Overleg gebruiker:Gouwenaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEnkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

Ceresmeer[brontekst bewerken]

Moi Gouwenaar, ik kwam weer eens langs Ceresdorp en vroeg me af hoe ver het is met het onderzoek naar de vervuiling van het Ceresmeer. Weet jij of daar de laatste jaren enige voortgang is geboekt? Peter b (overleg) 25 jan 2021 13:59 (CET)

In 2016 deelde de gemeente Stadskanaal (jaarverslag 2015) mee, dat de sanering in volle gang was. In 2018 stemde G.S. in met het evaluatieverslag locatie Ohmweg (Ceresmeer). Bij de raadsstukken van november 2020 noemde het gemeenstebestuur het "Overleg Grondbank Nederland in het kader van de sanering van het Ceresmeer" (zie ook Demping Ceresmeer Stadskanaal). Gouwenaar (overleg) 25 jan 2021 14:53 (CET)
Dank. Peter b (overleg) 25 jan 2021 15:27 (CET)

Van Naerssen[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, kun jij ook nog even checken of de toevoegingen op dat lemma terecht zijn, en of het hier op basis van de -m.i. nogal betrouwbaar overkomende- bron inderdaad om wettige afstammelingen gaat? Groet van Paul Brussel (overleg) 26 jan 2021 23:20 (CET)

Of de toevoegingen al dan niet terecht zijn durf ik niet aan te geven, maar er zitten wel wat slordigheden in die kwartierstaat. Nr. 32 Frederik van Naerssen zou geboren zijn als zoon van Carel van Naerssen (1754-1821) en een onbekende relatie. Normaal zou Carel dan nr. 64 in de kwartierstaat zijn. Hier staat hij als nr. 65 met de vermelding dat zij gedoopt is. Nogal slordig lijkt mij. De doopdatum heb ik wel kunnen natrekken in het doopboek van Breda en die is correct. Kennelijk zijn twee van zijn kinderen in hetzelfde jaar 1801 geboren, dat kan natuurlijk (tweeling?), maar uitleg ontbreekt. Kortom ik vind het nogal mager om deze kwartierstaat als betrouwbare, gezaghebbende bron te gebruiken. Gouwenaar (overleg) 27 jan 2021 13:30 (CET)

Verschut[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, zou ik jou om een oordeel mogen vragen over dit (deels Gouda-gerelateerde) genealogische artikel? Mvg, Encycloon (overleg) 28 feb 2021 18:53 (CET)

Een typisch geval van origineel onderzoek waar ook nog eens de nodige kanttekeningen bij gezet kunnen worden. Waarom Gerrit Verschut als 'bekende' pijpmaker wordt genoemd is hoogst merkwaardig: hij was een van de vele Goudse pijpmakers. Ik ken er zo al acht met de naam Verschut. Of de naam Verschut voor het eerst in 1631 werd gebruikt durf ik niet te bevestigen. Deze verwijzingen in het streekarchief Midden Holland naar het weeskamerarchief, t.w. resp. 1588, 1600 en 1602 lijken te duiden op eerdere vermeldingen, maar daarvoor zou ik de weeskameraktes zelf moeten raadplegen. Een vermelding in het weeskamerarchief in 1588 wijst mogelijk op een aanwezigheid van de Verschuts in Gouda voor 1592. Kortom het artikel bevat naar mijn oordeel wat bij elkaar gesprokkelde zaken als resultaat van eigen archiefonderzoek van de schrijver in het streekarchief Midden-Holland. De relevantie van het Goudse geslacht Verschut blijkt nmm niet uit gepubliceerde bronnen. Gouwenaar (overleg) 28 feb 2021 19:58 (CET)
Dank voor de reactie, ik zal de pagina op TBP nomineren (inclusief verwijzing naar dit commentaar). Encycloon (overleg) 28 feb 2021 20:20 (CET)

Wanneer wordt een overlijden publieke informatie?[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, iets wat enigszins tangentieel aan jouw kunsten is, maar waarover ik denk dat jij wel iets zinnigs over kan zeggen, is de vraag wanneer informatie over een overlijden (in dit geval in Nederland) publieke informatie wordt. Er is nu in een krocht van Wikipedia een discussie daaromtrent bezig. Overlijdensinformatie heeft een misschien ietsje verder strekkende consequentie: het betekent dat WP:BLP niet meer van toepassing is. In dit geval is het ook geverifieerd door iemand van Wikipedia, maar ik neem aan dat dit soort gegevens op een gegeven ogenblik ook voor willekeurig geïnteresseerden beschikbaar zal zijn. (de overlijdensaktes van mijn grootouders waren bij de beeldbank van de gemeente op te vragen, maar die lopen al een tijdje hier niet meer rond). Ik ben wel benieuwd wat voor mechanisme en wat voor vervaldata hier achter zitten? Met vriendelijke groet, Milliped (overleg) 19 mrt 2021 09:07 (CET)

