Overleg gebruiker:Gouwenaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEnkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

Tabel CBS[bewerken]

Verplaatst naar de plek waar deze reactie een antwoord op is.Gouwenaar (overleg) 6 jan 2019 13:38 (CET)

Geboren en overleden personen[bewerken]

Beste Gouwenaar,

Ik wil je bedanken voor je inzet om de gegevens op Wikidata, die ten grondslag liggen aan de lijsten voor geboren en overleden personen, te verbeteren. Alle hulp daarbij is beter, want naast heel veel goede gegevens staan er ook een aantal foute gegevens in.

Ik zag dat je bij Willem Sewel de volledige vermelding van de overlijdensdatum hebt weggehaald, omdat je hier constateerde dat dat, in ieder geval volgens de door jouw geraadpleegde bron, niet de aangegeven 13 maart 1720 kon zijn. Ik ben zo vrij geweest om 'maart 1720' weer terug te zetten in Wikidata, omdat ik geen reden zie om aan het jaartal en (eigenlijk ook niet) de maand te twijfelen. Ik hoop dat je me dit niet euvel duidt.

Als het goed is, komt Sewel daarmee vanavond/vannacht wel weer terug als overleden op de pagina Lijst van personen overleden in 1720-1729, maar dan onder het kopje 'onbekend 1720'. De doorverwijzing die is ontstaan door je naamswijziging wordt dan ook meteen opgelost. Jammer dat er onduidelijkheid lijkt te bestaan over het geboortejaar, maar ik zag dat 'Open Library' wel 1653 aanhoudt. Die bron heb ik verplaatst naar het door jou aangegeven jaartal. Nu nog een van de twee andere bronnen, dan kan 1654 naar de achtergrond verdwijnen.

Blijf doorgaan met je controlewerk, RonnieBot pakt verwijderingen, maar ook veranderingen, weer op.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 9 jan 2019 12:23 (CET)

