Overleg:Homerus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Homerus of Homeros[bewerken]

Homerus geeft op Nederlandstalige pagina's in Googles 20.700 resultaten, Homeros slechts 3.850.... Känsterle 23 mei 2005 12:25 (CEST)

Maar het was een Griek, en Homerus is Latijn. Rex 23 mei 2005 12:26 (CEST)

Zo staat hij bekend, maar ik begin hier wel een discussie over in de kroeg. Of moeten we ook van Alexandros de Grote gaan spreken? Känsterle 23 mei 2005 12:28 (CEST)

Dat is wat anders, daar gebruiken we de Nederlandse naam, net als bij bijv. Alfons I van Portugal die eigenlijk Afonso heet. Rex 23 mei 2005 12:31 (CEST)

Ik zie niet in waarom dat iets anders is. Känsterle 23 mei 2005 12:32 (CEST)

Omdat Homerus Latijn is en geen Nederlands. Rex 23 mei 2005 12:33 (CEST)

Aan de andere kant ben ik er wel voor om namen te gebruiken waar iemand het bekendst mee is... Ik begin te twijfelen... Rex 23 mei 2005 12:34 (CEST)

Alexander is evengoed Latijn. Maar ik ben iets aan het schrijven voor de kroeg, geduld :) Känsterle 23 mei 2005 12:38 (CEST)

Griekse of Latijnse vormen[bewerken]

Overgeplaatst uit De kroeg (door gidonb 26 mei 2005 06:12 (CEST))

In de Nederlandse Wikipedia staan de namen van (Oud-)Griekse personen ("en omstreken") en goden doorgaans in hun Latijnse vorm vermeld, zoals in het Nederlands ook het gebruikelijkst is. Dit was consequent doorgevoerd, maar de laatste tijd worden door bepaalde personen af en toe artikelen hernoemd naar de Griekse vorm van de naam, waardoor e.e.a. nogal inconsistent wordt (zo is Homerus met hernoemd naar het - blijkens de Nederlandstalige resultaten in Google - veel minder gebruikelijke Homeros). Daarom lijkt het me gewenst eens een discussie te beginnen over welke vorm gewenst is.

Let wel: het gaat hier om de oudheid (en de middeleeuwen ook nog, denk ik), niet om de moderne tijd. En daarbij gaat het om de Latijnse transliteratie van Griekse namen, niet om werkelijk afwijkende vormen als Hercules/Herakles, Ulixes/Ulysses/Odysseus.

Dan is er nog de kwestie van landstreken: moet Cappadocië dan Kappadokië worden, Boeotië Boiotië (of Boiotia dan)...? En bij personen die niet Grieks waren maar wel uit de Griekse literatuur bekend? We kunnen van Cyrus en Darius wel Kyros (of Kuros) en Dareios maken, maar zo heetten ze ook niet...

Namen van Grieken in hun Griekse vorm[bewerken]
 • Voordelen: het zijn tenslotte Grieken, de Griekse vorm lijkt daarom de juiste te zijn.

Nadelen:

 • Griekse vormen meestal minder tot nauwelijks gebruikelijk in het Nederlands (Apollon? Platon? Alexandros de Grote? Aineias?)
 • Transliteratieproblemen: Odysseus of Odusseus, Homeros of Homèros, Sophokles of Sofokles, Platon of Platoon? Daarbij zegt een vorm als Homeros, nog steeds bijzonder weinig over zijn Griekse naam: het laat de mogelijkheden Ωμερος, Ωμηρος, Ομηρος, Ομερος en als men van de Latijnse vorm Homerus niet op de hoogte is ook nog Ωμερως, Ωμηρως, Ομηρως en Ομερως open...
Namen van Grieken in hun Latijnse vorm[bewerken]

Voordelen:

 • De Latijnse vormen zijn vrijwel altijd gebruikelijk in het Nederlands
 • De spelling is doorgaans eenduidiger dan die bij getranslitereerde Griekse namen

Nadelen:

 • Zo heetten ze niet.
Namen in Griekse of Latijnse vorm al naar dit gebruikelijk is[bewerken]

Voordelen:

 • Elke naam in zijn in het Nederlands meest gebruikelijke vorm (dat lijkt mij dus nog steeds de Latijnse)

Nadelen:

 • Arbitrair. Per geval moet bekeken worden welke vorm het meest gebruikelijk is.
Namen in Griekse of Latijnse vorm per categorie[bewerken]

Dus bijv. voor schrijvers en filosofen de Griekse vorm, voor koningen de Latijnse. Voordeel:

 • Namen van koningen worden doorgaans vertaald, ook in later tijden; die van schrijvers niet

Nadeel:

 • Komt weinig consistent over.

