Overleg gebruiker:Wimpus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

voor oud overleg, zie:
overleg 2007
overleg 2008
overleg 2009
overleg 2010
overleg 2013
overleg 2014
overleg 2015
overleg 2016
overleg 2017

Medische nomenclatuur[bewerken]

Zoals je dondersgoed weet is ons verzocht geen nomenclatuurwijzigingen meer door te voeren op medische en anatomische lemma's. Nu pak je het weer slinks aan, maar feitelijk introduceer je weer wijzigingen in de nomenclatuur. Dat is tegen de afspraken en is dus teruggedraaid. Ga lekker door met je vlinders of weet ik wat. Neemt niemand aanstoot aan, vooralsnog. Mx9 (overleg) 1 jun 2017 17:42 (CEST)

Hiermee geef je dus zelf aan dat jij slinkse wijze nomenclatuurwijzigingen aan het doorvoeren was. Wimpus (overleg) 1 jun 2017 17:51 (CEST)
Privacyschending neemt men hier heel, heel hoog op. Ik zou nu stoppen. Mx9 (overleg) 2 jun 2017 22:23 (CEST)
Ik herhaal mijn verzoek: ik bepaal wat hier over mij staat en op welke condities. Ik bepaal wat blijft staan over mij en wat weg gaat. En niemand anders. Respecteer dat. Mx9 (overleg) 2 jun 2017 22:26 (CEST)

Blokkade[bewerken]

Beste Wimpus,

Naar aanleiding van het verzoek op regblok heb ik u voor de duur van 12 uur geblokkeerd. U kunt mijn toelichting vinden op wp:REGBLOK. Natuur12 (overleg) 2 jun 2017 22:36 (CEST)

Beste Natuur12, ik zal in geval bij het dreigen ontstaan van een bewerkingsoorlog eerder stoppen en eerder een blok aanvragen. Ik zie op het ogenblik geen andere opties. Wimpus (overleg) 2 jun 2017 22:40 (CEST)

Bronnen gewenst voor wijziging[bewerken]

Voor een wijziging als dezezijn in principe duidelijk onderbouwende bronnen gewenst, teneinde de schijn van eigen taalkundig onderzoek te mijden. Ik verzoek u derhalve die bronnen alsnog toe te voegen, of uw eigen edits weer terug te draaien. Mvg, De Wikischim (overleg) 4 jun 2017 15:28 (CEST)

ArbCom-zaak[bewerken]

Omdat het conflict tussen jou en Mx9 te veel vraagt van de gemeenschap heb ik hier een zaak tegen jullie ingediend in de hoop in ieder geval de verstoring te stoppen: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mx9 en Wimpus. The Banner Overleg 7 jun 2017 23:19 (CEST)

Beste The Banner, bedankt voor het melden. Ik zou zelf een voorstander zijn van een striktere handhaving van de maatregel van CaAl. Er wordt naar mijn mening niet goed genoeg gekeken wie in de besproken gevallen werkelijk blijft doorgaan met het aanpassen van de nomenclatuur. Zie de eerste twee alinea's van de bijdrage van Wikiklaas op de OP van Mx9. Striktere handhaving kan dan hopelijk voorkomen dat een van de twee vervolgens weer verder gaat met het aanpassen van nomenclatuur, zoals bij deze bewerking (linker ventrikel-disfunctie -> linkerventrikeldysfunctie, zie spelling Woordenlijst). Wimpus (overleg) 8 jun 2017 09:28 (CEST)
Tsja, ik schrijf een tekst, niet met als doel de nomenclatuur te wijzigen, maar met als doel een lemma uit te breiden en hopelijk te verbeteren. Ik vind het prima strikte handhaving van de maatregel van CaAl te hanteren, maar zou het wel redelijk vinden oog te hebben voor het verschil tussen edits met als doel nomenclatuurwijziging versus edits met als doel tekst te verbeteren, waarbij ik heus soms een onbewuste afwijking van de huidige status quo betreffende de nomenclatuur zal neerschrijven. Ik bedoel: als ik een term hanteer die zo normaal, zo gebruikelijk en zo volgens de norm is om dat zo te schrijven, dan zal ik me heus af en toe vergissen als de geschreven variant op Wikipedia daar van afwijkt. En aangezien er veel van de gebruikelijke nomenclatuur en schrijfwijzen afwijkende nomenclatuur op Wikipedia gebruikt wordt, gaat dat zeker gebeuren. Dan wil ik niet stante pede geblokt, dat slaat nergens op. Dat onderscheid is voor mij cruciaal. Mx9 (overleg) 8 jun 2017 11:26 (CEST)
Misschien is het beter om even zelf een pauze te nemen terwijl de zaak bij de Arbcom ligt. Neem even de tijd voor zelfreflectie.   Rodejong  💬 ✉️  🕘 7 jun 2017 23:56 (CEST)

