Overleg gebruiker:Gouwenaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEnkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

Ceresmeer[brontekst bewerken]

Moi Gouwenaar, ik kwam weer eens langs Ceresdorp en vroeg me af hoe ver het is met het onderzoek naar de vervuiling van het Ceresmeer. Weet jij of daar de laatste jaren enige voortgang is geboekt? Peter b (overleg) 25 jan 2021 13:59 (CET)[reageer]

In 2016 deelde de gemeente Stadskanaal (jaarverslag 2015) mee, dat de sanering in volle gang was. In 2018 stemde G.S. in met het evaluatieverslag locatie Ohmweg (Ceresmeer). Bij de raadsstukken van november 2020 noemde het gemeenstebestuur het "Overleg Grondbank Nederland in het kader van de sanering van het Ceresmeer" (zie ook Demping Ceresmeer Stadskanaal). Gouwenaar (overleg) 25 jan 2021 14:53 (CET)[reageer]
Dank. Peter b (overleg) 25 jan 2021 15:27 (CET)[reageer]

Van Naerssen[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, kun jij ook nog even checken of de toevoegingen op dat lemma terecht zijn, en of het hier op basis van de -m.i. nogal betrouwbaar overkomende- bron inderdaad om wettige afstammelingen gaat? Groet van Paul Brussel (overleg) 26 jan 2021 23:20 (CET)[reageer]

Of de toevoegingen al dan niet terecht zijn durf ik niet aan te geven, maar er zitten wel wat slordigheden in die kwartierstaat. Nr. 32 Frederik van Naerssen zou geboren zijn als zoon van Carel van Naerssen (1754-1821) en een onbekende relatie. Normaal zou Carel dan nr. 64 in de kwartierstaat zijn. Hier staat hij als nr. 65 met de vermelding dat zij gedoopt is. Nogal slordig lijkt mij. De doopdatum heb ik wel kunnen natrekken in het doopboek van Breda en die is correct. Kennelijk zijn twee van zijn kinderen in hetzelfde jaar 1801 geboren, dat kan natuurlijk (tweeling?), maar uitleg ontbreekt. Kortom ik vind het nogal mager om deze kwartierstaat als betrouwbare, gezaghebbende bron te gebruiken. Gouwenaar (overleg) 27 jan 2021 13:30 (CET)[reageer]

Verschut[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, zou ik jou om een oordeel mogen vragen over dit (deels Gouda-gerelateerde) genealogische artikel? Mvg, Encycloon (overleg) 28 feb 2021 18:53 (CET)[reageer]

Een typisch geval van origineel onderzoek waar ook nog eens de nodige kanttekeningen bij gezet kunnen worden. Waarom Gerrit Verschut als 'bekende' pijpmaker wordt genoemd is hoogst merkwaardig: hij was een van de vele Goudse pijpmakers. Ik ken er zo al acht met de naam Verschut. Of de naam Verschut voor het eerst in 1631 werd gebruikt durf ik niet te bevestigen. Deze verwijzingen in het streekarchief Midden Holland naar het weeskamerarchief, t.w. resp. 1588, 1600 en 1602 lijken te duiden op eerdere vermeldingen, maar daarvoor zou ik de weeskameraktes zelf moeten raadplegen. Een vermelding in het weeskamerarchief in 1588 wijst mogelijk op een aanwezigheid van de Verschuts in Gouda voor 1592. Kortom het artikel bevat naar mijn oordeel wat bij elkaar gesprokkelde zaken als resultaat van eigen archiefonderzoek van de schrijver in het streekarchief Midden-Holland. De relevantie van het Goudse geslacht Verschut blijkt nmm niet uit gepubliceerde bronnen. Gouwenaar (overleg) 28 feb 2021 19:58 (CET)[reageer]
Dank voor de reactie, ik zal de pagina op TBP nomineren (inclusief verwijzing naar dit commentaar). Encycloon (overleg) 28 feb 2021 20:20 (CET)[reageer]

Wanneer wordt een overlijden publieke informatie?[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, iets wat enigszins tangentieel aan jouw kunsten is, maar waarover ik denk dat jij wel iets zinnigs over kan zeggen, is de vraag wanneer informatie over een overlijden (in dit geval in Nederland) publieke informatie wordt. Er is nu in een krocht van Wikipedia een discussie daaromtrent bezig. Overlijdensinformatie heeft een misschien ietsje verder strekkende consequentie: het betekent dat WP:BLP niet meer van toepassing is. In dit geval is het ook geverifieerd door iemand van Wikipedia, maar ik neem aan dat dit soort gegevens op een gegeven ogenblik ook voor willekeurig geïnteresseerden beschikbaar zal zijn. (de overlijdensaktes van mijn grootouders waren bij de beeldbank van de gemeente op te vragen, maar die lopen al een tijdje hier niet meer rond). Ik ben wel benieuwd wat voor mechanisme en wat voor vervaldata hier achter zitten? Met vriendelijke groet, Milliped (overleg) 19 mrt 2021 09:07 (CET)[reageer]

Voor de officiële akten gelden wettelijke termijnen. Zo worden geboorteaktes na 100 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar openbaar gemaakt (zie hier). Op dat moment zijn die aktes voor iedereen te raadplegen. Er zijn natuurlijk meer bronnen waaruit geput kan worden. Zo kunnen door het CBG - tegen betaling - uittreksels verstrekt worden van persoonskaarten en -lijsten van mensen die na 1938 in Nederland zijn overleden (zie hier). Overigens kan die informatie pas verkregen worden in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Minder officieel (maar ook minder betrouwbaar) zijn de verschillende verzamelingen van familieberichten, waarin data van geboorte, huwelijk en overlijden te vinden zijn. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 12:59 (CET)[reageer]
Dank, kan ik dus eigenlijk uit je toevoeging afleiden dat als je niet één van de genoemde secondaire bronnen (familieberichten/krantenartikelen etc.) er pas in het tweede kalenderjaar na iemands overlijden (dus de 1 januari van het op het overlijden volgende jaar) deze informatie voor iedereen toegankelijk kan zijn? Milliped (overleg) 19 mrt 2021 16:03 (CET)[reageer]
Als het overlijden niet op de een of andere manier publiekelijk bekend is gemaakt dan zit er niets anders op dan te wachten tot deze gegevens alsnog beschikbaar komen. Zo heb ik zelf een abonnement op bepaalde familienamen, waardoor ik automatisch jaarlijks de gegevens krijg van de in het voorvorige jaar overleden personen. Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 19:38 (CET)[reageer]

Jacob François Moreau[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, deze Jacob François Moreau is al langer overleden (zie boven). Overal staat vermeld dat hij op 9 oktober zou zijn overleden, maar alles wat ik kan vinden is dat hij op 14 oktober 1751 begraven is. Ik heb hem gevonden via stadsarchief Rotterdam (met vrouw). Als ik dan verder zoek in familysearch raak ik de draad al snel kwijt. Zou jij een poging willen wagen om de achterhalen of de 9e een harde datum is of een inschatting? Voorlopig houd ik het op begraven 14 oktober.Ceescamel (overleg) 1 apr 2021 11:44 (CEST)[reageer]

Op 12 oktober 1751 werd in het gaardersregister van Rotterdam ingeschreven dat er f 15 gaardersrecht betaald was voor "'t lijk van Jacob François Moreau orgelmaker tegen over de Groote kerk". De vermelding in het begraafboek is hier te vinden (rechterbladzijde, 5e inschrijving van boven, die inschrijving vond plaats op donderdag 14 oktober 1751). Waar die 9 oktober op gebaseerd is weet ik niet. Op basis van deze vermeldingen kan je niet verder gaan dan dat hij voor of op 12 oktober ia overleden. Gouwenaar (overleg) 1 apr 2021 13:07 (CEST)[reageer]
Ik vond in een ander boek op familysearch dat hij op de 14e begraven is (zoals ook vermeld bij Stadsarchief Rotterdam), maar ik ben vergeten de link te bewaren en kon hem niet meer terugvinden. Ik laat het dus zo staan, dank voor de bevestiging,Ceescamel (overleg) 2 apr 2021 09:44 (CEST)[reageer]
Ik zie dat de vermelding van zijn overlijdensdatum o.a. vermeld is in de Encyclopedie Zeeland. Ik heb onlangs van Gasthuis een positief geluid gehoord over deze bron. Wellicht dat Gasthuis zijn mening zou willen geven over de betrouwbaarheid van de encyclopedie Zeeland op dit onderdeel. Gouwenaar (overleg) 2 apr 2021 15:01 (CEST)[reageer]
Beste Ceescamel en Gouwenaar, het oorspronkelijke artikel is geschreven door J.H. Kluiver, een serieus historicus, die zich ook met orgelgeschiedenis heeft beziggehouden. Zonder tegenbewijs zou ik uitgaan van de juistheid van wat hij schrijft. Bovendien geeft Ceescamel in zijn eerste bijdrage al aan dat dit niet de enige bron is die deze overlijdensdatum noemt. Ik zag trouwens dat ik nog een CD heb met onder andere opnamen van zijn orgel in de kerk van Baarland. Ik zal op basis van Musik in Geschichte und Gegenwart nog wat info toevoegen. Die heeft het trouwens over 12 oktober "(oder kurz davor)". Ik zag dat ook Grove Music Online gebruikt was, voor zover die publiek toegankelijk is. Deze bron zit in het pakket van digitale bronnen waar je als lid van de Koninklijke Bibliotheek in kan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 15:54 (CEST).[reageer]
Dank voor je reactie Gasthuis. Inderdaad is er een artikel in Grove Music Online, t.w. 'Moreau, Jacob François' (Hans Klotz, revised by Adri de Groot). In dat artikel wordt ook vermeld dat hij op 9 oktober 1751 in Rotterdam is overleden. Omdat ik ook een stukje over het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk heb gecorrigeerd (dit betrof geen restauratie, maar een nieuwbouw, Carré was geen orgelontwerper, maar een schilder, tekenaar en decorateur (zie RKD), die een ontwerptekening van het orgelfront maakte). De inmiddels oud-archivaris van de Sint-Janskerk heeft meerdere malen over dit orgel gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 17:38 (CEST)[reageer]
Beste Gouwenaar, gelukkig let er nog iemand goed op. Ik zie dat ik in de MGG achter het woord "Reparaturen" een dubbele punt heb gelezen terwijl er een puntkomma staat. De restauratie betrof een ander, niet meer bestaand orgel. Uit de rest van het artikel bleek duidelijk dat Gouda de belangrijkste opdracht van zijn leven was, dus ik had beter kunnen weten. Carré komt niet van mij. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 21:30 (CEST).[reageer]
Beste Gasthuis, het was mij niet opgevallen wie de tekst geplaatst had. Ik keek slechts naar de inhoud van het artikel en vergeleek die met mijn Goudse bronnen. Graag gedaan overigens. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 23:27 (CEST)[reageer]
mm, eigenaardig. De Grove is zo te zien aangepast aan ons stuk. Toen ik hem 1 april raadpleegde heette hij er nog Jean, nu Jacobus. De Encyclopedie van Zeeland zie ook wel als betrouwbaar, maar daar staan ook vreemde dingen op. Dus daar zonder meer van uitgaan, lijkt me niet geheel juist. Ik kan me er ook voor aanmelden, zie ik,Ceescamel (overleg) 18 apr 2021 10:47 (CEST)[reageer]

