Overleg:Pootjesglas

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lettertype, techniek, medewerkers[bewerken]

In de huidige tekst heb ik, op verscheidene puntjes, moeite met de passage:
Het was zo ontworpen dat zijn medewerkers de letters met de hand konden schilderen. Het apparaat waarmee dit gebeurde, is te zien in Museum Hilversum, voorheen het Goois Museum.

  • "... medewerkers met de hand konden schilderen" en "apparaat waarmee dit gebeurde" lijkt tegenstrijdig. Nadere uitleg (liefst met bron) is gewenst.
  • "zijn medewerkers" is verwarrend: Op wie slaat "zijn" terug? in de voorgaande zin worden W.J. en Pim Pootjes genoemd. Beter zou zijn: "de medewerkers". Daar is nog een andere goede reden voor: Door de bewoording "zijn medewerkers" wordt Pim (en/of WJ) uitgesloten van het gebruik, maar gezien de grootte (kleinte) van het bedrijf, was zeker Pim (en wellicht ook nog WJ) zelf ook actief medewerker en heeft Pim ook nog geschilderd en/of het apparaat bediend.
  • Het Museum Hilversum wordt nadrukkelijk genoemd als plaats waar de machine/het apparaat te zien is. Maar ik zie alleen bronnen dat het bij de voorganger, het Goois Museum te zien was... Op de webpagina's van het Museum Hilversum heb ik gezocht, maar daar kan ik het niet vinden... Hopelijk is het daar bewaard! Maar, als dat niet kan worden geverifiëerd, dan moet deze zin in het artikel echt anders. Oh ja, en ik vraag me nog af (maar dit is niet echt essentiëel), als de nieuwe kids (de Haan) verder zijn gegaan met de bordjes en het lettertype, waarom hebben ze de machine dan afgestoten?
Gisteren voegde ik in het artikel deze verwijzing toe. De tekst is moeilijk te lezen vanwege het jpg-formaat, maar met enige vergroting lukt het wel. Onder meer op basis hiervan (en diverse bronnen die ik daarnaast al had nagetrokken) constateerde ik dat de eerder toegevoegde informatie van gebruiker Schreu correct was en dat er dus sprake was van het beschilderen van de bordjes en niet van graveren en dat na de overname door De Haan in de jaren tachtig aanvankelijk getracht werd de oorspronkelijke lijn voort te zetten. Op die punten zette ik de door Schreu eerder toegevoegde informatie terug. Zoals ik in de bewerkingssamenvatting al aangaf zijn meer van zijn correcties juist, maar dat moet dan wel geverifieerd kunnen worden. Wat betreft de machine is in deze bron sprake van een "hand-operated machine", het lijkt me goed om de tekst daarop aan te passen. Gouwenaar (overleg) 28 jan 2015 10:21 (CET)
Ik heb inmiddels het Museum Hilversum benaderd voor nadere informatie. Gouwenaar (overleg) 28 jan 2015 13:20 (CET)
Top. ErikvanB (overleg) 28 jan 2015 13:56 (CET)
Inmiddels heeft de directeur van het museum mij doorverwezen naar de projectmedewerker van de collectie Hilversum. In de collectie bevinden zich o.a. twee glassnijders van de firma, waarvan ik beeldmateriaal heb gekregen. Dat betreft echter vermoedelijk niet de hier bedoelde machine. Nadere informatie volgt nog. Het hieronder genoemde boek "Met hart en ziel: gevierde en verguisde Hilversummers" heb ik vanaf morgen in mijn bezit. Gouwenaar (overleg) 4 feb 2015 22:14 (CET)
Inmiddels ook aanvullende informatie ontvangen mbt de door Pootjes gebruikte apparatuur/machine. Machine is misschien een te groot woord. Het apparaat was een 'tekentafel' van ongeveer 50 x 60 cm met een trekpenhouder op rails. Een geoefende tekenaar/schilder kon met een vloeiende bewerking rechte lijnen en cirkels maken op glas. Het apparaat uit de collectie gemeente Hilversum is tentoongesteld in 2001 tijdens de tentoonstelling Een prominente keuze, bekende Hilversummers maken hun keus uit de museumcollectie. Ik heb twee afbeeldingen meegezonden gekregen, die met bronvermelding gebruikt mogen worden. Een foto van het apparaat en een foto van een monsterdoos, die de vertegenwoordigers gebruikten. Gouwenaar (overleg) 9 feb 2015 21:11 (CET)

Wat betreft het bronverzoek in het artikel mbt de jaren negentig merk ik nog het volgende op. Gebruiker Schreu voegde bij deze bewerking o.a. de jaren negentig en 1995 toe als jaar van overname door Graveeratelier de Haan, met als bron de Kvk. Die informatie heb ik nagetrokken aan de hand van de openbaar toegankelijke (maar niet gratis) informatie van de KvK. Inderdaad werd in 1995 op het adres Langestraat 122 Graveeratelier de Haan ingeschreven, eerst als eenmanszaak, vier maanden later omgezet in een vennootschap onder firma. Huidige eigenaresse is Libera de Haan en dat correspondeert weer met deze informatie van Henk Ferkranus. Zoals eerder opgemerkt lijken de toevoegingen en correcties van Schreu correct te zijn. Hij voegde bovendien een tweetal bronnen toe, die onmiddellijk werden verwijderd om, voor mij, onduidelijke redenen n.l. ‘Markante mensen’ van Eddie de Paepe en ‘Etalageborden’ van Toon Lauwen. Ik weet niet welke feiten uit het artikel ontleend zijn aan deze werken, maar dit had toch eerst aan Schreu gevraagd kunnen worden. Gouwenaar (overleg) 28 jan 2015 21:26 (CET)