Ik doe die controles maar fragmentarisch, met name daar waar onmiddellijk duidelijk is dat de gegevens niet kunnen kloppen. Wat ik aantref (en ik beperk met tot de Nederlandse personen uit vnl. de 17e en 18e eeuw) wordt vrij structureel de datum van begraven of van de aangifte van het overlijden aangezien voor de datum van overlijden. Ook doopdata worden vrij structureel aangezien voor geboortedata. Dat is, voor degenen die kennis hebben van deze periode, erg storend. Ik vrees dat dit voor andere streken en andere periodes niet anders is. Het kost mij behoorlijk wat tijd om aan de hand van beschikbare bronnen aan te tonen dat de gepresenteerde data onjuist zijn. Het kost mij soms nog meer moeite om de juiste gegevens in wikidata te krijgen met een correcte bronvermelding. Soms lijkt de enige mogelijkheid te zijn om de onjuiste vermelding van geboorte- c.q. overlijdensdatum maar geheel te verwijderen. Gouwenaar (overleg) 9 jan 2019 12:53 (CET)
@RonnieV, wat mij bijvoorbeeld is opgevallen is dat een van de bronnen voor Wikidata het Biografisch Portaal van Nederland is. Nu weet ik niet hoe het overnemen van deze data in zijn werk gaat. Worden alle data die daar in 140.000 biografieën vermeld staan zonder meer overgenomen? Ik vraag dit hierom omdat het Biografisch Portaal zelf waarschuwt dat niet alle door hen gepubliceerde bronnen even betrouwbaar zijn. Sommige van die bronnen zijn gedateerd, minder betrouwbaar of zelfs onbetrouwbaar te noemen. Het overnemen van die data, zonder controle of de informatie inmiddels achterhaald is in recentere en wel betrouwbare publicaties, kan vervelende consequenties hebben. Hoe vindt de selectie van dit bronmateriaal plaats? Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 13:29 (CET)
Hallo Gouwenaar, Goed dat je aangeeft dat BPN zelf al aangeeft dat de kwaliteit van hun gegevens minder dan optimaal is. Dat maakt voor mij (als persoon) de keuze om een dergelijke vermelding al dan niet serieus te nemen wat makkelijker. Bij Sewel stond Open Library ten onrechte aan 1654 gekoppeld (noemt namelijk 1653). BPL is twijfelachtig, en ISNI niet te controleren. Ik zal 1654 verwijderen.
In dit geval is dat via Mix'n'match gedaan, een programma waar, voor zover ik begrepen heb, 'iedereen' gegevens kan koppelen (ik heb het zelf nooit gebruikt). Ik neem aan dat het pas wordt doorgezet nadat een aantal verschillende mensen hebben aangegeven dat er daadwerkelijk sprake is van een match. Sjoerddebruin, Ecritures en Multichill (om er een paar te noemen) kunnen je meer vertellen over Mix'n'match. Ik zal er zelf ook eens naar gaan kijken. De handleiding staat hier. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 jan 2019 15:24 (CET)
Het Biografisch Portaal van Nederland heeft een groot aantal collecties digitaal ontsloten. De kwaliteit daarvan is zeer wisselend. Dat wordt ook uitgebreid toegelicht op hun projectpagina. Er bevinden zich uiterst betrouwbare bronnen in deze verzameling, maar ook onbetrouwbare tot zeer onbetrouwbare bronnen. Het punt is dat dit materiaal niet zonder meer bruikbaar is voor hedendaagse overzichts- c.q. naslagwerken. Er zal altijd getoetst moeten worden wat de waarde c.q. de betrouwbaarheid is van het materiaal. Daarbij is van belang hetgeen in betrouwbare, recente bronnen te vinden is. Ik vrees dat een dergelijk exercitie vooraf niet tot de mogelijkheden behoort bij het grootschalig importeren van data van elders. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 15:43 (CET)
Ik denk dan eigenlijk dat we het Biografisch Portaal van Nederland als geheel niet zouden moeten gebruiken, maar moeten kijken of het mogelijk is om een beroep te doen op de kwalitatief hoogwaardige deelverzamelingen die ze ontsluiten. Dus de ene collectie wel, de andere gewoon niet. Maar het is inderdaad goed om alert te zijn op de kwaliteit van alle data die je gebruikt, zowel bij het schrijven van artikelen als bij het plaatsen van informatie in Wikidata. Binnenkort zal mijn botje uit de voeten kunnen met aanduidingen als 'circa' of 'voor' die ook bij data geplaatst kunnen worden. Die tekst zal dan bij de datum getoond worden, en de datum zelf wordt niet gebruikt als link, en niet als pagina waarop deze persoon getoond dient te worden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 10 jan 2019 16:05 (CET)
Het is helaas geen lokaal probleem. Op en.wiki wordt BPN gebruikt voor de Authority control (zie bijvoorbeeld onderaan bij Anno Smith), de gegevens zullen niet alleen via nl.wiki op Wikidata terechtkomen. Gr. RONN (overleg) 10 jan 2019 16:18 (CET)
Ik heb mij nooit zo intensief beziggehouden met wikidata. Ik schrijf bij voorkeur artikelen of probeer die aan te vullen c.q. te verbeteren. Totdat ik vorig jaar geconfronteerd werd met een opnieuw geplaatste overlijdensdatum van een nog levende schrijfster, die ik - op verzoek van een collega Wikipediaan - eerder al had bijgestaan om dit probleem op te lossen. Toen ik daarna wat beter ging kijken ontdekte ik meer problemen mbt de kwaliteit van de data. Ik kreeg echter niet de indruk dat mijn kritiek erg werd gewaardeerd. Ik kreeg ook niet de indruk dat er veel kennis aanwezig was mbt het verschil in kwaliteit van de gebruikte bronnen. Ik besloot vervolgens om niet te gaan trekken aan een dood paard. Incidenteel probeerde ik wat evidente fouten die mij opvielen te corrigeren. Uiteindelijk ben ik slechts verantwoordelijk of de informatie die ikzelf op Wikipedia plaats gebaseerd is op betrouwbare en verifieerbare bronnen. Als kwaliteitsbewaking kennelijk geen groot issue is dan betreur ik dat, maar ik - als individuele gebruiker - kan dat onmogelijk afdwingen. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2019 19:13 (CET)

@RonnieV ik loop tegen de volgende problemen aan:

 1. Zoals eerder aangegeven worden doop- en begraafdata frequent aangemerkt als geboorte- en overlijdensdata.
 2. Indien doop- en begraafdata bekend zijn wil dat niet zeggen dat daarmee ook het geboorte- en overlijdensjaar bekend zijn. Vaak zal dat het geval zijn, maar lang niet altijd. Zeker bij dopen en begraven in het begin van het jaar kan iemand het jaar daarvoor zijn geboren of overleden. Ook kunnen er omstandigheden geweest zijn waardoor er pas veel later gedoopt werd.
 3. Correct zou dan ook zijn om bij een doopdatum te vermelden dat iemand voor of op die datum is geboren en bij een begraafdatum (of overlijdensinschrijving) dat iemand voor of op die datum is overleden. Meer is immers niet bekend.
 4. Merkwaardig wordt ook omgegaan met door bronnen aangegeven periodes. Zo vermeldt het RKD in de eerste regel (zie Jacob van Meurs) dat hij geboren is in 1619/1620. In de tweede regel wordt dat door het RKD verder genuanceerd in ca. 1619-1620. Dat wordt dan hier vermeld als geboortejaar 1619. Dat is natuurlijk niet correct. Het kan 1619 of 1620 zijn, maar ook nog daarvoor of daarna. Zo noemt Van Eeghen 1617/1618 als mogelijke geboortejaren (zie "De Amsterdamse boekhandel 1680-1725"). Ook het Gelderse Rozendal wordt in sommige bronnen genoemd als zijn geboorteplaats. Dus ook Arnhem is niet 100% zeker. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 19:08 (CET)
 5. Een ander voorbeeld betreft eveneens deze Jacob van Meurs. Het RKD vermeldt als periode van overlijden 1675/1680-05-20 en nuanceert dat in de tweede regel met voor 20 mei 1680. Hier wordt er van gemaakt dat de man op 20 mei 1680 zou zijn overleden en in 1680. Dat is natuurlijk volkomen fout. De vermelding bij het RKD is wel correct (de man werd begraven op 29 december 1679(!)). Ook Thieme Becker en het Allgemeines Künstlerlexikon vermelden dat hij voor 20 mei 1680 is overleden. Ik heb dat geprobeerd te corrigeren, ook op wikidata, maar met dezelfde vaart worden deze foutieve vermeldingen weer teruggeplaatst.
 6. Ook andere nuanceringen worden over het hoofd gezien. Gisteren zag ik bijvoorbeeld dat het Biografisch Portaal van Nederland een exacte geboortedatum vermeldde ontleend aan het RKD. Het RKD vermeldde inderdaad deze geboortedatum, maar voegde er in de volgende regel aan toe dat dit een doopdatum was. Die nuancering gaat hier weer verloren door dit als een geboortedatum te presenteren.

Dit is maar een kleine greep, van wat ik mis zie gaan. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 13:13 (CET)

Overleg:Tabea Reulecke[bewerken]

Hoi Gouwenaar, nog een mooi 2019! Graag ontvang ik je advies. Wil je even kijken naar Overleg:Tabea Reulecke. Ben ik te streng? hg HenriDuvent 12 jan 2019 18:52 (CET)

Dag Henri, uiteraard ook voor jou de beste wensen voor 2019. De licentie van het bronartikel lijkt mij - voor zover ik kan beoordelen - ok. Een andere vraag is hoe betrouwbaar/gezaghebbend deze bron is. Ik heb daar geen oordeel over, daarvoor ben ik te weinig deskundig op dit terrein. Ik ben wel enkele jaren geleden betrokken geweest bij diverse discussies over de aard van de bijdragen van E. Doornbusch en de schijn van belangenverstrengeling die aan die bijdragen kleefde. Ik denk daar met gemengde gevoelens aan terug. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 12 jan 2019 20:30 (CET)

Gefeliciteerd met de gekregen WikiUil[bewerken]

IllustratieUil 2018
Uitreiking
WikiUilen 2018
WikiUil
De
IllustratieUil 2018
is uitgereikt aan
Gouwenaar
ter waardering van
het uitstekende werk
in het verbeteren van
onze encyclopedie.