Willem Nicolaï[brontekst bewerken]

Verplaatst naar Overleg:Willem Nicolaï. Gouwenaar (overleg) 19 apr 2021 19:53 (CEST)[reageer]

Otto de Nobel[brontekst bewerken]

Gouwenaar, ik weet niet of je Otto de Nobel op volgen hebt staan. Ik vond in een krant dat hij in 1953 een grafsteen kreeg en een collega heeft die gefotografeerd. Omdat je ook wel eens beelden fotografeert, zie de schoonheid,Ceescamel (overleg) 24 apr 2021 11:43 (CEST)[reageer]

Ja, ik had het gezien, het artikel staat op mijn volglijst. Gouwenaar (overleg) 24 apr 2021 12:02 (CEST)[reageer]

Heinsius[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, ik heb zo mijn twijfels bij de wrochtsels van (naar ik aanneem) FNH: Heinsius (hugenotengeslacht) en Heinsius (adelsgeslacht). Wil jij er eens een blik op werpen? Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 24 apr 2021 23:48 (CEST)[reageer]

Je twijfels lijken mij terecht. Ook deze artikelen lijken weer de resultaten van origineel onderzoek, zie ter vergelijking de hier gevoerde discussie over Auke Heinsius. De als bron opgevoerde publicatie Het Huis Heinaut is oorspronkelijk in 2017 door F.N. Heinsius in eigen beheer uitgebracht en op internet gepubliceerd. De laatste versie (9e herziene versie) uit 2020 is te raadplegen in het e-depot van de KB (klikken op "Open de publicatie"). Er is overigens geen sprake van een Nederlands adelsgeslacht Heinsius, dat deze in de Noordelijke Nederlanden gevestigde familie zich tot de Belgische adel zou mogen rekenen lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 13:57 (CEST)[reageer]
Volgens het NNBW werd de eerste Daniel inderdaad onderscheiden als ridder van Sint-Marcus. Dit was echter (volgens het artikel op de Engelstalige wikipedia) níet erfelijk (enkele uitzonderingen daargelaten). Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:15 (CEST)[reageer]
Ik vraag me verder ten eerste af of geloofsvluchtelingen uit Vianden wel als hugenoten kunnen worden aangeduid en vervolgens of iemand die in 1577 al bezittingen in Leeuwarden zou hebben, daar wel als vluchteling terecht is gekomen. Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:19 (CEST)[reageer]
De publicatie van Heinsius berust op tal van niet bewezen veronderstellingen. Dat er sprake zou zijn van telgen van verdreven hugenoten behoort tot die onbewezen veonderstellingen. Die onderscheiding als ridder van Sint-Marcus maakt een geslacht niet adellijk (noch in België, noch in Nederland). Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 14:37 (CEST) P.s. Het Huis Heinaut (de gebruikte bron) is verder in geen enkele bibliotheek te vinden en ook nimmer - voor zover ik kan nagaan - gepubliceerd in een gerenommeerd genealogisch tijdschrift. Kortom Wikipedia wordt hier voor een oneigenlijk doel gebruikt. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 19:32 (CEST)[reageer]
Een mij bekend fenomeen is, dat je vaak helemaal geen kennis van zaken nodig te hebben om aan je water te voelen als er slecht werk geleverd wordt. De auteur schrijft in Heinsius (hugenotengeslacht) over het graafschap Vianden, maar linkt naar de stad. Van een mededeling die begint met men schrijft echter gaan mijn haren overeind staan. En er is blijkbaar gedoe tijdens de reformatie, dan mag je wel heel goed in secundaire bronnen nagaan of de aanduiding remonstranten betrekking heeft op bezwaarschriften of op de remonstrantie; juist in de beschreven periode slaat de betekenis om. Het korte tekstje staat vol wezelzinnen: men schrijft echter; aanvankelijk; veiligheid in het geding; et cetera.
Het verbaast mij dat er geen nominatiesjabloon boven staat. Zal ik de kat de bel aanbinden, hopend op enige steun? Kan ik mijn eigen bezwaren, met een samenvatting van jouw bevindingen in een nominatietekst plaatsen? Desgewenst wil ik eerst wel een concept-nominatie maken  →bertux 25 apr 2021 21:18 (CEST)[reageer]
Wat ik zeer kwalijk vind is dat in het Wikipedia-artikel allerlei data als feiten gepresenteerd worden, waarvan de auteur in de bijgevoegde bron zelf zegt dat het slechts schattingen van hem zijn. In de bron worden bovendien allerlei slagen om de arm gehouden door het veelvuldig gebruik van termen als circa, hoogstwaarschijnlijk, mogelijk enz. enz. Kennelijk zijn dat allemaal eigen conclusies van de schrijver. Zoals al blijkt uit mijn eerdere reactie ben ik van mening dat dergelijke artikelen hier niet thuishoren. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 21:47 (CEST)[reageer]
Nog een voorbeeld van gemakzuchtig redeneren vond ik in Het Huis Heinaut, waar ik op kwam via de bronvermelding. Hij schrijft daar: De geslachtsnaam Heinsius vormt de voortzetting van het patroniem Heins, waarbij het Romeins-Latijnse adjectief ius voor recht, ingesloten is. Inderdaad, inclusief link naar Wiktionary, en daarenboven nog dubbel fout, want ius is geen adjectief, én hij had dan in elk geval moeten verwijzen naar -ius. Maar dat zou minder interessant zijn, want niet objectieve geschiedschrijving is hier het doel, maar verheerlijking van het voorgeslacht  →bertux 25 apr 2021 21:48 (CEST)[reageer]
Ik heb bij beide artikelen wat vragen gesteld. Als er geen betrouwbare en gezaghebbende bronnen genoemd kunnen worden waar de beweringen op gestoeld zijn kunnen ze wmb beide voor verwijdering worden genomineerd. Gouwenaar (overleg) 26 apr 2021 20:44 (CEST)[reageer]

Sybrandt van Noordt junior[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, zou je even willen meelezen in Sybrandt van Noordt junior. Ik vond zijn begrafenis in dit boek, maar weet niet of dat de daadwerkelijke begrafenis is of alleen de aanbetaling. Ik las elders dat hij begraven zou zijn in de Westerkerk, maar die site vermeldt hem niet. Boven zijn naam staat bovendien NK, zie hier,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 12:08 (CEST)[reageer]

De Westerkerk klopt inderdaad niet. Hij staat genoteerd op 25 februari 1705 in het begraafboek van de Nieuwe Kerk en Engelse Kerk in Amsterdam. Uit beide boeken kan opgemaakt worden dat hij op woensdag 25 februari 1705 begraven is in de Nieuwe Kerk. Gouwenaar (overleg) 30 apr 2021 12:31 (CEST)[reageer]
Dank,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 13:21 (CEST)[reageer]

Paul Niessing[brontekst bewerken]

Ik heb gisteren Paul Niessing aangemaakt. Ik wilde zijn persoonlijke gegevens controleren, maar kwam er maar moeilijk achter. De naam schijnt gedurende zijn leven opgeschoven te zijn van Niesing naar Niessing. Kan dat zomaar? Of is dat ergens na te lezen. Zoon Edvard Niessing ken ik qua naam niet anders dan met dubbel ss, maar bij de lintjesregen van 1988 werd de Orde van Oranje-Nassau nog uitgereikt aan Paul Niesing en dat zal toch wel gecontroleerd zijn,Ceescamel (overleg) 18 mei 2021 10:15 (CEST)[reageer]

Het gebeurt wel vaker dat personen/familie hun familienaam anders spellen dan de officieel geregistreerde achternaam. Een bekend voorbeeld is Joop den Uyl, die officeel als "Den Uijl]] geregistreerd stond. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn. Zeker is dat in de bevolkingsregisters van Rotterdam de familienaam als Niesing geregistreed stond. Toen de vader van Paul Niessing in 1949 overleed werd dan ook Niesing in de overlijdensakte genoemd. De familie plaatste echter een overlijdensadvertentie waar toen al Niessing als naam werd gebruikt. Ik betwijfel of er een formele naamswijziging heeft plaatsgevonden. Ik ben dat in ieder geval niet tegengekomen. Terzijde: iemand wordt niet verheven tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, maar benoemd. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2021 13:03 (CEST)[reageer]
Dank je wel... en meteen verbeterd,Ceescamel (overleg) 18 mei 2021 15:34 (CEST)[reageer]

Douwe Gerbrandt Steyn[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar,

De Zuid-Afrikaanse collega Oesjaar vroeg in De kroeg of iemand een kort artikeltje uit het Zuid-Afrikaans wilde vertalen. Vertalen uit die taal vind ik leuk, helpen ook, en daar kwam Douwe Gerbrandt Steyn uit voort. Maar ik heb nu al spijt, gezien de bronnen en hun relatie tot de tekst.

