Overleg:Kasteel Soelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Claes Vijgh[bewerken]

Claes Vijgh werd in 1538 door zijn huwelijk heer van Soelen en de Aldenhaag. In 1559 droeg hij veel van zijn functies over aan zijn zoon Diederik of Dirk Vijgh (1532 - 1615). Deze kreeg de bijnaam de koning van Tiel nadat hij in 1577 zijn gronden op de Spanjaarden heroverde en kasteel Soelen, dat drie jaar eerder door de Spanjaarden was platgebrand, herbouwde. Ik weet onvoldoende van de geschiedenis om deze informatie toe te voegen aan het artikel. Iemand anders? Kattiel (overleg) 22 mrt 2016 13:48 (CET)

Heb deze zinnen toch maar toegevoegd, al twijfel ik aan de logische lijn in de geschiedenis. Kattiel (overleg) 23 mrt 2016 17:27 (CET)
Beste Kattiel deze gegevens kloppen niet. Welke bron gebruik je? Ik heb in het artikel een bronvraag gesteld. Haagschebluf (overleg) 24 mrt 2016 14:13 (CET)
Gekopieerd van Claes Vijgh. Ik zal eens zoeken in mijn oorspronkelijke bronnen, weet niet meer waar dit vandaan komt.Groet, Kattiel (overleg) 24 mrt 2016 14:20 (CET)
Ik ben bezig met Claes Vijgh. Aan de hand daarvan kunnen we dan Soelen ook aanpassen. Haagschebluf (overleg) 24 mrt 2016 14:32 (CET)
Voor wat het waard is: Op de website van de kasteeleigenaren staat vermeldt dat de heerlijkheid in 1569 in het bezit kwam van Heilwich van Rossum, die, drie jaar daarvoor, met Dirck Vijgh gehuwd was. Verder staat er vermeldt: "In 1572 werd deze Dirck met de Aldenhaag beleend, zodat Soelen en Aldenhaag in één hand kwamen en dat ook bleven." Mvg, 24 mrt 2016 14:40 (CET)
Ik vond hier onder kopje IIIa. The van Egmonds & the Aldenhaag Fleece: Since Claes Vijgh was married to an Egmond heiress, from whom he acquired Zoelen and Aldenhaag, it remains reasonably clear that this was an Egmond family fleece.... Misschien indertijd verkeerd geïnterpreteerd? Groet, Kattiel (overleg) 24 mrt 2016 14:42 (CET)
Derk Vijgh (1532-1615), zoon van Klaas, trouwde in 1566 met Heilwig van Rossem, vrouwe van Zoelen, die in 1593 overleed, en zo werd Derk Vijgh door zijn huwelijk heer van Zoelen; zij was een dochter van Karel van Rossem, heer van Zoelen. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2016 18:01 (CET)

Beste Brussel, dat is allemaal bekend. Als u mij de tijd geeft zal ik het allemaal verwerken. Zie de reeds gevoerde discussies. Haagschebluf (overleg) 25 mrt 2016 19:25 (CET)


Völcker[bewerken]

Er wordt nu herhaaldelijk teruggeplaatst: "De familie Völcker stamde uit een geslacht van leerlooiers en bakkers uit het Duitse Neuwied, dat in 1786 in Amsterdam een koopmanshuis had gesticht en fortuin had gemaakt". Behalve dat het nogal wat feitelijke onjuistheden bevat, is het de vraag wat dit met het lemma over Soelen heeft te maken: was er in het kasteel een bakkerij gevestigd, een leerlooierij, een koopmanshuis, werd er fortuin gemaakt op het kasteel? De juistheid en relevantie van deze zin wordt door mij betwist. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2016 17:56 (CET)

