Sloop (afbraak)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Sloop van onroerend goed
Autosloop

Sloop, afbraak of slechten is het afbreken (tot de grond) van een roerend of onroerend goed tot kleinere componenten, zonder dat het weer gemakkelijk reconstrueerbaar is. Het slopen kan plaatsvinden omdat men bepaalde onderdelen wil hergebruiken, de grond vrij wil maken (bij onroerende goederen zoals huizen), uit het oogpunt van recycling, omdat het goed vervallen is of uit een oogpunt van vandalistisch gedrag.

Wanneer de sloop plaatsvindt omdat bepaalde onderdelen teruggewonnen moeten worden, bijvoorbeeld doordat de wet dat voorschrijft, (bij chemicaliën of andere milieu-gevaarlijke stoffen kan dat het geval zijn), zal men zich over het algemeen minder zorgen maken om het overige deel van het oorspronkelijke goed. Dat is dan van minder belang.

Wanneer het enige doel is om de grond waarop het goed staat vrij te maken, zal men zich ook weinig zorgen maken om delen heel te houden. Het komt niet vaak voor dat dit de enige reden is van sloop. Meestal probeert de sloper toch wel delen heel te houden, met de bedoeling om deze eventueel later te kunnen verkopen. Ook bij autosloop speelt het idee van ruimte vrijmaken mee.

Maar wanneer men vanuit het oogpunt van recycling opereert zal er zo veel mogelijk heel gehouden worden, en zullen de onderdelen zo veel mogelijk gescheiden worden om bijvoorbeeld de metalen van elkaar te scheiden, om ze vervolgens weer te kunnen smelten, en te kunnen verkopen als grondstof aan fabrieken of groothandels.

Slopen puur en alleen omdat men "er zin in heeft" komt ook veelvuldig voor. Bijvoorbeeld de vele bushokjes die regelmatig sneuvelen. Hieraan is de samenleving jaarlijks heel veel geld kwijt, en politici proberen dit dan ook zo veel mogelijk te beperken door middel van wetgeving en het zoeken van publiciteit.

Meestal zal professioneel slopen niet veel te maken hebben met de vierde reden, maar des te meer met een combinatie van de eerste drie. Een huis zal natuurlijk niet gewoon worden gesloopt omdat het weg moet, maar er zal tevens worden geprobeerd om het puin en de metalen bijvoorbeeld gescheiden te houden, zodat de verdere verwerking goedkoper is, maar ook uit milieu-technisch oogpunt. Maar wanneer er een deel van het huis nog goed te gebruiken is, zal dit ook vaak gedaan worden.

Wanneer een werknemer zegt dat hij of zij in de sloop werkt, wordt meestal de sloop van huizen of auto's bedoeld. Ook de kassensloop in de glastuinbouw wordt aangeduid als sloop.

Tegenwoordig is het verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voordat iets gesloopt mag worden. Dit om de slopers tegen vrijkomend asbest te behoeden.

Zie ook[bewerken]