Aanname zaak[bewerken]

Geachte Wimpus,
De Arbitragecommissie heeft de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mx9 en Wimpus aangenomen. Tevens heeft ze u een voorlopige maatregel opgelegd.
De Arbitragecommissie, namens deze, RonnieV (overleg) 23 jun 2017 23:05 (CEST)

Beste RonnieV, bedankt voor het melden. Ik zie wel vanzelf een verdere uitspraak verschijnen. Wimpus (overleg) 24 jun 2017 00:26 (CEST)

BTNI?[bewerken]

Dag Wimpus, ik begrijp de precieze meerwaarde van dit soort aanpassingen niet echt, al helemaal als ze ook nog op vrij grote schaal worden gedaan. Ik vind het eigenlijk geheel of grotendeels op BTNI lijken. We hebben hier jaren geleden afgesproken dat we geen zaken "verbeteren" als het geen duidelijke verbeteringen zijn. Die afspraak geldt voor iedereen die hier de hoofdnaamruimte bewerkt. De Wikischim (overleg) 7 jul 2017 11:44 (CEST)

De meerwaarde is dat een onjuiste vorm 'dactylos' (wat doe die c in een Oudgrieks woord?) vervangen wordt door een juiste vorm δάκτυλος, daktulos. Wimpus (overleg) 7 jul 2017 13:04 (CEST)
De rest van wat je wijzigde is echter hooguit BTNI, misschien zelfs eerder een verslechtering (voorbeeld: slaat op is lelijk taalgebruik in een encyclopedie, en zeker niet beter dan verwijst naar). De Wikischim (overleg) 7 jul 2017 13:10 (CEST)
Ik wacht wel op jouw volledige analyse van al mijn andere recente verwante wijzigingen, voordat ik een reactie geef. Wimpus (overleg) 7 jul 2017 13:12 (CEST)

Bericht van de Arbitragecommissie[bewerken]

Beste Wimpus,

De Arbitragecommissie probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek die heeft geleid tot de zaak Mx9 en Wimpus. Daarom zouden we u willen bevragen. Klopt het dat u Mx9 beticht van het begaan van slordigheden en dat u problemen heeft met de overlegstijl van Mx9? Zijn er verder nog gebieden waarop u problemen ervaart met Mx9? Het doel van deze vraag is om duidelijk te krijgen op welke punten u problemen ervaart met Mx9. We verzoeken u uw reactie te beperken tot een maximum van 500 woorden. Het gaat ons om een korte samenvatting van de probleemgebieden ondersteund met een aantal relevante links ter onderbouwing.

We zien uw reactie graag binnen 7 dagen na dagtekening tegemoet op het e-mailadres van de arbitragecommissie, Arbcom.svg, omdat het u niet is toegestaan om buiten de zaakpagina en de bijbehorende overlegpagina over Mx9 te schrijven. De Arbitragecommissie is in principe van plan uw reactie en die van Mx9 na ontvangst integraal te plaatsen op de overlegpagina van de zaak, maar behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de reactie in te korten.