Hallo Gouwenaar, Van harte gefeliciteerd met het ontvangen van de IllustratieUil 2018!!

We hopen dat je de ontvangen WikiUil een mooi plekje zult geven en deze blijk van waardering je veel plezier geeft in het werken op Wikipedia.

Naast de fysieke WikiUil (hier links afgebeeld) krijg je ook deze digitale WikiUil (hier rechts) die je een plekje kunt geven op je gebruikerspagina.

We hopen dat je in dit nieuwe jaar wederom een hoop mooie bijdragen mag doen om Wikipedia te verrijken en te verbeteren. Namens de WikiUilen Academie - Taketa & Romaine 13 jan 2019 09:30 (CET)

Van harte gefeliciteerd, Gouwenaar! Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 13 jan 2019 12:15 (CET)
Ook van mij, nog dank voor je reactie, en ik heb mijn andere vraag nog eens herhaald in de kroeg, hgHenriDuvent 13 jan 2019 12:58 (CET)
Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende uil, je foto's zijn een lust voor het oog, ga vooral door! Met vriendelijke groet, Rode raaf (overleg) 13 jan 2019 13:51 (CET)

Dank, maar zoals al eerder opgemerkt ([1] en [2]) hecht ik persoonlijk weinig waarde aan dergelijke verkiezingen. De kwaliteit van mijn fotowerk is voldoende voor het doel waarvoor ik het gebruik: illustreren van artikelen. Hogere pretenties heb ik niet en moeten hier ook niet aan gegeven worden. Een kwalificatie als uitstekend is imo niet van toepassing. De fysieke uil kan wmb een goede herbestemming krijgen (door hem t.z.t. te geven aan een andere collega die hier wel waarde aan hecht) en de digitale uil zal ik t.z.t. keurig archiveren. Gouwenaar (overleg) 13 jan 2019 13:58 (CET)

Dat had ik inderdaad gelezen, maar ik zie de uil en de felicitaties (van mijn kant) vooral als een blijk van waardering. Het winnen van de uil zie ik evenmin als een streven; we dragen bij aan Wikipedia met als doel om Wikipedia er beter van te maken. Het is een mooi idee om er een soort doorgeefuil van te maken! Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 13 jan 2019 15:32 (CET)
Hoi Gouwenaar, we zullen zorgen dat de Uil volgend jaar een mooi thuis krijgt. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 15 jan 2019 00:34 (CET)

Als het op de gevoelige plaat vastleggen van een schrijver die stiekem reeds bijna dertien jaar dood is al niet uitstekend is, wat is dat dan nog wel? Dus toch ook mijn felicitaties, ondanks dat ook die spoediglijkserwijze gearchiveerd zullen worden. Glimlach Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 13 jan 2019 20:39 (CET)

Dank, maar ook dat is te veel eer. Deze afbeelding van de 'Volksschrijver' was natuurlijk al eerder op de gevoelige plaat vastgelegd door anderen en niet door mij. Maar er zijn wel hele mooie foto's van hem gemaakt, die ook door Matroos Vos gewaardeerd werden. Gouwenaar (overleg) 13 jan 2019 23:01 (CET)
Ik weet dat jij geen last hebt van valse bescheidenheid, maar de uil is imo wel heel erg terecht. Juist omdat jouw foto's voldoende zijn voor het doel waarvoor je ze maakt. Voldoende is overigens imo een understatement. Peter b (overleg) 13 jan 2019 23:17 (CET)
Dank, het heeft even geduurd voordat ik hierop reageerde. Het stond mij bij, dat ik al eens eerder uitgelegd had op welke wijze de meeste van mijn foto's tot stand zijn gekomen. Na wat zoekwerk vond ik die in 2010 al gegeven uitleg, die nog steeds de lading dekt. Gouwenaar (overleg) 17 jan 2019 22:22 (CET)

Philip Hacquart[bewerken]

