Papierformaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een papierformaat beschrijft de afmetingen van een vel papier. Er zijn verschillende standaarden voor de formaten van papier.

Verschillende papierformaten

De A-standaard[bewerken | brontekst bewerken]

De A-serie van papierformaten is een serie van gelijkvormige rechthoekige formaten waarbij het eerstvolgende formaat steeds een tweemaal zo grote (of kleine) oppervlakte heeft.

De verhouding tussen de lange en de korte zijde is bovendien zo, dat wanneer een vel papier in de breedte in twee gelijke stukken wordt gesneden (dus de oppervlakte gehalveerd), twee vellen ontstaan met precies dezelfde verhouding in afmetingen.

Als een vel papier met een lengte L en een breedte B in tweeën gesneden wordt, dan zijn de resulterende vellen B lang en (L/2) breed. Moet deze verhouding gelijk zijn, dan geldt:

Hieruit volgt dat de verhouding tussen de lange en korte zijde de vierkantswortel uit 2 (ongeveer 1,414) moet zijn.[1] Deze verhouding wordt ook wel de Lichtenberg-ratio genoemd, niet te verwarren met de verhouding lengte/breedte van ongeveer 1,618 bij de gulden rechthoek, die dus iets langwerpiger is.

De serie begint met A0, een vel met een oppervlakte van (per definitie) 1 vierkante meter. Doordat een vel A1 een half vel A0 is, heeft een vel A1 een oppervlakte van een halve vierkante meter. A2 heeft vervolgens een oppervlakte van een kwart vierkante meter enzovoorts.

Oppervlakte is gelijk aan lengte × breedte: .

Verder kan ook geschreven worden als .

Als de L in de eerste formule vervangen wordt door de tweede formule, dan volgt .

Voor een vel A0 is de oppervlakte gelijk aan 1 (vierkante meter), ofwel en dus geldt:

(meter)
(meter)

Afgerond komt dat neer op een breedte van 841 millimeter en een lengte van 1189 millimeter. Door delen volgt hieruit de complete serie:

Overzicht van DIN A-formaten
  Naam mm
4A0 1682 × 2378
2A0 1189 × 1682
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37
A11 18 × 26

De afmetingen van de A-serie kunnen ook met de volgende wiskundige formules berekend worden:

en

De letter n staat voor het papierformaat, dus voor A4 is n = 4. De resultaten zijn in meters, vermenigvuldig met 1000 voor millimeters. In de praktijk wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de wiskundige waarden en de afrondingen daarvan op hele millimeters.

Overzicht van DIN B-formaten

In Europa wordt voor correspondentie, printers, faxen en kopieerapparaten vooral A4 gebruikt, maar voor kleinere boekjes wordt veel gebruikgemaakt van A5, voor bijvoorbeeld handleidingen wel van A6 en voor postzegels van A10 en A11.

Vouwen van papier op deze A t/m E formaten, geeft geen verandering in de verhoudingen van hoogte en breedte. En dat is wel het geval bij alle andere formaten, die in het verleden en nog altijd in vele landen in gebruik zijn.

B, C, D, E[bewerken | brontekst bewerken]

Soms is een A-formaat te groot, maar het volgende te klein. Om deze reden is er ook een serie B-formaten die dezelfde verhouding van 1:√2 heeft als de A-formaten. Echter het uitgangspunt van de afmetingen is anders: bij het A0-formaat is dat de oppervlakte van 1 m², bij het B0-formaat is de korte zijde 1 m.

B5 is groter dan A5, maar kleiner dan A4; het wordt naast die twee formaten ook vaak gebruikt voor boekwerkjes.

C- en D-formaten zitten weer tussen de opeenvolgende A- en B-formaten in. Daarbij is

en

C-formaten worden soms voor enveloppen gebruikt; dan past een vel van het A-formaat er goed in. Ook de E-formaten zijn bedoeld voor enveloppen: een vel B4 past in een E4-envelop. D wordt nauwelijks gebruikt en is ook geen ISO-standaard.

Naam mm   Naam mm   Naam mm   Naam mm   Naam mm
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 × 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917 D1 545 × 779
A2 420 × 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648 D2 385 × 545
A3 297 × 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458 D3 272 × 385 E3 400 × 560
A4 210 × 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324 D4 192 × 272 E4 280 × 400
A5 148 × 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229 D5 136 × 192 E5 200 × 280
A6 105 × 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162 D6 96 × 136 E6 140 × 200
A7 74 × 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114 D7 68 × 96
A8 52 × 74 B8 62 × 88 C8 57 × 81
A9 37 × 52 B9 44 × 62 C9 40 × 57
A10 26 × 37 B10 31 × 44 C10 28 × 40

ISO 216[bewerken | brontekst bewerken]

De A-serie wordt beschreven in de ISO 216-norm die van kracht is sinds 1975. De ISO 216 is de directe opvolger van de DIN-476-norm, die in 1922 in Duitsland is opgesteld. België volgt DIN/ISO sinds 1924 en Nederland sinds 1925.