Ik weet dat in gespecialiseerde literatuur vaker de Griekse vorm wordt gebruikt, maar al met al lijken me de Latijnse vormen een stuk gebruikelijker.

Ter vergelijking: Encarta gebruikt de Latijnse vormen.

Ook in de Griekse literatuur verschillen veel persoonsnamen overigens per tijdvak en dialect... Dus om te stellen dat we met "de" Griekse vorm ook de oorspronkelijke naam te pakken hebben is wat kort door de bocht.

Hoop dat dit een aanzet tot een discussie is... Känsterle 23 mei 2005 12:43 (CEST)

Commentaar[bewerken]

Intuïtief zou ik aanvankelijk voor de eerste optie gekozen hebben, maar ik neig nu steeds meer naar optie 2... Rex 23 mei 2005 12:54 (CEST)
Mag ik een optie voorstellen: Men gebruike de meestal gebruikte naam als titel van een pagina (want dat zal allicht als eerste in een zoekfunctie worden ingevuld), dus ongeacht de oorsprong, en men vermelde op de eerste regel in het artikel zowel de latijnse als de griekse versie.Johjak 23 mei 2005 14:37 (CEST)

Uiteraard dienen beide namen in het artikel in de eerste regel vermeld te worden, maar het gaat er eerder om onder welke naam het lemma zelf staat. Känsterle 23 mei 2005 14:49 (CEST)

Zorg in elk geval voor redirects voor alle gangbare vormen (bijvoorbeeld voor Platon of Platoon). Dan is het vanuit de zoekfunctie altijd te vinden. Johan Lont 23 mei 2005 14:55 (CEST)
En als twee namen allebei in het Nederland gebruikt worden, zet ze dan allebei vetgedrukt met een (korte) uitleg in de eerste regel(s) welke naam waar gebruikt wordt (zoals bij het genoemde Homer·s). Dan maakt het niet heel veel uit welke feitelijke titel de pagina heeft. – Bearsuit dixit 24 mei 2005 10:43 (CEST)

Technisch niet, stilistisch natuurlijk wel. En daar komt bij dat het mooi zou zijn als we afspraken welke vorm in de artikelen zelf wordt gebruikt. Want zoals het nu gaat wordt het een zootje, waar het eerst redelijk systematisch was. Het staat behoorlijk amateuristisch als er Griekse en Latijnse vormen door elkaar worden gebruikt, maar dat is wel de kant die we opgaan als we niets afspreken. Känsterle 24 mei 2005 11:51 (CEST)

Ik durfde de discussie zelf niet aan te zwengelen, maar ben blij dat Känsterle dat nu wel heeft gedaan, vooral omdat ik me al enige tijd verbaas over de Latijnse namen in gevallen waar dat volgens mij echt ongebruikelijk is, zoals bij "Griekse" mythologische verhalen. Overigens kan ik me ook voorstellen dat de Nederlandse meest gebruikelijke naam noch met de Latijnse, noch met de Griekse overeenkomt (hoewel ik nou zo gauw even geen voorbeeld weet). Ik vind dat er ook een verschil zit tussen een transcriptie van het Grieks en de gebruikelijke weergave in het Nederlands van de Griekse naam. Ook kom je misschien in de problemen als een mythologisch verhaal van Ovidius (dus in het Latijn geschreven) over Grieken gaat - zeg je dan Daedalus of Daidalos? Het is nogal ingewikkeld allemaal. Ik zou ervoor zijn om in elk geval alle Griekse goden en helden een Griekse naam te geven, tenzij die spelling in Nederland echt ongebruikelijk is (dus Klytaimnestra, maar wel Plato en niet Platoon (de Vietnamfilm noemen we dan weer geen Plato ;-). Over de rest denk ik nog even na. Sixtus 24 mei 2005 14:55 (CEST)

