Overleg:Global positioning system

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit kan een detail lijken maar het is volgens mij fundamenteel. GPS (Global Positioning System), de naam zegt het zelf, is een positie bepalingssysteem, geen navigatiesysteem, zoals in de eerste zin van deze beschrijving wordt gezegd. Navigatiesystemen gebruiken meestal het GPS systeem, maar enkel en alleen om hun plaats op aarde te bepalen. Met het GPS systeem alleen kan men niet navigeren. Daar zijn nog een aantal andere componenten voor nodig zoals o.a. een digitale wegenkaart. Anderzijds kan een navigatiesysteem wel werken zonder GPS. Men kan immers vertrek- en eindpunt afzonderlijk ingeven en dan op basis van een instructielijst de navigatie doen (e.g. routeberekeningen op internet "www.map24.com")

Bedankt. Ziet U vaker dingen die niet kloppen of onjuist zijn geformuleerd dan kunt U zelf deze wijzigingen aanbrengen. Groet Michiel1972 3 mrt 2005 10:29 (CET)Reply[reageer]
Inderdaad is het een positie bepalingssysteem (N.B. positioning moet toch vertaald worden met positionering? Dus in het Engels een foute beschrijving?).
Maar mi ook te gebruiken als een volledig navigatiesysteem. Bijvoorbeeld: als mijn GPS-ontvanger twee punten heeft, één minuut na elkaar geklikt, dan kan het apparaat een kompasroos uitrekenen en in beeld tonen. Dus kan ik mijn koers kiezen, ook zonder kaart (papier of digitaal). Nog sterker: als mijn bestemming ingevoerd is (een bekend punt is in GPS-ontvanger), kan de ontvanger continu richtingadviezen geven. Dus: GPS kan een volwaardig navigatiesysteem zijn.-DePiep 3 mrt 2005 19:02 (CET)Reply[reageer]
  • Control segment: is het controlecentrum niet op Schriever Airforce Base (dus niet Falcon)?

Meer details bijvoorbeeld via de Engelstalige site van Universiteit Colorado. -DePiep 3 mrt 2005 16:49 (CET)Reply[reageer]


Ik heb zitten grasduinen op de site van Trimble, waar ook een uitstekende uitleg van GPS staat. Uit wat ik daar gezien heb, LIJKT mij de bewering in het artikel dat een vierde sateliet nodig is voor hoogtebepaling onjuist. Naar wat ik ervan begrijp, wordt de vierde sateliet noodzakelijk om een fout te corrigeren die veroorzaakt wordt door een onnauwkeurige TIJD. Zou het tijdsprobleem er niet zijn, dan levert de plaatsbepaling met drie satelieten met absolute nauwkeurigheid 2 plaatsen op, waar de ontvanger zich zou kunnen bevinden. 1 daarvan kan worden verworpen vanwege "overduidelijke onzin", bijvoorbeeld: het punt ligt honderden kilometers hoog in de ruimte, of honderden kilometers onder het aardoppervlak. Het andere punt wordt dan geselecteerd. Met een vierde satelietmeting wordt dan een "controlemeting" gedaan. Als dit niet samenvalt met het oorspronkelijke punt, kan de ontvanger afleiden dat "de klok" van de ontvanger niet synchroon loopt met de satelieten, en tevens uitrekenen hoe groot het verschil is. Door dit te doen, kan de "fout" uit de meting worden gecorrigeerd. Naar mijn gevoel leidt dit tot een (noodzakelijke) correctie, die net zo goed noord/zuid/oost/west kan zijn als in de hoogte. De vierde satelietmeting is dus noodzakelijk voor algemene correctie, en niet voor het "toevoegen" van een hoogtecomponent.

Omdat het artikel zo stellig is, laat ik een aanpassing achterwege, wellicht zie ik het verkeerd? Aldo 27 mrt 2005 17:20 (CEST)Reply[reageer]

De site van Trimble, gaat uit van dat de klok op de GPS ontvanger bruikbaar is voor positie bepaling. Dit zal over het algemeen niet het geval zijn. De positie van de GPS ontvanger wordt dan ook niet bepaald door de postie op denkbeeldige bollen, maar op de positie van denkbeeldige hyperboloiden. (zie Aantal satelieten voor positiebepaling). De vierde sateliet is nodig voor een 3D bepaling en niet voor een algemene correctie.

