Preterisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het Bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de Bijbelse voorspellingen in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met Rome. Een veel gebruikte bron binnen deze beweging zijn de brieven van Flavius Josephus.

De term 'preterisme' is afkomstig van het Latijnse woord praeteritus, dat 'voorbijgegaan' of 'verleden tijd' betekent. Men bedoelt dus dat de apocalyps tot het verleden behoort.

Geschiedenis van het preterisme[bewerken]

Voorstanders van het preterisme spreken elkaar nog weleens tegen over het moment van het ontstaan van deze leer. Sommigen plaatsen die oorsprong al bij de eerste christelijke kerken. Anderen claimen dat hun visie pas in de zeventiende eeuw is ontstaan. Beide visies worden onderschreven door historici en niet-preteristen.[bron?]

Er is wel historische overeenstemming over dat de eerste systematische, preteristische beschouwing werd geschreven door de jezuïet Luis De Alcasar gedurende de Reformatie. Moses Stuart merkte op dat Alcasar's preteristische interpretatie van onschatbare waarde was voor de Rooms-katholieke Kerk gedurende de strijd met de protestanten. In de moderne eschatologie vormt het preterisme vaak een katholiek verweer tegen de protestantse interpretatie waarin de katholieke kerk als een vervolgend instituut wordt gezien.

Een bekende hedendaagse vertegenwoordiger van het preterisme is de Anglicaanse nieuwtestamenticus Tom Wright.[bron?] Een van de eerste protestanten die deze visie aannam, is Hugo de Groot.

Bijbelse basis van het preterisme[bewerken]

De mogelijke Bijbelse basis van het preterisme treft men aan in Mattheus 16:27-28 (verg. Markus 8:34-9:1; Lukas 9:23-27; Mattheus 10:23): "Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt." Deze tekst vormt een klassiek probleem in de christelijke exegese: Jezus lijkt hier te beweren dat zijn wederkomst binnen een generatie zal plaatsvinden. Als echter deze voorspelling wordt betrokken op bijvoorbeeld zijn opstanding of zijn hemelvaart, klopt het wel.

Externe links[bewerken]