De passage over Völcker lijkt ontleend aan p. 38 van Vogelzang en Wevers (2011) ["De Völckers stamden uit een geslacht van leerlooiers en bakkers uit het Duitse Neuwied"], gebaseerd op De Nederlandsche Leeuw (1923) met voorbijgaan aan de oudere generaties van wijnbouwers zoals vermeld in het Nederland's Patriciaat (1957) die de stamvader een wijnbouwer uit Keffenich noemt, niet in Neuwied gelegen. Paul Brussel (overleg) 26 mrt 2016 14:32 (CET)
Nee ik heb het niet uit Vogelzang en Wevers, dan zou ik dat als bron vermeld hebben. Ik heb het uit de onder bronnen vermelde Kastelen in Gelderland (2013) p. 194. In elk geval is met deze vermelding duidelijk dat Soelen geen bestuurscentrum meer was, wat het in het verleden wel was geweest.
Ik heb zelf wel even in het patriciaatsboek, 1957!!, gekeken naar de Völckers. Dat de voorvader Hans geboren rond 1570? wijnboer in Wolf a/d Moezel was, en een iets recentere voorvader in 1637 schoenmaker in Trarbach a/d Moezel was, het lijkt me allemaal niet relevant voor dit lemma.
Overigens is bekend dat het PB weinig neutraal is. Dat ijdele families/personen tegen betaling zich laten vermelden in het PB zoals ze dat zelf graag vermeld willen hebben, daar kan natuurlijk geen sprake zijn van neutraliteit. Waarschijnlijk waren de jongste Völckersjes minder ijdel, of ze hadden er gewoon het geld er niet voor over, om nog een vermelding in het PB te kopen. Haagschebluf (overleg) 27 mrt 2016 04:38 (CEST)
Volgens mij gaat mijn eerste opmerking nu juist over de irrelevantie van de (overigens onjuiste) informatie in dit lemma die u steeds weer terugplaatst. Daarnaast maakt Vogelzang in 2013 dus dezelfde fout als in 2011 over die familie, zich baserend op een bron uit 1923 in plaats van uit 1957. De overige opmerkingen over het NP lijken me evenmin in dit verband relevant. Paul Brussel (overleg) 27 mrt 2016 13:15 (CEST)
Ik ben van mening dat de vermelding wel degelijk relevant is. Een van oorsprong hoogadellijk huis, eeuwen lang bewoond door bestuurders, komt in handen van een handelaar die in korte tijd rijk geworden is. Dat is een dusdanige omwenteling dat het vermeldingswaard is. Dus graag niet steeds verwijderen.
mi maakt Vogelzang geen fout maar kiest hij om de laatste generaties van de Völckers aan te geven. 3 tot 4 generaties zijn voldoende om zo'n familie te schetsen. Het heeft geen zin om in deze context aan te geven dat van eeuwen terug een heel verre voorvader wijnboer was, of schoenmaker. Het gaat erom welke achtergrond deze meneer van 1786 had, wat zijn (over)grootouders deden. En dat was bakken en leerlooien. Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 04:26 (CEST)
Als gezegd: de informatie zoals die er nu staat is feitelijk onjuist en m.i. ook niet relevant voor dit artikel; er is een afzonderlijk lemma over de Völckers. Overigens waren de Verstolks evenmin bestuurders. Wat relevant is dat de eerste Völcker die het kasteel bezat nauw verwant was aan de laatste Verstolk-eigenaar, want dàt was de reden dat Zoelen aan Völcker kwam. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 12:12 (CEST)
Beste Brussel er staat in het lemma letterlijk: Johan Gijsbert was de laatste telg in mannelijke lijn van het geslacht Verstolk waardoor de buitenplaats Soelen vererfde op zijn neef (oomzegger) Johan Adolph Völcker. Daarmee is dunkt me duidelijk aangegeven dat er sprake is van verwantschap. En toch zeker heel heel duidelijk aangegeven wat de reden was voor de overgang van Soelen naar de Völckersjes. Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 12:50 (CEST)
Dat die verwantschap in het artikel ook vermeld stond, wist ik. Dat is dan ook mijn punt niet. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 12:55 (CEST)

VVE[bewerken]

Er staat een bronvraag. Maar Vogelzang/Wevers (2011) op laatste (ongepagineerde) pagina [41] van hoofdstuk 3 melden: "Barendsen was een groot kasteelliefhebber, lid van de Nederlandse Kastelenstichting en jarenlang voorzitter van de vereniging van eigenaren van Zoelen, die geregeld in zijn appartement vergaderde". Kasteel en het landgoed zijn namelijk niet van dezelfde eigenaren; het park kwam in 1992 aan de Staat. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 12:39 (CEST)