Maar wie bepaalt dan welke spellingen ongebruikelijk zijn en welke niet? Dat lijkt me juist het probleem bij een dergelijke werkwijze. De meest eenvoudige oplossing lijkt mij consequent de Latijnse namen te gebruiken. Je hoeft verder geen enkele overweging te maken, er zijn geen twijfelgevallen en de Latijnse namen zijn altijd gebruikelijk in het Nederlands. Het staat misschien niet altijd even elegant, m.n. in mythologische artikelen, maar ja. Een ideale oplossing vinden we toch niet.
Dat is zeker de eenvoudigste oplossing, maar daarom nog zeker niet de fraaiste ;). Ik kom naar mijn mening nu al te veel Latijn tegen. Maar ik denk dat mijn bezwaar vooral betrekking heeft op het gebruik van Latijnse namen ipv Griekse hele andere namen, en niet zozeer op het gebruik van de Latijnse transliteratie van de Griekse naam; daar zij we het vast over eens, als ik je inleiding zo zie. (Homerus, Herodotus en Aeschylus in plaats van Homeros, Herodotos en Aischylos kan me niet zo veel schelen; de Latijnse namen zijn hier overigens minstens zo gebruikelijk. Waar ik meer bezwaar tegen heb: Juno, Proserpina en Minerva in plaats van Hera, Persefone (hoeft van mij heus niet Persephone of zoiets te zijn) en Pallas Athene, in mythologische verhalen. Als je de Metamorfosen bespreekt, komen natuurlijk Mars en Venus daarin voor, niet Ares en Af/phrodite, net zoals het belachelijk zou zijn om Homero/us over Minerva en Juno te laten vertellen. Maar sorry, daar gaat het nu niet over, had je al expliciet gezegd.) Ik denk dat ik bij nader inzien geen grote bezwaren heb tegen de Latijnse transliteratie, zolang dit niet betekent dat het overgaat in gebruik van Romeinse namen in plaats van Griekse. Ik kan me nl. voorstellen dat mensen daar dan weer over gaan vallen: "je schrijft Homerus, maar schrijft wel Zeus en niet Jupiter". Maar om hier nog verder over te denken: kun jij goede voorbeelden verzinnen van Latijnse vormen die nogal ongebruikelijk zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan Clytaemnestra - dat komt zo Engels (!) op me over... ik vind het eerlijk gezegd nogal vreemd om te schrijven dat Homerus en Euripides een verhaal met Clytaemnestra erin hebben geschreven... Groet, Sixtus 24 mei 2005 22:33 (CEST)

Het gaat inderdaad niet over het verschil Mars/Ares en Venus/Aphrodite, of Hercules/Herakles maar eerder over Heracles/Herakles... Homerus moet inderdaad over Zeus schrijven, niet over Jupiter - maar daar gaat het dus niet over.

Een voorbeeld van een Latijnse vorm die ongebruikelijk is? Het enige wat ik kon bedenken was Helius, dat je naar mijn ervaring niet zo vaak (maar zeker niet nooit) ziet. Maar mijn Latijnse woordenboek vermeldt Helios als eerste vorm en slechts daarna Helius - de vorm op -os is dus blijkbaar ook in het Latijn algemeen. Dus nee, ik weet geen Latijnse vorm die ongebruikelijk is.

Klytaimnestra zie je inderdaad vaak, maar Clytaemnestra ook. Over je idee dat het "Engels" aandoet: de Angelsaksische wereld gebruikt vrijwel exclusief Latijnse transliteraties. De Duitse wereld daarentegen grotendeels Griekse. Het Nederlands hangt hier wat tussenin, maar naar mijn idee met in de praktijk toch wel eens sterke voorkeur voor de Latijnse. Engelse invloed? Ik denk het niet. Een vorm als Homerus kom je in het Engels natuurlijk ook niet tegen ("Homer"). Känsterle 24 mei 2005 22:55 (CEST)

Dat de meest gebruikte Nederlandse vorm noch met de Latijnse, noch met de Griekse naam overeenkomt, komt bijna niet meer voor. Vormen als Heracliet, Homeer, Esoop, Herodoot, Cerbeer, Apol enz. zie je al lang niet meer... Overigens zijn ook die vormen op de Latijnse vorm gebaseerd. Känsterle 24 mei 2005 15:21 (CEST)
OK, dank. Sixtus 24 mei 2005 22:33 (CEST)
En dan heb je de (moderne?) schrijfwijze, zoals maandag in de NRC vermeld, die door een scholier (die klaarblijkelijk iets had opgevangen in zijn klas) werd geschreven: Homo rus.
Johjak 25 mei 2005 10:24 (CEST)