Het Gps systeem Is ontworpen voor 24 sataliteten, dat wilt niet zeggen dat het er dus 24 zijn, het zijn er meer.

Bij GPS werd tot 2001 gewerkt met de CA en de PA code, de GPS ontvangers voor de Burger industrie ontvingen de CA code, hier zat een fout in verweven. Alle millitaire ontvangers van de strijdkrachten van de V.S. konden de P.A code ontvangen. Echter alleen ter tijde van de eerste golf oorlog werd de p.a. code vrijgegeven omdatnog niet alle strijdkrachten voorzien konden worden.

Inderdaad de pa code is nu vrijgegeven daardoor is de burger ontvager tegenwoordig net zo nauwkeurig als de militaire variant.


Aantal satelieten voor positiebepaling[brontekst bewerken]

Voor positie bepaling in de ruimte zijn altijd minimaal 3 onafhankelijke parameters nodig, zeg maar lengte, breedte en hoogte. Initieel is de klok van de GPS ontvanger niet bruikbaar. De GPS ontvanger weet dus niet hoelaat het is en kan dan ook niet de afstand tot de eerste sateliet bepalen.

1 sateliet, geen positie informatie.
2 satelieten, 1 verschiltijd (1 parameter). (1D positie bepaling)
3 satelieten, 2 onafhankelijke verschiltijden (2 parameters) (2D positie bepaling)
4 satelieten, 3 onafhankelijke verschiltijden (3 parameters) (3D positie bepaling)

Voor 3D positie bepaling zijn dus minimaal 4 satelieten nodig.
Een verschiltijd tussen twee satelieten bepaalt geen bol waarop we ons bevinden maar een hyperboloide (in 3D) of een hyperbool (in 2D), de doorsnede van 2 hyperboloiden vormen een kromme in de ruimte, de doorsnede van 3 hyperboloiden geeft een punt (exact gezegd 2 punten) in de ruimte. Zie ook "en:Multilateration also known as hyperbolic positioning".

Voor 2D positie bepaling zijn 3 satelieten nodig.
Met de informatie van 3 satelieten kunnen we de doorsnede van 2 hyperboloiden bepalen. Dit is een kromme in de ruimte, zeer waarschijnlijk zal deze kromme in de ruimte het aardoppervlak op twee plaatsen doorsnijden. Voor een bepaling waarbij we ons op het aardoppervlak bevinden is dit voldoende. Van de twee punten is er maar een punt stabiel over de tijd, voor een GPS ontvanger is het daarom gemakkelijk te bepalen welk punt het correcte is.

De klok.
Pas nadat de GPS ontvanger zijn positie heeft bepaald, kan de klok van de GPS ontvanger goed gezet worden, maar dan is de positie dus al bepaald. Als de klok eenmaal gezet is kan deze voor een (zeer) korte tijd ook gebruikt worden als parameter. De klokfout op een GPS ontvanger van ongeveer 1 meter per seconde is geen uitzondering, na 1 minuut is dit dus al 60 meter.

Positie bepaling met een enkele sateliet.
Bij een stationaire GPS ontvanger met een extreem goede klok zou de positie van de GPS bepaald kunnen worden door over langere tijd slechts een enkele sateliet te ontvangen. Omdat de sateliet zich verplaatst bevindt deze zich dus telkens op een andere plaats. Vier verschillende plaatsen zou dan voldoende zijn om de positie te bepalen. Dit zou wel enige tijd in beslag nemen omdat deze vier plaatsen niet direct in elkaars buurt mogen liggen en ook niet in een enkel vlak.

Vaak wordt een verklaring gegeven waarbij er wordt uitgegaan van denkbeeldige bollen rondom de satelieten. Hierbij is het nodig dat de GPS ontvanger eerst de tijd bepaalt en daarna de positie, dit is niet wat er in de praktijk gebeurt. Zie hieronder voor een dergelijke verklaring.Crazy Software Productions 16 mei 2007 11:55 (CEST)Reply[reageer]

Aantal satelieten voor positiebepaling. Uitgaande van GPS met correcte klok.[brontekst bewerken]

De GPS heeft bij normaal gebruik altijd drie satelieten nodig om zijn positie te bereken. Bij 1 sateliet onstaat een bol in de ruimte. Bij 2 satelieten snijden de 2 bollen elkaar en onstaat er een cirkel op het snijdingsvlak. Als deze cirkel met de derde bol wordt gekruisd blijven er 2 punten over. Omdat het tweede punt zich op dusdanige afstand van het aardoppervlak bevindt vervalt dit punt en is de positie bepaald.