De Arbitragecommissie, 12 jul 2017 14:46 (CEST)

Beste Natuur12, ik zal voor 19 juli mijn reactie sturen. Het maximum van 500 woorden moet ook lukken. Met vriendelijke groet, Wimpus (overleg) 13 jul 2017 13:10 (CEST)

Eucritta; waarom de genitief per se vervangen door de nominatief?[bewerken]

Over dit; ja, goed gezien, er stond idd. de genitiefvorm van het Griekse adjectief. Maar waarom moest die nu per se worden vervangen door de vorm voor de nominatief? Het lijkt me dat het toch eerder de genitiefvorm is die ook in de naam melanolimnetes zit. In die zin zou je op dat artikel die vorm dus juist als illustratief kunnen zien. De Wikischim (overleg) 17 jul 2017 16:24 (CEST)

Voor zover ik weet, worden de meeste samenstellingen in het Oudgrieks gevormd op grond van de stam van het woord en niet grond van een specifieke naamval. Er zijn wel wat uitzonderingen zoals bijvoorbeeld Νεάπολις (νέα is nominativus), Διόσδοτος (Διός is genitivus van Ζεύς), Ἀρηΐφιλος (Ἄρηϊ (Episch/Ionisch) is dativus van Ἄρης). Ik denk dat in dit specifieke geval ook niet echt sprake is van een vorm op grond van de genitivus. De genitivus eindigt immers op een sigma. De stam van μέλας is μελαν. Deze stam zie je bijvoorbeeld direct terug in μελαναιγις, μελάνδρυον en μελάνιππος of met een minimieme wijziging (vanwege opvolgende letter) in μελάγγαιος en μελαγχολία. Die ο is echter niet de o van de genitivus, maar een bindvocaal tussen de medeklinker ν en de daaropvolgende medeklinker λ, zoals je in het Oudgrieks ook ziet in μελανοδέρματος, μελανόπους of μελανόπτερος. Die o is veelal analogisch ontstaan uit de o van de o-stamwoorden in het Oudgrieks. Bij consonantstammen valt soms echter in de nominativus de medeklinker weg, zoals ook in μέλας. Dit bijvoeglijk naamwoord is in het masculinum sigmatisch (eindigt in de nominativus op een sigma). Bij de volgorde klinker-nu-sigma, zie je dat nu wegvalt en dat je een verlenging van de klinker krijgt (zoals ook bij μέλας). Je ziet dan niet meer de medeklinker op grond waarvan de samenstelling gevormd wordt. Dat is een reden om voor veel woordenboeken die etymologische informatie geven, naast de nominativus ook een genitivus weer te geven. In de genitivus is veelal wel de medeklinker van de stam zichtbaar. Daaruit concluderen wellicht sommige lezers van desbetreffende woordenboeken dat de genitivus ook de bouwsteen is voor de samenstelling, maar dat is echter in vele gevallen niet juist. In dit geval was het verwarrend dat μέλανος niet een tweede vorm was (naast de nominativus) en dat het tweede woord λίμνη, gewoon in de nominativus stond (en niet in de genitivus). Overigens bestaat er ook een nominativus μελανός (let op accent op andere positie), maar deze is vrij zeldzaam i.t.t. μέλας. Wimpus (overleg) 17 jul 2017 19:38 (CEST)

Cephalanthus[bewerken]

Dag Wimpus,

de bron waar het in staat (Quattrocchi) heb ik niet bij de hand. Zodra ik op de UB ben zal ik het even checken. Maar dat kan even duren. Goed dat je me er op gewezen hebt! Hartelijke groet, --Dick Bos (overleg) 15 sep 2017 10:07 (CEST)

Bedankt voor de reactie! Ik zie het vanzelf wel. Overigens is die naam van die vis κέφαλος natuurlijk wel afgeleid van κεφαλή. Groet, Wimpus (overleg) 15 sep 2017 12:49 (CEST)
Onze vriend Wikiklaas heeft het al keurig opgelost! Groet, --Dick Bos (overleg) 16 sep 2017 16:13 (CEST)
Dat had ik gezien (gegeven mijn reactie op uw overlegpagina). Gelukkig werd niemand er punthoofdig (=ὀξυκέφαλος) van. Wimpus (overleg) 16 sep 2017 16:23 (CEST)

Trichomanes bij Dioscorides[bewerken]

