Overleg:Horeca

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wereldbol De voorbeelden en het perspectief in dit artikel behandelen voornamelijk Nederland en geven misschien geen wereldwijd standpunt over het onderwerp weer.
Probeer dit artikel alstublieft te verbeteren aan de hand van deze tips of bediscussieer het probleem op deze overlegpagina.

Wijziging[bewerken]

Check alstublieft mijn recente wijziging. Volgens mij is het zeer relevante informatie.

Wim Post

zet der liever iets by over tip in de horeca over vervuiling... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.197.158.90 (overleg · bijdragen) 2 nov 2008 12:25 CET

CAO[bewerken]

Een vraag. In het artikel wordt vermeld, dat de CAO afgesloten door Koninklijke Horeca Nederland met de vakbonden algemeen verbindend is verklaard. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een overzicht te vinden van alle CAO's die algemeen verbindend zijn verklaard. Alleen de CAO's met een UAW nummer zijn algemeen verbindend verklaard. Deze Horeca CAO komt daar voor met nr. 11066, maar met een expiratiedatum van 31 december 2012. De algemeen verbindendverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 november 2010. Als er geen verlenging heeft plaatsgevonden - en dat tref ik niet aan op de website van het ministerie - is er dan nog sprake van een algemeen verbindend verklaarde CAO? In de Staatscourant wordt gesproken dat het besluit vervalt met ingang van 1 april 2012. Gouwenaar (overleg) 23 mei 2013 22:07 (CEST)

Aanvulling: ook de CAO-wijzer geeft aan dat de algemeen verbindverklaring eindigde in 2012. Op de website van A&T Partners staat de volgende waarschuwing: "Let u op dat de CAO" (= vanaf 1 augustus 2012) "nog niet algemeen verbindend is verklaard. Dit betekent dat iedere werkgever die niet is aangesloten bij Horeca Nederland zich niet hoeft te houden aan deze CAO. Voor meer informatie kunt u als cliënt van A&T Partners zich wenden tot onze afdeling loonadministratie". Het lijkt er dus op dat de gebruiker met ipnr. 81.206.231.27 wel een punt had met deze bewerking. Gouwenaar (overleg) 23 mei 2013 22:24 (CEST)

In de horeca-CAO staat het volgende: "1. De cao wordt toegepast als een onderneming uitsluitend of in hoofdzaak activiteiten voert die tot het horecabedrijf horen. a. hoofdzaak wordt uitgedrukt in loonsom. 50% of" etc etc... "2. Uitzondering: De cao wordt niet toegepast als voor de hele onderneming een andere rechtsgeldige cao geldt. Dat is het geval als voor die cao een kennisgeving van ontvangst is afgegeven (artikel 4 van de Wet op de loonvorming)." De Horeca-cao was tot en met 2012 AVV, maar inderdaad is de huidige dat niet, alhoewel bovenstaande doet vermoeden dat dit wel zo is.77.175.70.67 23 mei 2013 22:53 (CEST)

Waarom dan deze bewerking? Gouwenaar (overleg) 23 mei 2013 23:15 (CEST)
deze opmerking begrijp ik helemaal niet. Heeft u mijn bewerking van 22:59 dan niet gezien? Ik heb net gekeken, maar hij staat er echt, hoor!77.175.70.67 23 mei 2013 23:37 (CEST)
Dat was geen opmerking, maar een vraag. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2013 08:59 (CEST)
deze vraag begrijp ik helemaal niet. Heeft u mijn bewerking van 22:59 gisteren dan niet gezien?77.175.70.67 24 mei 2013 18:30 (CEST)
Ik begrijp dat je de gestelde vraag niet wil beantwoorden. Dat je de eerder geplaatste foutieve informatie hebt verwijderd en vervangen hebt door correcte informatie is mij overigens niet ontgaan. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2013 18:51 (CEST)
zit u nu naar een compliment te vissen, of zo?77.175.70.67 24 mei 2013 20:16 (CEST)
Integendeel, ik ben louter benieuwd op basis waarvan iemand dergelijke informatie toevoegt. Maar kennelijk is dat te veel gevraagd. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2013 21:12 (CEST)
al was het maar dat de oorspronkelijke tekst onzorgvuldig geformuleerd was: er zijn geen drie pakketten van arbeidsvoorwaarden, nu niet, en zodra de KHN-CAO (die doorgaans AVV is, maar nu even niet) ook niet.77.175.70.67 24 mei 2013 21:20 (CEST)

NHG[bewerken]

Er wordt door Gouwenaar blind gevaren op de wervende tekst op de hoofdpagina van NHG, nog wel met onjuiste vertaling (secretariële werkzaamheden is wat anders dan het door het secretariaat doorverwijzen en het leveren van voorbeelddocumenten). Bij het doorlezen op de site blijkt niet dat er door NHG juridische ondersteuning wordt gegeven, maar dat een gratis kennismakingsgesptek van 20 minuten en korting wordt gegeven bij een specifiek advocatenkantoor. Letterlijk staat er: "U kunt voor juridisch advies op het gebied van personeelszaken gebruik maken van de diensten van KZO advocaten te Tilburg. Dit kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht. NHG leden hebben recht op 20 minuten gratis gesprek per jaar. Moet er een dossier worden aangelegd, dan ontvangt u 20% korting op het uurtarief. Het uurtarief is thans € 170,00 excl. BTW en 6% kantoorkosten." Een kennismakingsgesprek van 20 minuten is vaker gratis, ook bij andere advocatenkantoren. Op de site niets over eigen juristen.77.175.70.67 23 mei 2013 22:53 (CEST) De tekst dient daarom te luiden "Leden van NHG kunnen gebruik maken van diensten van de bedrijfsadviseur van NHG", de toevoeging van de juridisch adviseur doet vermoeden dat men een eigen jurist in dienst heeft, dit blijkt niet uit de site en derhalve ongeschikt om klakkeloos op te nemen een encyclopedie.77.175.70.67 23 mei 2013 23:08 (CEST)

De passage over de juridische en secretariële ondersteuning stond al vanaf 1 juli 2004 in dit artikel en werd toegevoegd door een andere gebruiker. Ik heb daar part noch deel aan gehad. Ik ben er overigens in het geheel niet rouwig om dat het onderdeel secretariële ondersteuning geschrapt is in het artikel. Ik heb zeker niet de neiging om blind te varen op welke website dan ook. Nergens heb ik iets gezegd over eigen juristen of over een juridisch adviseur. In welke vorm die juridische ondersteuning gebeurt is imo verder irrelevant. Kennelijk kunnen de aangesloten leden gebruik maken van de een of andere vorm van juridische ondersteuning en dat wordt ook niet betwist. Gouwenaar (overleg) 23 mei 2013 23:15 (CEST)
dat wordt dus wel betwist! Korting bij een commercieel advocatenkantoor is wat anders dan het leveren van juridisch advies. En een kennismakingsgesprek van 20 minuten evenmin (zie ook [| hier]77.175.70.67 23 mei 2013 23:24 (CEST)
Tegen een feitelijke omschrijving van de dienstverlening - rechtstreeks door je overgenomen van de website van het NHG - heb ik geen bezwaar. Het is imo irrelevant of jij dat al dan niet beschouwt als een vorm van juridische ondersteuning. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2013 08:59 (CEST)