Twee culturen[bewerken]

De Griekse en de Romeinse cultuur zijn twee verschillende culturen. Vanuit dat oogpunt is het toch eigenlijk belachelijk dat we Grieken een Romeinse naam geven? Waarom heet de Griek Herodotos ineens Herodotus? In Nederland en elders bestaat er een “één pot nat”-mentaliteit, waarbij Griekse en Romeinse vormen door elkaar gebruikt worden. Begrippen als “Klassieke Oudheid”, waarbij de Griekse en Romeinse cultuur samengevoegd worden tot één cultuurperiode, dragen daartoe bij. Hoewel die mentaliteit logisch is (want de Griekse en Romeinse mythologie overlappen elkaar sterk, en het Romeinse Rijk heeft een duidelijke stempel op Europa gedrukt) en sterk ingeburgerd is, betekent dat niet dat het een juiste mentaliteit is.

Bij de meeste nieuwe vertalingen van klassieke werken wordt er naar gestreefd het onderscheid tussen de culturen te handhaven. De Griekse tragedie Oedipus Colonaeus wordt weer Oidipous te Kolonos.

Wat de geografische namen betreft:Het punt dat sommigen over het hoofd zien, is dat er een scheiding is tussen enerzijds

 • woorden die een klassieke achtergrond hebben, maar in het Nederlands zijn opgenomen en die in hun Nederlandse vorm worden gebruikt (officieel zou het bijv. Roma moeten zijn, maar wij zeggen Rome, en meer in deze tijd: we zeggen ook Parijs en niet Paris, en Berlijn en niet Berlin). We zeggen dus ook gewoon Thracië en niet Thrakië.

En anderzijds

 • woorden die rechtstreeks uit het Grieks zijn omgezet, zoals dus het bovengenoemde voorbeeld Oidipous.

Wat de schrijfwijze van de Griekse transliteraties betreft: Ten eerste zijn de transliteraties niet door Wikipedia-leden als wij bedacht, maar door wetenschappers en vertalers. Ten tweede was er commentaar op schrijfwijzes als Aischylos (i.p.v. Aeschylus), omdat deze niet zuiver fonetisch zouden zijn. Aeschylus is daarentegen ook niet zuiver fonetisch, en dat moet ook geen streven zijn. Als je je afvraagt welke vorm het dichtst bij het Grieks ligt, dan zouden wij kiezen voor Aischylos.

N. Steensma T. van Goop

Jullie argumenten zijn valide, maar dat neemt niet weg dat de Griekse vormen meestal veel minder gebruikelijk zijn dan de Latijnse vormen. Het punt is, dat het mooi zou zijn als Wikipedia consequent was in het gebruik van Griekse danwel Latijnse vormen. Consequent Latijnse vormen gebruiken levert geen problemen op, de Latijnse vormen komen (misschien op een heel enkele uitzondering na, ik weet er geen) allemaal in het Nederlands voor. Maar veel Griekse vormen (ik heb er al wat genoemd) zijn in het Nederlands gewoon niet gebruikelijk. Känsterle 30 mei 2005 11:17 (CEST)

Het probleem dat optreedt bij het verlatiniseren is dat het onderscheid tussen de twee culturen vager wordt! Dat is waar het allemaal om draait en wat we bedoelen met "één-pot-nat"... Misschien lig je hier 's nachts niet wakker van (wij ook niet hoor, maar we nemen het iets meer serieus), maar een cultuur is niet niks. De taal is niet het enige punt waarop de Griekse cultuur zich onderscheidt van de Romeinse, maar wel zeer cultuur-eigen. Ook tijdens mijn opleiding bestond er een duidelijk onderscheid tussen Griekse en Romeinse taal en cultuur.

Als het niet "gebruikelijk" is, moet de Nederlandse bezoeker maar geleerd worden hoe het wel moet. Bijvoorbeeld door alle onterechte Latijnse aanduidingen voor Griekse culturele elementen tot een redirect te maken naar het artikel met de juiste Griekse aanduiding. M.a.w. de bezoeker die bijv. op Epicurus zoekt, komt uit bij Epikouros.