De internationale ISO 216-norm geeft waarden voor de A- en B-reeksen tot nummer 10. De Nederlandse norm NEN 381 geeft ook nog een C- en D-reeks. De A- en B-reeksen lopen door tot nummer 13, maar de C- en D-reeksen lopen slechts tot nummer 8. DIN 476 vermeldt de A-, B- en C-reeksen.

Bij levering en gebruik mogen volgens ISO 216 de toleranties 1,5 mm zijn voor maten tot 150 mm, 2 mm voor maten van 150 – 600 mm en 3 mm voor maten boven de 600 mm.

De C-reeks wordt vooral voor enveloppen gebruikt, omdat het formaat net iets groter is dan de A-formaten, die veel voor schrijfpapier en brochures worden gebruikt. De B-reeks wordt veel voor boeken gebruikt. De D-reeks wordt nauwelijks gebruikt.

Papieren met een relatief grote verhouding lengte/breedte moeten bij voorkeur worden gesneden uit een van de standaardformaten (A, B, C). De originele breedte moet worden gehandhaafd en de lengte kan in 3, 4 of 8 gelijke stukken worden verdeeld. Een veelvoorkomend formaat is 1/3 A4: 99 mm × 210 mm.

Ruwe papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

De A-, B-, C- en D-reeksen beschrijven reeds gesneden formaten. De ISO-norm beschrijft tevens twee reeksen ruwe formaten voor de A-reeks. De verhouding lengte/breedte is weer √2. RA0 is 1,05 m² groot en SRA0 is 1,15 m² groot. De formaten worden afgerond tot op 1 cm.

RA-reeks   SRA-reeks
Naam mm Naam mm
RA0 860 × 1220 SRA0 900 × 1280
RA1 610 × 860 SRA1 640 × 900
RA2 430 × 610 SRA2 450 × 640
RA3 305 × 430 SRA3 320 × 450
RA4 215 × 305 SRA4 225 × 320

Varianten op de ISO-216-formaten[bewerken | brontekst bewerken]

Extra/super[bewerken | brontekst bewerken]

Naam mm   Naam mm
A2 extra 445 × 619 A3 extra 322 × 445
A3 Super 305 × 508 Super A3 305 × 487
A3+ 329 × 483
A4 extra 235 × 322 A4 Super 229 × 356
Super A4 227 × 356 A4 Long 210 × 348
A5 extra 173 × 235 ISO B5 extra 202 × 276

Z-formaten[bewerken | brontekst bewerken]

Bedoeld voor technisch tekenwerk. Het 1Z-formaat is gelijk aan het A4-formaat. Vanaf 2Z blijft de breedte gelijk aan de lengte van A4, terwijl de lengte de volgende opbouw heeft: nZ = 180n+30 mm, zodat ze zigzag gevouwen in een A4-ordner passen en zonder de ordner te openen bekeken kunnen worden. De samengestelde Z-formaten hebben een afwijkende opbouw.

Naam mm   Naam mm
1Z 210 × 297 2Z 297 × 390
3Z 297 × 570 4Z 297 × 750
5Z 297 × 930 7Z 297 × 1290
9Z 297 × 1650 2x2Z 390 × 549
2x3Z 549 × 570 2x5Z 549 × 930
3x3Z 570 × 811 3x5Z 811 × 930

Oudere standaarden[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de opkomst van de A-serie werden de formaten Quarto en het iets langere Folio in Europa veel gebruikt. Examens op middelbare scholen en het hoger beroepsonderwijs dienden te worden afgenomen op het Folio-formaat terwijl voor de gewone toetsen al het A4-formaat in gebruik was. Dit werd rond 1985 afgeschaft.

Oude Nederlandse papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de invoering van de A-formaten waren in Nederland de volgende formaten voor schrijf- en drukpapier in omloop.

