Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen (basisonderwijs en middelbaar onderwijs) en vervolgens
  9 kB (1.042 woorden) - 12 apr 2018 10:42
 • Wie na afronding van een opleiding in het Nederlands hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs een graad is verleend, heeft van rechtswege
  20 kB (1.570 woorden) - 16 mrt 2018 00:28
 • Beter Onderwijs Nederland is een vereniging opgericht in 2006 die het Nederlandse onderwijs weer meer kwaliteit wil laten leveren. De vereniging stelt
  1 kB (164 woorden) - 3 jul 2013 03:13
 • onderwijs In Nederland zijn er verschillende schooltypes voor het voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs vmbo, tevens leerwegondersteunend onderwijs
  17 kB (1.670 woorden) - 20 mrt 2018 22:37
 • soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. In Nederland heet het secundair
  6 kB (739 woorden) - 19 jan 2018 19:46
 • Centraal examen (categorie Voortgezet onderwijs in Nederland)
  het afsluitende onderdeel van het eindexamen van het voortgezet onderwijs in Nederland. Het eindexamen bestaat uit het CE en het schoolexamen (SE). In
  3 kB (307 woorden) - 7 okt 2017 23:05
 • De geschiedenis van het onderwijs in Nederland in een tijdlijn: 1806 - De onderwijswet van 1806 zorgt voor onderwijs op christelijke basis 1815 - 'Organiek
  2 kB (212 woorden) - 27 jan 2016 19:14
 • islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs. De leerlingen op een islamitische school krijgen naast gewoon onderwijs als taal en
  46 kB (5.367 woorden) - 15 dec 2017 15:07
 • competentiegericht onderwijs (CGO) zijn ingevoerd. Door de invoering van de functiemix (een instrument dat onder andere binnen het primair en voortgezet onderwijs gebruikt
  6 kB (742 woorden) - 8 jun 2017 18:31
 • gelijkstelling tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. In de Franse tijd (1795-1813) ontstond er in Nederland een krachtige neiging tot nationale
  9 kB (1.163 woorden) - 9 feb 2018 11:07
 • Hieronder de titulatuur en de aanspreekvormen die gebruikelijk zijn in Nederland en Vlaanderen: Koning der Belgen: (Zijne, Uwe) Majesteit. Briefaanhef
  16 kB (1.649 woorden) - 28 feb 2018 10:51
 • De Inspectie van het Onderwijs is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie
  4 kB (474 woorden) - 25 dec 2017 03:04
 • Christelijk College Groevenbeek (categorie School in het voortgezet onderwijs in Nederland)
  Groevenbeek (alle drie in Ermelo). In 1907 begon in Ermelo het middelbare onderwijs met een school van twee MULO-klassen van in totaal 25 leerlingen en twee
  5 kB (648 woorden) - 13 mei 2017 22:45
 • Carmelcollege Emmen (categorie School in het voortgezet onderwijs in Nederland)
  loot-faciliteiten (Topsport Talentschool), sportklassen en tweetalig onderwijs aan. In 1959 opende de rooms-katholieke HBS in Emmen de deuren. Zeven
  2 kB (137 woorden) - 12 jan 2018 15:00
 • Rode boekje voor scholieren (categorie Onderwijs in Nederland)
  muziek, de seksualiteit, druggebruik, literatuur en andere kunstvormen. In Nederland werd in mei 1969 het Maagdenhuis door studenten bezet, en kwamen nieuwe
  4 kB (557 woorden) - 5 jan 2018 17:07
 • een variabele die in Nederland gebruikt wordt bij het berekenen van het cijfer bij centrale eindexamens in het middelbaar onderwijs. De Centrale Examencommissie
  12 kB (612 woorden) - 22 mei 2018 13:50
 • Schoolexamen (categorie Voortgezet onderwijs in Nederland)
  geen andere examens kent. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland bouwt de leerling voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op
  4 kB (481 woorden) - 25 jun 2016 16:33
 • Wartburg College (categorie School in het voortgezet onderwijs in Nederland)
  praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en biedt ook Tweetalig Onderwijs aan op de havo en het vwo. De scholengemeenschap bestaat uit vier locaties
  3 kB (178 woorden) - 19 jun 2017 21:54
 • Keuzevak (categorie Voortgezet onderwijs in Nederland)
  school. In het secundair onderwijs kiest de leerling geen afzonderlijke vakken maar een studierichting. In het hoger onderwijs komen keuzevakken wel voor
  2 kB (206 woorden) - 26 mrt 2017 22:52
 • Schoolbank.nl (categorie Onderwijs in Nederland)
  schoolherinneringen van BN'ers te vinden. Het is een van de grootste reüniesites van Nederland. Schoolbank.nl is in mei 2002 opgezet door het internetbedrijf Rosetta
  3 kB (162 woorden) - 24 jul 2017 16:30

Resultaten van zusterprojecten

 • Geluid:  ónderwijs    (hulp, bestand) Geluid:  onderwíjs    (hulp, bestand) on·der·wijs Afgeleid van onderwijzen ónderwijs o (onderwijs) het overbrengen
 • februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz
 • spraakkunst van de Nederlandse taal van 30 mei 1996 bepaalt dat de officiële spelling van het Nederlands geldt voor de overheid en het onderwijs (artikel 1)
 • komende kabinetsperiode 700 miljoen euro extra moet worden uitgetrokken aan onderwijs. Het geld is nodig om de groei van leerlingen en studenten te kunnen bekostigen
 • ertoe doen: een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs, Eburon Uitgeverij B.V., 2011, ISBN 9789059725607 p. 53 „Schrijven over

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.