Esperanto Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Logo van Esperanto Nederland
Esperantovlag
Esperantovlag
Esperanto-onderwerpen
Dit artikel is onderdeel van de serie Esperanto
Taal
Akademio de Esperanto · Grammatica · Woordenboek · Esperantologie · Alfabet · Fundamento · PMEG
Verenigingen
Akademio Internacia de la Sciencoj · UEA · TEJO · BEMI · Esperanto Nederland · NEJ · Vlaamse Esperantobond · FLEJA · OSIEK · Internationale Katholieken
Geschiedenis
L.L. Zamenhof · Tijdlijn · Verklaring van Boulogne · Ata-ita-crisis · Neutraal Moresnet · Manifest van Praag · Bona Espero · Esperantostad
Esperantocultuur
Esperanto-bijeenkomst · Radio · Internacia Televido · Finvenkismo · Homaranismo · Kabei · Pasporta Servo · Politiek · La Espero · Stelo · Symbolen · Esperantist · UK · IJK · Moedertaalsprekers · Vlag · Zamenhofdag
Esperantoliteratuur
PIV · Auteurs · Esperantostrips · Esperantotijdschrift
Kritiek op het Esperanto
Hervormd Esperanto · Esperantido · Eurokloon
Portaal  Portaalicoon  Esperanto

Esperanto Nederland is de landelijke Esperantovereniging van Nederland.

Doel[bewerken | brontekst bewerken]

De organisatie kent als cultureel doel het werken aan de oplossing van het taalprobleem in internationale betrekkingen en het vergemakkelijken van de internationale communicatie. Men heeft van oudsher het ideaal van een veeltalige en pluriforme Europese samenleving, met een gelijke behandeling van ieders taal en cultuur. De organisatie ondersteunt de bijzondere leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Tweemaandelijks verschijnt het verenigingsblad Fenikso (voorheen FEN'X; uitspraak: [FENiks]). Nederlandse Esperantisten nemen elk jaar deel aan het Esperanto-Wereldcongres van Universala Esperanto-Asocio UEA, de overkoepelende Wereld-Esperanto-Vereniging met hoofdkantoor in Rotterdam, het Wereldcongres van Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT, arbeiders-Esperantisten), het Internationaal Jongeren-Congres (IJK, van TEJO, waarvan Nederlandse Esperanto-Jongeren, (NEJ) de Nederlandse afdeling is), soms het Internationale Kindercongresje; ook de congressen van IKUE (katholieken) en KELI (protestanten), die ook Ecumenische congressen houden; van LIBE (visueel gehandicapte Esperantisten). De Nederlandse afdeling Nosobe (Nederlanda Societo de Blindaj Esperantistoj) geeft een internationaal gewaardeerd tijdschrift uit en houdt jaarlijks een cultureel weekend. In Nederland is naast UEA ook het Internationaal Esperanto-Instituut in den Haag actief, gespecialiseerd in onderwijs. Ook de succesvolle verzorgster van de meest uitgebreide Esperanto onderwijs-site woont in Den Haag. Actieve plaatselijke clubs: Groningen (eigen orgaan, onderwijs o.a. via internet), Alkmaar (met zangkoor Malvo), Eindhoven, Haarlem e.a. Esperanto Nederland neemt jaarlijks deel aan het Drongo-Talenfestival en organiseert jaarlijks minstens twee studieweekends. Vele beginnelingen hebben de Duolingo-cursus doorgewerkt en leren hier spreken.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Esperanto Nederland is in 1994 ontstaan na een fusie van de Nederlandse Esperanto-Vereniging (Esperanto: Nederlanda Esperanto-Asocio, opgericht in 1905) en de Federatie van Arbeiders-Esperantisten (Federacio de Laboristaj Esperantistoj, opgericht in 1911). Een paar jaar later sloten ook de Nederlandse Groep van Onderwijzers over Esperanto (Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto) en de Christelijke Unie van Nederlandse Esperantisten (Kristana Unuiĝo de Nederlandaj Esperantistoj) zich aan. Sommige van deze voorlopers ontstonden ruim een eeuw geleden, een tijd waarin Nederland nog sterk verzuild was, en dienden de diverse maatschappelijke groepen. Tot de fusie in 1994 werkten de verschillende Esperanto-organisaties samen in een federatie: Federatie van Esperanto-organisaties in Nederland, FEN (Federacio Esperantista de Nederlando).

Vakgroepen[bewerken | brontekst bewerken]

De Nederlandse Groep van Esperanto-leraren (Esperanto: Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto, NGGE) richt zich op onderwijs in het Esperanto en is aangesloten bij de Internationale Bond van Onderwijzers-Esperantisten, (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI).

Congressen[bewerken | brontekst bewerken]

In 2008 is een Esperanto-Wereldcongres in Rotterdam georganiseerd. Vóór het ontstaan van Esperanto Nederland zijn in 1920 (Den Haag), in 1954 (Haarlem), 1964 (Den Haag), 1967 (Rotterdam), 1988 (Rotterdam) deze congressen georganiseerd.

Internationale contacten[bewerken | brontekst bewerken]

Esperanto Nederland is als landelijke vereniging aangesloten bij de Wereld Esperanto-Vereniging (Universala Esperanto-Asocio, UEA) en bij de Europese Esperanto-Unie (Eŭropa Esperanto Unio, EEU). De vereniging onderhoudt contacten met de Nederlandse Esperanto-Jongeren (Nederlanda Esperanto-Junularo, NEJ) en met de Wereldbond zonder Nationaliteit (Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]