Regaal (vorstelijk recht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een regaal is een recht dat is voorbehouden aan een monarch.

Regalia (lat. iura regalia) waren de voorrechten die sinds de Frankische tijd aan de koning toekwamen of waar hij aanspraak op maakte. Enerzijds waren dat de rechten van het overheidsgezag: benoeming van bestuurders, oproep tot krijgsdienst, rechtspraak, muntrecht, enz. Anderzijds tal van economische rechten, zoals het tolrecht, visrecht, veerrecht, jachtrecht, ontginningsrecht, windrecht enz.

Met het uiteenvallen van het Frankische rijk en de feodalisering werden deze rechten grotendeels als beloning geschonken aan regionale machthebbers zoals graven en hertogen.

In de 19e eeuw werden de regalia grotendeels afgeschaft.

De bekendste voorrechten zijn:

Vele van deze voorrechten zijn nog steeds in gebruik.