Sociaal en Cultureel Planbureau

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (afgekort SCP) is een nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut en belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering. Formeel en organisatorisch is het onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP onderzoekt ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld door het bestuderen van de leefgevoelens van mensen. Ook wordt onderzoek gedaan naar allerlei culturele en godsdienstige verschijnselen.

Algemeen[bewerken]

Het SCP is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

De quartaire sector – het geheel van door de overheid gesubsidieerde of collectief gefinancierde dienstverlening - vormt een vast onderdeel van het SCP-werkprogramma.

Taken[bewerken]

Het SCP is een interdepartementaal instituut dat is opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Op 1 januari 1974 ging het bureau werkelijk van start.

In het besluit staan o.a. de volgende taken genoemd:

  • Het beschrijven van de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen.
  • Het bijdragen tot verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en culturele beleid en het ontwikkelen van alternatieven.
  • Het beoordelen van het gevoerde beleid, speciaal het interdepartementale beleid.

Een van de vaste taken is het vervaardigen van het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse jaarlijkse Sociale staat van Nederland en het vierjaarlijkse Memorandum Quartaire sector.

Directeuren[bewerken]

Planbureaus[bewerken]

Andere planbureaus die advies uitbrengen aan de overheid zijn:

Externe link[bewerken]