Bij Dioscorides word je niet veel wijzer over de herkomst van Trichomanes, zie hier. WIKIKLAAS overleg 19 sep 2017 13:37 (CEST)

Dioscorides lijkt niet veel prijs te geven over de etymologie. Hij noemt wel kenmerken als λεῖος (=glad, maar ook zacht) en λεπτός (fijn, dun) (over de bladeren en de twijgen (?)), die er mee te maken kunnen hebben, maar legt niet duidelijk de link met de naam. Hij vermeldt grappig genoeg ook de naam Latijnse naam καπιλλάρεμ (= capillarem) (met Latijnse in plaats van Griekse accusativus). Wimpus (overleg) 19 sep 2017 23:28 (CEST)
Overigens ook πίνουλαμ (=pinulam?) en φιλίκλαμ (=filiculam (acc.), filicula bij Plinius). Wimpus (overleg) 19 sep 2017 23:38 (CEST)

Naam afgeleid van Oudgrieks ?[bewerken]

Hallo Wimpus,

Regelmatig kom ik ongeveer het volgende (bronloze) formulering tegen:

De botanische naam X is afgeleid van het Oudgriekse ...

Dit is alleen mogelijk zo te stellen als de auteur van de betreffende naam dat expliciet zo aangeeft. Wat mij betreft zou het waar kunnen zijn, maar volgens mij waren de oude botanici beter in potjeslatijn en hebben ze hun eigen verklaringen van de namen soms wel degelijk gegeven. Mogelijk kan de naam wel weer afgeleid kan worden van het Oudgrieks, maar dan moet je dat dus anders formuleren. De eventuele verklaring door de auteur moet je opzoeken in de originele publicatie, en die zou je dus als bron moeten opgeven.

De manier waarop de afleidingen nu worden aangegeven kan je jammer genoeg niet meer serieus nemen, en dat is jammer van de erin gestoken moeite. (Wel blijkt een indrukwekkende kennis van het Oudgrieks, neem ik aan.) PAvdK (overleg) 6 okt 2017 09:51 (CEST)

