Sennacieca Asocio Tutmonda

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) (Nederlands: Wereldwijde Natieloze Vereniging) is in 1921 opgericht als een organisatie die tot doel heeft het Esperanto te gebruiken voor de cultureel-politieke doeleinden van de arbeidersklasse.

SAT kent slechts individuele leden. De oprichter Eugene Adam is bekend onder de naam Lanti (naar het Frans: l' anti'). Hij was fel gekant tegen allerlei vormen van nationalisme. De aan SAT verwante voormalige Nederlandse Esperantovereniging droeg de naam FLE (Federacio de Laboristoj Esperantistaj).

SAT beweert geen organisatie te zijn die het Esperanto verspreidt, maar een die de taal gebruikt als internationale werktaal. Ze geven het tijdschrift Sennaciulo uit.

De vereniging is onder Esperantosprekers vooral bekend als uitgever van Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (Verklarend Esperantowoordenboek).

Literatuur[bewerken]

Markov, Anne-Sophie: Le mouvement international des travailleurs espérantistes 1918 – 1939. Université de Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines, 1999

Externe links[bewerken]