Zo geeft deze bron (genoemd in het artikel) 1660 als geboortedatum, terwijl het artikel 1631 geeft. Ook wordt daar geen sterfdatum genoemd, alleen dat hij in 1699 nog in leven geweest moet zijn. Het overlijdensjaar 1700 zal wel uit deze bron komen, maar dat lijkt me user-generated content. Verder stelde het Zuid-Afrikaanse artikel dat Douwe Gerbrandt de biologische stamvader van de Steyns zou zijn, maar de enige die de lijn en de naam voort kon zetten is Jacobus, een aangenomen zoon. Het hoeft niet onwaar te zijn, maar ik zie geen genetisch onderzoek als bron vermeld en dat getuigt van een tekort aan zorgvuldigheid. Wat denk je, moet ik de tekst voor verwijdering of nuweg nomineren? Duidelijkheid is in elk geval nodig, een beoordeling van de bronnen kan me helpen bij mijn beslissing  →bertux 18 mei 2021 20:56 (CEST)[reageer]

Tja, of het allemaal klopt is maar de vraag. De huwelijksinschrijving van Douwe Gerbrandts en Maria Lozee is hier te zien. Maar dan begint mijn twijfel. Vermeld wordt dat hij afkomstig is van Leeuwarden, wat niet behoeft te betekenen dat hij daar geboren is. Deze bron gokt maar wat. Afgaande op zijn huwelijksdatum vermoeden ze een geboortejaar van circa 1660. Volgens deze bron was hij eerder in 1657 in Weidum getrouwd met Rikstje Egberts. In 1657 gingen voor het gerecht van Leeuwarden Douwe Gerbens en Rixt Egberts in ondertrouw. Maar is hij dezelfde persoon die naar Zuid-Afrika ging? En waaruit blijkt dat dan? Volgens diezelfde bron zou hij voor 23 januari 1631 in Weidum geboren zijn. Daar wordt een bladzijde van dit doopboek bijgevoegd. Daar wordt weliswaar een doop op 10 juli 1631 vermeld van Douwe, zoon van Gerben Jacobs en Antje Huigis. Waarom daar uit afgeleid wordt dat hij voor 23 januari 1631 geboren zou zijn is een raadsel. Maar het wordt nog veel gekker. De getoonde pagina is helemaal niet het doopboek van Weidum, maar van Bozum. Waardoor alles als los zand aan elkaar lijkt te hangen. Te veel aannames en te veel losse eindjes. Volgens deze bron zou hij ook nog een zoon Age in Amsterdam gehad hebben voor hij naar de Kaap vertrok. Er trouwde in Amsterdam in 1686 een Age Douwes van Leeuwarden, bij zijn ondertrouw werd vermeld dat zijn ouders gestorven waren. Er werd inderdaad op 11 oktober 1661 in Leeuwarden een Aege gedoopt, zoon van Douwe Gerbens, maar helaas geen naam van een moeder. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2021 22:42 (CEST)[reageer]
Risie Egberts, vrouw van Douwe Gerbrantsz overlijdt in 1679 in Amsterdam. Laat 1 kind na. Notum-sit (overleg) 18 mei 2021 23:18 (CEST)[reageer]
Mogelijk zoonlief overlijdt waarschijnlijk als Agge Douwesz Steijn. Notum-sit (overleg) 18 mei 2021 23:37 (CEST)[reageer]
@Oesjaar: dit zijn zware kritiekpunten, die veel aandacht nodig hebben. Ik hoop dat het de komende tijd duidelijk wordt!  →bertux 19 mei 2021 01:26 (CEST)[reageer]
Samenvattend: het lijkt aannemelijk dat Douwe Gerbrandts al voor het overlijden van zijn eerste vrouw Rixt Egberts naar de Kaap is vertrokken. Dat bij het huwelijk van zijn zoon Age vermeld werd dat zijn beide ouders overleden waren gebeurde wel vaker in die tijd als beide ouders afwezig waren, gemakshalve werd dan aangenomen dat ze overleden waren. Het uittreksel uit zijn testament in 1687 zoals hier vermeld ondersteunt het verhaal van zijn zoon in Amsterdam en zijn afkomst uit Weidum bij Leeuwarden. Of hij ook de op 10 juli 1631 in Bozum gedoopte Douwe is, zoon van Gerben Jacobs en Antje Huigis, is niet onmogelijk, maar ondersteunend bewijs ontbreekt. Dat lijkt mij toch de kern van het probleem. Het komt neer op het koppelen en interpreteren van primaire bronnen. Secundaire bronnen ontbreken op dit punt met uitzondering van diverse genealogische websites, waarvan vastgesteld kan worden dat ze op onderdelen de plank misslaan. Volgens Algra in "Dispereert niet" zou Douwe Gerbrandts zich al in 1658 in de Kaapkolonie hebben gevestigd. Maar ik kom in de doopboeken van Leeuwarden pas in 1661 de doop van Age, zoon van Douwe Gerbrandts tegen. Kortom het ontbreken van betrouwbare secundaire literatuur lijkt mij een serieus probleem bij dit artikel. Gouwenaar (overleg) 19 mei 2021 12:33 (CEST)[reageer]
Dat jaartal bij Algra viel me inderdaad ook al op, maar volgens mij is dat gewoon een drukfout o.i.d. Op pagina 246 aldaar staat achter Arnoldus Basson tot en met Gijsbert Verwey het jaartal 1658, maar gezien het feit dat Algra's verdere opsomming van namen chronologisch is, had daar hoogstwaarschijnlijk 1668 moeten staan, het jaartal dat ook in andere bronnen genoemd wordt (bv. hier). — Matroos Vos (overleg) 19 mei 2021 17:09 (CEST)[reageer]
Tot slot: In de Navorscher, jaargang 85, blz. 66 e.v. uit 1936 staat een artikel van Fred. Oudschans Dents getiteld "Genealogie en levensloop van eenige Zuid-Afrikaansche voormannen". In paragraaf III getiteld "Afkomst en levensloop van Marthinus Theunis Steyn, zesde en laatste Staaatspresident van den Oranje Vrijstaat" is een stamreeks opgenomen, die begint bij Douwe Gerbrants Steyn, baasmetselaar van Leeuwarden, die zich in 1668 aan Kaap de Goede Hoop gevestigd zou hebben. Als functies worden verder nog vermeld: opzichter van het kerkhof, landmeter, diaken, ouderling en heemraad (hij wordt als kaartmaker ook genoemd in het repertorium van Nederlands kaartmakers van 1697-1700 in Kaap de Goede Hoop, die hem dan wel abusievelijk afkomstig uit Leiden laten zijn). Volgens het artikel in de Navorscher is hij overleden in 1700. Of hij de biologische vader is van nr. 2 in de reeks, Jacobus Steyn blijft in het ongewisse. Deze Jacobus werd twee jaar voor zijn huwelijk met Maria Lozee in Kaap de Goede Hoop gedoopt en nam later de naam Steyn aan. Ik heb het desbetreffende doopboek van Stellenbosch geraadpleegd. Daar wordt inderdaad vermeld dat op 29 augustus 1683 Jacob, als zoon van Maria Lossee werd gedoopt, met als getuige "Juffrou Koon". Geen enkele aanduiding wie de [biologische] vader van het kind was. Gouwenaar (overleg) 19 mei 2021 17:34 (CEST)[reageer]

Mijn conclusies:

 1. de in het artikel genoemde doopdatum (afkomstig uit het doopboek van Bozum) is speculatief
 2. of hij werkelijk de stamvader van het geslacht Steyn is is niet bewezen; hooguit kan vastgesteld worden dat zijn stiefzoon Jacobus, die de naam Steyn aannam, dat was
 3. de naam van zijn vader zal geen Gerbens (met een s) geweest zijn, maar waarschijnlijk Gerben (zonder s) of Gerbrandt
 4. of dat patroniem zijn tweede voornaam werd is twijfelachtig; in Friesland is/was het niet ongebruikelijk om naast de achternaam ook een patroniem te blijven gebruiken (zelfs na het invoeren van de burgerlijke stand bleef dit gebruik nog lange tijd van kracht; zo werd bijvoorbeeld Pieter Jelles Troelstra officieel ingeschreven als Pieter Troelstra, maar staat bekend als Pieter Jelles Troelstra, waarbij Jelles niet zijn tweede voornaam was, maar het patroniem).
 5. de bij het artikel genoemde literatuur is deels onbetrouwbaar, waar niet naar verwezen zou moeten worden
 6. grote twijfel - gelet op het voorgaande - of Douwe Gerbens Steyn zelf relevant genoeg is voor een encyclopdisch artikel; ik deel de opvatting van Notum-sit dat vermelding in een artikel over de familie Steyn een betere oplossing is Gouwenaar (overleg) 20 mei 2021 15:51 (CEST)[reageer]

Hallo Gouwenaar,

Inmiddels heb ik het artikel op Te beoordelen pagina's geplaatst, deze versie van je OP en deze versie van De kroeg in ogenschouw genomen hebbend.