De vierde satteliet dient dan nog wel om de tijd te bepalen. Als men op bij de GPS ontvanger een atoomklok tot zijn beschikking heeft is het dus wel mogelijk om met 3 satelieten de positie te bepalen. Maar dat zal waarschijnlijk niet het geval wezen omdat deze nogal kostbaar zijn. Rens

opsplitsen[brontekst bewerken]

Dit artikel gaat zowel over satellietplaatsbepaling als het GPS-plaatslocatiesysteem. Ik stel voor een opsplitsing te maken, in satellietplaatsbepaling (die grofweg vertelt hoe het werkt, en hoe het gebruikt kan worden) en GPS (kan dan wat technischer worden). Dit in het licht van meerdere bestaande satellietsystemen (GLONASS, GALILEO, GPS) dan enkel maar die laatste. MADe 31 mrt 2006 23:23 (CEST)Reply[reageer]

edit: dit doet men ook op de duitse wiki (onder de naam GNSS) MADe 31 mrt 2006 23:24 (CEST)Reply[reageer]

EGNOS[brontekst bewerken]

Is er ook niet nog een Amerikaanse Egnos tegenhanger, genaamd "WAAS"? Dus om de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling nog beter te krijgen?

Nadeel voor Nederland is dat deze sats in Nederland nogal laag aan de horizon staan (geostationair?). Ik denk dat er een stuk of 4 a 5 WAAS satellieten zijn?

  • Klopt "Wide Area Augmentation System" doet hetzelfde als EGNOS, evenzo de Japanse MT-SAT/MSAS en de geplande Indiase GAGAN. Allen behoren tot de SBAS: Satelite Based Augmentation Systems. Overigens kunnen wij 1 van de WAAS satellieten wel zien, maar corrigeren ze alleen ranges van GPS-satellieten die aan de westelijke horizon staan (In het "zicht" van de VS). Van de satellieten aan de oostelijke horizon zijn er namelijk geen correcties bekend door een gebrek aan meetpunten op de grond.MaartenT 11 jun 2006 11:46 (CEST)Reply[reageer]

ééé== Tegenstrijdig ==

De twee onderstaande alinea's lijken mij behoorlijk tegenstrijdig.

Bij gps geldt dus: de satelliet is altijd de zender, de gps-ontvanger is altijd de ontvanger (op aarde). Het gps-systeem kan dus niet iemand volgen, net zomin als 'Hilversum' iemand kan volgen die een transistorradio bij zich heeft (onder andere in De Da Vinci Code wordt deze fout gemaakt).

De Amerikaanse staten Florida, Missouri, Ohio en Oklahoma hebben in 2005 wetgeving uitgewerkt die vereist dat seksuele delinquenten voor de rest van hun leven elektronisch zullen gevolgd worden via gps

Ik vermoed dat bij die gevangenen de gps-ontvanger gekoppeld zal zijn aan een radiozender, die hun positie naar een centrale doorzendt. Met gps alleen kan het inderdaad niet. Riki 11 jun 2006 09:38 (CEST)Reply[reageer]

Echter, er wordt dus wel gebruik gemaakt van GPS om de positie te bepalen, het is dus wel degelijk correct. Wellicht kan voor de verduidelijking worden toegevoegd dat de GPS coordinaten naar de centrale worden gestuurd door middel van een zender (GSM, Satelliet, of whatever). Systeem heeft overigens veel overeenkomsten met het systeem in een Klasse 5 (of 6) alarm voor auto's, deze is namelijk ook instaat de auto te track/tracen 82.170.254.161

Er wordt inderdaad wel een GPS systeem gebruikt om de positie te bepalen, dit is echter niet voldoende. Er is ook nog een verbinding nodig die de informatie naar het 'centrale' punt brengt. De tekst is incorrect omdat niet het GPS systeem gebruikt wordt om iemand te volgen, maar het GPS systeem is één van de onderdelen om iemand te volgen. Zo zal er zeer waarschijnlijk ook een batterij of accu worden gebruikt in dat systeem en we zeggen ook niet dat de accu wordt gebruikt om iemand te volgen.Crazy Software Productions 31 dec 2007 12:33 (CET)Reply[reageer]

GPS satellieten[brontekst bewerken]

Dit is een goed artikel, mogelijk nog wat aanvullingen.