Voor de officiële akten gelden wettelijke termijnen. Zo worden geboorteaktes na 100 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar openbaar gemaakt (zie hier). Op dat moment zijn die aktes voor iedereen te raadplegen. Er zijn natuurlijk meer bronnen waaruit geput kan worden. Zo kunnen door het CBG - tegen betaling - uittreksels verstrekt worden van persoonskaarten en -lijsten van mensen die na 1938 in Nederland zijn overleden (zie hier). Overigens kan die informatie pas verkregen worden in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Minder officieel (maar ook minder betrouwbaar) zijn de verschillende verzamelingen van familieberichten, waarin data van geboorte, huwelijk en overlijden te vinden zijn. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 12:59 (CET)
Dank, kan ik dus eigenlijk uit je toevoeging afleiden dat als je niet één van de genoemde secondaire bronnen (familieberichten/krantenartikelen etc.) er pas in het tweede kalenderjaar na iemands overlijden (dus de 1 januari van het op het overlijden volgende jaar) deze informatie voor iedereen toegankelijk kan zijn? Milliped (overleg) 19 mrt 2021 16:03 (CET)
Als het overlijden niet op de een of andere manier publiekelijk bekend is gemaakt dan zit er niets anders op dan te wachten tot deze gegevens alsnog beschikbaar komen. Zo heb ik zelf een abonnement op bepaalde familienamen, waardoor ik automatisch jaarlijks de gegevens krijg van de in het voorvorige jaar overleden personen. Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 19:38 (CET)

Jacob François Moreau[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, deze Jacob François Moreau is al langer overleden (zie boven). Overal staat vermeld dat hij op 9 oktober zou zijn overleden, maar alles wat ik kan vinden is dat hij op 14 oktober 1751 begraven is. Ik heb hem gevonden via stadsarchief Rotterdam (met vrouw). Als ik dan verder zoek in familysearch raak ik de draad al snel kwijt. Zou jij een poging willen wagen om de achterhalen of de 9e een harde datum is of een inschatting? Voorlopig houd ik het op begraven 14 oktober.Ceescamel (overleg) 1 apr 2021 11:44 (CEST)