Naam mm Naam mm Naam mm
Adelaar 750 × 1000    
Atlas 640 × 750
Briefkaartkarton 430 × 610
Carré 1000 × 1000
Olifants 620 × 750
Oriënt 630 × 900
Bijkorf 375 × 470 Dubbel Bijkorf 470 × 750 Vierdubbel Bijkorf 750 × 940
Colombier 620 × 850
Klein Colombier 600 × 800 Dubbel Klein Colombier 800 × 1200
Groot Eenheidsformaat 450 × 640 Dubbel Groot Eenheidsformaat 640 × 900
Imperiaal 560 × 750 Dubbel Imperiaal 750 × 1120
Kroon 380 × 510 Dubbel Kroon 510 × 760 Vierdubbel Kroon 760 × 1020
Mediaan 470 × 560
Register Mediaan 420 × 550
Groot Mediaan 470 × 620 Dubbel Groot Mediaan 620 × 940
Klein Mediaan 400 × 550 Dubbel Klein Mediaan 550 × 800 Vierdubbel Klein Mediaan 800 × 1100
Steendruk Mediaan 460 × 600 Dubbel Steendruk Mediaan 600 × 920 Vierdubbel Steendruk Mediaan 920 × 1200
Post 440 × 560
Groot Post 460 × 590
Afwijkend Groot Post 460 × 610 Dubbel Afwijkend Groot Post 610 × 920
Royaal 500 × 650 Dubbel Royaal 650 × 1000
Super Royaal 500 × 700 Dubbel Super Royaal 700 × 1000
Groot Super Royaal 520 × 720 Dubbel Groot Super Royaal 720 × 1040
Klein Royaal 520 × 620 Dubbel Klein Royaal 620 × 1040
Schrijf 345 × 440 Dubbel Schrijf 440 × 690 Vierdubbel Schrijf 690 × 880

Oude Belgische papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Vergelijking van de A-formatenserie met letter en legal, de belangrijkste Amerikaanse papierformaten
Letter (en legal) zijn iets breder dan A4, het in Europa meestgebruikte papierformaat
Naam mm   Naam mm
Colombier 620 × 850 Coquille 430 × 560
Double-Carré 620 × 920 Double-Poste 435 × 565
Éléphant 616 × 770 Grand-Aigle 700 × 1040
Grand-Jésus 550 × 730 Grand-Médian 460 × 605
Jésus 540 × 730 Lys 317 × 397
Petit-Aigle 600 × 840 Petit-Médian 415 × 530
Pot 307 × 384 Propatria 345 × 430
Raisin 500 × 650 Rosette 270 × 347
Ruche 360 × 460

Papierformaten in de VS[bewerken | brontekst bewerken]

In de Verenigde Staten wordt de A-serie niet gebruikt. Daar gebruikt men in plaats van A4 het zogenaamde US Letter-formaat van 8½ bij 11 inch, ofwel 279,4 mm bij 215,9 mm. Dat is dus 6 mm breder en 18 mm korter dan A4. Printers en kopieermachines kunnen meestal op beide papierformaten worden ingesteld.

Naam inch mm   Naam inch mm
Quarto 10 × 8 254 × 203 Foolscap 13 × 8 330 × 203
Letter 8½ × 11 216 × 279 Legal 8½ × 14 216 × 356
Ledger / Tabloid 11 × 17 279 × 432 Executive 7¼ × 10½ 184 × 267
Post 15½ × 19¼ 394 × 489 Crown 15 × 20 381 × 508
Large post 16½ × 21 419 × 533 Demy 17½ × 22½ 445 × 572
Medium 18 × 23 457 × 584 Royal 20 × 25 508 × 635
Elephant 23 × 28 584 × 711 Double Demy 23½ × 35 597 × 889
Quad Demy 35 × 45 889 × 1143 A 8½ × 11 216 × 279
B 11 × 17 279 × 432 C 17 × 22 432 × 559
D 22 × 34 559 × 864 E 34 × 44 864 × 1118

Amerikaanse formaten, papierindustrie[bewerken | brontekst bewerken]

inch mm   inch mm   inch mm
Drukpapieren Omslagpapieren Schrijfpapieren
44 × 64 1118 × 1625 35 × 46 889 × 1168 34 × 44 863 × 1118
41 × 54 1041 × 1371 26 × 40 660 × 1016 28 × 34 711 × 863
38 × 52 965 × 1320 23 × 35 584 × 889 24 × 38 609 × 965
38 × 50 965 × 1270 20 × 26 508 × 660 22 × 34 559 × 863
36 × 48 914 × 1219 21 × 32 533 × 813
35 × 45 889 × 1143 20 × 28 508 × 711
33 × 44 838 × 1118 19 × 24 482 × 609
32 × 44 813 × 1118 18 × 46 457 × 1168
30½ × 41 775 × 1041 Kartons 18 × 23 457 × 584
28 × 44 711 × 1118 22½ × 28½ 571 × 724 17 × 28 432 × 711
28 × 42 711 × 1067 16 × 21 406 × 533
25 × 38 635 × 965
24 × 36 609 × 914
22½ × 35 571 × 889

Amerikaanse US-ANSI-formaten[bewerken | brontekst bewerken]

Overzicht van ANSI-papierformaten

ANSI: American National Standards Institute.

ANSI/SME Y14.1, technisch tekenpapier. ANSI/SME Y14.1m-1995 schrijft ISO A0-A4 voor.

