Overleg:Polisario

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De informatie die op Wikipedia wordt gegeven over het Polisario is niet neutraal. Het gaat om de nederlandstalige pagina's over Polisario, Polisario_Front en Frente_Polisario. Het Polisario is de beweging voor een onafhankelijk West Sahara. De beweging is in oorlog met Marokko.

De beschrijving van het Polisario bij Wikipedia is vermoedelijk Marokkaans van origine, gezien het lasterlijke karakter. Is het wel in overeenstemming met de uitgangspunten van Wikipedia om met het geven van gekleurde informatie partij kiezen in deze oorlog?

Wikipedia streeft ernaar neutrale informatie te geven. Vult u gerust het artikel daarmee aan. Elly 6 sep 2005 11:11 (CEST)

Wikipedia is er hier niet in geslaagd om neutrale informatie te geven. Dat is jammer. In zaken zoals deze, waarin zelfs sprake is van informatie over een oorlogsgebied, is het niet alleen jammer maar ondergraaft het bovendien op een ernstige wijze de uitgangspunten van Wikipedia.

Is het zinvol om laster aan te vullen met verontschuldigende passages, of contra-laster? Waarschijnlijk niet. Heeft het zin om Marokkaanse partijdigheid aan te vullen met Saharaanse? Het is beter om een redactie te voeren wordt waarbij lasterlijke passages (beschuldigingen zonder bewijs) worden geschrapt zodat de zakelijke en neutrale informatie overblijft.

Als er geen deskundigheid aanwezig is kan die worden gezocht. Of anders kan het artikel worden weggehaald. Dat is beter dan het verspreiden van oorlogspropaganda onder het mom van neutrale informatie. Want daar komt het helaas op neer.

Beste anonieme gebruiker, zoals mijn geachte mede-wikipediaan Elly al aangaf, kunt u zelf het artikel aanpassen zodat het wel neutraal wordt. Aangezien wikipedia een vrijwilligers project is, kunt u niet verwachten dat over elk onderwerp op elk moment even veel expertise aanwezig is. Uw expertise zou dus een aanvulling zijn op ons bestaand gebruikerspotentiaal. U kunt dit artikel anoniem bewerken, maar overweeg eens u aan te melden, zodat communicatie wat makkelijker kan verlopen. Met vriendelijke groet, Errabee 6 sep 2005 11:49 (CEST)


Niemand zal verwachten dat over elk onderwerp altijd expertise aanwezig is bij Wikipedia. Als die expertise er niet is dan hoeft Wikipedia over dergelijke onderwerpen ook niet te publiceren. Daarmee wordt vermeden dat Wikipedianen zonder dat zij het beseffen worden betrokkken bij conflicten waar zij niets van weten. Is deze informatie over Polisario een aanbeveling voor Wikipedia? Het feit dat verbeteringen en aanvullingen net zo makkelijk weer kunnen worden vervangen, maken Wikipedia niet aantrekkelijk om aan mee te werken. Integendeel, het vooruitzicht op oneindige kibbelpartijen met aanhangers van het Marokkaans standpunt maken van Wikipedia een plek om te mijden.

Expertise is er wel degelijk. Namelijk alle medewerkers, anoniem of aangemeld. Aangemeld zou natuurlijk beter zijn. We zijn uit op neutrale artikelen. Dus uw zienswijze is welkom, indien die de uitgangspunten van wikipedia respecteert. Overleg is geen doel op zich, maar overleg is een wezenlijk deel van wikipedia. Maar U staat natuurlijk vrij in uw beslissing wel of niet bij te dragen pjetter 6 sep 2005 13:40 (CEST)

Ik heb jullie commentaar gelezen. Ik heb het artikel een tijdje geleden uitgebreid, maar absoluut niet met de bedoeling een partijdig standpunt in te nemen. Ik beschouw mezelf als deskundig, omdat ik drie maanden in Marokko ben geweest voor een stage en er grondig research heb gedaan naar Polisario - ik heb een hoop mensen gesproken en bergen artikelen gelezen. Het probleem is vrij simpel: Marokkanen aanvaarden simpelweg niet dat de Sahrawi een eigen staat willen, onafhankelijkheid zit er niet in. Polisario lijkt een rechtmatige strijd te voeren (zie ook artikel Westelijke Sahara), met Marokko als de boeman (het land heeft inderdaad grove schendingen gepleegd!), maar ik heb willen aantonen dat de beweging ook een schaduwzijde kent met wapensmokkel en onderdruking van de eigen bevolking (een heus regime). Het communisme is even hardleers als dat van Castro, haast een anachronisme in onze tijd. Wellicht moet het artikel worden herzien, ik zal er eens naar kijken, maar verwijdering van dit artikel vind ik echt te ver gaan...Fouquet 6 sep 2005 15:40 (CEST)

Als iemand die in Marokko is geweest zichzelf daarom deskundig acht inzake een buurland dat door Marokko is bezet, dan heeft deze persoon daarmee al partij gekozen voor Marokko. Als daar een hooghartige opmerking bij komt als "onafhankelijkheid zit er niet in" dan is duidelijk dat Wikipedia hier wordt gebruikt voor propaganda, en niet voor het geven van neutrale en feitelijke informatie.