Groeten, Thomas.

Een lovenswaardig streven, maar Wikipedia dient geen voortrekkersrol te spelen. Dat het onderscheid zou vervagen lijkt me wat sterk uitgedrukt. We spreken op Wikipedia ook van Karel de Grote, Hendrik VIII, Constantijn de Grote en Johannes Calvijn, niet van Charlemagne, Henry VIII, Constantinus Magnus en Jean Cauvin. Dit is m.i. net zoiets. Känsterle 30 mei 2005 11:50 (CEST)

Nogmaals, wij willen die taalkundige verwevenheid tussen de Griekse en Romeinse cultuur zover mogelijk gereduceerd hebben. Jouw voorbeeld lijkt sterk op de kwestie, maar doet niet terzake want deze valt in feite in de categorie "woorden met een klassieke achtergrond maar die in de Nederlandse vorm gebruikt worden" (zie boven). Epicurus is een Latijnse aanduiding voor een Griek (wat ons probleem dus is), en geen Nederlandse aanduiding (zoals in jouw voorbeeld). Als er een Nederlands equivalent zou bestaan, zouden we dik tevreden zijn. Alleen bestaat deze niet en vallen we dus terug op de Griekse transliteratie. De Latijnse aanduidingen zoals we die nu gebruiken zijn ambivalent: enerzijds zijn ze een Romeinse aanduiding voor Griekse zaken, als gebruikelijk in de Romeinse tijd; anderzijds vormen ze de zogezegde hedendaagse "Nederlandse" aanduiding (bij gebrek aan een Nederlandse). Erg verwarrend. Bovendien zijn de Griekse transliteraties gewoon gangbaar. Bekijk www.klassieken.nl van de belangrijkste klassiekenuitgever in Nederland, Athenaeum - Polak & Van Gennep.

Steensma.

Het is wel degelijk een Nederlandse aanduiding, die is afgeleid van de Latijnse aanduiding. Dat ze er (qua spelling) gelijk aan zijn is voor sommigen blijkbaar verwarrend, die dus menen dat er geen Nederlandse naam is.
Op de site die je noemt kom ik tegen: Plato, Alexander de Grote, Lyceum (v. Aristoteles); naast inderdaad een aantal Griekse aanduidingen.
Als we Griekse aanduidingen gebruiken komen daar allerlei problemen bij kijken, nog los van de vraag of ze gebruikelijk zijn: Sofokles of Sophokles, Platon of Platoon, Kyros of Kuros, Homeros of Homèros enz. Ik bezit trouwens een lexicon van de oudheid dat hier een absolute chaos van maakt, dus ook sommige "professionals" (het is geschreven door een prof. dr. in de klassieke talen) hebben daar blijkbaar geen kaas van gegeten. Ook van jou herinneren ik me enkele wijzigingen die weinig consistent waren - dan krijg je dus een zootje van Griekse en Latijnse vormen door elkaar.
Ik heb op school vijf jaar Grieks gehad en heb er altijd meer lol in gehad dan in Latijn. Ik heb dus niets tegen de Griekse vormen an sich - ze moeten ook prominent vermeld worden - maar in het Nederlands zijn de Latijnse vormen (en dat zijn dus de Nederlandse vormen) gewoon gebruikelijker. Wikipedia moet geen voortrekkersrol spelen. Het beleid is nog altijd het gebruik van de in het Nederlands meest gebruikelijke vorm, niet de vorm die volgens sommigen gebruikelijk zou moeten zijn. Känsterle 30 mei 2005 12:38 (CEST)

Uitsluitend in de spreektaal komt het verschil tussen de Nederlandse en de Latijnse aanduiding naar voren, terwijl er hoofdzakelijk over geschreven wordt. En voor mij is het niet verwarrend, ik vind alleen dat de Griekse en Romeinse cultuur gescheiden dienen te zijn. De Griekse namen worden steeds gebruikelijker bij nieuwe uitgaven, en ik kan me dus voorstellen dat voor de minder geoefende, die na thuis Oidipous te Kolonos van Sophokles gelezen heeft en op wikipedia meer informatie zoekt, het verwarrend werkt als er Latijnse namen (of zelfs een mengeling, want ook onder de “Latinisten” is consistentie soms ver te zoeken) gebruikt worden. Bovendien vindt hij het niet eens, omdat het betreffende artikel de titel Oedipus Colonaeus (Sophocles) draagt.