Naam inch mm
E1 44 × 68 1118 × 1727
F 28 × 40 711 × 1016
E 34 × 44 864 × 1118
D 22 × 34 559 × 864
C 17 × 22 432 × 559
B 11 × 17 279 × 432
A 8½ × 11 216 × 279

Amerikaanse US-ARCH-formaten[bewerken | brontekst bewerken]

ARCH: United States architectural standards.

Naam inch mm
E 36 × 48 914 × 1219
E1 30 × 42 762 × 1067
E2 26 × 38 660 × 965
E3 27 × 39 686 × 991
D 24 × 36 610 × 914
C 18 × 24 457 × 610
B 12 × 18 305 × 457
A 9 × 12 229 × 305

Overige Amerikaanse formaten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm
Broadsheet 18 × 22 457 × 559 Legal 8½ × 14 216 × 356
Broadsheet extra 18 × 24 457 × 610 Legal extra 9½ × 15 241 × 381
Business 4⅛ × 9½ 105 × 241 Legal extra 9+716 × 14+1516 240 × 379
Commercial 8 × 10⅝ 203 × 270 Letter 8½ × 11 216 × 279
Executive 7¼ × 10½ 184 × 267 Letter extra 9½ × 12 241 × 305
Executive 7½ × 10 191 × 254 Letter extra 9+716 × 11+1516 240 × 303
Government legal 8½ × 13 216 × 330 Letter long 8½ × 13 216 × 330
Half letter = Statement 5½ × 8½ 140 × 216 Monarch 3⅞ × 7½ 98 × 191
Junior legal 5 × 8 127 × 203 Note 7½ × 10 191 × 254
Large 14 × 27 356 × 686 Quarto 8 × 10 203 × 254
Large 15+1116 × 22 399 × 559 Quarto * 8,472 × 10,833 215 × 275
Large 12+316 × 27 310 × 686 Statement 5½ × 8½ 140 × 216
Ledger = Tabloid 11 × 17 279 × 432 Tabloid 11 × 17 279 × 432
Tabloid extra 12 × 18 305 × 457

Amerikaanse boekformaten[bewerken | brontekst bewerken]

inch mm   inch mm   inch mm
12 × 18 305 × 457 9 × 12 229 × 305 8¾ × 11½ 222 × 292
8½ × 11 216 × 279 8¼ × 11¾ 210 × 298 8¼ × 10⅞ 210 × 276
8¼ × 10½ 210 × 267 8 × 10 203 × 254 7¾ × 10⅝ 197 × 270
7½ × 10 190 × 254 7½ × 9⅛ 190 × 232 7½ × 8⅜ 190 × 213
7⅜ × 9¼ 187 × 235 7 × 10 178 × 254 7 × 9¼ 178 × 235
7 × 9 178 × 229 6½ × 9¼ 165 × 235 6¼ × 9⅜ 159 × 238
6¼ × 9¼ 159 × 235 6⅛ × 9¼ 156 × 235 6 × 9 152 × 229
6 × 8⅞ 152 × 225 5⅞ × 8¾ 149 × 222 5⅞ × 8¼ 149 × 210
5¾ × 8⅝ 146 × 219 5⅝ × 8⅜ 143 × 213 5½ × 8½ 140 × 216
5½ × 8¼ 140 × 210 5½ × 7½ 140 × 190 5½ × 7 140 × 178
5⅜ × 8⅜ 137 × 213 5⅜ × 8 137 × 203 5¼ × 8½ 133 × 216
5¼ × 8⅜ 133 × 213 5¼ × 8 133 × 203 5¼ × 7⅝ 133 × 194
5 × 8 127 × 203 5 × 7½ 127 × 190 5 × 7⅜ 127 × 187
5 × 7 127 × 178 4¾ × 6¼ 121 × 159 4½ × 6 114 × 152
4¼ × 7¼ 108 × 184 4¼ × 7 108 × 178 4¼ × 5⅜ 108 × 137
4 × 9 102 × 229 4 × 6 102 × 152 4 × 5½ 102 × 140
3¾ × 6⅞ 95 × 175 3½ × 6½ 89 × 165 3½ × 6¼ 89 × 159
3 × 6 76 × 152

Amerikaanse persformaten[bewerken | brontekst bewerken]

