Overleg gebruiker:Wimpus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

voor oud overleg, zie:
overleg 2007
overleg 2008
overleg 2009
overleg 2010
overleg 2013
overleg 2014
overleg 2015
overleg 2016
overleg 2017

Medische nomenclatuur[bewerken]

Zoals je dondersgoed weet is ons verzocht geen nomenclatuurwijzigingen meer door te voeren op medische en anatomische lemma's. Nu pak je het weer slinks aan, maar feitelijk introduceer je weer wijzigingen in de nomenclatuur. Dat is tegen de afspraken en is dus teruggedraaid. Ga lekker door met je vlinders of weet ik wat. Neemt niemand aanstoot aan, vooralsnog. Mx9 (overleg) 1 jun 2017 17:42 (CEST)

Hiermee geef je dus zelf aan dat jij slinkse wijze nomenclatuurwijzigingen aan het doorvoeren was. Wimpus (overleg) 1 jun 2017 17:51 (CEST)
Privacyschending neemt men hier heel, heel hoog op. Ik zou nu stoppen. Mx9 (overleg) 2 jun 2017 22:23 (CEST)
Ik herhaal mijn verzoek: ik bepaal wat hier over mij staat en op welke condities. Ik bepaal wat blijft staan over mij en wat weg gaat. En niemand anders. Respecteer dat. Mx9 (overleg) 2 jun 2017 22:26 (CEST)

Blokkade[bewerken]

Beste Wimpus,

Naar aanleiding van het verzoek op regblok heb ik u voor de duur van 12 uur geblokkeerd. U kunt mijn toelichting vinden op wp:REGBLOK. Natuur12 (overleg) 2 jun 2017 22:36 (CEST)

Beste Natuur12, ik zal in geval bij het dreigen ontstaan van een bewerkingsoorlog eerder stoppen en eerder een blok aanvragen. Ik zie op het ogenblik geen andere opties. Wimpus (overleg) 2 jun 2017 22:40 (CEST)

Bronnen gewenst voor wijziging[bewerken]

Voor een wijziging als dezezijn in principe duidelijk onderbouwende bronnen gewenst, teneinde de schijn van eigen taalkundig onderzoek te mijden. Ik verzoek u derhalve die bronnen alsnog toe te voegen, of uw eigen edits weer terug te draaien. Mvg, De Wikischim (overleg) 4 jun 2017 15:28 (CEST)

ArbCom-zaak[bewerken]

Omdat het conflict tussen jou en Mx9 te veel vraagt van de gemeenschap heb ik hier een zaak tegen jullie ingediend in de hoop in ieder geval de verstoring te stoppen: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mx9 en Wimpus. The Banner Overleg 7 jun 2017 23:19 (CEST)

Beste The Banner, bedankt voor het melden. Ik zou zelf een voorstander zijn van een striktere handhaving van de maatregel van CaAl. Er wordt naar mijn mening niet goed genoeg gekeken wie in de besproken gevallen werkelijk blijft doorgaan met het aanpassen van de nomenclatuur. Zie de eerste twee alinea's van de bijdrage van Wikiklaas op de OP van Mx9. Striktere handhaving kan dan hopelijk voorkomen dat een van de twee vervolgens weer verder gaat met het aanpassen van nomenclatuur, zoals bij deze bewerking (linker ventrikel-disfunctie -> linkerventrikeldysfunctie, zie spelling Woordenlijst). Wimpus (overleg) 8 jun 2017 09:28 (CEST)
Tsja, ik schrijf een tekst, niet met als doel de nomenclatuur te wijzigen, maar met als doel een lemma uit te breiden en hopelijk te verbeteren. Ik vind het prima strikte handhaving van de maatregel van CaAl te hanteren, maar zou het wel redelijk vinden oog te hebben voor het verschil tussen edits met als doel nomenclatuurwijziging versus edits met als doel tekst te verbeteren, waarbij ik heus soms een onbewuste afwijking van de huidige status quo betreffende de nomenclatuur zal neerschrijven. Ik bedoel: als ik een term hanteer die zo normaal, zo gebruikelijk en zo volgens de norm is om dat zo te schrijven, dan zal ik me heus af en toe vergissen als de geschreven variant op Wikipedia daar van afwijkt. En aangezien er veel van de gebruikelijke nomenclatuur en schrijfwijzen afwijkende nomenclatuur op Wikipedia gebruikt wordt, gaat dat zeker gebeuren. Dan wil ik niet stante pede geblokt, dat slaat nergens op. Dat onderscheid is voor mij cruciaal. Mx9 (overleg) 8 jun 2017 11:26 (CEST)
Misschien is het beter om even zelf een pauze te nemen terwijl de zaak bij de Arbcom ligt. Neem even de tijd voor zelfreflectie.   Rodejong  💬 ✉️  🕘 7 jun 2017 23:56 (CEST)

Aanname zaak[bewerken]

Geachte Wimpus,
De Arbitragecommissie heeft de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mx9 en Wimpus aangenomen. Tevens heeft ze u een voorlopige maatregel opgelegd.
De Arbitragecommissie, namens deze, RonnieV (overleg) 23 jun 2017 23:05 (CEST)

Beste RonnieV, bedankt voor het melden. Ik zie wel vanzelf een verdere uitspraak verschijnen. Wimpus (overleg) 24 jun 2017 00:26 (CEST)

BTNI?[bewerken]