Op 12 oktober 1751 werd in het gaardersregister van Rotterdam ingeschreven dat er f 15 gaardersrecht betaald was voor "'t lijk van Jacob François Moreau orgelmaker tegen over de Groote kerk". De vermelding in het begraafboek is hier te vinden (rechterbladzijde, 5e inschrijving van boven, die inschrijving vond plaats op donderdag 14 oktober 1751). Waar die 9 oktober op gebaseerd is weet ik niet. Op basis van deze vermeldingen kan je niet verder gaan dan dat hij voor of op 12 oktober ia overleden. Gouwenaar (overleg) 1 apr 2021 13:07 (CEST)
Ik vond in een ander boek op familysearch dat hij op de 14e begraven is (zoals ook vermeld bij Stadsarchief Rotterdam), maar ik ben vergeten de link te bewaren en kon hem niet meer terugvinden. Ik laat het dus zo staan, dank voor de bevestiging,Ceescamel (overleg) 2 apr 2021 09:44 (CEST)
Ik zie dat de vermelding van zijn overlijdensdatum o.a. vermeld is in de Encyclopedie Zeeland. Ik heb onlangs van Gasthuis een positief geluid gehoord over deze bron. Wellicht dat Gasthuis zijn mening zou willen geven over de betrouwbaarheid van de encyclopedie Zeeland op dit onderdeel. Gouwenaar (overleg) 2 apr 2021 15:01 (CEST)
Beste Ceescamel en Gouwenaar, het oorspronkelijke artikel is geschreven door J.H. Kluiver, een serieus historicus, die zich ook met orgelgeschiedenis heeft beziggehouden. Zonder tegenbewijs zou ik uitgaan van de juistheid van wat hij schrijft. Bovendien geeft Ceescamel in zijn eerste bijdrage al aan dat dit niet de enige bron is die deze overlijdensdatum noemt. Ik zag trouwens dat ik nog een CD heb met onder andere opnamen van zijn orgel in de kerk van Baarland. Ik zal op basis van Musik in Geschichte und Gegenwart nog wat info toevoegen. Die heeft het trouwens over 12 oktober "(oder kurz davor)". Ik zag dat ook Grove Music Online gebruikt was, voor zover die publiek toegankelijk is. Deze bron zit in het pakket van digitale bronnen waar je als lid van de Koninklijke Bibliotheek in kan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 15:54 (CEST).
Dank voor je reactie Gasthuis. Inderdaad is er een artikel in Grove Music Online, t.w. 'Moreau, Jacob François' (Hans Klotz, revised by Adri de Groot). In dat artikel wordt ook vermeld dat hij op 9 oktober 1751 in Rotterdam is overleden. Omdat ik ook een stukje over het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk heb gecorrigeerd (dit betrof geen restauratie, maar een nieuwbouw, Carré was geen orgelontwerper, maar een schilder, tekenaar en decorateur (zie RKD), die een ontwerptekening van het orgelfront maakte). De inmiddels oud-archivaris van de Sint-Janskerk heeft meerdere malen over dit orgel gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 17:38 (CEST)
Beste Gouwenaar, gelukkig let er nog iemand goed op. Ik zie dat ik in de MGG achter het woord "Reparaturen" een dubbele punt heb gelezen terwijl er een puntkomma staat. De restauratie betrof een ander, niet meer bestaand orgel. Uit de rest van het artikel bleek duidelijk dat Gouda de belangrijkste opdracht van zijn leven was, dus ik had beter kunnen weten. Carré komt niet van mij. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 21:30 (CEST).
Beste Gasthuis, het was mij niet opgevallen wie de tekst geplaatst had. Ik keek slechts naar de inhoud van het artikel en vergeleek die met mijn Goudse bronnen. Graag gedaan overigens. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 23:27 (CEST)
mm, eigenaardig. De Grove is zo te zien aangepast aan ons stuk. Toen ik hem 1 april raadpleegde heette hij er nog Jean, nu Jacobus. De Encyclopedie van Zeeland zie ook wel als betrouwbaar, maar daar staan ook vreemde dingen op. Dus daar zonder meer van uitgaan, lijkt me niet geheel juist. Ik kan me er ook voor aanmelden, zie ik,Ceescamel (overleg) 18 apr 2021 10:47 (CEST)

Willem Nicolaï[brontekst bewerken]

Verplaatst naar Overleg:Willem Nicolaï. Gouwenaar (overleg) 19 apr 2021 19:53 (CEST)

Otto de Nobel[brontekst bewerken]

Gouwenaar, ik weet niet of je Otto de Nobel op volgen hebt staan. Ik vond in een krant dat hij in 1953 een grafsteen kreeg en een collega heeft die gefotografeerd. Omdat je ook wel eens beelden fotografeert, zie de schoonheid,Ceescamel (overleg) 24 apr 2021 11:43 (CEST)

Ja, ik had het gezien, het artikel staat op mijn volglijst. Gouwenaar (overleg) 24 apr 2021 12:02 (CEST)

Heinsius[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, ik heb zo mijn twijfels bij de wrochtsels van (naar ik aanneem) FNH: Heinsius (hugenotengeslacht) en Heinsius (adelsgeslacht). Wil jij er eens een blik op werpen? Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 24 apr 2021 23:48 (CEST)

