Soli Deo gloria

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Soli Deo gloria (Latijn voor "Alleen aan God de eer") is een van de vijf sola's die een basis vormen van de reformatorische beweging ten tijde van de Reformatie, maar ook heden ten dage nog de basis vormen voor deze christelijke stroming. Een variant op Soli Deo gloria is "Deo Gratias", wat vrij vertaald "Geef God dank" betekent.

Belangrijkste Bijbelse passages[bewerken]

  • Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. (1 Korinthiërs 10:31)
  • Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 4:11)
  • En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1:6)
  • Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke (2 Petrus 3:1)
  • Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:21)
  • Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaringen 7:12)
  • Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36)

In de kunst[bewerken]

SDG in een handschrift van Händel

Kunstenaars ondertekenden zo hun kunstwerken vaak, om er mee aan te geven dat ze het werk als een werk van God beschouwden. De spreuk werd vooral gebruikt door reformatorische componisten als Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel. Zo ondertekende Bach een groot deel van zijn cantates met SDG, de afkorting voor Soli Deo gloria, waarmee de diepgelovige Bach de compositie aan God opdroeg. Daarnaast verwerkte Bach het akkoord Es, D en G in veel muziekstukken. De Johannes-Passion (J.S. Bach) van Bach bijvoorbeeld begint met dit akkoord.

Vanwege het veelvuldig gebruik van Bach van deze tekst en de betekenis ervan is Soli Deo gloria tegenwoordig de naam van een groot aantal christelijke muziekkoren. De Britse dirigent John Eliot Gardiner heeft zijn platenlabel, waaronder hij een groot aantal cantates van Bach heeft uitgebracht, Soli Deo gloria genoemd.

Ook de Nederlandse componist Jurriaan Andriessen componeerde een mis voor orkest onder de titel Soli Deo gloria.

Literatuur[bewerken]