Mijn hartelijke dank voor het meedenken, mijn excuses voor werk dat vermeden had kunnen worden →bertux 20 mei 2021 20:33 (CEST)[reageer]

Graag gedaan en excuses zijn al helemaal niet nodig. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 20 mei 2021 21:05 (CEST)[reageer]

Van de Rovaart[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, ik heb net het artikel Frans Marie Arij van de Rovaart aangemaakt over een burgemeester van Nieuw-Lekkerland. Het lukt mij niet om te vinden wanneer deze in 1889 geboren man overleden is. Ik zag wel dat CBG m.b.t. ene F.M.A. van de Rovaart overlijdensadvertenties of zo heeft. Kun je daar voor mij eens naar kijken want ik heb geen toegang tot die gegevens. Wellicht kun je ook nog iets anders over hem vinden voor in dat artikel want wat ik nu heb is nogal karig. Het valt niet mee om informatie over hen te vinden. Alvast bedankt. - Robotje (overleg) 8 jun 2021 09:37 (CEST)[reageer]

In de collectie familieadvertenties van het CBG bevindt zich een huwelijksadvertentie van F.M.A. van de Rovaart, burgemeester van Nieuw-Lekkerland en H. Kruyt, getrouwd op 5 mei 1938. De advertentie die op wiewaswie genoemd wordt (10-07-1946) is een geboorteadvertentie van een zoon van hen. Verder nog wat dankbetuigingen bij zijn 25-jarig en 30-jarig ambtsjubleum in resp. 1946 en 1951 en een dankbetuiging bij zijn koperen bruiloft (1950). Van de Rovaart is op deze foto de man zittend tweede van rechts. Veel informatie over hem is te vinden in De Klaroen, o.a. een uitgebreid verslag van zijn afscheid in De Klaroen d.d. 30 juli 1954 en het bericht van zijn overlijden in maart 1979. Gouwenaar (overleg) 8 jun 2021 12:47 (CEST)[reageer]
Bedankt voor het uitzoeken, ik zal de komende dagen het artikel bijwerken. - Robotje (overleg) 8 jun 2021 13:36 (CEST)[reageer]

Jacoba van der Pas[brontekst bewerken]

In het artikel van Jacoba van der Pas wordt ook haar zus Helena Afia Sophia van der Pas genoemd. Ik heb getracht haar sterfdatum en -plaats te vinden, maar niet gevonden. via ancestry wordt 1964 genoemd, maar ik kan dat nergens bevestigd zien. Laatstbekende adres was in Velp (toen haar man H. Gorden Goldsmith overleed). Zou jij nog een poging willen wagen,Ceescamel (overleg) 14 aug 2021 12:56 (CEST)[reageer]

ancestry.com vermeldt "about 1964" en "about" wil op dat soort genealogische websites nogal eens heel ruim opgevat worden. Ik tref haar overlijden niet aan in de bij mij bekende verzamelingen. Dat zij vermoedelijk in 1964 zou zijn overleden lijkt mij dan ook een veel te stellige formulering. Zij woonde bij het overlijden van haar man ook niet in Velp, maar waren daar op vakantie (zie: Arnhemsche Courant d.d. 5 februari 1953). Ik neem aan dat ze in Engeland woonden en dat zij daar mogelijk is overleden.Gouwenaar (overleg) 14 aug 2021 13:52 (CEST)[reageer]

Jacob Potholt[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaer, zou je willen meelezen in dit document, blz 64 (intoetsen 32). Als omschrijving staat er dat hij begraven is op 14 augustus, maar ik lees toch echt 14 oktober 1782. Meeste bronnen omschrijven als overlijdensplaats Amsterdam, maar in de database van alle Amsterdammers is er geen Jacob Potholt in Amsterdam overleden dat jaar (en ook niet vlak daarvoor of daarna). Via zijn vrouw kwam ik uiteindelijk uit op Epe. Via andere gegevens bleek dat daar zijn dochter woonde en dat hun woning aan de Rozengracht verkocht is vanuit Epe en dat het echtpaar Potholt/Mortier daar was ivm de doop van een kleinkind (?).Ceescamel (overleg) 30 aug 2021 12:22 (CEST)[reageer]

Dat hij op 8 oktober 1782 in Epe is overleden en aldaar is begraven op 14 oktober 1782 klopt. Ook in de transcriptie van het Doodboek van Epe valt dit te lezen. Dat hij vermoedelijk bij zijn dochter verbleef is aannemelijk (zijn vrouw en hij waren daar eerder dat jaar als doopgetuige aanwezig bij de doop van hun kleinzoon), maar een dergelijke eigen veronderstelling hoort naar mijn mening niet thuis in een artikel op Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 12:55 (CEST) P.s. dat hij psalmen geschreven zou hebben lijkt mij een wat vreemde formulering. Hij zal muzikale bewerkingen gemaakt hebben voor de reeds bestaande psalmen, zie bijv. 'De muzyk van de CL psalmen, benevens de lofzangen : naar den nieuwsten zangtrant met prae en interludiums en bassen'. Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 13:11 (CEST)[reageer]
De slotzin heb ik wat herschreven:
Hij overleed op 8 oktober 1782 te Epe. Zijn dochter Anna Catharina Potholt woonde in die plaats en hij werd er op 14 oktober begraven.
Daar zit nog wel een sterke suggestie in. Kan dat zo, of moet het nog losser? Dat kan door de volgorde te wijzigen:
Potholts dochter Anna Catharina Potholt woonde in Epe. Hij overleed op 8 oktober 1782 in die plaats en hij werd er op 14 oktober begraven.
   →bertux 30 aug 2021 13:22 (CEST)[reageer]

Watervliet (Velsen)[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar,

Net geen tien jaar geleden heb je het artikel Watervliet (Velsen) geschreven en zojuist heb ik daar wat aan gewerkt. Kun je eens kijken of het zo goed is? Speciale aandacht voor de verborgen tekst bij de spoorlijn, die zichtbaar wordt als het artikel bewerkt wordt. Het was me daar niet volledig duidelijk wat je bedoelde.

Met vriendelijke groet  →bertux 30 aug 2021 22:03 (CEST)[reageer]

Weliswaar heb ik het artikel indertijd geschreven, maar de passage over de spoorlijn is niet van mij. Die komt uit deze versie van het artikel over Ernst Sillem (1807-1861). De schrijver ervan is Nathanmilstein (niet meer actief), die zich bezig hield met zaken gerelateerd aan de familie Sillem (net als de gebruikers Wethouderwibaut en Hermankrebbers). Ik heb de bewuste passage slechts verplaatst (toegelicht op deze overlegpagina). In de door mij geschreven versie van het artikel stond: "De aanleg van het Noordzeekanaal was de directe aanleiding dat de buitenplaats in de tweede helft van de 19e eeuw werd afgebroken". Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 22:54 (CEST)[reageer]

reclame[brontekst bewerken]

nav deze, wat heb je tegen sierbestrating? :-) Peter b (overleg) 16 sep 2021 12:13 (CEST)[reageer]

niets, ook niets tegen de Coop en ook niets tegen hotel LiBo. ;) Gouwenaar (overleg) 16 sep 2021 12:21 (CEST)[reageer]

Lijst van burgemeesters van Lekkerkerk[brontekst bewerken]

U heeft de (meerdere) doorverwijzingen naar de politieke partijen verwijderd. Het is echter eerder regel dan uitzondering om op deze manier door te verwijzen vanuit dergelijke tabellen. Zie bijvoorbeeld ook de lijst met burgemeesters van uw geliefde Gouda. Maar ook Rotterdam, Schoonhoven, Utrecht en nog veel meer gemeenten. Vanwaar deze strenge moderatie? Ihc (overleg) 18 sep 2021 21:36 (CEST)[reageer]