Bij Philip Hacquart hebben wij als overlijdensdatum 9 of 10 juli 1721 staan. Ik vond echter bij toeval (?) (ik was op zoek naar zijn broer) dat zijn weduwe op 8 juli van dat jaar grafgeld heeft betaald. Ik weet alleen niet hoe ik dat moet interpreteren; werd hij die dag dan ook begraven of kon er ook "vooruit" betaald worden,Ceescamel (overleg) 14 jan 2019 12:27 (CET)

Die inschrijving heeft geen betrekking op het overlijden/begraven van Philip, maar op het overlijden/begraven van zijn weduwe Leiduwina Klein in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam. Interpreteren van dit soort primaire bronnen is een vorm van origineel onderzoek. Feitelijk kan slechts volstaan worden met de vaststelling dat het overlijden van een persoon op een bepaalde datum werd ingeschreven in een begraafboek. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:09 (CET)
Het overlijden van Philip zelf wordt aangetekend in het rekeningboek van de Haarlemse grafmakers "Reeckeningh van de Graafmaaiers Begint den 9 novemb[er] 1691" (2e vermelding). Het is mij een compleet raadsel waarop zijn overlijdensdatum van 9 of 10 november gestoeld is. Gelet op de inschrijving in Haarlem kan hij nooit op 10 november zijn overleden en is het ook zeer onwaarschijnlijk dat hij op 9 november zou zijn overleden. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:23 (CET)
Ik heb nog even in Grove Music Online gekeken, maar daar wordt geen aandacht besteed aan hem. Hij wordt daar slechts zijdelings genoemd in het lemma over Jacob Klein een neef van zijn vrouw Lidwina Klein. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 13:58 (CET)
Je verdient de uil.... De boekwerken van Viotta, Melchior en Kruseman vermeldden hem ook in het geheel niet. Robijns hanteert de exacte tekst zoals die er nu bij ons staat en die haalde het uit een werk van P. Andriessen, een studie naar Carl Hacquart uit 1974.Ceescamel (overleg) 14 jan 2019 14:03 (CET)
Ik zou in dit geval niet meer vermelden dan dat hij begraven werd voor of op 9 november 1691. Op grond van de beschikbare bronnen kan onmogelijk gesteld worden dat hij op 9 of 10 november zou zijn overleden. Gouwenaar (overleg) 14 jan 2019 14:14 (CET)

Albert Carel Snouckaert van Schauburg II[bewerken]

Hallo Gouwenaar, Allereerst nog de beste wensen voor 2019 (mag nog net). Vraagje: Ik kwam bij het aanmaken van Arrondissement Amersfoort ene Albert Carel Snouckaert van Schauburg tegen als sous-prefet, maar toen ik het artikel linkte blijkt dat iemand te zijn die al in 1748 overleden is, dus dat is niet dezelfde. Enig idee wat de levensdata van de onderprefect zouden kunnen zijn, zodat ik tenminsten een DP aan kan maken? Milliped (overleg) 20 jan 2019 13:33 (CET)

Ach van mij mag iedereen op elke dag van het jaar iemand een goed jaar toewensen ;). De wensen zijn overigens wederzijds. Het gaat hier om de gelijknamige kleinzoon van Albert Carel Snouckaert van Schauburg. Dit geslacht Snouckaert van Schauburg is uitvoerig beschreven in het Nederland's Adelsboek. Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg is volgens deze bron - geboren in Overhage bij Cuyck op 22 oktober 1763 (gedoopt in Cuyck op 23 oktober 1763); hij overleed op 6 mei 1841 in 's-Gravenhage. Hij was - eveneens volgens deze bron page van Willem V, ritmeester gardes van de prins (1782), luitenant-kolonel generale staf (1807), intendant van de paleizen (1808) en hofmaarschalk van Lodewijk Napoleon (1810), onderprefect van Amersfoort (1811), kolonel landstorm (1813), kamerheer van de souvereine vorst (1814), lid Hoge Raad van Adel (1814), kamerheerceremoniemeester van Willem 1 (1815) en opperschenker (1832). Gouwenaar (overleg) 20 jan 2019 19:58 (CET)
Wow, dank! Een knap illusterdere carriëre dan zijn grootvader. Ik weet nu dat ik de functie "opperschenker" ook op mijn CV zal proberen te krijgen :-) Milliped (overleg) 20 jan 2019 21:56 (CET)