Kun je eens een paar voorbeelden geven van gevallen waarvan je denkt dat die link met het Oudgrieks onterecht werd gelegd? Want in zo algemene termen gesteld als je nu doet, kan ik maar moeilijk begrijpen wat je met deze opmerking wenst te bereiken. Het is vast niet je bedoeling om de bedoelde uitleg over de herkomst van een naam in alle gevallen maar te schrappen. WIKIKLAAS overleg 6 okt 2017 11:31 (CEST)
Beste PAvdK, de bewerkingen die ik gedaan heb op de lemmata, zijn redelijk behoudend geweest. Ik heb dit niet uitgevoerd om grote wijzigingen door te voeren, maar om pertinente fouten (begrip Latijn noemen terwijl het Oudgrieks is, fouten in translitteratie, verkeerde uitgangen) eruit te halen. Ik controleer daarbij vaak spelling aan de hand van een paar woordenboeken Latijn en Oudgrieks (Latijn: Lewis en Short (1879), Van Wageningen en Muller (1921), Van de Vaan (2008); Oudgrieks: Muller (1932), Liddell en Scott (1940); Beekes en Van Beek (2010)). De fouten en verwisselingen die ik tegenkom, lijken soms te verraden dat mensen niet altijd aan de hand van een woordenboek hebben gecontroleerd of de speling of uitgang ook werkelijk klopt. Als woorden met Griekse letters worden geschreven, zoals bijvoorbeeld hier, dan zou het best bijzonder zijn als in de oorspronkelijke publicatie het woord in Grieks schrift ook het label Latijn zou hebben gehad. Het lijkt mij eerder voor de hand te liggen dat een Wikipediamedewerker die niet goed het verschil weet tussen Latijn en Grieks dit zo heeft toegevoegd. Toch kan het nog steeds zo zijn, dat de fout te herleiden is naar de oorspronkelijk auteur. Op Skorpiovenator zie je dat de medewerker (MWAK) expliciet vermeldt dat de "verkeerde" etymologie te herleiden is naar de oorspronkelijke publicatie. In zo'n geval is dat een elegante oplossing.
Ik ben er dus nu van uitgegaan dat de "kleine" fouten veelal ter herleiden zijn naar het niet (in alle gevallen) uitvoerig controleren van spelling door Wikipediamedewerker X of Y. Pas als ik echte tegenstrijdigheden tegenkwam (althans zaken die niet op een of andere manier te verenigen waren met de bronnen die ik zelf raadpleegde) heb ik een bronverzoek geplaatst. Ik heb ook een gebruiker op zijn OP ingelicht over de passages waarbij ik een bronverzoek heb geplaatst. Aangezien ik alleen aperte fouten eruit probeer te halen, heb ik niet de oorspronkelijke publicaties opgezocht. Ik ben van mening, dat als ik grote wijzigingen had doorgevoerd, ik wel de oorspronkelijke publicaties had moeten raadplegen en eventueel verwante publicaties die licht zouden werpen over de etymologische afleiding. Nu ben ik niet verder gekomen dat een eerste controle. De etymologische verklaringen in een groot deel van Wikipedia zijn onbebrond. Dat zou een reden kunnen zijn om deze verklaringen te verwijderen. Maar dat was niet mijn opzet in zo'n eerste controle. Wimpus (overleg) 6 okt 2017 14:05 (CEST)
Even misschien nog een toevoeging ter verduidelijking. De etymologische verklaringen stonden er in praktische alle gevallen al. Ik heb vooral aanpassingen/verbeteringen doorgevoerd. Ik heb dus niet zelf etymologische verklaringen gegeven. Het was veelal het aanpassen van spelling/uitgangen en meerdere keren het veranderen van het taallabel. Een enkele keer heb ik de betekenis licht gewijzigd, wanneer ik vermoedde dat de aanmaken niet helemaal zuiver uit een andere taal had vertaald. Als ik er niet helemaal uitkwam wat er precies bedoeld werd, plaatste ik een bronverzoek. Misschien kunt u dan ook expliciet aangeven bij welke wijzigingen er problemen zijn ontstaan. Alvast bedankt, groet Wimpus (overleg) 6 okt 2017 17:02 (CEST)