Zie ter toelichting in Wanneer is een link functioneel?: "Probeer een link in een artikel maar één keer te maken, bij het eerste voorkomen van de term. Misschien in een lang artikel nog eens verderop". Als een begrip al gelinkt is dan is een tweede c.q. derde link enz. overbodig, zeker op zo'n korte afstand. Gouwenaar (overleg) 18 sep 2021 21:53 (CEST)[reageer]
Ik lees daar als hoofdreden: onrustig tekstbeeld. Daar is in deze tabelvorm geen sprake van. Het geeft juist een rustiger tekstbeeld. Waarschijnlijk om die reden is het ook eerder regel dan uitzondering om dit in tabellen als de lijst van burgemeesters wel te doen. Gelijk aan de uitzonderingen m.b.t. lange teksten en infoblokken die ook beschreven wordt in de uitleg. Hiermee ontbreekt wat mij betreft de reden tot moderatie. Mocht u bij uw standpunt blijven, dan wens ik u veel succes bij de moderatie van de overige lijsten van burgemeesters. Ihc (overleg) 19 sep 2021 10:31 (CEST)[reageer]
Dat is niet de daar genoemde reden. Tig keer linken naar eenzelfde artikel is niet functioneel. Dat staat er ook expliciet, t.w. Probeer een link in een artikel maar één keer te maken, bij het eerste voorkomen van de term. Gouwenaar (overleg) 19 sep 2021 14:01 (CEST)[reageer]
U gaat inhoudelijk niet in op mijn opmerking dat het voor tabellen juist het tekstbeeld ten goede komt om wel meerdere verwijzingen te gebruiken. Vermoedelijk ligt daar de oorzaak dat het eerder regel dan uitzondering is om dit toe te passen bij de lijsten van burgemeesters. Ik noemde al een aantal gemeenten waar dit toegepast wordt. Ik heb nu de eerste tien gemeenten van Nederland gekozen om dit nogmaals te controleren. Zie hier:
Lijst_van_burgemeesters_van_Aa_en_Hunze
Lijst_van_burgemeesters_van_Aalsmeer
Lijst_van_burgemeesters_van_Aalten
Lijst_van_burgemeesters_van_Achtkarspelen
Lijst_van_burgemeesters_van_Alblasserdam
Lijst_van_burgemeesters_van_Albrandswaard
Lijst_van_burgemeesters_van_Alkmaar
Lijst_van_burgemeesters_van_Almelo
Lijst_van_burgemeesters_van_Almere
Lijst_van_burgemeesters_van_Alphen_aan_den_Rijn
Blijft u na het bekijken van deze lijst bij uw standpunt? Ihc (overleg) 23 sep 2021 14:58 (CEST)[reageer]
Jazeker. De door mij geciteerde passage is overduidelijk: Probeer een link in een artikel maar één keer te maken, bij het eerste voorkomen van de term. Dat niet iedereen zich daaraan houdt is nog geen reden om hiervan af te wijken. Dat het veelvuldig linken van eenzelfde term het tekstbeeld ten goede komt is uiterst subjectief en staat haaks op het uitgangspunt om dit soort linken juist niet aan te brengen. Overigens heb ik dat zelf in mijn beginperiode ook regelmatig gedaan, totdat ik erop gewezen werd dat dit niet erg functioneel is. Ik heb me ervan laten overtuigen dat het meerdere malen vlak achter elkaar linken van eenzelfde term in een artikel inderdaad geen encyclopedisch doel dient. Gouwenaar (overleg) 23 sep 2021 15:23 (CEST)[reageer]
Ik moet toegeven dat ik bij jaartallen ook wel eens te vaak een verwijzing heb opgenomen en op die plekken is de door u aangehaalde regel wel geldig. In die zin ben ik weer iets wijzer geworden van deze discussie. Het feit blijft echter dat in vergelijkbare tabellen het meer regel dan uitzondering is om het wel meerdere verwijzingen toe te passen. Volgens mij geldt dan een andere Wiki-regel: Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen. Als zoveel auteurs het in vergelijkbare situaties wél toepassen, dan is er blijkbaar binnen de Wikipedia-gemeenschap geen consensus en zou er dus niet gemodereerd moeten worden. Ik heb veel waardering voor uw inhoudelijke bijdragen, maar in uw moderatie hanteert u een mate van starheid die niet past bij Wikipedia:Voel je vrij en ga je gang. Ik ga er vanuit dat dit niet ons laatste meningsverschil zal zijn. Deze discussie laat ik voor wat 'ie is, maar ongetwijfeld komen we elkaar hier nog eens tegen. Ihc (overleg) 24 sep 2021 16:26 (CEST)[reageer]

Stel dat - wat ik betwijfel - de regel Bij twijfel niet inhalen hier van toepassing zou zijn dan was dat nu net een reden geweest om geen dubbele linken aan te brengen. De oorspronkelijke auteurs van het artikel (zie deze versie en voorgaande) hadden er immers voor gekozen om geen dubbele links aan te brengen. Voor de helderheid, ik ben geen moderator. Dit soort kwesties dienen nmm in onderling overleg geregeld te worden. Desgewenst kan altijd hier om de mening van andere gebruikers gevraagd worden. Gouwenaar (overleg) 24 sep 2021 19:50 (CEST)[reageer]

't Sanctius[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, waarom denkt men eigenlijk dat het portret uit 155[4] 't Sanctius voorstelt, als het afgebeelde wapen dat van Joost Bourgois is? Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 7 okt 2021 16:02 (CEST)[reageer]

Goede vraag. Alle Goudse bronnen die ik geraadpleegd heb - zie o.a. ter toelichting Museum Gouda, "Historie van katholiek Gouda" en ook "Gouda", de 'Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst' van Wim Denslagen - vermelden dat dit het portret is van 't Sanctius. Daarbij wordt o.a. verwezen naar het raam 48 in de Sint-Janskerk. Jan Schouten (museumdirecteur in Gouda) gaf in 1972 in een uitgebreid artikel over de Goudese schilderkunst in de tweede helft van de zestiende eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw (in "Gouda 172-1972, p.400) aan dit dit het portret van Sanctius zou zijn. Ook de kunsthistoricus Xander van Eck noemt in "Kunst, twist en devotie" uit 1994 (p.170) dit portret van Johannes 't Sanctius. Het is R.A. Bosch die in het standaardwerk "De 72 glazen van de Sint-Janskerk in Gouda" een nadere toelichting hierbij geeft. Volgens hem is niet met zekerheid te zeggen wie de knielende geestelijke is op het glas. Dan vervolgt hij met "De twee wapenen onderaan glas 48 verwijzen naar twee priesters van de St. Jan. Het linkerwapen is van Jodocus Bourgeois, die in 1571 overleed. Deze priester [...] herder van deze kerk). Het rechter wapen is van Johannes 't Sanctius, die in 1554 overleed. Deze priester heeft een grote maar kortstondige rol vervuld bij het herstel van de kerk na de brand van 1552". Tot zover Bosch. De initialen bij het wapen zouden de initialen van Johannes 't Sanctius zijn. Door jouw vraag getriggerd heb ik daar nog eens goed naar gekeken en ook mij lijkt die tweede letter eerder een B, dan een S. Maar ja, kennelijk oordelen de deskundigen anders. Groet, Gouwenaar (overleg) 7 okt 2021 21:15 (CEST) P.s. ik heb de vraag voorgelegd aan het Museum Gouda. Gouwenaar (overleg) 7 okt 2021 22:04 (CEST)[reageer]
Dank je voor je uitgebreide toelichting. Ik had natuurlijk van tevoren kunnen nagaan dat het wapen van Bourgois een breder bekend wapen is en de tekst dus bij het linkerwapen hoort. Maar de op het oog verkeerde initiaal is toch wel heel raar.
Er viel me ook op dat zowel 't Sanctius als Tsanctius voorkomt. Die laatste zou ik als "van/uit Xanten" interpreteren, maar wat is de veronderstelde betekenis van 't Sanctis? Waarom zou de voorkeur bij de eerste vorm liggen?
In een Googlebooks-zoektocht naar beide varianten, kwam ik (onder 't Sanctius overigens...) verwijzingen naar zijn grafsteen tegen die in de 18e eeuw nog aanwezig zou zijn geweest: p.103 en (grafschrift in vertaling) hier. Ook werd daarop vermeld dat hij uit Alust c.q. Aalst kwam.
Notum-sit (overleg) 8 okt 2021 09:44 (CEST)[reageer]
Ja, de Goudse geschiedschrijver Ignatius Walvis beschreef die zerk al (ik beschik over zijn tweedelige geschiedenis van Gouda). Die grafsteen ligt nog steeds, voor zover ik weet, in de Sint Janskerk in Gouda. Hij wordt beschreven in 'Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland' en in 'Opschriften van de grafzerken in de Sint Janskerk te Gouda' door P.C. Bloys van Treslong Prins. Ik ben benieuwd naar de reactie van het Goudse museum. Leuk probleem. Dank! Gouwenaar (overleg)

15 jaar![brontekst bewerken]

15 jaar actief Beste Gouwenaar, van harte gefeliciteerd met je 15-jarige jubileum op Wikipedia! Dank voor je grote bijdrage aan Wikipedia. Met enige vertraging (je eerste bewerking deed je immers al in oktober 2005) alsnog voor jou de welverdiende Jubileumster!
Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 25 okt 2021 13:34 (CEST)[reageer]
Dank, mijn eerste bijdrage was overigens al eerder, maar dan nog zonder gebruikersnaam. Gouwenaar (overleg) 25 okt 2021 14:45 (CEST)[reageer]
Bravo Gouwenaar, vooral doorgaan! Klaas `Z4␟` V:  25 okt 2021 16:39 (CEST)[reageer]
Wat tof! En lekker doorgaan inderdaad! Met vriendelijke groeten, Crazyphunk 25 okt 2021 16:50 (CEST)[reageer]
Beste Gouwenaar, Ook mijn felicitaties en complimenten. Van al degenen die ik op Wikipedia heb leren kennen en waarderen, ben jij voor het encyclopedische vrijwilligerswerk mijn voornaamste leermeester geweest, gewoon door te doen wat je deed. Dat hield niet in dat je me vermaande of beleerde, maar dat je toonde hoe je het beste te werk kunt gaan, met zo nu en dan een duidelijk advies. Ook hebben we soms prettig samengewerkt. Weliswaar ben ik eind 2014 vertrokken - mijn zelfbeheersing was helaas minder groot dan de jouwe - maar vergeten zal ik je nooit. Hartelijks, Theobald Tiger (overleg) 25 okt 2021 17:00 (CEST)[reageer]
Dank allen. CrazyPhunk ik denk dat ik in het verleden wel eens te streng ben geweest. Ik waardeer je bijdragen zeker. De reactie van Theobald Tiger stel ik zeer op prijs. Verrassend om je hier terug te zien. Gouwenaar (overleg) 25 okt 2021 17:15 (CEST)[reageer]
Ook mijn hartelijke felicitaties. Ik waardeer, net als Theobald Tiger, je kalme kundigheid en je kundige kalmte. Op naar de volgende 15! — Matroos Vos (overleg) 3 nov 2021 05:22 (CET)[reageer]
Dank. Gouwenaar (overleg) 3 nov 2021 14:33 (CET)[reageer]