Er zijn wereldwijd 4 GPS netwerken. Te weten: Het Amerikaanse GPS systeem Het Russische GLONNAS Het Europese Galileo (in aanbouw) Het Chinese BeiDou Navigation Test System (BNTS) (in testfase)

Alle systemen kennen een zogenaamde 'militaire precisie'. Echter het Europese systeem wordt het nauwkeurigste systeem. Er is bij ontwerp gedacht aan millimeter-positiebepaling, denk daarbij niet alleen het nu voor blinden maar ook aan de bouwsector. (?) Bij Galileo denkt men aan een abonnement voor precisietoepassingen (middels statistiek/wiskunde is nog nauwkeuriger ook mogelijk)

De hoofdreden dat Europa een eigen systeem wilde was vooral het risico dat GPS of GLONNAS ook uitgezet kunnen worden, of versleuteld terwijl Europa dit systeem ook belangrijk vindt voor de eigen vliegtuigen en schepen, kortom het systeem moet altijd online zijn voor Europa. Een voordeel is dat al deze satelieten compatibel zijn, kortom het vinden van een 'fix' cq positie wordt met meer satellieten alleen maar eenvoudiger.


Momenteel is de sirf III chip erg populair maar met zoveel satellieten straks in de lucht zullen de oude Sirf II chipjes ook snel een fix vinden aangezien die ook al ontwikkeld waren voor max 20 zenders tegelijk ontvangen (doorgaans vind je er echter maar veel minder bv 11 waarvan er dan nog weer eens 6 onbruikbaar zijn, daar zij te laag boven de horizon staan (dat signaal is meer verstrooid))

Kan er een bron worden aangegeven dat deze satelieten compatibel zijn? Met de claims die er nu al liggen voor het Europese systeem, lijkt mij niet dat dit een compatibel systeem zal worden. Indien het systeem compatibel zou zijn met de huidige set ontvangers, waarom wordt het Amerikaanse systeem dan niet nauwkeuriger gemaakt, er worden namelijk jaarlijks een aantal satelieten vervangen. Crazy Software Productions 5 sep 2007 19:42 (CEST)Reply[reageer]

2D GPS bepaling.[brontekst bewerken]

In het artikel stond de opmerking:
Voor 2 D bepaling wordt de 'bol' (eigenlijk de referentie-ellipsoïde van de aarde als extra parameter gebruikt).

Echter in de praktijk wordt de laatst bekende hoogte gebruikt. Voor de berekening is dit zeer waarschijnlijk een vaste afstand (of tijd) vanaf het middelpunt van de aarde. Dus een bol. Omdat als we ons over grote afstanden verplaatsen de hoogte waarschijnlijk veel meer varieert dan het verschil tussen een bol en de aard-geode en een bol voor de berekeningen veel eenvoudiger zijn zal het bol-model worden gehandteerd.

In de praktijk doen zich zelden situaties voor waarbij er wel 3 en geen 4 satelieten in beeld zullen zijn. Regelmatig wordt de hoogte dus bijgesteld als er 4 satelieten beschikbaar zijn. Bij sterke daling of stijging, b.v. in een vliegtuig, zal de laatst bekende hoogte worden doorgebruikt in de berekening. De afwijkingen zullen dan snel oplopen tot grote afstanden.