Op welke gepubliceerde bron is gebaseerd dat de Staat het juridisch eigendom heeft van de gebouwen? Paul Brussel (overleg) 29 mrt 2016 09:03 (CEST)

Landdrost[bewerken]

Er is nu toegevoegd: "Aert Johan Verstolk, een fabrikant, regent en schepen van Rotterdam, en landdrost in het departement Gelderland". Deze Verstolk was dat niet, zijn zoon wel maar dat slechts 1 jaar (in 1810). Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 13:07 (CEST)

Beste Brussel u ziet toch dat ik ermee bezig ben. Kunt u niet even andere bezigheden zoeken? ipv u met elke bewerking van mij te bemoeien. Dat tussentijdse gefit vind ik niet prettig werken. Overigens was de landdrost al verplaatst. U komt als de bewuste mosterd. Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 13:44 (CEST)
U bent helaas weer eens abuis. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 13:50 (CEST)
Beste Brussel, zou u mij nu echt even met rust willen laten. En ophouden met uw gefit. Ik was niet abuis. Ik was nog bezig met meer bewerkingen om dat in 1x te activeren. Ik heb moeite met dat genekheig van u. Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 13:55 (CEST)
En ik heb moeite met uw (foute) toevoegingen/bewerkingen. Zo was bijvoorbeeld de hierboven genoemde Verstolk noch landdrost noch fabrikant, noch was Verstolk een fabrikantengeslacht. En ik zou ook wel eens willen weten waar u vandaan haalt dat de Staat eigenaar van het kasteel is als er in 2011 een VVE bestond, een gegeven dat u ook maar gewoon verwijdert. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 14:26 (CEST)
Beste Brussel, u moet wel eerlijk blijven en niet zaken verdraaien. In het lemma staat dat Verstolk ...hij stamde uit een fabrikanten- en schepengeslacht uit Rotterdam. Dat is wat anders dan dat ik gezegd zou hebben dat een hier boven genoemd persoon fabrikant zou zijn. U bent bezig mij in een vals daglicht te plaatsen met uw kromme redeneringen. Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 17:37 (CEST)
U bent helaas weer abuis: u voegde toe dat Verstolk fabrikant was, de Staat eigenaar van het kasteel, en veranderde later dat Verstolk een fabrikantengeslacht zou zijn; dit is allemaal onjuist. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 17:51 (CEST)
Beste Brussel wilt u ophouden met dat stalken!!!! U ziet toch dat ik ermee bezig ben!!!! Haagschebluf (overleg) 28 mrt 2016 17:59 (CEST)
Dit lemma staat op mijn volglijst. U 'verbiedt' anderen eraan te werken want u heeft een wiu2-sjabloon erop geplakt. Ik zie u fouten plaatsen in dit lemma en meld dat dus hier op de OP. Paul Brussel (overleg) 28 mrt 2016 18:14 (CEST)

Park en geschiedenis[bewerken]

De zin In de 17e eeuw werd rondom Soelen een park aangelegd in de Franse stijl. Deze tuin werd een eeuw later heringericht in de Engelse landschapsstijl. staat nu wat verloren onder de geschiedenis. Kan m.i. beter naar de inleiding. En onder Geschiedenis mis ik een stukje, zie hier: Walraven van Benthem kreeg op de een of andere manier het huis Soelen, in zijn bezit. Kattiel (overleg) 31 mrt 2016 11:12 (CEST)

Ik ben nog bezig. Dat van Walraven heb ik ook. Komt er ook in. Maar er klopt iets niet met de monumenten Aldehaag/Zoelen. Ik heb gemaild met RCE. Heb alleen bericht dat men bezig is het uit te zoeken. Ik wacht nog even op hun reactie. Haagschebluf (overleg) 31 mrt 2016 11:16 (CEST)
Ben benieuwd. Kattiel (overleg) 31 mrt 2016 11:36 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 2 externe link(s) gewijzigd op Kasteel Soelen. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 6 nov 2017 04:39 (CET)