt in dat eponiemen wel met een hoofdletter mogen en dat er in vorige voorbeeld een extra koppelteken zit. Volgens het woordenboek mag de gebruiker zelf kiezen (zolang het maar consistent is) en afhankelijk van de context (zuivere medische publicatie (medische vaktaalspelling mogelijk) of meer een lekencontext (eerder spelling volgens de Woordenlijst)).
3. Spelling volgens het Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde=Spelling volgens het Groene Boekje: Eponiemen met een kleine letter. Zij hebben duidelijk aangegeven niet mee te gaan met het gebruik van de medische vaktaalspelling van Pinkhof.
Pinkhof geeft dus een extra mogelijkheid voor de gehele medische sector. Maar waar valt een wikipedialemma (en wel of geen hoofdletter moet ik nog echt uitzoeken voor het laatste woord) dan onder als het gaat om een onderwerp uit de psychologie? Psychologiebegrippen komen voor in Pinkhof net zoals begrippen uit de statistiek, maar zeker niet alle termini technici uit die gebieden. Dan is het makkelijker om de Taalunie aan te houden. Ik ben niet bekend met speciale regelingen van woordenboeken uit andere vakgebieden (maar ik ben daar wel geïnteresseerd in).
Bedoelt u met uw opmerking over dat wikiartikel dat je daarmee een bron gebruikt ter rechtvaardiging van de schrijfwijze? Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 20 mei 2013 20:10 (CEST)Reageren[reageer]
Alvast even kort: ik neem aan dat vaktaal niet voorbehouden is aan de medische wetenschap, maar gebruikt kan worden door verschillende divisies van de wetenschap. Zo heb je het vaktaalwoord Middeleeuwen versus het alledaagse woord middeleeuwen. Het Dunning-Krugereffect (opnieuw een willekeurig gekozen spelling) zou wel eens evenals het Guillain-Barré-syndroom (met het overbodige verbindingsstreepje) bij de wetenschap kunnen horen, in dit geval de psychologie. Bij dat wikiartikel lijkt het me logisch dat je de juiste spelling van dit effect toevoegt op grond van een bron - nu er zoveel over te doen is geweest. Glatisant (overleg) 20 mei 2013 22:49 (CEST)Reageren[reageer]
De lezers van het artikel zal het niet ontgaan zijn dat het Dunning-Kruger effect géén ziekte is (staat zelfs niet in DSM-V), maar een psychologisch verschijnsel dat ontdekt is door de heren David Dunning en Justin Kruger. De Taalunie stelt "Als we de naam los gebruiken om expliciet naar de uitvinder of ontdekker te verwijzen, behouden we de hoofdletter." Het artikel behelst het effect dat door voornoemden ontdekt is. Niemand heeft het ooit over "het effect van zus-en-zo" maar in het Nederlands praat men over het zus-en-zo effect. Met een spatie. En de naamgeving vóór de aanduiding "effect". Mocht het ooit als ziekte beschouwd gaan worden kunnen we altijd nog een rare dingen met hoofdletters doen. En hopelijk wordt er dan ook een medicatie voor uitgevonden die dan terstond aan het leidingwater zal moeten worden toegevoegd. 192.130.162.147 20 mei 2013 23:11 (CEST)Reageren[reageer]
Die spatie is absoluut onjuist. M.i. is het dunning-krugereffect of eventueel dunning-kruger-effect, dus zonder hoofdletter(s) en zonder spatie(s). Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 21 mei 2013 00:03 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Anonymus, ik weet niet of ik u helemaal snap, maar de vorm is dunning-krugereffect. In het Nederlands praat men over het zus-en-zo-effect (het laatste koppelteken staat er nu alleen maar vanwege een klinkerbotsing, anders aan elkaar). Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 21 mei 2013 02:25 (CEST)Reageren[reageer]