De tekst in het hoofdartikel is weer aangepast. (de referentie-ellipsoïde is verwijderd). Crazy Software Productions 2 sep 2007 15:39 (CEST)Reply[reageer]

volgens mij werkt de echte bepaling wel degelijk met de referentie-ellipsoïde en niet met een bol. Het probleem is niet zozeer een verschil in hoogte, maar snijpunt met een bol of snijpunt met de referentie-ellpsoïde geven (licht) andere plaatsen. Volgens mij is dus de huidige tekst met bol fout. Drirpeter 2 sep 2007 22:30 (CEST)Reply[reageer]
Bij een gegeven hoogte, is het verschil tussen de referentie-ellipsoïde en een bol over een zeer grote afstand zeer gering. Binnen honderden kilometers zal het verschil niet meer bedragen dan centimeters.
Pas nadat een snijpunt (x,y,z, t) is bepaalt worden de coordinaten omgezet volgens WGS84.
Met Pseudorange calculation (4 sats) [1][2](Pseudo-Range Navigation Solution Example) wordt het snijpunt bepaald. Om de berekening zo eenvoudig mogelijk te houden wordt er met lineaire vergellijkingen gewerkt. Het berekenen gebeurd dus eigenlijk met platte vlakken (dus niet met bollen, elipsoïden of hyperboloïden), lokaal gezien komen de bollen en platte vlakken voldoende overeen, zelf over honderden km afstand is de afwijking niet groot.
Met Pseudorange calculation kan de informatie van 1 satelliet eenvoudig worden vervangen door een punt en een afstand. (B.v. het midden van de aarde en de afstand tot dat punt. Deze rekenmethode laat geen andere vormen toe.)
Deze Pseudorange calculation, is gemakkelijk te implementeren, zeer snel en vergt geen krachtige CPU (denk aan GPSen die een hele dag op slechts 2 penlights werken). Bij één bepaling per seconde met deze berekening, is de rekenkundige fout minder dan enkele centimeters, zelfs als we ons met hoge snelheid verplaatsen.
Crazy Software Productions 5 sep 2007 14:08 (CEST)Reply[reageer]
WGS84 steunt wel degelijk op de referentie-ellipsoïde, niet op een bol. Als er in de eigenlijke wiskundige berekening met vlakken gewerkt wordt, dus raakvlakken aan de referentie-ellipsöide dan doet dat daaraan niets af. Wiskundig zit de zaak zo ineen. Als er twee satellieten zichtbaar zijn, dan weten we enkel dat de ontvanger op een omwentelingshyperboloïde ligt. Met drie satellieten ligt de ontvanger op een kromme die de kromme snijlijn is van twee hyperboloïden. Met vier satellieten ligt de ontvanger in het snijpunt van die kromme met een derde hyperboloïde. Als geen vierde satelliet zichtbaar is, dan moet de referentie-ellipsoïde dienst doen als 4e oppervlak en wordt de ontvanger dus verondersteld het snijpunt te zijn van de kromme met de referentie-ellipsoïde. Met een bol in plaats van een ellipsoïde kan een aanzienlijke fout in plaats optreden.
Met een bol in de plaats van de ellipsoïde, is er 'locaal' slechts een zeer kleine fout. De bol wordt precies zo groot gemaakt als de laatst bekende hoogte aangeeft. (De ellipsoïde moet ook precies door het punt gaan van de laatst bekende hoogte). Berekeningen met de bol geven een fout naarmate verder van het punt komen waar de hoogte is aangegeven. Echter in de praktijk betekend dit dat op het moment van overgang van 3D naar 2D is er al een kans op een aanzienlijke fout in de vertikale richting. 10 meter fout in de verticale richting bij verlies van signaal van 3D naar 2D is niet helemaal ongebruikelijk. De fout neemt toe met ongeveer 0,8 meter per km die we reizen. Na 10 km zitten we al op een fout van 8 meter. Afhankelijk van de geometrie van de sateliten kan dit dus nog enkele malen vergroot worden in horizontale richting. Echter het is onwaarschijnlijk dat we 10 km kunnen reizen, met alleen 2D modus, terwijl we exact op dezelfde hoogte blijven. De enige situatie waarbij we op dezelfde hoogte blijven over enige afstand is op het water. Maar dan zouden we dus gedurende langere tijd geen 3D signaal moeten ontvangen.
Maar zonder de WGS84 informatie mee te nemen in de berekening van het snijpunt, kunnen we de WGS84 informatie wel meenemen om de hoogte af te leiden. Dus het snijpunt met de bol bepalen. Dan WGS84 gebruiken om de hoogte voor dat punt te corrigeren. Dit levert nagenoeg geen verschil met de elipsoïde mee nemen in het bepalen van het snijpunt
