Overleg:Schrikkeljaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Berekening voor schrikkelseconden. Graag controleren !!!

Zonnejaar
365 dagen
5 uur
48 minuten
45 seconden
181,4 miliseconden
bron: Tekst

Kalenderjaar zonder schrikkelgedoe:
365 dagen

conclusie: Kalenderdag duurt te kort en wel:
5 uren
48 minuten
45 seconden
181,4 miliseconden
per jaar

Oplossing Schrikkeljaar: Om de 4 jaar een dag extra, is per jaar dus 6 uur
men compenseert dus teveel waardoor het kalenderjaar te lang duurt en wel:
11 minuten
14 seconden
818,6 miliseconden
per jaar
Om van minuten dagen te maken moet men de schaal vergroten.
Per honderd jaar loopt de kalender achter en wel:
18 uur
44 minuten
41 seconden
860 miliseconden
Men laat een hele dag weg (24 uur, maar om de 400 jaar komt er een dag bij, dus 6 uur). men laat dus 18 uur weg per honderd jaar. Het kalenderjaar duurt dus 44 minuten, 41 seconden en 860 miliseconden per 100 jaar te lang.

Uhm... Een foutje zit zeker in de berekening. Ik heb deze berekening net ook uitgevoerd, en toen kwam ik op 18 seconden en 140 miliseconden per 100 jaar. Bij de berekening is het belangrijk om in de gaten te houden of de kalender nu voor of achter loopt. Wie wil de berekening even grondig nalopen, ik zie door de vele bomen het bos niet meer.

Eens in de vier jaar een dag erbij is 6 uur per 4 jaar erbij, dus dat is inderdaad overcompensatie van 11 min, 14.8186 s. Door nu op dit stelsel een uitzondering te maken door drie maal per 400 jaar geen dag toe te voegen, wordt de gemiddelde duur van een kalenderjaar niet 365 dagen en 6 uur, maar 365 dagen, 5 uur, 49 minuten en 12 seconden. Dit scheelt dus 26.8186 seconden per jaar, ofwel 44 minuten, 41.860 seconden per 100 jaar. Zoveel duurt een kalendereeuw dus langer dan 100 omwentelingen om de zon, aangenomen dat die 5 uur, 48 minuten etcetera correct is. Wat er nu onder verdere correcties staat klopt niet (onder andere daarom), en zal ik verbeteren. Sixtus 31 jan 2005 15:29 (CET)
Ik heb geen idee welke afwijking de juiste is, en het lijkt me prima als een eventuele fout gecorrigeerd wordt, mits er wel overeenstemming blijft (komt?) met jaar en gregoriaanse kalender (en juliaanse kalender?). Maar in tegenstelling tot wat de kop boven deze discussie aangeeft gaat het hier niet om schrikkelseconden. Een schrikkelseconde dient om de klok gelijk te laten lopen, een schrikkeljaar om de kalender gelijk te laten lopen. Verwant, maar niet hetzelfde. Aliter 31 jan 2005 19:31 (CET)
Correct. Het artikel gaat gelijk op met de andere artikelen, volgens mij. Sixtus 2 feb 2005 14:29 (CET)
Helaas; het is niet overal even gemakkelijk te volgen, omdat in sommige gevallen de jaarlengten uitgedrukt worden in dagen en fracties van dagen, en in andere in dagen en kleinere eenheden, maar de verschillende pagina's geven voor zover ik kan zien verschillende waarden voor wat dezelfde lengten zouden moeten zijn. En op Schrikkeljaar hebben schrikkelseconden een andere functie dan op Schrikkelseconden. Aliter 2 feb 2005 19:42 (CET)
OK, hm... de waarde die op deze pagina wordt gebruikt, is de lengte van een 'tropisch jaar', dat niet, zoals de pagina jaar beweert, de tijd is tussen twee lentepuntsdoorgangen, maar dat gemiddeld is over de vier omlooptijden ten opzichte van de, hoe noem je dat in het Nederlands, solstice points (lente, zomer, herfst, winter). Die zijn kennelijk verschillend door het samenspel van precessie en het verschil in baansnelheid van de aarde als gevolg van de ellipticiteit van de baan. Zie voor een gedetailleerde uitleg de Engelse wiki over Vernal equinox year, ofwel een gemiddeld tropisch jaar. Dat jaar duurt zo'n 365,2422 dagen, dus dat zou gewijzigd kunnen worden op de pagina Gregoriaanse kalender, waar een waarde staat die in elk geval niet klopt en die ik zal veranderen. Wat die schrikkelseconde betreft: ik zal het proberen nog wat te verduidelijken, maar het scheelt nu echt niet veel meer. Sixtus 3 feb 2005 10:54 (CET)
Die verschillende jaarlengten beginnend op de verschillende seizoenspunten(?) kan ik ook al niet volgen. Het kan zijn doordat sommige jaarlengten in dagen uitgedrukt worden, maar uit wat we nu hebben zie ik niet hoe de jaarlengte, het aantal SI seconden in een jaar, zou kunnen veranderen. Maar als de schrikkelseconden weinig te maken hebben met het schrikkeljaar, kunnen we die dan niet beter weglaten? Of we zouden analoog aan schrikkelseconde "Schrikkelseconden == Ten onrechte wordt soms aangenomen dat de kleine afwijking in de Gregoriaanse kalender gecorrigeerd wordt met schrikkelsecondes. Aangezien de afwijking betrekking heeft op de rotatie van de aarde om de zon, moet die echter opgelost worden met een schrikkeljaar." Aliter 3 feb 2005 23:22 (CET)
Tja, dat van die verschillende jaarlengten is mij ook nog niet geheel duidelijk, want het zou volgens mij betekenen dat de lengte van de seizoenen onderling verandert, maar dat zal dan wel, misschien is elders op internet een duidelijker verklaring te vinden. Jouw bezwaar tegen een veranderende jaarlengte begrijp ik niet goed: waar heb je nu precies moeite mee? Ik heb geen bezwaar tegen nog wat explicietere uitleg over de schrikkelseconde op deze pagina, maar de kern van het hele verhaal erboven is nu juist dat schrikkeljaren niet de gehele afwijking kunnen compenseren, dus ik zou het niet in deze vorm opschrijven. Maar ik heb hier ook maar weinig verstand van, en ik laat het denk ik hier maar even bij tot iemand precies kan vertellen hoe het zit. Sixtus 4 feb 2005 13:06 (CET)
Nee, de strekking is dat de schrikkeljaren die al vastgesteld zijn de afwijking niet geheel compenseren. Dat zou betekenen dat we nog een fijnere correctie-regel zouden moeten hebben, maar dat gaat niet omdat we niet zeker zijn dat de huidige afwijking zal blijven gelden.
Mijn bezwaar tegen de veranderende jaarlengte is dat ik uit de gegeven koppelingen niet duidelijk kan krijgen wat er nu precies zo veranderlijk is aan die jaarlengten. Als niemand hier dat eigenlijk weet, dan zou ik het liever beperken tot een "Het is onzeker of de lengte van het jaar gelijk zal blijven."-achtige formulering.
Die toenemende daglengte zal inderdaad de noodzaak van een schrikkeljaar verminderen, maar het zal volgens mij de jaarlengte, in SI seconden niet veranderen. Dus hoewel het effect terecht op deze pagina staat (er zijn trouwens meer rotatie-remmende effecten) zou het mijns inziens niet omschreven moeten staan als oorzaak van het korter worden van het zonnejaar. Aliter 4 feb 2005 14:13 (CET)
Ah, nu begrijp ik je punt. Je hebt gelijk over de strekking. Wat de daglengte betreft: de getallen op deze pagina zijn gebaseerd op een jaar van ca. 365.2422 dagen, waarbij een dag 86400 SI-seconden telt, dus het gaat niet over een 'natural day'. Over de jaarlengten schrijft de Engelse wiki: "The number of natural days in a vernal equinox year has been oscillating between 365.2424 and 365.2423 for several millennia and will likely remain near 365.2424 for a few more. This long-term stability is pure chance, because in our era the slowdown of the rotation, the acceleration of the mean orbital motion, and the effect at the vernal point of shape changes in the Earth's orbit's happen to almost cancel out. In contrast, the mean tropical year, measured in SI days, is getting shorter. It was 365.2423 SI days at about AD 200, and is currently near 365.2422 SI days." Natural days zijn "defined by the rotation of the Earth with respect to the Sun. The duration of the mean natural day is steadily getting longer as measured by clocks (or conversely, clock days are steadily getting shorter, as measured by a sundial). One must use the mean natural day because the 'instantaneous' natural day varies regularly over time, as the equation of time shows." Tja, ik denk dat we of heel precies moeten gaan zijn en alles erin moeten zetten, of helemaal niet, maar nu is het inderdaad wat 'sloppy'. - Sixtus 4 feb 2005 14:38 (CET)

