Overleg gebruiker:Wimpus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

voor oud overleg, zie:
overleg 2007
overleg 2008
overleg 2009
overleg 2010
overleg 2013
overleg 2014
overleg 2015

S.v.p. ophouden met eigenmachtige en onjuiste wijzigingen[bewerken]

Voor de tigste keer: een spelling die niet meer gebruikelijk of niet de standaardnorm is, dient desgewenst de vorm van een redirect te hebben. Wat u nu voor de zoveelste keer doet – de titels aanpassen en dit soort verouderde/ongebruikelijke schrijfwijzen ook nog vooraan in artikels zetten – komt neer op het om zeep helpen van correcte informatie. In feite is dit blokwaardig gedrag. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 12:33 (CEST)

Zie eigen overlegpagina. Wimpus (overleg) 17 aug 2015 12:33 (CEST)
Toevallig heb ik zelf net vanmorgen de rd Kultuur aangemaakt. Deze verouderde schrijfwijze verwijst nu door naar de juiste pagina, zodat iemand die op deze schrijfwijze zoekt (omdat hij die bijv. nog gewend is van vroeger) op de juiste pagina uitkomt. Zo hoort het dus ook te gaan bij de medische artikelen die door u worden "verbeterd". Iedereen die dat wil kan verder zo nagaan dat de schrijfwijzen die u als titel doorvoert, bijna allemaal al minstens een eeuw zo goed als nergens voorkomen in relevante literatuur. Hiermee gaat u regelrecht in tegen een van de basisregels op Wikipedia. Het verbaast me ten zeerste dat dit bijna niemand lijkt op te vallen, of althans echt iets lijkt uit te maken. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 12:43 (CEST)
Kunt u mijn vraag beantwoorden over de links van de richtlijnen? Wimpus (overleg) 17 aug 2015 12:43 (CEST)
Kunt u de vraag beantwoorden waarom er op Wikipedia van de TA moet worden afgeweken? De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 12:44 (CEST)
Ik heb vaak genoeg tekst en uitleg gegeven. Leest u dat maar eens goed door. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd door Maxwvb en door u voordat er überhaupt consensus was. Wimpus (overleg) 17 aug 2015 12:47 (CEST)
U hebt bij mijn weten helemaal nergens uitgelegd waarom de Terminologia Anatomica niet als de standaardnorm voor anatomische termen kan gelden. Het enige argument u volgens mij hebt aangevoerd is dat verouderde schrijfwijzen die niet in de TA staan voorrang moeten krijgen omdat ze oorspronkelijker Latijn zijn. Volgens dezelfde redenering zouden we bijv. dégoût moeten schrijven (ipv. de standaardspelling degout), omdat de spelling met accenten nu eenmaal zuiverder Frans is.De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 12:58 (CEST)
Zie [1] en zoek onder andere op woorddelen. Gegeven die inconsistenties heb ik gemeend te zeggen dat dit besproken zou moeten worden. Lees ook mijn overige opmerkingen. Daarnaast zou ik nog steeds graag de links willen ontvangen over de richtlijnen m.b.t. het verplichte gebruik van de TA voordat deze discussie ontstond en de links m.b.t. het verplichte gebruik van de TA nadat deze discussie ontstond. Wimpus (overleg) 17 aug 2015 13:08 (CEST)
En dan staat er o.a. deze bijdrage van een relatieve buitenstaander, A.van den Eerenbeemt: De vorm 'thyro' wint wereldwijd terrein, dit ten koste van 'thyreo': SNOMED CT, ICD-10 (WHO-FIC), TA, Pinkhof en Kompas kiezen voor 'thyro'. NTvG schrijft soms 'thyreo', soms 'thyro'. Wimpus neemt het standpunt in dat de keuze voor 'thyro' etymologisch bezien kwestieus is. Het etymologische beginsel geeft tegenwoordig niet altijd meer de doorslag bij spellingberegeling. Hij geeft daarmee in feite precies aan hoe u systematisch op dit soort artikelen te werk gaat; u negeert wat alle moderne naslagwerken voorschrijven en voert in plaats daarvan een "etymologisch verantwoorde" schrijfwijze door. En hoe vaak u er inmiddels ook op bent gewezen dat dit een ongewenste manier van werken is, u verkiest het zich er niets van aan te trekken, zoals vandaag dus opnieuw blijkt. Het lijkt me al met al het beste als u een verbod of althans een verregaande beperking op het bewerken van medische (en misschien ook andere) artikelen krijgt opgelegd. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 13:16 (CEST)
Er zijn mensen die er wellicht anders over denken zoals voormalig commissielid Drukker in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: "In het verleden is vaak bezwaar gemaakt tegen het verengelsen van het Latijn om tegemoet te komen aan de Engelstalige collegae. Omdat in het Engels 'thyroid gland' beter uit te spreken is dan 'thyreoid gland' was de 'glandula thyreoidea' officieel 'glandula thyroidea' gaan heten." Overigens vermeldt Drukker niet dat er nog tal van woordenboeken een e gebruiken (Anatomisches Wörterbuch (2001) van Schulze heeft bij de vorm thyro- consequent een doorverwijzing naar thyreo- ). Overigens geeft de Nomina Anatomica Veterinaria uit 2012 twee opties, zowel zonder als met e (tussen haken) en vermeldt in het voorwoord: "The spelling of the N.A. was adopted, but where this differs from classical Latin, the linguistically correct spelling is given in brackets [ ]." Gegeven deze afwijkingen was een goede discussie op haar plaats, niet aanleiding om voordat de discussie was afgelopen al wijzigingen door te voeren. Wimpus (overleg) 17 aug 2015 13:34 (CEST)
Bedankt dat u zelf een nieuwe bron erbij geeft die eens te meer onderbouwt dat de TA in de regel voorrang krijgt in moderne naslagwerken. Dat is dus echt wel wat anders dan wat u hier doet, nl. de schrijfwijzen die volgens de TA correct zijn systematisch ondergeschikt maken aan andere, niet of nauwelijks meer gebruikelijke varianten, bovendien nog zonder enig overleg hierover met anderen. De Wikischim (overleg) 17 aug 2015 13:50 (CEST)
Ik denk dat u het niet goed leest.Wimpus (overleg) 17 aug 2015 13:53 (CEST)

