Overleg:Nederlandse adel

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zou dit artikel een doorverwijzing kunnen worden naar adel?? Er staat namelijk precies hetzelfde. EdwinB 29 nov 2007 22:30 (CET)[reageer]

Er staat een storende fout in het artikel. Bij Koninklijk Besluit van 25 januari 2002, nummer 41, is bepaald dat aan Máxima Zorreguieta Cerruti met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk met de Prins van Oranje zijn verleend de titels Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Maar dit is niet hetzelfde als een verheffing in de adelstand! Leden van het Koninklijk Huis behoren niet tot de adel! Haar titel vloeit namelijk niet voort uit de Wet op de adeldom maar uit de Wet lidmaatschap koninklijk huis.

Er behoren maar 7 leden van de koninklijke familie (geen van allen lid van het Koninklijke Huis) tot de Nederlandse adel: prins Friso en zijn twee dochters (als graaf/gravin van Oranje-Nassau van Amsberg) de 4 kinderen van prinses Irene (als prins/prinses de Bourbon de Parme)

Bovendien wordt in het artikel ook gesteld dat Máxima straks koningin zal zijn. Dit is ook helemaal niet zeker. De Wet lidmaatschap koninklijk huis stelt slechts dat de echtgenoot (echtgenote) van de Koning en van de vermoedelijke opvolger van de Koning de titel Prins (Prinses) der Nederlanden zal voeren.

Huidige regelgeving (sinds de Wet op de adeldom 1994)[brontekst bewerken]

Onder deze paragraaf staat van alles wat helemaal niets te maken heeft met de Wet op de adeldom, zoals benoeming in ridderschappen of inlijvingen als Van Bunge. Maar dit is overigens toch een nogal rommelig artikel. Paul Brussel (overleg) 12 mrt 2016 17:07 (CET)[reageer]

Het betreft slechts takken van de geslachten Van Rechteren en Bentinck die daartoe behoren/behoorden, geen geslachten. Bovendien behoort ook een tak van het geslacht Von Quadt zowel tot de Duitse hoge adel als tot de Nederlandse adel, en dat zelfs met eerstgeboortetitel van Fürst. Paul Brussel (overleg) 12 mrt 2016 17:12 (CET)[reageer]

Veel oude nederlandse geslachten hoorden niet tot de 'hoge' adel, maar zijn wel degelijk adellijk ver voor Willem I. de Vos van Steenwijk, van Harinxma, van Eysinga, van Heemstra, Schimmelpenninck (van der O), van Wassenaer, van Dedem zijn de eersten die bij mij opkomen.
Geen idee waarom deze opmerking wordt gemaakt... Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 11:38 (CEST)[reageer]

Uitzondering royement?[brontekst bewerken]

De uitzondering voor de nazaten van François Daniël Changuion is me niet duidelijk: wat als uitzondering wordt geduid is voorzover ik kan zien precies hetzelfde als de hoofdregel, en er lijkt me dus geen sprake van een uitzondering. Kan iemand dit verduidelijken? — gpvos 5 mei 2017 23:09 (CEST)[reageer]

Majoraten?[brontekst bewerken]

Er staat nu: "Belangrijk is dat aan de verleende titels jaargelden, gekapitaliseerd in vaste goederen, verbonden waren" - dat is nu juist voor de Nederlanders niet gebeurd (zie: Schutte, 1980). Paul Brussel (overleg) 24 apr 2019 16:42 (CEST)[reageer]

Er staat nu: "De laatste 'erkenning' van een familie behorende tot de Nederlandse adel betrof het geslacht Van Lawick" - adeldom wordt alleen verleend aan personen, nooit aan geslachten; alleen titelverlening voor leden van eenzelfde geslacht bij een KB heeft plaatsgevonden. Hier betrof het bovendien een geslacht waarvan erkenning van adeldom aan leden al veel eerder was gebeurd. (Meer bijzonder in dit geval, en ook recent, bovendien is de familie Van Coeverden.) Paul Brussel (overleg) 24 apr 2019 16:47 (CEST)[reageer]