Je twijfels lijken mij terecht. Ook deze artikelen lijken weer de resultaten van origineel onderzoek, zie ter vergelijking de hier gevoerde discussie over Auke Heinsius. De als bron opgevoerde publicatie Het Huis Heinaut is oorspronkelijk in 2017 door F.N. Heinsius in eigen beheer uitgebracht en op internet gepubliceerd. De laatste versie (9e herziene versie) uit 2020 is te raadplegen in het e-depot van de KB (klikken op "Open de publicatie"). Er is overigens geen sprake van een Nederlands adelsgeslacht Heinsius, dat deze in de Noordelijke Nederlanden gevestigde familie zich tot de Belgische adel zou mogen rekenen lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 13:57 (CEST)
Volgens het NNBW werd de eerste Daniel inderdaad onderscheiden als ridder van Sint-Marcus. Dit was echter (volgens het artikel op de Engelstalige wikipedia) níet erfelijk (enkele uitzonderingen daargelaten). Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:15 (CEST)
Ik vraag me verder ten eerste af of geloofsvluchtelingen uit Vianden wel als hugenoten kunnen worden aangeduid en vervolgens of iemand die in 1577 al bezittingen in Leeuwarden zou hebben, daar wel als vluchteling terecht is gekomen. Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:19 (CEST)
De publicatie van Heinsius berust op tal van niet bewezen veronderstellingen. Dat er sprake zou zijn van telgen van verdreven hugenoten behoort tot die onbewezen veonderstellingen. Die onderscheiding als ridder van Sint-Marcus maakt een geslacht niet adellijk (noch in België, noch in Nederland). Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 14:37 (CEST) P.s. Het Huis Heinaut (de gebruikte bron) is verder in geen enkele bibliotheek te vinden en ook nimmer - voor zover ik kan nagaan - gepubliceerd in een gerenommeerd genealogisch tijdschrift. Kortom Wikipedia wordt hier voor een oneigenlijk doel gebruikt. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 19:32 (CEST)
Een mij bekend fenomeen is, dat je vaak helemaal geen kennis van zaken nodig te hebben om aan je water te voelen als er slecht werk geleverd wordt. De auteur schrijft in Heinsius (hugenotengeslacht) over het graafschap Vianden, maar linkt naar de stad. Van een mededeling die begint met men schrijft echter gaan mijn haren overeind staan. En er is blijkbaar gedoe tijdens de reformatie, dan mag je wel heel goed in secundaire bronnen nagaan of de aanduiding remonstranten betrekking heeft op bezwaarschriften of op de remonstrantie; juist in de beschreven periode slaat de betekenis om. Het korte tekstje staat vol wezelzinnen: men schrijft echter; aanvankelijk; veiligheid in het geding; et cetera.
Het verbaast mij dat er geen nominatiesjabloon boven staat. Zal ik de kat de bel aanbinden, hopend op enige steun? Kan ik mijn eigen bezwaren, met een samenvatting van jouw bevindingen in een nominatietekst plaatsen? Desgewenst wil ik eerst wel een concept-nominatie maken  →bertux 25 apr 2021 21:18 (CEST)
Wat ik zeer kwalijk vind is dat in het Wikipedia-artikel allerlei data als feiten gepresenteerd worden, waarvan de auteur in de bijgevoegde bron zelf zegt dat het slechts schattingen van hem zijn. In de bron worden bovendien allerlei slagen om de arm gehouden door het veelvuldig gebruik van termen als circa, hoogstwaarschijnlijk, mogelijk enz. enz. Kennelijk zijn dat allemaal eigen conclusies van de schrijver. Zoals al blijkt uit mijn eerdere reactie ben ik van mening dat dergelijke artikelen hier niet thuishoren. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 21:47 (CEST)
Nog een voorbeeld van gemakzuchtig redeneren vond ik in Het Huis Heinaut, waar ik op kwam via de bronvermelding. Hij schrijft daar: De geslachtsnaam Heinsius vormt de voortzetting van het patroniem Heins, waarbij het Romeins-Latijnse adjectief ius voor recht, ingesloten is. Inderdaad, inclusief link naar Wiktionary, en daarenboven nog dubbel fout, want ius is geen adjectief, én hij had dan in elk geval moeten verwijzen naar -ius. Maar dat zou minder interessant zijn, want niet objectieve geschiedschrijving is hier het doel, maar verheerlijking van het voorgeslacht  →bertux 25 apr 2021 21:48 (CEST)
Ik heb bij beide artikelen wat vragen gesteld. Als er geen betrouwbare en gezaghebbende bronnen genoemd kunnen worden waar de beweringen op gestoeld zijn kunnen ze wmb beide voor verwijdering worden genomineerd. Gouwenaar (overleg) 26 apr 2021 20:44 (CEST)

Sybrandt van Noordt junior[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, zou je even willen meelezen in Sybrandt van Noordt junior. Ik vond zijn begrafenis in dit boek, maar weet niet of dat de daadwerkelijke begrafenis is of alleen de aanbetaling. Ik las elders dat hij begraven zou zijn in de Westerkerk, maar die site vermeldt hem niet. Boven zijn naam staat bovendien NK, zie hier,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 12:08 (CEST)

De Westerkerk klopt inderdaad niet. Hij staat genoteerd op 25 februari 1705 in het begraafboek van de Nieuwe Kerk en Engelse Kerk in Amsterdam. Uit beide boeken kan opgemaakt worden dat hij op woensdag 25 februari 1705 begraven is in de Nieuwe Kerk. Gouwenaar (overleg) 30 apr 2021 12:31 (CEST)
Dank,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 13:21 (CEST)