Van Delden[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, Wikipedia's nieuwste aanwinst, het artikel Van Delden, is toch niet goed getiteld? Het zou volgens mij Van Delden (Duitse textielfamilie) moeten heten. Je moet aan een titel kunnen zien waarover een artikel gaat, en je maakt mij niet wijs dat elke Van Delden voorouders heeft die in de textiel zaten. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 3 nov 2021 02:50 (CET)[reageer]

PS: Het artikel is aangemaakt door een anonieme gebruiker met variabel IP-adres die al duizend pagina's heeft aangemaakt (schat ik zo) met als bewerkingssamenvatting "Vertaald en samengevat uit Duitse Wiki". De gebruiker heeft een heel herkenbare stijl en typografie die vaak niet bij NL-wiki past, en de eerste paar artikelen heb ik dan ook dringend moeten poetsen, maar er was al gauw geen beginnen meer aan door de enorme lawine aan nieuwe pagina's. Verder ook eindeloze uitweidingen door deze gebruiker zoals Belangrijke personen in relatie tot de gemeente (door mij geschrapt). Maar dit alles terzijde. ErikvanB (overleg) 3 nov 2021 03:58 (CET)[reageer]
Voor wat betreft die titel, afgaande op de links die onze 'Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat' al dan niet vrijwillig verlaten, heeft grofweg de helft van dit soort pagina's geen toevoeging in de titel, en de andere helft heeft de toevoeging "geslacht". Bij de eerste vind je bijvoorbeeld het lemma van de Enschedese textielfamilie Van Heek, en bij de laatste hun Almelose branchegenoten, de familie Ten Cate. De stamvader van de Van Heekjes zou trouwens uit Delden komen, dus daarmee is de cirkel gelukkig weer zo rond als een hoelahoelahoelahoelahoep. — Matroos Vos (overleg) 3 nov 2021 05:10 (CET)[reageer]
Sapperdeflap, het stikt inderdaad van de pagina's zonder toevoeging in de titel... Ik vind het maar vreemd, hoor. ErikvanB (overleg) 3 nov 2021 12:35 (CET)[reageer]
Dit artikel is broddelwerk. Toevallig, neen niet zo toevallig, beschik ik over nogal wat gegevens mbt deze familie Van Delden, die veel uitgebreider is dan deze beperkte Duitse tak. Een familie die afstamt van de broers Jan, Hendrick, Gerrit en Lambert Berendsz, geboren in de tweede helft van de 16e eeuw. De in het artikel genoemde Jan Matteüszoon van Delden (1798-1872) is geen kleinzoon van Steven van Delden (1672-1758) zoals beweerd wordt in het artikel. Jan Mattheusz van Delden is een kleinzoon van Jan van Delden (1742-1791) en Grietje van Calker (1742-1829) uit Deventer. Deze grootvader was een kleinzoon van Steven Berendsz van Delden (1672-1758) en Oedeken Peters van Delden (1673-1743). Een achterkleinzoon van Jan van Delden en Grietje van Calker, Augustus Johannes van Delden (*1847) was directeur van de academie voor beeldende kunst in Den Haag. Hij was een zoon van de burgemeester van Diepenheim en Hardenberg Jan van Delden. Deze Jan van Delden was getrouwd met een dochter van het echtpaar Kerkhoven-van der Hucht (bekend uit Hella Haasses 'Heren van de thee'). En dit is zo maar een enkele greep. Kortom een interessant geslacht, dat een beter artikel verdient dan dit broddelwerk. Er is over dit geslacht meerdere keren gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 3 nov 2021 13:18 (CET)[reageer]
Wauw. Ik kruip verlegen in mijn schulp van zoveel expertise... Goed dat je het artikel dan even onder ogen hebt gekregen. ErikvanB (overleg) 3 nov 2021 14:35 (CET)[reageer]
@Erik, hoe zou jij een zin als deze "Er begann mit Geldleihe und erwarb eine Seifensiederei und Ölmühle in Deventer" vertalen? Gouwenaar (overleg) 3 nov 2021 21:53 (CET)[reageer]
Ik had de vraag nog niet gezien. Duits is niet mijn sterkste taal, maar betekent dit niet gewoon "Hij ging een geldlening aan en kocht een zeepziederij en oliemolen in Deventer"? Groet, ErikvanB (overleg) 4 nov 2021 04:28 (CET)[reageer]
Ja, ik kwam tot een soortgelijke vertaling: "Hij leende geld en kocht ..." of "Hij kocht met geleend geld ...." De aanmaker van dit artikel maakte ervan "[...] was een ondernemend man: hij leende geld uit aan derden, en bezat te Deventer een oliemolen en een zeepziederij". Als dit het niveau van alle andere artikelen ook is, dan heeft Wikipedia er weer een groot probleem bij.Gouwenaar (overleg) 4 nov 2021 10:01 (CET)[reageer]
Ah, vandaar. Ik vind jouw constructie "kocht met geleend geld" ook fraai. ErikvanB (overleg) 4 nov 2021 14:25 (CET)[reageer]

ik ga dit artikel compleet verwijderen als u het beter weet mag u mijn tekst door de uwe vervangen. 2001:1C06:2303:4C00:BDF7:EA48:5CEE:64D8 4 nov 2021 00:14 (CET)[reageer]

Soestdijk bronvermelding[brontekst bewerken]

Jij hebt op de zojuist aangemaakte hoofdstuk over Sinterklaas op Soestdijk mijn toegevoegde bron weggehaald. Dat dit een lokale krant is in jouw ogen al namedroping, merkwaardige opmerking, een bronvermelding lijkt mij wenselijk, een andere bron in een landelijke krant zie ik op dit moment niet op internet. Anders kan je beter het deelstukje over Sint Nicolaas volledig weghalen op het lemma als er geen bronvermelding bij is.Mschapink (overleg) 11 nov 2021 15:00 (CET)[reageer]

Het ging mij om deze wijziging waarbij het goed gespelde woord "coronacrisis" door u werd gewijzigd in het foutieve woord "Corona crisis" (zie Van Dale). Dat was de reden waarom ik ook keek naar de toegevoegde bron voor deze passage. Ik trof hierover zoveel vermeldingen in de pers aan (zowel regionaal als landelijk, bijv. het Noord-Hollands Dagblad, het Algemeen Dagblad en ook de Soester Courant en de Baarnsche Courant enz. enz.) dat slechts het vermelden van een lokale krant imo volstrekt overbodig is. Gouwenaar (overleg) 11 nov 2021 15:30 (CET)[reageer]
Corona crisis zal inderdaad een verkeerde bewerking zijn geweest van mijn kant, wellicht kunt U in uw ogen, wel een betrouwbare bron toevoegen waarin het feit vermeld staat van de Sinterklaas gebeurtenis op Paleis Soestdijk. Ik twijfel zelfs of dit onderdeel überhaupt toegevoegd zou moeten worden aan dit lemma, aangezien dit een kortstondige gebeurtenis is die niet veel verder toevoegt aan de historie van dit bijzondere gebouw. Mschapink (overleg) 11 nov 2021 16:00 (CET)[reageer]
Als er zoveel bronnen zijn die dit vermelden dan behoeft er wmb geen bron worden toegevoegd. Gouwenaar (overleg) 11 nov 2021 16:22 (CET)[reageer]
o.k. Mschapink (overleg) 11 nov 2021 16:31 (CET)[reageer]

W. van der Hoek[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, bij de ooit door jou en Gerardus gefotografeerde Brug met ongelijke leggers in Borger wordt als maker een 'W. van der Hoek' vermeld. Ik denk dat het hier om Wim van den Hoek gaat, die in Norg woonde en meerdere metaalplastieken maakte. Zijn naam werd wel vaker verkeerd geschreven. Ik kan mijn vermoeden niet bevestigd krijgen, zoeken op diverse spellingen en op een mogelijke aanleiding voor de plaatsing (30-jarig bestaan van de ulo in 1959?), leverde niets op. Het is lang geleden, maar kun jij nog achterhalen waar je de naam aan hebt ontleend? Met vriendelijke groet, RONN (overleg) 20 nov 2021 03:16 (CET)[reageer]

Dag Ronn, op 25 augustus 2008 maakte ik twee foto's van het beeld. Het was nog even zoeken naar een goede plek om het beeld te fotograferen, herinner ik mij. Het beeld zat te hoog om een foto van een eventuele signatuur te kunnen maken. Ik vermoed, maar weet dat niet zeker, dat zijn naam vermeld werd op de - helaas verdwenen - website Drenthe kunstbreed. Ik denk dat jouw vermoeden wel eens juist zou kunnen zijn. Wim van den Hoek maakte in 1949 ook dit oorlogsmonument in Odoorn naar een ontwerp van Marius Duintjer. In de lijst Openbare Kunstwerken en Oorlogsmonumenten 2019 van Borger-Odoorn komt wel dit laatste werk voor, maar niet deze "brug met ongelijke leggers". Met vr. gr. Gouwenaar (overleg) 20 nov 2021 13:01 (CET)[reageer]
Dank je, dan durf ik de vermelding wel aan te passen. If it looks like a duck ... Knipoog Ik heb het Oorlogsmonument Odoorn ook maar even een plaats gegeven. Gr. RONN (overleg) 20 nov 2021 15:57 (CET)[reageer]
Mosterd na de maaltijd: wellicht kan in soortgelijke gevallen the Internet Archive nog uitkomst bieden. Vysotsky (overleg) 4 dec 2021 21:39 (CET)[reageer]
Ja, dat had ik al geprobeerd, maar helaas is die informatie niet gearchiveerd. Gouwenaar (overleg) 4 dec 2021 22:34 (CET)[reageer]