Volgorde 1.Laatst gebruikte hoogte omzetten in afstand tot midden aarde. 2. Met die afstand (bol) rekenen. 3. Voor de nieuwe locatie met WGS84 dezelfde hoogte gebruiken en deze in de volgende stap weer gebruiken.
Het voordeel van de Bol gebruiken voor het berekenen van het snijpunt is volgens mij namelijk vele malen groter dan de voordelen van de elipsoïde. Namelijk voor alle situatie's is dit voordeel aanwezig, minder krachtige processor nodig, de bepaling kan vaker worden gedaan (b.v. 1 maal per seconde) en minder energie verbruik. Het zijn namelijk niet de kosten van het algoritme, maar de kosten tijdens het gebruik. Ook bij militair gebruik is batterijduur van belang. B.v. voor GPS eenheden van neergestorte piloten, deze moeten zolang mogelijk kunnen werken op zoweinig mogelijk energie.
Maar ik ben ook niet bekend met de implementaties zoals deze gedaan zijn in GPS toestellen. Zoals gezegd zie het voordeel niet van het rekenen met een elipsoïde voor het bepalen van het snijpunt. Verder is er wel wat indicatie dat de berekeningen vrij 'locaal' zijn zeker bij wat oudere GPS apparaten was het niet ongebruikelijk dat een locatie opgeven niet al te ver waar je vandaan zit de berekening aanzienlijk versnelde, voor sommige apparaten zelfs noodzaak was. Oorzaak hiervan is volgens mij omdat het Pseudorange algoritme is geimplementeerd. En om een en ander sneller te maken wordt het algoritme op een modulo manier gebruikt. Door alles modulo uit terekenen, kan er met veel kleinere getallen (en sneller) worden gewerkt, dit kan alleen bij lineaire operaties, niet bij hyperboloïden, cirkels of elipsoïden. Een wezenlijk nadeel hiervan is dat er wel een redelijk startpunt moet zijn. Tegenwoordig zijn alle apparaten zo krachtig dat dit minder of geen rol meer speelt. Maar in de begindagen van GPS was dit soort 'trucs' denk ik heel noodzakelijk. De eerste apparaten konden maar een beperkt aantal bepalingen doen voor dat de batterij uitgeput was. Het rekenen met getallen die groot genoeg zijn om het gehele model te representeren is veel omvangrijker dan het rekenen met getallen waarmee je slechts een paar honderd kilometer fout mag zitten.
In [3](Pseudo-Range Navigation Solution Example) staat b.v. een oplossing waarbij er een modulo wordt gebruikt. Het algoritme met deze modulo werkt dan ook alleen voor redelijke schattingen.Crazy Software Productions 8 sep 2007 17:49 (CEST)Reply[reageer]
Dit hangt af van de geografische plaats: aan de polen of de evenaar zal de fout groter zijn. Het hangt ook af van de relatieve plaats van de drie zichtbare satellieten. Als de kromme snijlijn van de twee hyperboloïden bijna loodrecht staat op de referentie-ellipsoïde, zal de fout klein zijn en alleen op de hoogte slaan. Als de kromme bijna raakt aan de referentie-ellipsoïde, dan zal de fout groot zijn, en niet enkel op de hoogte maar ook op de plaats slaan. Tot zover de theorie. Het is nu goed mogelijk, dat goedkope ontvangers dit wat vereenvoudigen om op processor en batterij te sparen. Meestal zijn toch 4 satellieten zichtbaar, meestal zit men toch ver van pool en evenaar, men moet al pech hebben dat de kromme erg schuin staat ten opzichte van de ellipsoïde, als er een fout is, wie gaat dat opmerken en daarover klagen. Het zou me verwonderen, als duurdere modellen in het bijzonder militaire die vereenvoudiging zouden maken. Drirpeter 5 sep 2007 19:59 (CEST)Reply[reageer]
Inderdaad meestal zijn er toch voldoende satelieten beschikbaar om 3D berekeningen te doen. Verder is het zo dat als we in een 2D situatie terechtkomen de betrouwbaarheid toch al klein is. (Doordat de hoogte niet exact bepaald is, doordat we zelf ook van hoogte veranderen) Je vertrouwen in dat militair materieel beter is dan commercieel materieel deel ik echter niet. Momenteel denk ik dat de huidige Garmin (zeer grote leverancier) met de sirf III chipset (van een nieuwkomer in de markt), een betere prestatie neerzet, dan een militair model van 5 jaar geleden. (Waarvan de hypotheek nog niet is afgelost en waarbij je je ook nog eens een keer uit de naad sjouwt, maar die vanwege de kosten nog steeds in gebruik is).
Crazy Software Productions 8 sep 2007 17:49 (CEST)Reply[reageer]