Die lexicon is leuk, maar lijkt me niet representatief. Er zijn ook talloze professionals, waaronder Thomas bijvoorbeeld, die totaal geen problemen hebben met wanneer welke vorm te hanteren. Bovendien zouden de fouten kunnen worden toegeschreven aan het feit dat deze auteur met co-auteurs gewerkt heeft (logisch bij een lexicon, lijkt me), of, als het oorspronkelijk een buitenlands werk is, aan een slechte vertaler, of deze heer is misschien niet zo weledelzeergeleerd als zijn titels suggereren.

Wat de schrijfwijze betreft: accenten (bijv. bij Hippólytos) komen alleen nog in verouderde publicaties voor; dezelfde publicaties overigens waar de vertalers kiezen voor Klutaimnestra i.p.v. Klytaimnestra. Het is dus ook niet meer gebruikelijk om de upsilon als een ‘u’ te vertalen. De kappa wordt vertaald als ‘k’ en niet meer als ‘c’ (vreemd ook dat Heracles op Wikipedia met een ‘c’ gespeld wordt; Hercules is de Romeinse held, Herakles de Griekse, Heracles de verlatiniseerde versie van Herakles). En wat de vertaling van de phi (of fi??) aangaat: zowel ‘ph’ als ‘f’ (deze is meer consequent) komt voor, met een lichte voorkeur voor de laatste variant. Overigens zien we dit ook in Latijnse schrijfwijzen afwisselen, vgl. Ifigenea in Aulis.

Ik heb op mijn beurt niks tegen het Latijn, maar Latijnse aanduidingen moeten wel gepast zijn.

Groeten, Steensma

Je bevestigt dus dat er geen echte overeenstemming is wat betreft de transliteratie (je kan tenslotte niet verwachten dat iedereen alleen de nieuwse literatuur leest en de oude literatuur in de prullenbak is verdwenen), bovendien dient de upsilon dus met y getranslitereerd te worden... Of de ypsilon met u? Sorry, dit is flauw maar illustreert wel het probleem. Het translitereren van de phi naar f lijkt me daarbij niet geheel juist, aangezien voor zover ik weet in het klassieke Grieks de phi niet als f werd uitgesproken maar - zoals de Latijnse spelling goed weergeeft - als een geaspireerde p.
Het werk in kwestie is door één persoon, een Vlaming, geschreven. Maar genoeg daarover.
Vindbaarheid is geen probleem zolang er redirects zijn. Al met al zie ik voornamelijk nadelen als we de Griekse namen zouden gebruiken: geen overeenstemming in spelling, minder gebruikelijk.
Wil ik nog even opmerking dat de wijziging van Homeros door Tvangoop het artikel er m .i. niet beter op heeft gemaakt: nu worden er Latijnse en Griekse vormen door elkaar gebruikt, de bewering dat de naam Homerus " ook wel" voorkomt (die ik inmiddels heb gewijzigd) is daarbij simpelweg misleidend; de Latijnse vorm komt in het Nederlands váker voor dan de Griekse, niet slechts "soms". Känsterle 30 mei 2005 16:01 (CEST)

Griekse en Romeinse namen[bewerken]

Ik denk dat de simpelste oplossing is het gebruik van naar het Latijn omgezette Griekse namen (is zo goed als algemeen aanvaard in de wetenschappelijke literatuur), maar tevens redirects te maken voor de transliteraties (bv. Homeros, Platoon, Sokrates, etc.). Hierbij wil ik ook even het probleem van Romeinse namen aankaarten (zie Overleg gebruiker:Evil berry#Iu en Ju en Overleg Wikipedia:Conventies#Romeinse namen). Daar er hier toch zoveel Wikipedianen zijn dien hun licht willen laten schijnen over de Griekse kwestie wil ik hen de Romeinse zeker niet onthouden. :DEvil berry