Herbertus van Heeze[brontekst bewerken]

Hoi Gouwenaar! Mag ik zo vrij te vragen of je misschien eens naar het artikel Herbertus van Heeze te kijken? Bij de plaatselijke heemkunde zijn er verschillende artikelen over de heren van Heeze, zeker aangaande deze Herbertus. Er zouden drie personen in de 11e en 12e eeuw zijn geweest die zo geheten zijn, waarschijnlijk allemaal opvolgers van elkaar. Echter het artikel behandelde het als een persoon, nu is het al iets aangepast, maar ik vraag mij af of dat wel voldoende weergave is van de verschillende Herberts die er mogelijk zijn geweest en nu het onvoldoende de verschillende inzichten erover weergeeft. Zie ook Overleg:Herbertus van Heeze. Alvast bedankt. DagneyGirl (overleg) 30 nov 2021 09:25 (CET)[reageer]

Beste DagneyGirl, ik beschik over onvoldoende expertise mbt de geschiedenis van deze streek in die periode om daar een goed oordeel over te kunnen geven. In het algemeen tref ik over dit soort onderwerpen nogal wat onzin aan, vaak overgenomen uit onbetrouwbare c.q. minder betrouwbare bronnen. Ik begrijp uit de bijlagen, dat over deze persoon/personen diverse wetenschappelijke publicaties zijn verschenen. Om een goed oordeel te kunnen vellen is het doornemen van de beschikbare literatuur een eerste vereiste. Pas dan kan beoordeeld worden of er over de genoemde feiten voldoende consensus bestaat in betrouwbare secundaire bronnen. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2021 13:29 (CET)[reageer]
Oké duidelijk. Ja, het is niet altijd makkelijk om uit die periode goede aannames en verwoordingen te komen. Er is denk inderdaad wat meer werk nodig. Mocht je nog een bewerker weten die er iets meer van weten hou ik mij aanbevolen. Eventueel een oproepje in een bijvoorbeeld Wikipedia:Het Verleden kan misschien nog wat helpen. Ieder geval bedankt voor je reactie. DagneyGirl (overleg) 30 nov 2021 14:10 (CET)[reageer]

De Ruijter van Steveninck[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, Zou je misschien een blik willen werpen op dit overleg? Ik vermoed dat je van dit soort zaken meer verstand hebt dan ik. Vysotsky (overleg) 4 dec 2021 21:35 (CET)[reageer]

Daar gereageerd. Gouwenaar (overleg) 4 dec 2021 23:03 (CET)[reageer]

Sterrendag[brontekst bewerken]

Sterrendag! Het is vandaag sterrendag, de dag waarop we elkaar nog even extra bedanken voor een jaar vol enthousiasme en prachtige bijdragen.

Dank voor de kundige historische bijdragen (en soms ook voor wat betreft wiki-randzaken). Mvg, Encycloon (overleg) 31 dec 2021 12:05 (CET)[reageer]

Dank, de beste wensen voor 2022. Gouwenaar (overleg) 31 dec 2021 12:28 (CET)[reageer]
Insgelijks! Encycloon (overleg) 31 dec 2021 12:55 (CET)[reageer]

Gelukkig nieuwjaar[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, ik wens je een heel gelukkig 2022 toe. Dank je wel voor de fijne samenwerking de afgelopen tijd. Ik hoop bewonder jouw nauwkeurigheid als ik zie dat je mijn werk verbeterd. Elly (overleg) 1 jan 2022 12:14 (CET)[reageer]
Dank, eveneens een goed jaar toegewenst. Gouwenaar (overleg) 2 jan 2022 20:52 (CET)[reageer]

Ooms[brontekst bewerken]

Hoi Gouwenaar, naast de beste wensen voor 2022, heb ik ook een vraagje voor je. Ik kom een nieuw artikel tegen dat als bron de website van Ooms aanvoert. Mijn ervaring is dat die site een samenraapsel is van genealogische info, zonder dat duidelijk is waar die info nu eigenlijk vandaan komt. Ik heb de site nooit beschouwd als een serieuze bron om een artikel op te baseren.
Een zoekopdracht in Google levert me ook helemaal niks op over Mabelia, behalve Ooms en allerlei vage genealogiesites. Dat doet me eigenlijk al het ergste vrezen voor de relevantie van deze dame. En als zelfs verificatie van haar bestaan lastig wordt, dan hebben we helemaal een probleem.
Wat vind jij van die website van Ooms? En heb jij wellicht wél een geschikte bron over Mabelia? Thieu1972 (overleg) 5 jan 2022 21:14 (CET)[reageer]

Hoi Thieu, zelf weet ik hier weinig van, maar mijn oudste broer is wel gepokt en gemazeld als het om genealogisch onderzoek gaat. Hij kan ook heerlijk mopperen over al die onbetrouwbare flutsites die zijn onderzoeksresultaten slecht en meestal ook nog eens zonder bronvermelding kopiëren, maar toevallig wees hij me onlangs op – als ik het me goed herinner – deze website van de NGV, waarop, zo zie ik net, ook allerlei informatie over Mabilia I van IJsselmonde te vinden is. Het kan zijn dat ik me vergis, dus Gouwenaar moet uiteindelijk maar zeggen of deze informatie inderdaad een betrouwbaar uitgangspunt voor een lemma alhier vormt. — Matroos Vos (overleg) 5 jan 2022 22:35 (CET)[reageer]
Al die sites zeggen mij ook weinig. Kaf, koren, wat is wat he? Ik hoop natuurlijk stiekem dat Gouwenaar een standaardwerk thuis heeft liggen over de familie IJsselmonde, met een mooie biografie van Mabelia... Thieu1972 (overleg) 5 jan 2022 22:50 (CET)[reageer]
Nabrander: ik kwam zowaar hier een vermelding tegen over Mabelie, dochter van Hugo. Ze lijkt dus te hebben bestaan! Thieu1972 (overleg) 5 jan 2022 22:56 (CET)[reageer]
Mooi vorm gegeven website, maar dan houdt het wel op. Hij laat de stamreeks Van Egmond beginnen bij de Friese koning Radboud, maar enig bewijs daarvoor ontbreekt. Dat geldt overigens ook voor de andere onderdelen van die website. Ik vind nergens een verwijzing naar de bron(nen) voor de beweringen die gedaan worden. Er is wel een opsomming van gebruikte bronnen, maar dat stelt mij allerminst gerust. Het is een bonte verzameling van betrouwbare, minder betrouwbare en onbetrouwbare publicaties e.d. Kortom dit is geen website om een encyclopedisch artikel op te baseren. Dat baseer ik op toetsing aan de 'De zeven pijlers van de genalogie' (opgesteld en breed geaccepteerd door de Nederlandse genealogische wereld). Deze website voldoet niet aan de daar genoemde derde en vierde pijler. Ik houd me zelf niet bezig met deze periode in de geschiedenis, dat laat ik graag aan de echte kenners over. Wat Mabelia betreft; zij wordt niet genoemd in de twee artikelen over Wouter van Egmond, genoemd op het biografisch portaal van Nederland. Maar dat zegt niet zoveel, want de ene bron is niet al te betrouwbaar (Obreen) en de tweede bron is notoir onbetrouwbaar (Van der Aa). Ik heb nog even de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1960, geraadpleegd, want die wordt als bron genoemd bij Willem I van Egmont. Ik vind daar niets, maar dan ook helemaal niets, over de in het artikel genoemde personen. Zodra er in die periode exacte data en jaartallen worden genoemd, zou je toch moeten kunnen verifiëren aan welke bron(nen) die ontleend zijn. Gouwenaar (overleg) 5 jan 2022 23:02 (CET) P.s. de NGV-stamboomcontainer is een plek waar iedereen zijn gegevens kan deponeren. Er vindt bij mijn weten geen controle op betrouwbaarheid plaats. Imo onbruikbaar voor Wikipedia. En neen ik moet Thieu teleurstellen, ik beschik niet over een dergelijk standaardwerk. Sterker nog, noch in de bibliotheek van het CBG, noch in het Genealogisch Repertorium kom ik een dergerlijke publicatie over dit geslacht tegen. Gouwenaar (overleg) 5 jan 2022 23:02 (CET)[reageer]
Ah, Radboud als stamhouder..... Dat zegt wel genoeg ja. Het is of een Romeinse senator, een Karolingische koning, of Radboud.... Ik zal morgen eens kijken wat ik met Mabelia ga doen. Thieu1972 (overleg) 5 jan 2022 23:07 (CET)[reageer]
Mabelie heeft zeker bestaan. Uit de Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden: Het ambacht IJsselmonde is in het midden van de twaalfde eeuw in het bezit van Hugo van Ysselmond, die het nalaat aan één van zijn beide dochters, Mabelie, gehuwd met Wouter van Egmunde. Dit bezit wordt verdeeld tussen twee jonkvrouwen van Egmond, respectievelijk gehuwd met een voorvader van het geslacht van Voorscoten-van Cralingen en één van het geslacht Bokel. * Deze twee ambachten worden echter van de heren van Egmond in leen gehouden. Als oudste heren van de gesplitste ambachten zien wij omstreeks 1283 heer Gillis van Voorschoten in Oost-IJsselmonde en heer Gijsbert Bokel in West- IJsselmonde. Dit laatste ambacht is blijkbaar het belangrijkste, want uit een oorkonde van 9 juli 1297 * blijkt dat graaf Jan I in een geschil tussen de bedeschuldigen van de ambachten beslist dat het Westambacht twee derde in de jaarbede zal bijdragen en het Oostambacht een derde. In de veertiende eeuw worden de ambachten naar hun ambachtsheren genoemd: Ogiersambacht voor Oost-IJsselmonde (Ogier van Cralingen is de Voorschotens opgevolgd) en Bokelsambacht voor West-IJsselmonde. Wat literatuur betreft zou ik in ieder geval Genealogie der heren en graven van Egmond (1958) van A.W.E. Dek aanbevelen.Gouwenaar (overleg) 5 jan 2022 23:12 (CET)[reageer]
Toevallig kwam ik net ook een verwijzing naar diezelfde publicatie van Dek tegen, in het lemma 'Egmond' in Nijhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en België (1981, pp. 170-172). Daar wordt overigens als uitgavejaar niet 1958, maar 1970 genoemd, wat wellicht betekent dat Dek later nog een verbeterde herdruk heeft uitgebracht.
In dat lemma in Nijhoffs Geschiedenislexicon wordt Wouter van Egmond de stamvader van het geslacht Van Egmond genoemd, waaruit je zou kunnen concluderen dat onze Mabelia waarschijnlijk de stammoeder van datzelfde geslacht is. In theorie maakt dat haar wel e-waardig, lijkt me, wat niet wegneemt dat er dan natuurlijk nog steeds wel betrouwbare bronnen te vinden moeten zijn die een lemma alhier in elk geval enig vlees op de botten kunnen geven.
En als die NGV-database geen enkele redactie kent, is het inderdaad een onbetrouwbare bron. Het kan ook heel goed zijn dat m'n broer me er vooral op wees omdat de informatie over onze eigen voorouderen op die site nou net wel betrouwbaar is... — Matroos Vos (overleg) 6 jan 2022 00:18 (CET)[reageer]
Er bestaat inderdaad een tweede editie van het werk van Dek uit 1970. De KB beschikt niet over deze editie, die wel beschikbaar is in de bibliotheek van het CBG. Wat mij telkens weer verbaast is hoe weinig werk er gemaakt wordt - zeker waar het dit soort onderwerpen betreft - van het vooraf verzamelen en raadplegen van betrouwbaar bronmateriaal. Gouwenaar (overleg) 6 jan 2022 10:57 (CET)[reageer]
Klopt. Google gewoon even snel wat sites bij elkaar, wees vooral niet kritisch op wat je vindt, en tik dan snel een artikeltje... Thieu1972 (overleg) 6 jan 2022 11:08 (CET)[reageer]
Ik heb nog eens gekeken naar diverse artikelen op Wikipedia over het geslacht Van Egmond/Egmont. Dat stemt me niet vrolijk. Zo wordt bij Willem I van Egmont deze website als bron opgevoerd. Daar ook de verwijzing naar de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1960. Ik kom daar over dit geslacht slechts een minuscuul berichtje tegen t.w. een rectificatie in de bespreking (in 1959) van het boek van Dek. Ook in Reinoud II van Brederode tref ik eenzelfde ongespecificeerde verwijzing naar de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1960 aan, waar ik ook niets kan vinden. Bij veel van die artikelen over leden van de geslachten Egmond en Brederode worden twee oeroude bronnen opgevoerd, t.w. de kroniek van Willem Procurator (rond 1300) en een kroniek over de abten van Egmond door Johannes a Leydis (eind 15e eeuw). Die bronnen zijn niet zonder meer te gebruiken voor een hedendaags encyclopedisch artikel, omdat ze (deels) onbetrouwbaar bleken te zijn. Maar kennelijk vormde dat geen enkel beletsel om deze artikelen op Wikipedia te plaatsen. Gouwenaar (overleg) 6 jan 2022 14:52 (CET)[reageer]