Dag Wimpus, ik begrijp de precieze meerwaarde van dit soort aanpassingen niet echt, al helemaal als ze ook nog op vrij grote schaal worden gedaan. Ik vind het eigenlijk geheel of grotendeels op BTNI lijken. We hebben hier jaren geleden afgesproken dat we geen zaken "verbeteren" als het geen duidelijke verbeteringen zijn. Die afspraak geldt voor iedereen die hier de hoofdnaamruimte bewerkt. De Wikischim (overleg) 7 jul 2017 11:44 (CEST)

De meerwaarde is dat een onjuiste vorm 'dactylos' (wat doe die c in een Oudgrieks woord?) vervangen wordt door een juiste vorm δάκτυλος, daktulos. Wimpus (overleg) 7 jul 2017 13:04 (CEST)
De rest van wat je wijzigde is echter hooguit BTNI, misschien zelfs eerder een verslechtering (voorbeeld: slaat op is lelijk taalgebruik in een encyclopedie, en zeker niet beter dan verwijst naar). De Wikischim (overleg) 7 jul 2017 13:10 (CEST)
Ik wacht wel op jouw volledige analyse van al mijn andere recente verwante wijzigingen, voordat ik een reactie geef. Wimpus (overleg) 7 jul 2017 13:12 (CEST)

Bericht van de Arbitragecommissie[bewerken]

Beste Wimpus,

De Arbitragecommissie probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek die heeft geleid tot de zaak Mx9 en Wimpus. Daarom zouden we u willen bevragen. Klopt het dat u Mx9 beticht van het begaan van slordigheden en dat u problemen heeft met de overlegstijl van Mx9? Zijn er verder nog gebieden waarop u problemen ervaart met Mx9? Het doel van deze vraag is om duidelijk te krijgen op welke punten u problemen ervaart met Mx9. We verzoeken u uw reactie te beperken tot een maximum van 500 woorden. Het gaat ons om een korte samenvatting van de probleemgebieden ondersteund met een aantal relevante links ter onderbouwing.

We zien uw reactie graag binnen 7 dagen na dagtekening tegemoet op het e-mailadres van de arbitragecommissie, Arbcom.svg, omdat het u niet is toegestaan om buiten de zaakpagina en de bijbehorende overlegpagina over Mx9 te schrijven. De Arbitragecommissie is in principe van plan uw reactie en die van Mx9 na ontvangst integraal te plaatsen op de overlegpagina van de zaak, maar behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de reactie in te korten.

De Arbitragecommissie, 12 jul 2017 14:46 (CEST)

Beste Natuur12, ik zal voor 19 juli mijn reactie sturen. Het maximum van 500 woorden moet ook lukken. Met vriendelijke groet, Wimpus (overleg) 13 jul 2017 13:10 (CEST)

Eucritta; waarom de genitief per se vervangen door de nominatief?[bewerken]

Over dit; ja, goed gezien, er stond idd. de genitiefvorm van het Griekse adjectief. Maar waarom moest die nu per se worden vervangen door de vorm voor de nominatief? Het lijkt me dat het toch eerder de genitiefvorm is die ook in de naam melanolimnetes zit. In die zin zou je op dat artikel die vorm dus juist als illustratief kunnen zien. De Wikischim (overleg) 17 jul 2017 16:24 (CEST)

Voor zover ik weet, worden de meeste samenstellingen in het Oudgrieks gevormd op grond van de stam van het woord en niet grond van een specifieke naamval. Er zijn wel wat uitzonderingen zoals bijvoorbeeld Νεάπολις (νέα is nominativus), Διόσδοτος (Διός is genitivus van Ζεύς), Ἀρηΐφιλος (Ἄρηϊ (Episch/Ionisch) is dativus van Ἄρης). Ik denk dat in dit specifieke geval ook niet echt sprake is van een vorm op grond van de genitivus. De genitivus eindigt immers op een sigma. De stam van μέλας is μελαν. Deze stam zie je bijvoorbeeld direct terug in μελαναιγις, μελάνδρυον en μελάνιππος of met een minimieme wijziging (vanwege opvolgende letter) in μελάγγαιος en μελαγχολία. Die ο is echter niet de o van de genitivus, maar een bindvocaal tussen de medeklinker ν en de daaropvolgende medeklinker λ, zoals je in het Oudgrieks ook ziet in μελανοδέρματος, μελανόπους of μελανόπτερος. Die o is veelal analogisch ontstaan uit de o van de o-stamwoorden in het Oudgrieks. Bij consonantstammen valt soms echter in de nominativus de medeklinker weg, zoals ook in μέλας. Dit bijvoeglijk naamwoord is in het masculinum sigmatisch (eindigt in de nominativus op een sigma). Bij de volgorde klinker-nu-sigma, zie je dat nu wegvalt en dat je een verlenging van de klinker krijgt (zoals ook bij μέλας). Je ziet dan niet meer de medeklinker op grond waarvan de samenstelling gevormd wordt. Dat is een reden om voor veel woordenboeken die etymologische informatie geven, naast de nominativus ook een genitivus weer te geven. In de genitivus is veelal wel de medeklinker van de stam zichtbaar. Daaruit concluderen wellicht sommige lezers van desbetreffende woordenboeken dat de genitivus ook de bouwsteen is voor de samenstelling, maar dat is echter in vele gevallen niet juist. In dit geval was het verwarrend dat μέλανος niet een tweede vorm was (naast de nominativus) en dat het tweede woord λίμνη, gewoon in de nominativus stond (en niet in de genitivus). Overigens bestaat er ook een nominativus μελανός (let op accent op andere positie), maar deze is vrij zeldzaam i.t.t. μέλας. Wimpus (overleg) 17 jul 2017 19:38 (CEST)