Incorrect:[brontekst bewerken]

Het kopje militair bevat het woord "Incorrect: ", het is zeer onduidelijk wat hier nu mee bedoelt wordt. Is de opvolgende zin incorrect of de vorige? In beide gevallen moet dit duidelijk vermeld worden.

Daarbij heeft de zin 'Bij voldoende nauwkeurigheid kan het systeem natuurlijk ook worden gebruikt voor het leiden van kruisraketten en andere geleide projectielen' want 1. het is niet -natuurlijk- 2. dit is een van de primaire doelen geweest van GPS, dus het niet niet "natuurlijk -ook-".

Ik heb deze alinea wat aangepast. EdBever 5 aug 2008 13:27 (CEST)Reply[reageer]

Dopplereffect[brontekst bewerken]

In de paragraaf over de looptijdmeting wordt gesproken over een compensatie voor het dopplereffect (via de carrier tracking loop). Het is misschien zinvol om op te merken dat dit alleen het geval is indien de GPS-ontvanger beschikt over een aparte ontvanger (hoogfrequent gedeelte) voor iedere te volgen satelliet. Ofschoon de meeste moderne GPS-ontvangers meerdere kanalen hebben (hoe meer hoe beter voor de marketeers!) beschikken ze toch maar over één ontvanger en hebben die dus niet die dopplercompensatie. Wat moderne ontvangers (met snelle processoren) wel hebben is dat men de 'dopplershift' kan bepalen voor de pseudo code (via het Kalmann filter). Misschien kan iemand die precies weet hoe dit zit het artikel aanvullen met deze informatie.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.100.210.244 (overleg · bijdragen)

Lege kopjes[brontekst bewerken]

Dit artikel bevat een aantal lege kopjes. Iemand met kennis van zaken die ze wil opvullen? Het komt raar over om titels te plaatsen als er geen inhoud in zit. --MichielDMN 🐘 (overleg) 13 dec 2013 14:18 (CET)Reply[reageer]

Levensduur atoomklokken[brontekst bewerken]

In Plaatsbepaling staat:

Aangezien de satelliet zeer nauwkeurige atoomklokken (2 rubidium- en 2 cesiumklokken, elk met een verwachte levensduur van anderhalf jaar) heeft, ...

Ik weet niet wat er bedoeld wordt, maar de tekst wekt op deze manier de indruk dat er om de anderhalf jaar een astronaut naar elke satelliet moet om eventjes een nieuwe klok erin te zetten, of dat er tien klokken inzitten waarvan er telkens slechts één aanstaat, zodat ze 15 jaar toe kunnen. Beide lijkt mij eigenlijk nogal onwaarschijnlijk. Kan iemand het artikel verhelderen zodat lezers snappen wat er met die levensduur bedoeld wordt? Of wellicht is het helemaal onzin en kan iemand die wel weet hoe het zit het weghalen... Digital Brains (overleg) 8 mrt 2016 20:28 (CET)Reply[reageer]

Het is mij ook niet duidelijk en het lijkt me ook vreemd. In het Engelse artikel zie ik het ook niet genoemd. Ik heb in de tekst een verzoek om bronvermelding toegevoegd. Harrold68 (overleg) 20 dec 2016 18:19 (CET)Reply[reageer]

Loopbaanafwijkingen[brontekst bewerken]

Een der kopjes is Loopbaanafwijkingen. Het gaat neem ik aan over de baan van satelieten. Wordt niet baanafwijking bedoeld? Loopbaan heeft mijns inziens met werk te maken, niet met satelieten. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Konijnewolf (overleg · bijdragen)