inch mm   inch mm   inch mm   inch mm
54 × 77 1372 × 1956 38⅝ × 61 981 × 1549 30½ × 41 775 × 1041 23 × 35 584 × 889
52 × 76 1321 × 1930 38 × 57 965 × 1448 30 × 44 762 × 1118 23 × 29 584 × 737
50 × 76 1270 × 1930 38 × 52 965 × 1321 28 × 44 711 × 1118 22½ × 35 571 × 889
49 × 74 1245 × 1880 38 × 50 965 × 1270 28 × 42 711 × 1067 22 × 34 559 × 864
46 × 69 1168 × 1753 37 × 49 940 × 1245 28 × 34 711 × 864 22 × 24 559 × 610
45 × 68 1143 × 1727 36 × 52 914 × 1321 26 × 48 660 × 1219 21 × 32 533 × 813
45 × 67 1143 × 1702 36 × 48 914 × 1219 26 × 40 660 × 1016 20 × 26 508 × 660
44 × 66 1118 × 1676 36 × 47 914 × 1194 26 × 34 660 × 864 19 × 25 483 × 635
44 × 64 1118 × 1626 35 × 46 889 × 1168 25½ × 30½ 648 × 775 19 × 24 483 × 610
42 × 58 1067 × 1473 35 × 45 889 × 1143 25 × 38 635 × 965 17½ × 22½ 444 × 571
41 × 61 1041 × 1549 34 × 44 864 × 1118 24 × 38 610 × 965 17 × 28 432 × 711
41 × 54 1041 × 1372 32 × 44 813 × 1118 24 × 36 610 × 914 17 × 22 432 × 559

Conversie poundgewicht naar gramgewicht[bewerken | brontekst bewerken]

In Europa wordt het specifieke gewicht van papier uitgedrukt in gram per vierkante meter. Normaal kopieermachinepapier is 80 g/m², of kortweg "80 grams". Snijdt men een vel doormidden, dan is het nog steeds "80 grams".

In de VS wordt het papiergewicht uitgedrukt in pounds per riem. Een riem papier is 500 vel. Het is dan wel van belang te weten op welk formaat dat slaat. Een aanduiding als "20 pounds" heeft geen betekenis tot bekend is dat dit betrekking heeft op (bijvoorbeeld) papier van 17 × 22 inch. Conversie naar gram per vierkante meter:

waarin x het poundgewicht van het papier is (in pounds) en a en b de afmetingen van het papier (in inches). y wordt uitgedrukt in g/m². De factor 1406,14 is als volgt opgebouwd:

453,59237 (gram per pound) × 10.000 (cm² per m²) / 500 (vel per riem) / 2,54² (cm² per inch²).

Op die manier komt 20 pounds, 17 × 22 inch papier overeen met 75 g/m².

Overige formaten in Europa[bewerken | brontekst bewerken]

Fotopapier[bewerken | brontekst bewerken]

Foto's worden meestal gemaakt met vaste verhouding van hoogte en breedte. Een digitale spiegelreflexcamera maakt meestal foto's met een verhouding 2:3, een compactcamera met verhouding 3:4. De verhouding van de foto's van een spiegelreflexcamera zijn ontstaan uit het kleinbeeldformaat van 24 × 36 mm. Deze verhoudingen zijn niet exact af te drukken op in de handel verkrijgbaar fotopapier. Fotopapier heeft afmetingen die gebaseerd zijn op inches. De standaardafmetingen van fotopapier zijn:[2]

Nominale afmetingen

[cm]

Exacte afmetingen

[cm]

Hoogte-breedteverhouding

(ongeveer)

10 × 15 10,1 × 15,2 2 : 3
11 × 15 11,4 × 15,2 3 : 4
13 × 17 12,7 × 16,9 3 : 4
13 × 19 12,7 × 19,1 2 : 3
15 × 20 15,2 × 20,3 3 : 4
15 × 22 15,2 × 22,8 2 : 3
20 × 27 20,3 × 27,1 3 : 4
20 × 30 20,3 × 30,5 2 : 3
30 × 40 30,5 × 40,7 3 : 4
30 × 46 30,5 × 45, 7 2 : 3

Oude Britse (UK) papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm
Antiquarian 21 × 53 533 × 1346 Double Princess 28 × 44 711 × 1118
Brief 18½ × 13⅛ 470 × 333 Eight Crown 41¾ × 57½ 1060 × 1461
Crown octavo 4¾ × 7⅛ 121 × 181 Foolscap folio 8¼ × 13⅛ 210 × 333
Crown quarto 7¼ × 9½ 184 × 241 Foolscap quarto 6½ × 8⅛ 165 × 206
Demy 18½ × 23 470 × 584 Imperial 22 × 30 559 × 762
Demy octavo 5⅜ × 8¾ 137 × 222 Princess 21½ × 28 546 × 711
Demy quarto 8½ × 10¾ 216 × 273 Quad Demy 32½ × 44 826 × 1118
Double Demy 22½ × 35 572 × 889 Quad Crown 30 × 40 762 × 1016
Double Elephant 27 × 40 686 × 1016 Royal octavo 6 × 9½ 152 × 241

Imperial boek- en persformaten[bewerken | brontekst bewerken]

De inchmaten zijn exact.