Inmiddels wordt in Tropisch jaar netjes uitgelegd hoe het zit met de verschillende jaarlengten als je een ander startpunt dan het lentepunt neemt. Wij gebruiken hier de jaarlengte volgens de nieuwe definitie, en die is onafhankelijk van het startpunt. Daardoor is hij ook niet meer afhankelijk van de plaats van het lentepunt op de ecliptica. De jaarlengte verandert dus niet meer als gevolg van de precessie. Wel van de snelheidsverandering van de precessie.

De schrikkelseconde past de tijd (UTC)aan aan de iets afwijkende rotatiesnelheid van de aarde, zodat de middelbare zon netjes om 12 uur in het zuiden blijft staan. De aardbaan en daarmee de jaarlengte heeft daar in principe niets mee te maken. Maar we willen werken met natural days, zodat we de jaarlengte moeten uitdrukken in gecorrigeerde dagen. En hoe lang de dagen in de toekomst precies zullen zijn weet niemand.LexTH 21 jan 2008 22:31 (CET)

Een afbeelding met vertaling geplaatst. --LexTH 29 dec 2008 16:36 (CET)

Volgens mij klopt het stukje over verdere correcties niet. Als men tijd te veel heeft, helpt het niet als men nog een extra schrikkeldag toevoegd. Immers dan heeft men nog meer tijd te veel. Men zou juist een schrikkeldag moeten laten vervallen. De engelstalige en duitstalige wiki's geven dit volgens mij ook aan. Volgens mijn berekeningen zou men na ongeveer 3200 jaar een schrikkeldag moeten laten vervallen. Graag hoor ik of iemand mijn constatering kan bevestigen. 22 feb 2012

Verwijderde bron[bewerken]

Over deze bron die weer is verwijderd; de auteur van het boek noemt twee zaken (de getijdenwerking van de maan en de afnemende omwentelingssnelheid van de Aarde) in één adem die alles met elkaar te maken hebben. Helaas vergeet hij dat laatste er nou net expliciet bij te melden. Geschiktere (en Nederlandstalige) bronnen zijn waarschijnlijk wel voorhanden. De Wikischim (overleg) 15 feb 2015 20:31 (CET)