Overleg:Stam (taalkunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De stam van leven moet mijns inziens leef zijn.

Taalunie[bewerken]

Volgens het Genootschap Onze Taal is de stam van een werkwoord de rest na net weglaten van en, of bij eenlettergrepige van alleen n. UItzondering zou staan zijn, met stam sta (waarom?). Dus zoek, hebb, kunn, will, gelov, reiz, lev etc. Hoe het is met zijn? Madyno (overleg) 4 jun 2017 23:54 (CEST)

De ANS zegt: De stam is een geconstrueerd taalelement dat als hulpmiddel dient voor de bepaling van de vervoeging. De stam wordt verkregen door de uitgang sjwa of sjwa + n van de infinitief zoals die wordt uitgesproken, weg te laten. Een uitzondering vormt het werkwoord komen, waarvan de stam kom (en niet koom) is. Staat in de infinitief voor de uitgang een b, d, g, v, of z , zoals in schrobben, doden, zeggen, leven, reizen , dan eindigt de (abstracte) stam dus ook op die medeklinker. De stam van gaan is: ga, van slaan: sla, van staan: sta, van zien: zie, van doen: doe en van zijn: zij.

Ook hier weer geen duidelijkheid. Abstracte stam van: komen -> kom, maar nee (impliciet): komen -> koom, en dan uitzondering, toch komen -> kom. Kennelijk gaat de ANS ervan uit dat een deel van de spellingsregels toegepast worden: stomen -> stom -> stoom, schromen -> schrom -> schroom, pakken -> pakk -> pak, maar roven -> rov -> roov. Maar waarom heet staan -> staa -> sta dan weer een uitzondering?? Madyno (overleg) 5 jun 2017 09:01 (CEST)

Definitie ontoereikend[bewerken]

De definitie en voorbeelden van stammen, zoals die hier gegeven worden, zijn niet genoeg om werkwoorden goed uit elkaar te houden. Neem het bijna minimale paar wervelen en vervellen. De stam is respectievelijk wervel en vervel, bijna identiek dus. Hieruit komt niet tot uiting dat bij wervelen de l niet verdubbeld wordt en bij vervellen wel. Het zou zinniger zijn om vervell als stam te nemen, zodat dit wel duidelijk is. Rua (overleg) 26 sep 2018 15:23 (CEST)

Andere stammen van werkwoorden[bewerken]

Kan iemand iets schrijven over de stam voor de onvoltooid verleden tijd, zoals komen, kwamen → kwam, gaan, gingen → ging, slaan, sloegen → sloeg, helpen, hielpen → hielp, kijken, keken → keek. (Het voltooid deelwoord gebruikt een nog weer andere stam: geslagen, geholpen). PAvdK (overleg) 26 sep 2018 15:35 (CEST)

Vraag[bewerken]

Wat wordt bedoeld met: "Als bij doen ook de overige eenlettergrepige (of monosyllabische) werkwoorden: gaan, slaan, staan, zien en zijn, alsmede hiervan afgeleide infinitieven met een voorvoegsel (prefix): door-gaan, ont-zien, enz." Madyno (overleg) 6 nov 2018 21:25 (CET)