Naam Boek (quarto) Boek (octavo) Pers
inch mm inch mm inch mm
Crown 7⅜ × 9¾ 187 × 248 4⅞ × 7¼ 124 × 184 30 × 40 762 × 1016
Demy 8⅝ × 11 219 × 279 5½ × 8½ 140 × 216 35 × 45 889 × 1143
Foolscap 6⅝ × 8¼ 168 × 210 4⅛ × 6½ 105 × 165 27 × 34 686 × 864
Imperial 10⅞ × 14¾ 276 × 375 7⅜ × 10¾ 187 × 273 44 × 60 1118 × 1524
Large Crown 7⅞ × 10¼ 200 × 260 5⅛ × 7¾ 130 × 197 32 × 42 813 × 1067
Large Post 8⅛ × 10¼ 206 × 260 5⅛ × 8 130 × 203 33 × 42 838 × 1067
Medium 8⅞ × 11¼ 225 × 286 5⅝ × 8¾ 143 × 222 36 × 46 914 × 1168
Royal 9⅞ × 12¼ 251 × 311 6⅛ × 9¾ 156 × 248 40 × 50 1016 × 1270

Metrische boek- en persformaten[bewerken | brontekst bewerken]

De inchmaten zijn benaderingen.

Naam Boek (quarto) Boek (octavo) Pers
mm inch mm inch mm inch
Metric Crown 189 × 246 7+716 × 9+1116 123 × 186 4+1316 × 7+516 770 × 1010 30+516 × 39¾
Metric Demy 219 × 276 8⅝ × 10⅞ 138 × 216 5+716 × 8½ 890 × 1130 35 × 44½
Metric Large Crown 201 × 258 7⅞ × 10+316 129 × 198 5+116 × 7+1316 820 × 1060 32¼ × 41¾
Metric Paperback A 111 × 178 4⅜ × 7
Metric Paperback B 129 × 198 5+116 × 7+1316
Metric Paperback B
British Standard 1413 (1970)
111 × 181 4⅜ × 7⅛
Metric Royal 237 × 312 9+516 × 12¼ 156 × 234 6⅛ × 9+316 960 × 1270 37¾ × 50

Overige formaten[bewerken | brontekst bewerken]

Schrijfpapier[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Brief 13¼ × 16½ 337 × 419 Double Pott 15 × 25 381 × 635 Medium 18 × 22½ 457 × 572
Copy 16 × 20 406 × 508 Foolscap 13½ × 17 343 × 432 Medium 17 × 22 432 × 559
Copy (Draft) 16¼ × 20 413 × 508 Foolscap (ook: Small foolscap) 13¼ × 16½ 337 × 419 Pinched Post 14½ × 18½ 368 × 470
Copy (Draught) 16 × 20 406 × 508 Foolscap and Half 13¼ × 24¾ 337 × 629 Pinched Post 14¾ × 18½ 375 × 470
Demy 17½ × 22½ 445 × 572 Foolscap and Third 13¼ × 22 337 × 559 Post 15¼ × 19 387 × 483
Double Foolscap 16½ × 26½ 419 × 673 Large post 16½ × 21 419 × 533 Post 15 × 19 381 × 483
Double Large Post 20¾ × 33 527 × 838 Large post 16¾ × 20¾ 425 × 527 Pott 12½ × 15 318 × 381
Double Post 19 × 30½ 483 × 775 Large post 16½ × 20¾ 419 × 527 Small demy 15½ × 20 394 × 508

Gesneden schrijfpapier[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm
Albert 4 × 6 102 × 152
Foolscap folio 8 × 13 203 × 330
Large Post quarto 8 × 10 203 × 254
Duchess 4½ × 6 114 × 152
Foolscap quarto 6½ × 8 165 × 203
Small Post octavo 4½ × 7 114 × 178
Duke 5½ × 7 140 × 178
Large Post octavo 5 × 8 127 × 203
Small Post quarto 7 × 9 178 × 229

Boekpapier, tekenpapier[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Antiquarian 31 × 53 787 × 1346 Double Foolscap 16½ × 26½ 419 × 673 Imperial 22 × 30¼ 559 × 768
Atlas 26¼ × 34 667 × 864 Double Large Post 21 × 33 533 × 838 Imperial 22 × 30 559 × 762
Atlas 26 × 34 660 × 864 Double Post 19 × 30½ 483 × 775 Medium 17½ × 22½ 445 × 572
Columbier 23½ × 34½ 597 × 876 Elephant 23 × 28 584 × 711 Medium 17½ × 22 445 × 559
Demy 15½ × 20 394 × 508 Emperor 48 × 72 1219 × 1829 Royal 19 × 24 483 × 610
Double Demy 20 × 31 508 × 787 Foolscap 14 × 18¾ 356 × 476 Super Royal 19¼ × 27 489 × 686
Double Elephant 26¾ × 40 679 × 1016 Grand Eagle 28 × 42 711 × 1067 Super Royal 19 × 27 483 × 686
Double Elephant 26½ × 40 673 × 1016
Double Elephant 27 × 40 686 × 1016

Boekformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Crown folio (Cfol) 10 × 15 254 × 381 Foolscap folio (Ffol) 8½ × 13½ 216 × 343 Large crown octavo (lC8) 5¼ × 8 133 × 203
Crown octavo (C8) 5 × 7½ 127 × 191 Foolscap quarto (F4) 6¾ × 8½ 171 × 216 Medium octavo (M8) 6 × 9½ 152 × 241
Foolscap octavo (F8) 4¼ × 6¾ 108 × 171 Crown quarto (C4) 7½ × 10 191 × 254 Medium quarto (M4) 9½ × 12 241 × 305
Demy octavo (D8) 5⅝ × 8¾ 143 × 222 Imperial folio (Impfol) 15½ × 22 394 × 559 Royal folio (Rfol) 12½ × 20 318 × 508
Demy quarto (D4) 8¾ × 11¼ 222 × 286 Imperial octavo (Imp8) 7½ × 11¾ 191 × 298 Royal octavo (R8) 6¼ × 10 159 × 254
Imperial quarto (Imp4) 11 × 15 279 × 381 Royal quarto (R4) 10 × 12½ 254 × 318

Drukpapier[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Crown 16¼ × 21 413 × 533 Double Medium 23 × 36 584 × 914 Music Demy 15½ × 20 394 × 508
Crown 15 × 20 381 × 508 Double Post 19½ × 31½ 495 × 800 Oblong Double Foolscap 13½ × 34 343 × 864
Demy 17½ × 22½ 445 × 571 Double Pott 15 × 25 381 × 635 Post 15½ × 19¼ 394 × 489
Demy 17¾ × 22½ 451 × 572 Double Quad Crown 40 × 60 1016 × 1524 Quad Crown 30 × 40 762 × 1016
Double Crown 20 × 30 508 × 762 Double Royal 25 × 40 635 × 1016 Quad Demy 35 × 45 889 × 1143
Double Demy 22½ × 35 572 × 889 Elephant 23 × 28 584 × 711 Quad Foolscap 27 × 34 686 × 864
Double Demy 22½ × 35½ 572 × 902 Foolscap 13½ × 17 343 × 432 Royal 20 × 25 508 × 635
Double Foolscap
(ook: Double cap)
17 × 27 432 × 686 Imperial 22 × 30 559 × 762 Super Royal 21 × 27 533 × 686
Double Imperial 30 × 44 762 × 1118 Medium 18 × 23 457 × 584 Super Royal 20½ × 27½ 521 × 699
Double Large Post 21 × 33 533 × 838 Medium 18¼ × 23 464 × 584

Cartridgepapier (teken- en inpakpapier)[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Bag Cap 19½ × 24 495 × 610 Double Imperial 29 × 45 737 × 1143 Imperial 21 × 26 533 × 660
Cartridge 21 × 26 533 × 660 Elephant 24 × 34 610 × 864 Imperial Cap 22 × 29 559 × 737
Casing 36 × 46 914 × 1168 Elephant 23 × 28 584 × 711 Kent Cap 18 × 21 457 × 533
Demy 17¾ × 22½ 451 × 572 Foolscap 14 × 18¾ 356 × 476 Royal 19 × 24 483 × 610
Double Four Pound 21 × 31 533 × 787 Haven Cap 21 × 26 533 × 660 Super Royal 19¼ × 27½ 489 × 699

Omslagpapier[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm
Cover Medium 18½ × 23½ 470 × 597
Cover Royal 20½ × 25½ 521 × 648
Cover Double Crown 20½ × 30½ 521 × 775

Drukwerkkaarten en formulieren[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Baronet 3½ × 5¾ 89 × 146 Extra Small 2½ × 4⅛ 64 × 105 Quad Large 6 × 9 152 × 229
Cabinet 4½ × 6½ 114 × 165 Extra Large 4⅛ × 5⅞ 105 × 149 Quad Small 4¾ × 7¼ 121 × 184
Court 3½ × 4½ 89 × 114 Extra Thirds 1¾ × 3 44 × 76 Reduced Small 2⅛ × 3½ 54 × 89
Diamond 3½ × 5¼ 89 × 133 Imperial Card 3¾ × 5¾ 95 × 146 Rex 3¼ × 5 83 × 127
Double Large 4½ × 6 114 × 152 Intimation 3⅝ × 6 92 × 152 Royal octavo 6⅛ × 9⅞ 156 × 251
Double Official 5½ × 7 140 × 178 Large 3 × 4½ 76 × 114 Royal quarto 9⅞ × 12⅜ 251 × 314
Double Small 3⅝ × 4¾ 92 × 121 Large Court 4 × 5 102 × 127 Small 2⅜ × 3⅝ 60 × 92
Duchess 3 × 5⅞ 76 × 149 Large Post octavo 5 × 8 127 × 203 Thirds 1½ × 3 38 × 76
Duke = Official 3½ × 5½ 89 × 140 Post octavo 4½ × 7 114 × 1781 Town 2 × 3 51 × 76