Het gaat om twee punten. 1) Het is zeker nuttige informatie die wordt gegeven, maar om dan te vermelden dat een bepaalde naam "is afgeleid" van [vul maar in], dan vraag ik me altijd af: is afgeleid door wie?; is dat door de oorspronkelijke auteur gedaan, of heeft iemand anders de betreffende afleiding aangenomen? En wat is de bron voor de gegeven afleiding. Moet de formulering niet zijn in de trant van: .. kan worden afgeleid van .... Zo geformuleerd zijn de woordenboeken genoeg om na te slaan. Bij de naamgeving van mossen heb ik in een grijs verleden incidenteel gezien dat de auteur van de naam zelf een verklaring geeft voor de naam. In dat geval kun je met een bron aantonen hoe de naam is afgeleid. Dit is niet noodzakelijkerwijs een "correcte" afleiding, want ook taxonomen maken daarin wel fouten, maar het is wel een relevante afleiding (dus naast de correcte afleiding). Tot mijn spijt heb ik de voorbeelden niet bij de hand. 2) Als het gaat om de etymologie moet men vaak wel verder gaan dan alleen het Oudgrieks, want er kunnen natuurlijk meer tussenvormen zijn in de varianten van het Latijn - dat is dan de afleiding. Om deze reden vind ik de kopjes Naamgeving en etymologie vaak de lading niet dekken. Als je de redelijkerwijs aan te nemen etymologie zou kunnen geven, zou dat al een grote stap vooruit zijn.
Wat m.i. de ideale toestand zou zijn is dat a) er een vollediger etymologische afleiding wordt gegeven; en b) dat een eventuele afleiding door de auteur van de naam ook wordt gegeven, desnoods met verkeerde spelling en/of verkeerde uitgang. Voor dit laatste heb je de oorspronkelijke publicatie nodig, en dus de diensten van een universitaire bieb.
Het zijn net eieren: ik kan ze niet leggen maar weet wel hoe ze moeten smaken. PAvdK (overleg) 6 okt 2017 19:41 (CEST)
P.S. Een afleiding van een soortsnaam hoeft wat mij betreft geen afleiding te geven van de geslachtsnaam, dat kan wel bij de beschrijving van het geslacht. Zo wordt voorkomen dat er misschien verschillende afleidingen worden gegeven. PAvdK (overleg) 6 okt 2017 19:51 (CEST)
Ik ben niet diegene die de etymologische informatie heeft geplaatst, maar alleen de aperte fouten eruit haalt. In veel gevallen heeft Johan N deze etymologische informatie geplaatst als het gaat over planten. Ik weet niet welke bronnen hij heeft gebruikt en ik weet niet welke werkwijze hij gehanteerd heeft. Mijn hoop was door een bericht op zijn overlegpagina achter te laten, dat hij een reactie zou geven en dat ik vervolgens meer inzicht zou krijgen in zijn werkwijze. Echter, het blijft nog erg stil. Als u kijkt op de overlegpagina van Johan N naar de discussie die ontstond tussen Wikiklaas en mij over de etymologie van τριχομανές, dan blijkt de precieze etymologie niet heel makkelijk te achterhalen te zijn en blijken bepaalde werken elkaar tegen te spreken. Als ik het stelselmatiger zou aanpakken, dan zou ik wel al de oorspronkelijke publicaties moeten raadplegen (en in meerdere gevallen wellicht van een koude kermis thuiskomen). Maar dat zou een redelijk omvangrijk project zijn. Daarom verbeter ik nu alleen de aperte fouten. In de huidige situatie, is het wel zo, dat er informatie staat, die op zijn minst kwestieus is. Zo veranderde ik net "De botanische naam Polyphlebium is afgeleid van het Oud-Griekse poly (veel) en phlebos (nerf, ader)" naar "De botanische naam Polyphlebium is een samenstelling van Oudgrieks πολύς, polus (veel) en φλέψ, phleps (nerf, ader)." De lezer zou anders kunnen denken dat er een woord "phlebos" in het Oudgrieks zou bestaan dat "nerf, ader" zou betekenen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Het gaat in dit geval om de genitivus φλεβός (=van de nerf) die gepresenteerd wordt alsof het de nominativus is. Als de oorspronkelijke auteur ook dezelfde fout gemaakt zou hebben dan kan dat expliciet vermeldt worden in plaats van te vermelden dat φλεβός nerf zou betekenen (in plaats van "van de nerf"). Wimpus (overleg) 6 okt 2017 20:13 (CEST)
Ik zie dat de huidige situatie al een duidelijke verbetering is in vergelijking met ervoor. Op de vraag van Wikiklaas wat ik zou willen, noemde ik de twee zaken. De eenvoudigste is de formulering "is afgeleid van" te vervangen door "kan afgeleid worden van" (inhoudelijk heb ik in het geheel geen commentaar); de andere zaken, zoals napluizen originele beschrijvingen, vragen veel uitzoekwerk, met waarschijnlijk erg weinig resultaat. Misschien kunnen sommige/veel namen wel afgeleid worden van het Middeleeuws Latijn, dat weer van het Latijn en dat op zijn beurt weer van het Oudgrieks. Dat soort info zou zo'n etymologieverhaal meer inhoud kunnen geven. Ook dat zal vast wel weer het nodige kosten aan specialistisch uitzoekwerk. PAvdK (overleg) 6 okt 2017 20:36 (CEST)