Pieter Hasselaer[brontekst bewerken]

Hallo Gouwenaar, wat denk je van een rename? Pieter Dircksz. Hasselaer? Thanks. Lotje (overleg) 6 jan 2022 14:38 (CET)[reageer]

Lijkt mij niet nodig, tenzij er een doorverwijspagina Pieter Hasselaer nodig is. Gouwenaar (overleg) 6 jan 2022 14:52 (CET)[reageer]

Joos Verschuere Reynvaan[brontekst bewerken]

Beste Gouwenaar, uit de vijf muzieklexicons kwam deze man Joos Verschuere Reynvaan naar voren. Zoeken op internet gaf meteen de Zeeuwse encyclopedie. Daarin staan geboorte- en overlijdensdatum, alsook de bijbehorende bron. Het enige dat ik kan/kon vinden was de begraafdatum 5 mei. Zou je daarom een kleine controle willen houden, want ik ben een beetje argwanend. Op die site staat namelijk ook het huis genoemd Nieuwstraat 27 met een opschrift; dat opschrift staat niet daar maar op 25, 27 heeft een ander opschrift. Op zijn verre achternicht kwam ik via die voornamen Apollo etc. Bij voorbaat dank en groet,Ceescamel (overleg) 9 jan 2022 13:17 (CET)[reageer]

Allereerst deze bron is gemaakt door ene Pieter over wie verder niets bekend is. Een dergelijke bron is volslagen ongeschikt om te gebruiken voor een artikel op Wikipedia. De betrouwbaarheid van het artikel in de Zeeuwse Encyclopedie kan Gasthuis wellicht beter beoordelen dan ik. Het probleem in Zeeland is dat veel archieven tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd zijn bij de beschieting van Middelburg in 1940. Als feiten niet bevestigd worden in een betrouwbare publicatie dan zou ik ze niet noemen. Maar nogmaals die eerste bron is echt volkomen onbruikbaar. Gouwenaar (overleg) 9 jan 2022 14:53 (CET)[reageer]
Beste Ceescamel en Gouwenaar, deze tekst op de site van de Zeeuwse Encyclopedie behoort niet tot de oorspronkelijke encyclopedie uit de jaren tachtig. Ik zie vooralsnog echter weinig reden om aan de inhoud ervan te twijfelen. De daaronder genoemde Nederlandstalige artikelen van Albert Clement zijn echter gewoon te raadplegen via de Zeeuwse tijdschriftenbank [1] en [2]. Albert Clement heeft een uitstekende reputatie als muziekhistoricus, maar het huisnummer klopt inderdaad niet. En let nog even op de jaartallen in de noten bij het Wikipedia-artikel. Ik lees nu dat Verschuere Reynvaan geboren wordt nadat hij sterft en dat hij 170 zou zijn geworden. Ik weet uiteraard niet of dit wel of niet een juiste weergave van de gebruikte bronnen is. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jan 2022 08:54 (CET). Voor alle duidelijkheid: ik zou de artikelen van Clement als bron gebruiken en niet het Encyclopedie-artikel. Ik zie daarin namelijk onder andere de historicus W.W. Mijnhardt genoemd als 18e-eeuws componist. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jan 2022 09:02 (CET)[reageer]
De genoemde jaartallen in de noten zijn kennelijk slordig door Ceescamel overgenomen uit de bronnen. Viotta noemt 1739-1809 als levensjaren (Lexicon der toonkunst, dl. 3, p.230) en ook Melchior noemt dezelfde jaren 1739 en 1809 in zijn Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst (p. 558).Gouwenaar (overleg) 10 jan 2022 12:07 (CET)[reageer]
Ik heb ze verbeterd, er stonden wel meer tikfouten. @Gasthuis: dank voor de directe link, dat werkt beter. Rubriek familie Anna maar verwijderd,Ceescamel (overleg) 10 jan 2022 12:19 (CET)[reageer]
Zijn proefschrift telde in het totaal 14 pagina's, dat kon toen nog. Het is in het geheel gedigitaliseerd te lezen. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2022 12:26 (CET)[reageer]
Gouwenaar, Van lezen door mij kan helaas geen sprake zijn (wel zien). Voor mijn eerste proefwerk Latijn kreeg ik een -6; dat werd dus geen gymnasium, ik bleek geen talenknobbel te hebben. Dat huisnummer met opschrift staat trouwens ook in een veel ouder stuk (ergens rond 1900); ik heb het vermoeden dat de huisnummers ooit zijn opgeschoven. Ook dank voor reden dat ik de gegevens over Middelburg niet kon vinden, ik sta daar niet altijd bij stil. De WOII is door mijn geschiedenisleraren nooit behandeld en thuis werd er nauwelijks over gesproken,Ceescamel (overleg) 10 jan 2022 13:41 (CET)[reageer]
Beste Ceescamel en Gouwenaar, ook ik vermoedde wel dat het om tikfouten zou gaan, maar ik was te lui en te gehaast om zelf die bronnen erbij te pakken. Het kan inderdaad goed zijn dat het huisnummer iets is opgeschoven. In de jaren na de oorlog is het verloop van de Lange Delft iets verplaatst en ook zijn er wat huizen gesloopt aan het begin van de Nieuwstraat, waar de Gasthuiskerk staat. Hij is al redelijk vroeg met een proefschrift. In die tijd promoveerde men vaak nog alleen op stellingen, wat aan de Annexa te zien is. Wel een leuk onderwerp voor een promotie: de voorrechten van de studenten en doctoren (in de betekenis van gepromoveerden). Harderwijk had wel een beetje de reputatie van een doctorenfabriek te zijn, waar je je titel kon kopen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jan 2022 17:01 (CET).[reageer]
Hij had een illustere voorganger Carl Linnaeus promoveerde er dertig jaar eerder op een proefschrift dat bijna dubbel zo dik was. Gouwenaar (overleg) 10 jan 2022 17:28 (CET)[reageer]