Karton[bewerken | brontekst bewerken]

Naam inch mm   Naam inch mm   Naam inch mm
Imperial 22 × 30 559 × 762 Royal 20 × 25 508 × 635 Imperial 22½ × 30 572 × 762
Index 25½ × 30½ 648 × 775 Index Royal 20½ × 25½ 521 × 648 Paste Royal 20½ × 25 521 × 635
Large Imperial 22 × 32 559 × 813 Index Royal and a half 25½ × 30½ 648 × 775 Paste Imperial 22½ × 30 572 × 762
Postal 22½ × 28½ 572 × 724 Pulp Royal 20½ × 25 521 × 635

Oude Franse papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam mm   Naam mm   Naam mm
Carré 450 × 560 Double Colombier 900 × 1260 Grand Monde 900 × 1200
Cavalier 460 × 620 Double Coquille 560 × 880 Grand Monde 900 × 1260
Cloche 300 × 400 Double Couronne 460 × 720 Jésus 560 × 760
Colombier affiche 600 × 800 Double Jésus 760 × 1120 Journal 650 × 940
Colombier litho 630 × 900 Double Pot 400 × 620 Petit Aigle 700 × 940
Coquille 440 × 560 Double Raisin 650 × 1000 Pot 310 × 400
Couronne 370 × 470 Double Soleil 800 × 1200 Raisin 500 × 650
Couronne 360 × 460 Double Tellière 440 × 680 Soleil 570 × 800
Double Carré 560 × 900 Écu 400 × 520 Soleil 600 × 800
Double Cavalier 620 × 920 Grand Aigle 750 × 1060 Tellière 340 × 440
Double Cloche 400 × 600 Univers 1000 × 1300

Oude Duitse papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Naam mm   Naam mm   Naam mm
Berliner Format 470 × 630 Groß Raisin 500 × 650 Raisin 480 × 640
Breit-Kanzlei 380 × 500 Groß Regal 510 × 680 Rheinisches Format 375 × 530
Deutsche Post 460 × 590 Imperial 600 × 840 Stab 360 × 450
1/6 DIN (uit DIN 198) 198 × 210 Jesus 550 × 720 Vereinsdruck I 500 × 760
Doppel-Coquille = Französisch Post 440 × 560 Klein Median 410 × 530 Vereinsdruck I (andere bron) 550 × 760
Feder 350 × 440 Klein Regal 470 × 620 Vereinsdruck II 550 × 840
Glocken 410 × 600 Löwen 380 × 480 Vereinsdruck II (andere bron) 495 × 840
Groß Elefant 900 × 120 Norddeutsches Format 400 × 570 Vereinsdruck III 640 × 940
Groß Glocken 440 × 600 Normal A1 610 × 860 Vereinsdruck IV (Elefant) 700 × 1000
Groß Median 440 × 580 Plakat-Weltformat 905 × 1280

De DIN/ISO-vellen hadden in Duitsland de volgende benamingen:

A-, B-, C-, D-nr. Benaming
0 Vierfachbogen
1 Doppelbogen
2 Einfachbogen
3 Halbbogen
4 Viertelbogen
5 Blatt of Achtelbogen
6 Halbblatt
7 Viertelblatt
8 Achtelblatt

Japanse papierformaten[bewerken | brontekst bewerken]

Standaardformaten:

JIS A-serie (ISO A)   JIS B-serie
Formaat mm Formaat mm
A0 841 × 1189 B0 1030 × 1456
A1 594 × 841 B1 728 × 1030
A2 420 × 594 B2 515 × 728
A3 297 × 420 B3 364 × 515
A4 210 × 297 B4 257 × 364
A5 148 × 210 B5 182 × 257
A6 105 × 148 B6 128 × 182
A7 74 × 105 B7 91 × 128
A8 52 × 74 B8 64 × 91
A9 37 × 52 B9 45 × 64
A10 26 × 37 B10 32 × 45

Overige Japanse formaten:

Formaat mm
Traditionele formaten
Chu ban 220 × 288
Ko bosho 330 × 470
Mino, Hosokawa, Hodomura 330 × 850
Mino ban, Hodomura ban 610 × 860
Naka bosho 364 × 500
O bosho 394 × 530
O biro bosho 440 × 576
Takenaga bosho 515 × 757
Fotopapier
Mutsugiri 203 × 254
Yatsugiri (hele plaat) 165 × 216
Yotsugiri 254 × 305
Diversen
Briefkaart (officieel) 100 × 148
Kiku 4 (boeken) 227 × 306
Kiku 5 (boeken) 151 × 227
Meishi (visitekaartje) 55 × 91

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]