"Kan afgeleid worden" veronderstelt niet automatisch dat de naamgevers zelf desbetreffende "afleiding" hebben gemaakt. In dat opzicht zou dat een verbetering zijn. Ik gebruik echter bij samenstelling bij voorkeur de frase "is een samenstelling van". Ik keek overigens net naar het lemma Abrigramma en zag vrij duidelijk een verwijzing staan naar de oorspronkelijke publicatie staan. En dan kom je er achter dat de Chinese auteurs toch wel heel erg hebben gegoocheld met de Griekse herkomst van woorden en dan het zelfstandige naamwoord γράμμα aanzien voor een bijvoeglijk naamwoord of deelwoord en niet de Oudgriekse vorm φλέψ geven, maar het Nieuwgrieks φλέβα. Ik heb een poging gedaan om een en ander te verduidelijken, maar je blijft worstelen met de onwetendheid van de oorspronkelijke auteurs (met gekunstelde zinswendingen als gevolg). Zo schrijven ze verder in hun artikel "myrio" in plaats van μυρίος, "neura" in plaats van νεῦρον. Het is niet zo dat ze consequent gekozen hebben voor Nieuwgriekse vormen, want bepaalde vormen zijn noch Oudgrieks noch Nieuwgrieks. Ik hoop niet dat dit het niveau van meerdere moderne werken ... Wimpus (overleg) 6 okt 2017 21:13 (CEST)
De formulering "is een samenstelling van" lijkt me ook wel goed, maar om helemaal op de vlakte te blijven zou je zelfs nog kunnen schrijven "kan samengesteld worden uit ....", "kan gezien worden als een samenstelling van" of iets dergelijks.
Wetenschappelijke namen mogen, voor zover ik weet, afgeleid worden van alle willekeurige woorden, maar ze moeten behandeld worden als Latijn. Als mijn "kennis" klopt, dan kun je van alles verwachten aan namen. Dat maakt het wel verrassend. Er zijn zelfs sites met fraaie voorbeelden, bv www.curioustaxonomy.net met een pagina over etymologie.
Een voorbeeld daar is: Allobates niputidea Grant et al., 2007 (frog) In their paper describing the frog, the authors explain the specific epithet as "the name commonly applied by Colombian herpetologists to this and other small, brown frogs of unknown identity." What they do not say is that the word is actually a colloquial Spanish phrase, "ni puta idea", meaning, "[I have] no fucking idea." [Copeia 4: 844] PAvdK (overleg) 6 okt 2017 22:00 (CEST)
Ik was al aan het kijken en had deze fraaie naam reeds gezien :) Ik zal zeker nog vaker deze pagina raadplegen. Ondanks de regel "afgeleid worden van alle willekeurige woorden" blijft het lastig om te beweren dat bepaalde woorden bestaan in bepaalde talen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. En daar wringt de schoen in het voorbeeld van onze Magi chinenses. Wimpus (overleg) 6 okt 2017 22:10 (CEST)
Het blijft overigens nog wel lastig. Ik weet niet wat de oorspronkelijke Wikipediacollega heeft bedoeld en werkelijk als bron heeft gebruikt. Als de oorspronkelijke Wikipediacollega het oorspronkelijke artikel heeft geraadpleegd dan zou het wijzigen van "is afgeleid van" naar "kan afgeleid worden van" toch een onwenselijke wijziging zijn, aangezien er werd ook daadwerkelijk "is afgeleid van" wordt bedoeld. Maar even wachten met wat voor bronnen Johan N aankomt. Wimpus (overleg) 6 okt 2017 22:29 (CEST)
Ik zie het probleem. Misschien is het zinvol zo neutraal mogelijke formulering te gebruiken, zolang er geen bron genoemd word voor de afleiding. Overal een bron-sjabloon plaatsen lijkt me ook wel veel van het goede, evenals het gaan opvoeren van woordenboeken als een bron. Verder succes met de correcties, want dat is zeker zinvol om die door te voeren. PAvdK (overleg) 7 okt 2017 08:57 (CEST)
Nog even een "nagedachte": de formulering De botanische naam X is afgeleid van het Oudgriekse X kan op twee manieren gelezen worden
  1. het gaat over de van het Oudgriekse X afgeleide naam (afgeleid is hier een bijvoeglijk naamwoord in een naamwoordelijk gezegde)
  2. het gaat over een door iemand afgeleide naam, hier van het Oudgriekse X (afgeleid als voltooid deelwoord, dus in een passieve zin)
In het tweede geval is het weglaten van die "iemand" een oorzaak van de onduidelijkheid. PAvdK (overleg) 7 okt 2017 09:47 (CEST)