Spaarrekening

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een spaarrekening is een rekening waarmee klanten kunnen sparen bij een bank, die daar in principe een vergoeding in de vorm van variabele rente voor geeft. Anders dan bij een rekening-courant (betaalrekening) is het vaak niet mogelijk om geld van een spaarrekening rechtstreeks over te boeken naar derden; de bestemming van het geld is vaak beperkt tot overboeking op een vaste tegenrekening; soms kan het ook contant worden opgenomen of naar een andere rekening van dezelfde rekeninghouder bij dezelfde bank worden overgemaakt. Voor storten gelden vaak vergelijkbare beperkingen. Het verschil met een termijndeposito/spaardeposito zit hem er in dat men op een spaarrekening een variabele rente en op een termijndeposito/spaardeposito een vaste rente krijgt.

Aan het sparen wordt soms een aantal voorwaarden gesteld zoals:

  • een maximaal rentedragend saldo (bijvoorbeeld 5 miljoen euro)
  • een maximum opnamebedrag per periode
  • een korte wachtperiode voor het op kunnen nemen van (een deel van) het saldo
  • de verplichting om per automatische incasso van de tegenrekening een vast bedrag per periode op de spaarrekening bij te laten schrijven; dit kan de mogelijkheid onverlet laten om geld op te nemen
  • opnamekosten.

De rente is soms afhankelijk van een toename van het spaartegoed per periode, of een deel van de rente wordt slechts berekend over het laagste saldo in een periode.

Sinds de opkomst van het internet is het bij veel spaarrekeningen mogelijk via dit kanaal saldoinformatie op te vragen en overboekingsopdrachten te verstrekken, dat wil zeggen men kan voor sparen internetbankieren. De benaming internetspaarrekening wordt gebruikt als internet het enige kanaal is, en men dus ook geen afschriften thuis gestuurd krijgt. Wegens de kostenbesparing voor de bank krijgt men vaak een iets hogere rente.

Recente ontwikkelingen[bewerken]

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis op de financiële markten hechten de banken veel waarde aan kapitaal in de vorm van spaargeld. Verschillende banken zoals Icesave, NIBC Bank en MoneYou hebben in 2008 nieuwe spaarrekeningen opengesteld met significant hogere rentepercentages. De keerzijde is dat het risico toegenomen lijkt te zijn dat een bank failliet kan gaan. Voor spaarders wordt dit risico deels gedekt door het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

België[bewerken]

Maximum onbelaste interesten voor Belgische spaardeposito's
Jaar
(inkomsten)
Maximum
interestbedrag
2013-2015 €1 880
2012 €1 830
2011 €1 770
2004 €1 520

In België worden roerende inkomsten op een gereglementeerd spaarboekje (officieel: spaardeposito's) tot een bepaald bedrag niet belast. Boven dat bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% afgehouden, te verrekenen met de personenbelasting. De rentevoet bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie voor bedragen die minstens 1 jaar onaangeroerd blijven. Het kapitaal wordt door de Belgische overheid beschermd tot €100 000.

Zie ook[bewerken]