Dat lijkt mij dus ook de simpelste oplossing. Consequent kiezen voor Griekse namen levert - naast de spellingsproblematiek - een aantal volkstrekt ongebruikelijke namen op (naast Griekse namen die in het Nederlands wel gangbaar zijn, naast de Latijnse equivalenten) en lijkt mij dus niet aanvaardbaar. Deels Griekse, deels Latijnse namen gebruiken oogt al snel als willekeur en zal voor heel veel discussie en onduidelijkheden zorgen (voor wie Griekse en voor wie Latijnse namen?). Blijft over de situatie zoals die er tot voor kort was (en nu nog grotendeels): consequent Latijnse namen.
Zullen we een stemprocedure opzetten? Känsterle 30 mei 2005 17:14 (CEST)
Misschien kan er ineens dubbel gestemd worden: zowel over Griekse als Romeinse namen (wil gerust wel de argumenten voor het gebruik van volledige Romeinse namen nog eens herhalen :D).Evil berry

Laten we er maar twee aparte stemmingen van maken... Känsterle 30 mei 2005 17:26 (CEST) Voor Romeinse namen zie Overleg Wikipedia:Conventies#Aanloop naar mogelijke opiniepeiling.Evil berry

Na Romeins opnieuw Grieks[bewerken]

Iedereen akkoord om deze bespreking nu opnieuw verder te zetten op Overleg Wikipedia:Conventies#Grieks? --Francis 28 jun 2005 09:28 (CEST)

Deze bespreking werd verplaatst naar: Overleg Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids/Latijn en Grieks#III --Francis 12 jul 2005 10:29 (CEST)

Thema Ilias en Odyssee[bewerken]

In de tekst staat: "De Ilias en de Odyssee zijn epische gedichten. Ze beschrijven elk vanuit een heel andere invalshoek de strijd om Troje", etc. Misschien is het spijkers op laag water zoeken, maar deze werken beschrijven niet zozeer de strijd om Troje. De Ilias beschrijft de wraak van Achilles en is inderdaad gesitueerd rondom de strijd om Troje, hoewel slechts een kleine periode van de totale strijd (die 10 jaar duurde) wordt beschreven. De Odyssee beschrijft de omzwervingen van Odysseus, die zich volledig na de strijd om Troje afspelen. Aanpassen? Bertrand77 29 feb 2008 11:08 (CET)

Aangepast. Bertrand77 15 apr 2014 21:51 (CEST)

Geschrapte stukken in artikel over Homerus[bewerken]

Van mijn OP, daar geplaatst door Kris Soret:

Beste Homeros, Mijn bewondering voor de moeite die u doet. Suggestie: raadpleeg eens wat ernstige bronnen en verifieer wat u op de nietsvermoedende Wikipedia-lezer loslaat. Ik had heel uw stukje 'Andere' geschrapt omdat er enkele ferme blunders in stonden. Twee voorbeelden van de vele: 'Enkele levensbeschrijvingen van de hand van Homerus zijn overgeleverd, waaronder een van Herodotus die toen al tweehonderd jaar dood was.': Herodotus leefde minstens 2 eeuwen NA Homerus.

'Dactylische hexameters, geschreven in nagenoeg dezelfde stijl als de Ilias en Odyssee.': ook dit is compleet onjuist, er bestaat geen werk met die naam, dactylische hexameters zijn verzen van een bepaald type.

Het bovenstaande en (vooral) het feit dat u de uitermate ernstige fouten zomaar terugplaatst, versterken mijn mening over Wikipedia. Jammer maar helaas. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kris Soret (overleg · bijdragen) 19 jul 2015 17:58

Beste Kris Soret, de alinea "Andere" is niet van mijn hand. Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn: daarvoor hebben we een overlegpagina als deze. Het klakkeloos, zonder enige toelichting verwijderen van inhoud is niet de oplossing. Ik ben het er helemaal mee eens dat dit artikel - zoals vele andere op Wikipedia - verbeterd moet worden. Maar er staat in de verwijderde en teruggeplaatste tekst ook wel degelijk zinvol en juist materiaal. Ik zou zeggen: niet zomaar weghalen, maar verbeteren!
En by the way: speel het alsjeblieft niet op de man. Homeros (overleg) 19 jul 2015 18:55 (CEST)
Aanzet tot verbetering gedaan. Homeros (overleg) 19 jul 2015 19:08 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Homerus. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 14 mrt 2018 11:41 (CET)