Ik ben het in dezen met De Wikischim eens. Wikipedia hoeft zich niet te voegen naar Wimpus' persoonlijke voorkeuren. Marrakech (overleg) 17 aug 2015 18:40 (CEST)

Graag de links naar de richtlijnen m.b.t. het gebruik van de TA.Wimpus (overleg) 17 aug 2015 18:43 (CEST)

Titel infobox met hoofdletter[bewerken]

Beste Wimpus, je bent bezig met het systematisch wijzigen van de titels van infoboxen: je laat de namen steeds beginnen met een kleine letter. Dat is niet de bedoeling. In infoboxen staan de titels steeds met een hoofdletter (zie bv de diersoorten, planten, ...). Gelieve dit terug recht te zetten. Waarvoor dank, Queeste (overleg) 6 sep 2015 11:44 (CEST)

Beste Queeste, volgens de regels van de Taalunie dienen eponiemen met een kleine letter geschreven te worden als ze beginnen met de naam van de persoon waarnaar de ziekte/aandoening en dergelijke vernoemd is. Zo is het bijvoorbeeld alzheimerdementie naast ziekte van Alzheimer. Ik schrijf zelf het eponiem alleen met een hoofdletter aan het begin van de zin en voorheen ook in de infobox in het kopje en op de overige plaatsen in de infobox. Ik vond (en vind) dat zelf wel enigszins verwarrend. Ik weet hoeveel verwarring er in de Nederlandse taal bestaat met betrekking tot het wel of niet schrijven van hoofdletters in eponiemen. Als ik dan ook zelf de hoofdletters in de infobox blijf hanteren bij eponiemen, dan werk ik ook enigszins de verwarring in de hand.
In verschillende woordenboeken (waaronder ook de Grote Van Dale) wordt een woord als lemmanaam niet met een hoofdletter geschreven, zolang het ook geen hoofdletter heeft. Zo staat in de Grote Van Dale alzheimer, huntington en dergelijke en staat er bij Alzheimer en Huntington de opmerking in de verb. de ziekte van Alzheimer en in de verb. de ziekte van Huntington. Als je eponiemen met een hoofdletter gaat schrijven in een infobox wordt dat wellicht onduidelijk. Dan denkt de lezer dat deze begrippen ook daadwerkelijk met een hoofdletter geschreven dienen te worden. Ik heb voor andere begrippen meteen ook deze kleinelettertoepassing doorgevoerd. Ik heb echter niet gelet of er een regel was dat begrippen in het kopje van de infobox ook met een hoofdletter geschreven moeten worden. Dat had ik achteraf bezien beter even kunnen bekijken. Ik heb het nog niet kunnen vinden. Heeft u wellicht een link? Daarnaast kan je in een infobox ook een tweede regel voor het kopje hebben. Geldt de hoofdletterregel ook daar voor? Overigens gelden voor namen van dieren en planten weer hele andere regels met betrekking tot hoofdlettergebruik. Dan kan je veelal geen kleine letter schrijven (aangezien je die namen ook midden een zin met een hoofdletter schrijft). Alvast bedankt, met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 6 sep 2015 14:57 (CEST)
Beste Wimpus, ik vroeg helemaal niet naar een taalkundige uitleg. Deze doet niet ter zake. De titel van een onderwerp wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Zo ook in de infoboxen. Tenzij je voorbeelden hebt waar dat niet het geval is, maar die heb ik niet gevonden. Het lijkt me getuigen van welwillendheid om dit gebruik te volgen. Omdat ik merk dat je niet op deze manier werkt, zal ik het weer maar voorleggen in de kroeg. Groeten, Queeste (overleg) 7 sep 2015 18:58 (CEST)
Beste Queeste, ik informeerde alleen naar een mogelijke regel. Ik heb mij er niet volledig in verdiept, dus ik ga ook niet met hand en tand deze keuze verdedigen. Ik heb alleen uitgelegd waarom en hoe ik tot de keuze kwam. Als het algemeen gebruik is om een hoofdletter te gebruiken, dan vind ik het ook goed om het terug te veranderen. Dan is wel de vraag: "geldt het ook voor de tweede regel van de infobox?" en als extra: "geldt het ook voor de beginwoorden binnen de infobox?" Alvast bedankt, groet, Wimpus (overleg) 7 sep 2015 19:15 (CEST)
Een min of meer vergelijkbaar geval: Op Overleg:Golgicomplex wees ik er vorige maand met behulp van links op dat, in weerwil van Wimpus' wijzigingen, een hoofdletter in dit soort namen helemaal niet ongebruikelijk is, terwijl een koppelteken misschien juist de leesbaarheid verhoogt. De Wikischim (overleg) 8 sep 2015 10:15 (CEST)