Past u het dan aan! Ik kan echt wel beoordelen dat het huidige artikel niet neutraal is (daarom heb ik ook het npov-sjabloon erop gezet. Maar ik weet er te weinig van af om het aan te vullen, herschrijven. Als u het aanvult/herschrijft (in neutrale vorm, dus dan niet ineens doorslaan naar de pro-Polisariokant) dan kan ik wel beoordelen of het neutraal is (zoveel weet ik er nog net vanaf). Dus ik zou u echt willen vragen of u in plaats van alleen maar hier kritiek te spuien, die ook eens in praktijk zou willen brengen, zodat we een goed genuanceerd artikel met positieve en negatieve punten krijgen. Bij voorbaat dank. Chip 6 sep 2005 17:56 (CEST)
Ok, ik heb nu het hele laatste stuk weggehaald. Ben tot de conclusie gekomen dat dat hele stuk niet neutraal was, waarschijnlijk volledig uit Marokkaans oogpunt geschreven. De rest van het artikel lijkt me redelijk npov. Chip 6 sep 2005 18:12 (CEST)
indien men spreekt van een bezette provincie geeft men expliciet aan dat men de incoporatie door Marokko accepteerd. Beter is het om het over bezet gebied te hebben! Ook gaat het (te) ver om het Polisario als communistisch aan te duiden. Als men hun eigen website leest en artikelen tot ver terug kan men nagaan dat ze op socialistische principes gegrond zijn. Ik wil nog wel een college "verschil tussen communisme en socialisme" geven maar dat lijkt me een beetje overbodig, we zijn allemaal in staat dit te doorgronden. Tot slot moet men ook erkennen dat zinnen als "de rode jaren '70" gekleurd zijn! Immers in de VS kwam toen juist het conservatisme op, zo ook in Europa! (hoewel PvdA hier regeerde, in Frankrijk waren juist de Gaulisten aan bewind, en zowieso loopt de politiek achter de maatschappij aan, te zien de overwinning van CDA begin '80! Dus zo rood waren de jaren '70 dus niet! En tot slot moeten we allen erkennen: De VN heeft de Marokkaanse bezetting nimmer erkend maar ook de claim van Polisario niet. Volgens de VN is West Sahara een onbeindigde vorm van dekolonisatie! --Ameer™ 13 jan 2006 23:55 (CET)

In het artikel staat dat de Polisario sinds de jaren '90 heeft het zich "bekeerd" tot liberalisme en westerse vormen van democratie. Nou als dat waar is, waarom is Mohammed Abdelaziz sinds 1976 nog steeds de president van de Polisario. Als dat echt een westerse vorm van democratie wordt genoemd, dan is het regime van Cuba ook democratisch.


Beste Ninane,

De VN heeft de dossier van deze kwestie sinds begin 1984 in haar handen. In haar officiële documenten erkent ze niet de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara. En daartegen erkent ze ook niet dat de Westelijke Sahara een onafhankelijke land is. M.a.w. er is nog geen sprake van een Marokkaanse bezetting van het gebied zolang de VN en de Veiligheidsraad de Westelijke Sahara als een onafhankelijke land niet erkennen. De kwestie van de Westelijke Sahara wordt beschreven in de officiële documenten van de VN als een "conflict" tussen Koninkrijk Marokko en de Polisario. Kijk maar naar de website van de VN. Ik zeg niet dat de Westelijke Sahara Marokkaans is. Maar als men spreekt van een "Marokkaanse bezetting", dan word er begrepen dat de Westelijk Sahara een kolonie van Marokko is of dat Marokko in oorlog is met een ander land. En dat komt niet overeen met de standpunt van de VN en de Veiligheidsraad, want ze erkennen nog niet de Westelijke sahara als een land. Daarom vind ik het niet echt neutraal en ik ben in dit artikel geen voorstander voor woorden zoals "bezetter of bezetting". Groeten 84.84.159.184 29 okt 2006 12:37 (CET)

Geantwoord op Overleg gebruiker:Ninane en Overleg gebruiker:Xyboi.

Echter sinds de jaren '90 heeft het zich "bekeerd" tot liberalisme en westerse vormen van democratie. Deze zin hoort niet thuis volgens mij. De Polisario is een guerilla beweging en geen saharaanse politieke partij die gekozen is door de lokale bevolking. Wiki boy 11 nov 2009 19:29 (CET)

Oprichtingsdatum[bewerken]

Volgens een gebruiker die zich gemeld heeft op OTRS klopt de oprichtingsdatum niet. Wij claimen 1975, terwijl de datum op enwiki volgens die gebruiker de juiste is: 1973. Maar voor beide data ontbreekt een bron. Wie weet wat de juiste is? Mbch331 (Overleg) 2 jun 2016 22:45 (CEST)

Inmiddels heeft de gebruiker via OTRS bronnen aangeleverd op basis waarvan blijkt dat 1973 de juiste datum is. Ik heb het artikel ook aangepast. Mbch331 (Overleg) 4 jun 2016 18:07 (CEST)