Eddie de Paepe publiceerde in 2002 nog een ander boek, dat interessant kan zijn om te raadplegen, n.l. "Met hart en ziel: gevierde en verguisde Hilversummers", één van de zestien beschreven markante Hilverummers is "professor" Pootjes (zie informatie Hilversumse historische vereniging "Albertus Perk": Presentatie van het boek Met hart en ziel). Ook in "Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd" van Martin Ros wordt aandacht aan "professor" Pootjes besteed. Gouwenaar (overleg) 29 jan 2015 13:25 (CET) P.s. het eerstgenoemde boek heb ik inmiddels gereserveerd. Gouwenaar (overleg) 29 jan 2015 17:00 (CET)

Referentie[bewerken]

Ten behoeve van huidige en toekomstige generaties wijs ik op eerder overleg over dit artikel op de overlegpagina van Gouwenaar (gearchiveerd). ErikvanB (overleg) 30 jan 2015 01:58 (CET)

"... medewerkers met de hand konden schilderen" en "apparaat waarmee dit gebeurde" lijkt tegenstrijdig. Nadere uitleg (liefst met bron) is gewenst." Welnu: het apparaat (de uitvinding van Pim Pootjes) behelst het gebruik van zwevend opgehangen trekpennen, die zowel in cirkelvormen als langs rechte lijnen kunnen worden getrokken. Het trekken met die pennen gebeurde met de hand, vandaar: "met de hand", maar die hand werd mechanisch gesteund. Dit proces wordt ook door Jan Middendorp (2004) beschreven. Het proces is niet gedocumenteerd in openbare bronnen, omdat de heer Pootjes (sr, 1890-1970) het proces niet wilde patenteren, doch geheim houden. --Schreu 30 jan 2015 17:04 (CET) Medewerkers: Alle kinderen van de families Pootjes, Ietswaart, De Haan en Van Dijk werkten mee in het glasbedrijf. Het glasbedrijf genereerde inkomen voor de geloofsgemeenschap waarvan deze families deel uitmaakten. Het glasbedrijf is daarom niet echt los te zien van de gemeente (CCB), maar dat verdient een apart lemma, net als de heer Pootjes zelf. Het lemma Pootjesglas zou echt alleen over het glas moeten gaan, de productie, de verkoop, het gebruik in winkels, opkomst en ondergang. --Schreu 30 jan 2015 17:04 (CET) Overigens ben ik [Piet Schreuders] sinds 2012 (en eigenlijk al sinds 1983) bezig met onderzoek naar Pootjesglas, wat moet uitmonden in een boek, rijkelijk van bronnen voorzien. Veel van wat hier wordt verondersteld, heb ik allang uitgezocht, alleen kan ik het nog niet als bron opgeven omdat het nog niet gepubliceerd is. --Schreu 30 jan 2015 17:04 (CET)

Fijn dat u hier reageert. Uw bewerking van het artikel was mij al in positieve zin opgevallen. Ik deel uw mening, dat de items Pootjesglas, de gemeente van Cultusvrije Christusvereerders en Johannes Willem Pootjes afzonderlijke artikelen verdienen. Het feit dat Pootjesglas inkomsten voor de gemeenschap van Cultusvrije Christusvereerders genereerde is nmm hier wel een vermelding waard (waarmee tevens de link gelegd kan worden naar een nog aan te maken artikel over deze gemeenschap). Over Pootjes heb ik een conceptartikeltje aangemaakt, dat hier nog niet geplaatst is (de link hierboven verwijst naar een artikeltje in mijn "klad- of conceptruimte), omdat ikzelf, in ieder geval, nog wat publicaties wil raadplegen. Eventuele aanvullingen en/of kritiek stel ik zeker op prijs, bijvoorbeeld op deze overlegpagina. Wel wil ik één kanttekening maken, informatie die aan Wikipedia wordt toegevoegd dient gebaseerd te zijn op betrouwbare (lees ook gezaghebbende) en voor iedere lezer ook verifieerbare bronnen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 30 jan 2015 20:12 (CET)

Ik ontving de volgende reactie van Henk Ferkranus over het gebruik van oa zijn website als bron: "Rijwielen worden verwijderd” zou ik willen wijzigen in "Rijwielen van niet cliëntèle worden verwijderd” Ik wil Pootjesglas.nl als tekst dus geen URL (en dan als link: http://pootjesglas.nl/geschiedenis/historie-2.html ) ipv naar MIJN persoonlijke website. anders: Pootjesglas (en dan als link: http://pootjesglas.nl/geschiedenis/historie-2.html) ipv naar MIJN persoonlijke website. Met hartelijke groet,Henk Ferkranus Schreu 14 feb 2015 15:08 (CET)